1. منابع
  2. hitbtc

HitBTC
, HitBTC

hitbtc.com/
اخرین به روز رسانی 2019-12-11 13:09:00

بازار

جفت کردن فروش خرید دوره (24 ساعته) دوره (24 ساعته) USD
1ST/BTC 0.0000100 0.0000114 12,835 1ST $1.023
1ST/ETH 0.000400 0.000634 2,579 1ST $206
ABYSS/BTC 0.0000012 0.0000012 970.00 ABYSS $8
ABYSS/ETH 0.0000575 0.0000593 260.00 ABYSS $2
ACAT/BTC 0.0000000 0.0000000 73,800 ACAT $12
ACAT/ETH 0.0000010 0.0000012 5,000 ACAT $1
ACAT/USD 0.000158 0.000172 73,800 ACAT $12
ACT/BTC 0.0000008 0.0000009 2,700 ACT $16
ACT/ETH 0.0000323 0.0000466 490.00 ACT $3
ACT/USD 0.00551 0.00756 10.00 ACT -
ADA/BCH 0.000177 0.000177 1,337 ADA $49
ADA/BTC 0.0000051 0.0000051 37,529,245 ADA $1.376.583
ADA/ETH 0.000251 0.000252 6,650,306 ADA $243.935
ADA/USD 0.037 0.037 76,657,193 ADA $2.811.808
ADH/BTC 0.0000001 0.0000001 441,870 ADH $178
ADH/ETH 0.0000057 0.0000061 377,400 ADH $152
ADK/BTC 0.000237 0.000246 16,995 ADK $29.184
ADX/BTC 0.0000106 0.0000106 1.60 ADX -
ADX/ETH 0.000515 0.000530 1.60 ADX -
ADX/USD 0.074 0.077 0.40 ADX -
AE/BTC 0.0000213 0.0000215 1,029,487 AE $159.145
AEON/BTC 0.0000234 0.0000252 292.50 AEON $52
AGI/BTC 0.0000024 0.0000026 919.00 AGI $17
AMB/BTC 0.0000025 0.0000025 5,205 AMB $96
AMB/ETH 0.000122 0.000130 187.00 AMB $3
AMB/USD 0.018 0.018 286.00 AMB $5
AMM/BTC 0.0000003 0.0000004 70,140 AMM $173
AMM/ETH 0.0000161 0.0000226 500.00 AMM $1
AMM/USD 0.00250 0.00485 18,420 AMM $46
AMP/BTC 0.0000002 0.0000003 3,587,329 AMP $3.776.499
ANT/BTC 0.0000679 0.0000681 214.20 ANT $105
APPC/BTC 0.0000038 0.0000038 1,696 APPC $47
APPC/ETH 0.000186 0.000196 63.00 APPC $2
APPC/USD 0.027 0.036 21.00 APPC $1
ARDR/BTC 0.0000061 0.0000063 1,092,913 ARDR $48.857
ARDR/USD 0.044 0.046 27.00 ARDR $1
ARN/BTC 0.0000198 0.0000200 5,464 ARN $788
ARN/ETH 0.000978 0.00108 124.90 ARN $18
ART/BTC 0.0000037 0.0000038 1,656 ART $42
ATM/BTC 0.0000001 0.0000002 249,400 ATM $37
ATM/USD 0.000100 0.000200 15,685,490 ATM $2.340
ATOM/BCH 0.018 0.018 1,165 ATOM $4.285
ATOM/BTC 0.000506 0.000508 230.80 ATOM $849
ATOM/ETH 0.025 0.025 0.98 ATOM $4
ATOM/USD 3.67 3.69 5.74 ATOM $21
AUC/BTC 0.0000003 0.0000003 107.00 AUC -
AUC/ETH 0.0000130 0.0000181 1,417 AUC $2
AUTO/BTC 0.0000001 0.0000001 100.00 AUTO -
AVT/ETH 0.000519 0.000773 24.30 AVT $2
BANCA/BTC 0.0000000 0.0000000 8,267,000 BANCA $179
BANCA/ETH 0.0000002 0.0000002 230,000 BANCA $5
BANCA/USD 0.0000192 0.0000233 5,000 BANCA -
BAT/BTC 0.0000246 0.0000246 93,704 BAT $16.454
BAT/ETH 0.00122 0.00122 1,228 BAT $216
BAT/USD 0.18 0.18 858.60 BAT $151
BCD/BTC 0.0000490 0.0000520 45.50 BCD $17
BCD/USD 0.36 0.38 9.60 BCD $4
BCH/BTC 0.029 0.029 28,702 BCH $5.945.906
BCH/DAI 210.48 211.13 0.013 BCH $3
BCH/ETH 1.42 1.42 2.02 BCH $418
BCH/USD 207.38 207.56 60,174 BCH $12.465.695
BCHSV/BTC 0.014 0.014 41,764 BCHSV $4.070.861
BCHSV/USD 166.02 167.32 27,538 BCHSV $2.684.197
BCI/BTC 0.0000053 0.0000054 16,512 BCI $622
BCN/BTC 0.0000000 0.0000000 3,116,600 BCN $949
BCN/EOS 0.000116 0.000120 100.00 BCN -
BCN/ETH 0.0000021 0.0000021 569,800 BCN $174
BCN/USD 0.000305 0.000306 13,212,100 BCN $4.024
BCPT/BTC 0.0000033 0.0000033 7,392 BCPT $177
BCPT/ETH 0.000158 0.000166 846.00 BCPT $20
BDG/BTC 0.0000001 0.0000001 464,620 BDG $304
BDG/ETH 0.0000038 0.0000062 275,060 BDG $180
BERRY/BTC 0.0000000 0.0000000 1,127,390 BERRY $318
BERRY/ETH 0.0000018 0.0000020 30,260 BERRY $9
BERRY/USD 0.000285 0.000341 10.00 BERRY -
BET/BTC 0.0000046 0.0000046 416,333 BET $13.737
BET/ETH 0.000226 0.000227 325,670 BET $10.746
BETR/BTC 0.0000001 0.0000002 7,590 BETR $7
BETR/ETH 0.0000064 0.0000075 970.00 BETR $1
BETR/USD 0.000875 0.00125 680.00 BETR $1
BITS/BTC 0.0000000 0.0000000 6,901,379,030 BITS $3.470
BITS/ETH 0.0000000 0.0000000 2,068,053,990 BITS $1.040
BITS/USD 0.0000005 0.0000006 3,539,989,170 BITS $1.780
BKX/BTC 0.0000005 0.0000005 27,539 BKX $104
BKX/USD 0.00380 0.00404 27,548 BKX $105
BLZ/BTC 0.0000026 0.0000028 536.00 BLZ $11
BMC/BTC 0.0000169 0.0000174 57.40 BMC $7
BMC/ETH 0.000845 0.000907 10.00 BMC $1
BMC/USD 0.12 0.15 187.60 BMC $23
BMH/BTC 0.0000000 0.0000000 11,962,330 BMH $3.726
BNB/BTC 0.00206 0.00207 442.52 BNB $6.614
BNB/ETH 0.10 0.10 25.00 BNB $374
BNB/USD 14.96 15.00 87.58 BNB $1.309
BNK/BTC 0.0000002 0.0000002 312,400 BNK $361
BNK/ETH 0.0000078 0.0000086 49,800 BNK $58
BNK/USD 0.00112 0.00121 880.00 BNK $1
BNT/BTC 0.0000354 0.0000356 296,718 BNT $76.131
BNT/ETH 0.00174 0.00176 38.80 BNT $10
BNT/USD 0.26 0.26 149,895 BNT $38.460
BRD/BTC 0.0000342 0.0000344 9,578 BRD $2.375
BRD/ETH 0.00165 0.00175 4.00 BRD $1
BSTN/BTC 0.0000000 0.0000000 31,200,000 BSTN $114
BSTN/ETH 0.0000004 0.0000005 29,229,000 BSTN $107
BSTN/USD 0.0000937 0.0000951 14,436,000 BSTN $53
BSV/BTC 0.013 0.013 54,619 BSV $5.198.384
BSV/USD 95.48 95.51 84,998 BSV $8.089.726
BTC/DAI 7,244 7,253 15.61 BTC $113.139
BTC/EOS 1,253 1,316 0.00300 BTC $22
BTC/PAX 7,246 7,253 1.07 BTC $7.730
BTC/USD 7,254 7,254 27,366 BTC $198.324.422
BTG/BTC 0.000788 0.000794 28,544 BTG $163.028
BTG/ETH 0.039 0.039 3,684 BTG $21.039
BTG/USD 5.71 5.76 18,660 BTG $106.575
BTM/BTC 0.0000074 0.0000076 817,281 BTM $60.515
BTM/ETH 0.000367 0.000374 616,519 BTM $45.650
BTM/USD 0.054 0.055 5,546,527 BTM $410.690
BTS/BTC 0.0000026 0.0000026 5,074,147 BTS $96.802
BTX/BTC 0.0000200 0.0000200 9,758 BTX $1.414
BTX/USD 0.15 0.17 140.00 BTX $20
C20/BTC 0.0000551 0.0000553 1,842 C20 $735
C20/ETH 0.00273 0.00278 200.00 C20 $80
CDT/BTC 0.0000012 0.0000012 90,370 CDT $779
CDT/ETH 0.0000591 0.0000597 46,070 CDT $397
CDT/USD 0.00863 0.00871 44,750 CDT $386
CENNZ/BTC 0.0000177 0.0000180 3,460,514 CENNZ $443.670
CENNZ/ETH 0.000867 0.000895 22,147 CENNZ $2.839
CHAT/BTC 0.0000002 0.0000002 4,530 CHAT $8
CHAT/ETH 0.0000094 0.0000126 3,280 CHAT $6
CHAT/USD 0.00145 0.00220 1,350 CHAT $2
CHP/ETH 0.0000338 0.0000350 66,880 CHP $330
CHSB/BTC 0.0000011 0.0000011 772,990 CHSB $5.955
CHSB/ETH 0.0000526 0.0000534 994,090 CHSB $7.659
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 109,130 CLO $79
CLO/ETH 0.0000050 0.0000052 19,690 CLO $14
CLO/USD 0.000749 0.000800 3,990 CLO $3
CMCT/BTC 0.0000001 0.0000001 16,040 CMCT $7
CMCT/ETH 0.0000020 0.0000029 2,440 CMCT $1
CMCT/USD 0.000363 0.000419 5,640 CMCT $2
CND/BTC 0.0000014 0.0000014 509,065 CND $5.164
CND/ETH 0.0000691 0.0000720 49,315 CND $500
CND/USD 0.00996 0.011 2,078 CND $21
CNX/BTC 0.000280 0.000290 65.80 CNX $124
COSM/BTC 0.0000011 0.0000013 1.00 COSM -
COSM/ETH 0.0000616 0.0000666 129.00 COSM -
COV/BTC 0.0000074 0.0000075 41.00 COV $2
COV/ETH 0.000315 0.000660 0.20 COV -
CPAY/ETH 0.000129 0.000179 71,802 CPAY $1.356
CPT/BTC 0.0000000 0.0000000 3,030,200 CPT $605
CRPT/BTC 0.0000546 0.0000551 17,633 CRPT $7.113
CRPT/USD 0.39 0.41 276.80 CRPT $112
CSNO/BTC 0.0000037 0.0000037 72.00 CSNO $2
CTX/BTC 0.0000016 0.0000017 15,500 CTX $1.176
CTX/ETH 0.0000500 0.0000520 1,000 CTX $76
CVC/USD 0.020 0.029 26,186 CVC $638
CVT/BTC 0.0000010 0.0000010 490.00 CVT $3
CVT/ETH 0.0000253 0.0000493 850.00 CVT $5
CVT/USD 0.00320 0.00810 130.00 CVT $1
DADI/BTC 0.0000043 0.0000046 58.00 DADI $2
DADI/ETH 0.000201 0.000302 107.00 DADI $3
DADI/USD 0.030 0.048 378.00 DADI $12
DAN/BTC 0.0000003 0.0000004 1,810 DAN $4
DASH/BCH 0.24 0.24 11.48 DASH $580
DASH/BTC 0.00699 0.00699 20,655 DASH $1.043.213
DASH/EOS 18.96 19.00 0.071 DASH $4
DASH/ETH 0.35 0.35 4,130 DASH $208.581
DASH/USD 50.63 50.68 16,472 DASH $831.928
DATA/BTC 0.0000020 0.0000020 865,972 DATA $12.545
DATA/ETH 0.0000984 0.000103 225,541 DATA $3.267
DATA/USD 0.014 0.015 105,050 DATA $1.522
DATX/BTC 0.0000000 0.0000000 400.00 DATX -
DATX/ETH 0.0000008 0.0000019 29,700 DATX $7
DAY/BTC 0.0000210 0.0000230 63.50 DAY $10
DAY/ETH 0.000945 0.00183 0.10 DAY -
DAY/USD 0.13 0.19 163.70 DAY $25
DBIX/BTC 0.0000110 0.0000113 951.00 DBIX $76
DCN/BTC 0.0000000 0.0000000 637,739,000 DCN $10.496
DCN/ETH 0.0000001 0.0000001 4,237,285,000 DCN $69.737
DCN/USD 0.0000164 0.0000166 1,922,208,000 DCN $31.636
DCR/BTC 0.00274 0.00276 271.54 DCR $5.386
DCR/ETH 0.14 0.14 0.033 DCR $1
DCR/USD 19.84 20.04 128.44 DCR $2.547
DCT/BTC 0.0000029 0.0000029 32.00 DCT $1
DENT/BTC 0.0000000 0.0000000 24,147,700 DENT $4.211
DENT/ETH 0.0000012 0.0000012 9,869,630 DENT $1.721
DENT/USD 0.000153 0.000224 1,600 DENT -
DGB/BTC 0.0000009 0.0000009 3,117,034 DGB $20.106
DGB/ETH 0.0000445 0.0000448 34,463 DGB $222
DGB/USD 0.00649 0.00654 18,368 DGB $118
DGD/BTC 0.00259 0.00264 158.23 DGD $2.859
DGTX/BTC 0.0000053 0.0000053 8,992,547 DGTX $343.592
DGTX/ETH 0.000262 0.000265 663,778 DGTX $25.362
DGTX/USD 0.038 0.039 190,473 DGTX $7.278
DIM/BTC 0.0000000 0.0000000 845,650 DIM $51
DIM/ETH 0.0000004 0.0000005 106,630 DIM $6
DIM/USD 0.0000612 0.0000664 1,866,960 DIM $113
DLT/BTC 0.0000051 0.0000052 0.50 DLT -
DNT/BTC 0.0000008 0.0000008 78.00 DNT -
DOGE/BTC 0.0000003 0.0000003 127,231,000 DOGE $273.062
DOGE/ETH 0.0000147 0.0000147 10,617,850 DOGE $22.788
DOGE/USD 0.00216 0.00216 74,454,490 DOGE $159.793
DRG/BTC 0.0000071 0.0000072 173,387 DRG $10.186
DRG/ETH 0.000345 0.000496 16,345 DRG $960
DRT/BTC 0.0000001 0.0000001 630.00 DRT -
DRT/ETH 0.0000041 0.0000062 3,210 DRT $2
EDG/BTC 0.0000011 0.0000012 45,613 EDG $374
EDG/ETH 0.0000549 0.0000598 0.10 EDG -
EDG/USD 0.00807 0.00855 0.10 EDG -
EDO/BTC 0.0000324 0.0000326 271,895 EDO $63.701
EDO/ETH 0.00161 0.00162 161.90 EDO $38
EDO/USD 0.23 0.24 74,668 EDO $17.493
EKO/BTC 0.0000002 0.0000002 124,900 EKO $158
EKO/ETH 0.0000078 0.0000102 40.00 EKO -
ELEC/BTC 0.0000001 0.0000001 50,630 ELEC $27
ELEC/ETH 0.0000032 0.0000048 19,750 ELEC $10
ELEC/USD 0.000403 0.000948 12,710 ELEC $7
ELF/BTC 0.0000080 0.0000081 879.00 ELF $51
ELF/USD 0.056 0.060 1,213 ELF $70
EMC/BTC 0.0000085 0.0000093 7,239 EMC $448
EMC/ETH 0.000424 0.000443 120.40 EMC $7
ENG/ETH 0.00296 0.00424 16.40 ENG $8
ENJ/BTC 0.0000113 0.0000114 1,461,524 ENJ $118.779
ENJ/ETH 0.000554 0.000567 9,210 ENJ $749
ENJ/USD 0.082 0.082 17,195 ENJ $1.397
EOS/BCH 0.013 0.013 43.73 EOS $114
EOS/BTC 0.000361 0.000361 1,938,780 EOS $5.047.432
EOS/DAI 2.61 2.62 29,819 EOS $77.630
EOS/ETH 0.018 0.018 1,984,267 EOS $5.165.853
EOS/PAX 2.68 2.69 176.14 EOS $459
EOS/USD 2.62 2.62 8,672,134 EOS $22.577.084
ETC/BCH 0.018 0.018 12.40 ETC $47
ETC/BTC 0.000524 0.000524 389,612 ETC $1.476.904
ETC/ETH 0.026 0.026 502,391 ETC $1.904.413
ETC/USD 3.80 3.80 1,268,084 ETC $4.806.927
ETH/BCH 0.79 0.79 21.51 ETH $3.130
ETH/BTC 0.020 0.020 26,875 ETH $3.910.931
ETH/DAI 146.02 146.03 5,820 ETH $846.921
ETH/EOS 35.64 35.94 21.17 ETH $3.081
ETH/PAX 145.72 146.03 2.53 ETH $369
ETH/USD 145.90 145.92 182,114 ETH $26.502.186
ETN/BTC 0.0000005 0.0000005 247,030 ETN $911
ETN/ETH 0.0000251 0.0000254 203,820 ETN $751
ETN/USD 0.00362 0.00390 10,130 ETN $37
ETP/BTC 0.0000576 0.0000576 189,655 ETP $78.779
ETP/ETH 0.00285 0.00297 6,487 ETP $2.694
ETP/USD 0.42 0.42 21,658 ETP $8.996
EVX/BTC 0.0000367 0.0000371 27,347 EVX $7.286
EVX/ETH 0.00183 0.00184 9,371 EVX $2.497
EVX/USD 0.27 0.27 9,176 EVX $2.445
EXP/BTC 0.0000048 0.0000051 1,624 EXP $59
FACE/BTC 0.0000001 0.0000002 1,827,670 FACE $1.900
FACE/ETH 0.0000071 0.0000076 1,776,720 FACE $1.847
FDZ/BTC 0.0000002 0.0000004 30,390 FDZ $65
FDZ/ETH 0.0000148 0.0000179 13,000 FDZ $28
FDZ/USD 0.00230 0.00355 58,860 FDZ $126
FOTA/BTC 0.0000001 0.0000001 15,030 FOTA $9
FOTA/ETH 0.0000042 0.0000065 15,280 FOTA $9
FTX/BTC 0.0000007 0.0000007 106,701 FTX $531
FTX/ETH 0.0000361 0.0000429 17,516 FTX $87
FUEL/BTC 0.0000026 0.0000027 2,734,550 FUEL $9.508
FUEL/ETH 0.0000772 0.0000845 509,530 FUEL $1.772
FUEL/USD 0.012 0.015 465,180 FUEL $1.618
FUN/BTC 0.0000006 0.0000006 311,050 FUN $1.239
FUN/ETH 0.0000265 0.0000286 61,830 FUN $246
FUN/USD 0.00387 0.00435 17,360 FUN $69
FXT/BTC 0.0000001 0.0000001 127,540 FXT $80
FXT/ETH 0.0000027 0.0000027 570.00 FXT -
FYP/BTC 0.0000014 0.0000016 15,079 FYP $155
GAME/BTC 0.0000200 0.0000210 870.00 GAME $38
GAS/BTC 0.000143 0.000143 4.43 GAS $5
GAS/ETH 0.00678 0.00721 2.62 GAS $3
GAS/USD 1.03 1.05 4.53 GAS $5
GBX/BTC 0.0000033 0.0000037 16,741 GBX $403
GBX/ETH 0.000181 0.000189 1,432 GBX $34
GBX/USD 0.023 0.030 1,526 GBX $37
GET/BTC 0.0000005 0.0000006 46,020 GET $297
GNO/BTC 0.00168 0.00170 7.24 GNO $88
GNO/ETH 0.085 0.087 0.00900 GNO -
GNT/BTC 0.0000047 0.0000047 801,526 GNT $27.290
GNT/ETH 0.000233 0.000237 237,868 GNT $8.099
GNT/USD 0.034 0.034 3,005,399 GNT $102.328
GNX/BTC 0.0000009 0.0000009 502.00 GNX $3
GNX/ETH 0.0000360 0.0000498 122.00 GNX $1
GUP/BTC 0.0000003 0.0000003 17,963 GUP $39
GVT/ETH 0.00680 0.00763 11.76 GVT $12
HBZ/BTC 0.0000002 0.0000002 1,000 HBZ $1
HBZ/ETH 0.0000091 0.0000100 73,000 HBZ $97
HBZ/USD 0.00101 0.00144 81,000 HBZ $108
HEDG/BTC 0.000140 0.000145 3,294 HEDG $3.501
HGT/BTC 0.0000001 0.0000001 213,080 HGT $129
HGT/ETH 0.0000042 0.0000047 227,130 HGT $138
HMQ/BTC 0.0000007 0.0000007 8,400 HMQ $45
HMQ/ETH 0.0000201 0.0000418 2,780 HMQ $15
HOT/BTC 0.0000001 0.0000001 50,400 HOT $34
HPC/BTC 0.0000072 0.0000073 3,982 HPC $208
HSR/BTC 0.0000170 0.0000180 178.90 HSR $212
HT/BTC 0.000376 0.000376 0.12 HT -
HT/USD 2.86 2.86 0.33 HT $1
HTML/BTC 0.0000000 0.0000000 4,378,000 HTML $123
HTML/ETH 0.0000002 0.0000002 3,000 HTML -
HTML/USD 0.0000270 0.0000310 5,000 HTML -
HVN/BTC 0.0000002 0.0000003 819,520 HVN $1.416
HVN/ETH 0.0000118 0.0000133 1,025,120 HVN $1.771
ICX/BTC 0.0000164 0.0000165 2,563,975 ICX $318.987
ICX/ETH 0.000817 0.000821 362,429 ICX $45.090
ICX/USD 0.12 0.12 2,023,488 ICX $251.744
IDH/BTC 0.0000005 0.0000005 26,460 IDH $86
IDH/ETH 0.0000172 0.0000248 3,000 IDH $10
IGNIS/BTC 0.0000035 0.0000035 7,541 IGNIS $188
IGNIS/ETH 0.000169 0.000176 2,495 IGNIS $62
IHT/BTC 0.0000002 0.0000002 10.00 IHT -
IHT/ETH 0.0000091 0.0000108 12.00 IHT -
IHT/USD 0.00140 0.00150 42,995 IHT $47
IND/ETH 0.0000110 0.0000140 761.00 IND $1
INK/BTC 0.0000003 0.0000003 2,760 INK $5
INK/ETH 0.0000097 0.0000148 5,040 INK $8
INK/USD 0.00210 0.00220 120.00 INK -
INSUR/BTC 0.0000000 0.0000000 600.00 INSUR -
INSUR/ETH 0.0000012 0.0000016 2,700 INSUR -
IOST/BTC 0.0000007 0.0000007 78,210,650 IOST $415.058
IOST/USD 0.00531 0.00535 296,918,840 IOST $1.575.726
IOTX/BTC 0.0000005 0.0000005 10,570 IOTX $38
IPL/BTC 0.0000002 0.0000002 56,980 IPL $68
IPL/ETH 0.0000082 0.0000091 103,840 IPL $124
IPL/USD 0.00118 0.00140 3,570 IPL $4
IXT/BTC 0.0000010 0.0000011 5,293 IXT $38
IXT/ETH 0.0000493 0.0000603 4,521 IXT $32
JNT/ETH 0.000104 0.000190 185.00 JNT $5
KEY/BTC 0.0000002 0.0000003 120.00 KEY -
KEY/ETH 0.0000125 0.0000138 360.00 KEY $1
KICK/BTC 0.0000000 0.0000000 364,890 KICK $47
KIN/BTC 0.0000000 0.0000000 82,808,000 KIN $325
KIN/ETH 0.0000000 0.0000000 58,394,000 KIN $229
KMD/BTC 0.0000846 0.0000851 803,640 KMD $484.096
KMD/ETH 0.00420 0.00421 107,153 KMD $64.546
KMD/USD 0.61 0.62 84,591 KMD $50.956
KNC/BTC 0.0000247 0.0000353 447.60 KNC $95
KNC/ETH 0.00139 0.00145 9,041 KNC $1.911
KNC/USD 0.20 0.22 825.80 KNC $175
LA/ETH 0.000691 0.000692 94,919 LA $9.571
LCC/BTC 0.0000011 0.0000011 117,246 LCC $897
LEND/BTC 0.0000018 0.0000019 1,009,433 LEND $13.486
LEND/ETH 0.0000901 0.0000951 960.00 LEND $13
LEO/USD 0.61 1.00 20.20 LEO $17
LIFE/BTC 0.0000000 0.0000000 375,707,000 LIFE $17.010
LINK/BCH 0.011 0.011 63.45 LINK $142
LINK/BTC 0.000309 0.000310 24,568 LINK $55.175
LINK/ETH 0.015 0.015 233.07 LINK $523
LINK/USD 2.24 2.25 8,013 LINK $17.997
LOC/BTC 0.0000534 0.0000550 9,565 LOC $3.705
LOC/ETH 0.00270 0.00272 735.82 LOC $285
LOC/USD 0.37 0.43 1.73 LOC $1
LOOM/BTC 0.0000025 0.0000027 897.00 LOOM $16
LOOM/ETH 0.000126 0.000143 54.00 LOOM $1
LRC/BTC 0.0000033 0.0000033 1,869 LRC $44
LRC/ETH 0.000159 0.000161 295.00 LRC $7
LSK/BTC 0.0000902 0.0000902 116,927 LSK $76.400
LSK/EOS 0.25 0.25 0.010 LSK -
LSK/ETH 0.00448 0.00450 17,407 LSK $11.374
LSK/USD 0.65 0.66 12,917 LSK $8.440
LTC/BCH 0.21 0.21 0.31 LTC $14
LTC/BTC 0.00611 0.00611 130,015 LTC $5.745.113
LTC/DAI 44.19 44.32 0.00500 LTC -
LTC/EOS 16.91 16.94 0.00500 LTC -
LTC/ETH 0.30 0.30 29.04 LTC $1.283
LTC/USD 44.28 44.29 199,072 LTC $8.796.620
LUN/BTC 0.000122 0.000123 182.85 LUN $162
MAID/BTC 0.0000154 0.0000154 1,300,292 MAID $144.967
MAID/ETH 0.000764 0.000768 255,587 MAID $28.495
MAID/USD 0.11 0.11 344,361 MAID $38.392
MAN/BTC 0.0000062 0.0000064 581.00 MAN $29
MAN/ETH 0.000275 0.000319 168.00 MAN $8
MAN/USD 0.040 0.084 3.00 MAN -
MANA/BTC 0.0000038 0.0000038 68,428 MANA $1.882
MANA/ETH 0.000188 0.000190 4,672 MANA $128
MANA/USD 0.028 0.028 1,048 MANA $29
MCO/BTC 0.000577 0.000579 71.89 MCO $300
MCO/ETH 0.028 0.028 0.31 MCO $1
MCO/USD 4.18 4.20 0.060 MCO -
MDA/BTC 0.0000601 0.0000886 5.90 MDA $3
MIOTA/BTC 0.0000273 0.0000274 1,766,709 MIOTA $350.894
MIOTA/ETH 0.00136 0.00136 900,487 MIOTA $178.850
MIOTA/USD 0.20 0.20 1,513,145 MIOTA $300.532
MITH/BTC 0.0000014 0.0000014 98,463 MITH $983
MITH/ETH 0.0000664 0.0000711 23.00 MITH -
MITH/USD 0.00992 0.010 1,720 MITH $17
MITX/BTC 0.0000009 0.0000010 191,010 MITX $1.245
MITX/ETH 0.0000423 0.0000685 2,620 MITX $17
MKR/BTC 0.068 0.069 11.83 MKR $5.686
MKR/DAI 490.52 509.95 0.100 MKR $48
MKR/ETH 3.38 3.47 3.07 MKR $1.475
MKR/USD 497.47 500.45 17.33 MKR $8.328
MLN/BTC 0.000430 0.000450 10.42 MLN $29
MLN/ETH 0.017 0.027 10.33 MLN $29
MRK/BTC 0.0000001 0.0000001 18,480 MRK $12
MRK/ETH 0.0000016 0.0000061 18,480 MRK $12
MTH/BTC 0.0000016 0.0000016 3,481 MTH $40
MTH/ETH 0.0000765 0.0000817 8.00 MTH -
MTL/BTC 0.0000370 0.0000389 0.30 MTL -
MTL/ETH 0.00101 0.00192 10.90 MTL $3
MTX/BTC 0.0000029 0.0000030 582.00 MTX $12
MTX/ETH 0.0000917 0.000225 66.00 MTX $1
MTX/USD 0.018 0.024 97.00 MTX $2
MYST/BTC 0.0000068 0.0000070 757.00 MYST $37
MYST/ETH 0.000343 0.000405 15.00 MYST $1
NANJ/BTC 0.0000000 0.0000000 939,200 NANJ $12
NANO/BTC 0.000111 0.000112 138,415 NANO $110.499
NANO/ETH 0.00550 0.00558 4,680 NANO $3.736
NANO/USD 0.80 0.82 31,601 NANO $25.228
NAVI/BTC 0.0000000 0.0000000 10,100 NAVI $2
NAVI/ETH 0.0000010 0.0000015 50.00 NAVI -
NCT/BTC 0.0000002 0.0000002 256,810 NCT $438
NCT/ETH 0.0000117 0.0000118 11,422,340 NCT $19.499
NCT/USD 0.00154 0.00175 720.00 NCT $1
NEBL/BTC 0.0000621 0.0000627 310,971 NEBL $139.980
NEBL/ETH 0.00307 0.00316 24,158 NEBL $10.874
NEO/BTC 0.00119 0.00119 64,442 NEO $554.959
NEO/DAI 9.03 9.05 0.31 NEO $3
NEO/EOS 3.28 3.29 0.030 NEO -
NEO/ETH 0.059 0.059 119.40 NEO $1.028
NEO/USD 8.63 8.64 196,620 NEO $1.693.238
NEU/BTC 0.0000107 0.0000129 530.40 NEU $42
NEU/ETH 0.000601 0.000762 96.20 NEU $8
NEU/USD 0.080 0.11 5.50 NEU -
NEXO/BTC 0.0000131 0.0000132 88,228 NEXO $8.355
NEXO/ETH 0.000644 0.000700 130.00 NEXO $12
NEXO/USD 0.093 0.100 472.00 NEXO $45
NGC/BTC 0.0000026 0.0000028 1,234 NGC $24
NGC/ETH 0.000132 0.000141 349.00 NGC $7
NGC/USD 0.019 0.027 2,024 NGC $39
NLC2/BTC 0.0000001 0.0000001 155,590 NLC2 $99
NMR/BTC 0.000896 0.000900 22.09 NMR $147
NPXS/BTC 0.0000000 0.0000000 50,100 NPXS $7
NTK/BTC 0.0000018 0.0000019 5,021 NTK $64
NTK/ETH 0.0000870 0.0000959 5,046 NTK $64
NTK/USD 0.00967 0.017 581.00 NTK $7
NXT/BTC 0.0000014 0.0000014 11,241,193 NXT $110.650
NXT/ETH 0.0000673 0.0000678 2,646,544 NXT $26.051
NXT/USD 0.00985 0.00987 2,337,151 NXT $23.005
OAX/BTC 0.0000078 0.0000078 3,699 OAX $209
OAX/ETH 0.000376 0.000443 38.80 OAX $2
OAX/USD 0.056 0.078 38.70 OAX $2
OCN/BTC 0.0000001 0.0000001 60,500 OCN $33
OCN/ETH 0.0000035 0.0000040 3,000 OCN $2
OMG/BCH 0.00349 0.00351 0.20 OMG -
OMG/BTC 0.000101 0.000102 627,394 OMG $460.174
OMG/ETH 0.00502 0.00505 83,198 OMG $61.023
OMG/USD 0.73 0.74 185,523 OMG $136.076
ONT/BCH 0.00289 0.00290 0.20 ONT -
ONT/BTC 0.0000829 0.0000830 2,035,855 ONT $1.222.744
ONT/ETH 0.00411 0.00413 181,308 ONT $108.894
ONT/USD 0.60 0.60 3,087,701 ONT $1.854.488
OPT/BTC 0.0000001 0.0000001 137,520 OPT $70
PART/BTC 0.000103 0.000109 3,423 PART $2.767
PAT/BTC 0.0000000 0.0000000 612,990 PAT $80
PAT/ETH 0.0000009 0.0000010 30.00 PAT -
PAT/USD 0.000135 0.000155 60.00 PAT -
PAX/BTC 0.000292 0.000308 509.00 PAX $509
PAX/EOS 0.30 0.59 3.00 PAX $3
PAX/ETH 0.011 0.012 204.00 PAX $204
PAX/USD 0.98 1.22 55.00 PAX $55
PAY/BTC 0.0000073 0.0000075 556.70 PAY $30
PAY/ETH 0.000366 0.000377 8.20 PAY -
PBT/BTC 0.022 0.026 0.014 PBT $2
PBT/ETH 1.10 1.38 0.72 PBT $115
PKT/BTC 0.0000029 0.0000031 7,910 PKT $166
PKT/ETH 0.000139 0.000165 790.00 PKT $17
PLBT/BTC 0.0000780 0.0000820 0.30 PLBT -
PLR/BTC 0.0000036 0.0000037 487.00 PLR $13
PLR/ETH 0.000178 0.000184 5,918 PLR $154
PLR/USD 0.026 0.027 498.00 PLR $13
PLU/BTC 0.000101 0.000108 323.00 PLU $237
PLU/ETH 0.00504 0.00568 6.80 PLU $5
PNT/BTC 0.0000000 0.0000000 1,300 PNT -
PNT/ETH 0.0000005 0.0000005 71,100 PNT $1
POA/BTC 0.0000020 0.0000021 536.00 POA $7
POA/DAI 0.00770 0.016 720.00 POA $10
POA/ETH 0.0000995 0.000116 379.00 POA $5
POA/USD 0.014 0.019 17.00 POA -
POE/BTC 0.0000003 0.0000003 1,100 POE $2
POE/ETH 0.0000128 0.0000138 2,320 POE $5
POLY/BTC 0.0000038 0.0000039 33,574 POLY $935
POLY/ETH 0.000190 0.000192 1,222 POLY $34
POWR/BTC 0.0000053 0.0000054 9,898 POWR $381
POWR/ETH 0.000258 0.000273 0.20 POWR -
PPC/BTC 0.0000213 0.0000214 23,450 PPC $3.602
PPC/USD 0.15 0.15 13,926 PPC $2.139
PPT/BTC 0.0000660 0.0000664 1,016 PPT $479
PPT/ETH 0.00318 0.00331 3.06 PPT $1
PRE/BTC 0.0000008 0.0000008 213,978 PRE $1.194
PRE/ETH 0.0000350 0.0000386 1.00 PRE -
PRO/BTC 0.0000092 0.0000105 13.70 PRO $1
PRO/ETH 0.000444 0.000473 17.50 PRO $1
PROC/BTC 0.0000000 0.0000000 9,198,600 PROC $329
PTOY/BTC 0.0000008 0.0000008 37,735 PTOY $224
PTOY/ETH 0.0000241 0.0000414 4,773 PTOY $28
QKC/BTC 0.0000005 0.0000005 1,073 QKC $4
QKC/ETH 0.0000240 0.0000260 100.00 QKC -
QTUM/BTC 0.000240 0.000240 214,065 QTUM $370.979
QTUM/ETH 0.012 0.012 57,111 QTUM $98.974
QTUM/USD 1.74 1.74 600,981 QTUM $1.041.514
R/BTC 0.0000057 0.0000058 119,057 R $4.926
R/ETH 0.000249 0.000290 0.20 R -
RCN/BTC 0.0000062 0.0000062 136,466 RCN $6.142
RCN/ETH 0.000297 0.000317 6.00 RCN -
RCN/USD 0.043 0.045 1,001 RCN $45
REM/BTC 0.0000006 0.0000006 2,642,930 REM $10.988
REM/ETH 0.0000281 0.0000309 1,045,680 REM $4.347
REM/USD 0.00408 0.00439 728,530 REM $3.029
REN/BTC 0.0000047 0.0000049 41,455 REN $1.480
REP/BTC 0.00139 0.00140 33,259 REP $335.252
REP/ETH 0.069 0.070 10,041 REP $101.213
REX/BTC 0.0000022 0.0000022 1.00 REX -
REX/ETH 0.0000147 0.000125 177.00 REX $3
REX/USD 0.014 0.025 7.00 REX -
RFR/BTC 0.0000001 0.0000001 933,610 RFR $423
RFR/USD 0.000430 0.000950 10.00 RFR -
RLC/BTC 0.0000746 0.0000754 7,025 RLC $3.807
RVN/BTC 0.0000036 0.0000036 271,413 RVN $6.999
RVT/BTC 0.0000011 0.0000012 639.00 RVT $5
SALT/BTC 0.0000079 0.0000080 10,343 SALT $588
SALT/ETH 0.000366 0.000431 7.20 SALT -
SAN/ETH 0.00145 0.00164 38.70 SAN $9
SBD_2/BTC 0.0000530 0.0000549 19.12 SBD_2 $12
SBD_2/ETH 0.00222 0.00296 4.92 SBD_2 $3
SBD_2/USD 0.33 0.52 0.81 SBD_2 $1
SBTC/BTC 0.000175 0.000187 2.35 SBTC $1
SBTC/ETH 0.00840 0.011 0.22 SBTC -
SC/BTC 0.0000002 0.0000002 35,440,200 SC $50.278
SCC/BTC 0.0000000 0.0000000 1,548,700 SCC $154
SCL/BTC 0.0000009 0.0000009 602.00 SCL $4
SEELE/BTC 0.0000209 0.0000211 11.00 SEELE $2
SEELE/USD 0.14 0.20 3.00 SEELE -
SENT/BTC 0.0000001 0.0000001 1,364,000 SENT $1.229
SENT/ETH 0.0000056 0.0000074 63,250 SENT $57
SENT/USD 0.000800 0.00140 5,810 SENT $5
SHIP/BTC 0.0000008 0.0000008 134,020 SHIP $767
SHIP/ETH 0.0000333 0.0000467 10.00 SHIP -
SIG/BTC 0.0000000 0.0000000 333,860 SIG $66
SMART/BTC 0.0000003 0.0000003 1,367,375 SMART $2.973
SMART/ETH 0.0000149 0.0000152 181,081 SMART $394
SMART/USD 0.00217 0.00220 31,033 SMART $67
SNC/BTC 0.0000021 0.0000021 109.00 SNC $2
SNC/ETH 0.000104 0.000106 500.00 SNC $8
SNC/USD 0.015 0.016 1.00 SNC -
SNGLS/BTC 0.0000010 0.0000013 501.00 SNGLS $4
SNM/BTC 0.0000056 0.0000059 93,701 SNM $1.262
SNM/ETH 0.000173 0.000185 10,820 SNM $146
SNT/BTC 0.0000014 0.0000014 61.00 SNT $1
SNT/ETH 0.0000701 0.0000705 42.00 SNT -
SNT/USD 0.010 0.010 21.00 SNT -
SOC/BTC 0.0000005 0.0000005 410.00 SOC $1
SPC/BTC 0.0000008 0.0000009 236,970 SPC $1.468
SPC/ETH 0.0000419 0.0000601 13,760 SPC $85
SPC/USD 0.00612 0.00873 19,560 SPC $121
SPD/BTC 0.0000000 0.0000000 58,925,290 SPD $6.169
SPD/ETH 0.0000007 0.0000008 23,484,160 SPD $2.459
SRN/BTC 0.0000007 0.0000008 41,166 SRN $236
SRN/ETH 0.0000388 0.0000424 4,028 SRN $23
SRN/USD 0.00608 0.00661 1,507 SRN $9
STAR/ETH 0.0000030 0.0000034 1,452,580 STAR $643
STEEM/BTC 0.0000186 0.0000188 4,442,874 STEEM $602.187
STORJ/BTC 0.0000155 0.0000156 3,473 STORJ $374
STORJ/ETH 0.000762 0.000785 3.00 STORJ -
STORJ/USD 0.12 0.12 315.00 STORJ $34
STORM/BTC 0.0000002 0.0000002 1,363,880 STORM $1.890
STQ/BTC 0.0000000 0.0000000 3,860,500 STQ $74
STQ/ETH 0.0000001 0.0000001 2,195,700 STQ $42
STQ/USD 0.0000184 0.0000217 500.00 STQ -
STRAT/BTC 0.0000388 0.0000389 711,911 STRAT $199.954
STRAT/ETH 0.00187 0.00195 529.35 STRAT $149
STRAT/USD 0.25 0.29 2.00 STRAT $1
STU/BTC 0.0000000 0.0000000 310.00 STU -
STU/ETH 0.0000011 0.0000013 15,100 STU $3
STU/USD 0.000180 0.000188 14,070 STU $3
STX/BTC 0.0000013 0.0000014 1,028 STX $91
STX/ETH 0.0000650 0.0000704 17,702 STX $1.565
STX/USD 0.00950 0.00950 47,941 STX $4.239
SUB/BTC 0.0000007 0.0000007 363,205 SUB $1.790
SUB/ETH 0.0000339 0.0000469 23,172 SUB $114
SUB/USD 0.00457 0.00528 41.00 SUB -
SUR/BTC 0.0000738 0.0000904 0.10 SUR -
SUR/ETH 0.00298 0.00449 21.50 SUR $9
SUR/USD 0.55 0.79 15.30 SUR $7
SWFTC/BTC 0.0000001 0.0000001 5,100 SWFTC $4
SWFTC/ETH 0.0000050 0.0000069 1,800 SWFTC $2
SWFTC/USD 0.000848 0.000872 100.00 SWFTC -
SWM/BTC 0.0000023 0.0000025 45,695 SWM $755
SWM/ETH 0.000149 0.000210 1.90 SWM -
SWM/USD 0.017 0.032 7.00 SWM -
SWT/BTC 0.0000081 0.0000084 1,000 SWT $59
SWT/ETH 0.000301 0.000466 145.20 SWT $9
TAU/BTC 0.0000011 0.0000012 10,045 TAU $79
TDS/BTC 0.0000004 0.0000004 3,060 TDS $8
TDS/ETH 0.0000183 0.0000206 8,340 TDS $23
TDS/USD 0.00270 0.00430 260.00 TDS $1
TEL/BTC 0.0000000 0.0000000 6,367,600 TEL $1.980
TEL/ETH 0.0000020 0.0000028 1,475,500 TEL $459
TIME/BTC 0.000181 0.000203 145.29 TIME $191
TIME/ETH 0.00908 0.012 51.05 TIME $67
TIX/ETH 0.0000250 0.0000278 3,663 TIX $13
TKN/BTC 0.0000324 0.0000330 13,927 TKN $3.263
TKY/BTC 0.0000001 0.0000001 104,390 TKY $100
TNT/BTC 0.0000071 0.0000071 10,371,227 TNT $532.713
TNT/ETH 0.000350 0.000356 667,640 TNT $34.293
TNT/USD 0.051 0.052 1,871,053 TNT $96.106
TRAC/ETH 0.0000540 0.0000606 5,125 TRAC $39
TRST/BTC 0.0000019 0.0000019 1,750 TRST $24
TRUE/BTC 0.0000273 0.0000290 170.60 TRUE $36
TRX/BCH 0.0000684 0.0000685 925.00 TRX $13
TRX/BTC 0.0000020 0.0000020 146,976,538 TRX $2.073.148
TRX/EOS 0.00544 0.00546 1,586 TRX $22
TRX/ETH 0.0000975 0.0000978 169,520,988 TRX $2.391.144
TRX/USD 0.014 0.014 484,968,047 TRX $6.840.619
TUSD/DAI 1.00 1.00 15.80 TUSD $16
USD/DAI 1.00 1.00 64,704 USD $64.704
USD/PAX 1.00 1.00 4,277 USD $4.277
USDT/USD 1.00 1.00 1,611 USDT $1.611
UTK/BTC 0.0000019 0.0000019 281,005 UTK $3.927
UTK/ETH 0.0000959 0.0000962 135,601 UTK $1.895
UTK/USD 0.014 0.014 64,303 UTK $899
UTT/BTC 0.0000340 0.0000360 443.00 UTT $106
UTT/ETH 0.00157 0.00180 972.30 UTT $232
UTT/USD 0.25 0.26 514.80 UTT $123
UUU/BTC 0.0000001 0.0000001 3,500 UUU $2
UUU/ETH 0.0000030 0.0000040 3,700 UUU $2
VET/BTC 0.0000009 0.0000009 480,033,000 VET $3.027.730
VET/ETH 0.0000428 0.0000433 215,590 VET $1.360
VIB/BTC 0.0000026 0.0000026 87,888 VIB $1.648
VIB/ETH 0.000126 0.000131 32,369 VIB $607
VIB/USD 0.018 0.019 10,503 VIB $197
VIBE/BTC 0.0000019 0.0000019 20,735 VIBE $291
VME/ETH 0.0000008 0.0000009 1,018,950 VME $123
WAVES/BCH 0.00261 0.00263 0.060 WAVES -
WAVES/BTC 0.0000833 0.0000833 398,938 WAVES $237.957
WAVES/USD 0.60 0.61 122.47 WAVES $73
WAX/BTC 0.0000047 0.0000047 663,628 WAX $17.804
WAX/ETH 0.000266 0.000267 8,710 WAX $234
WAX/USD 0.044 0.045 86,190 WAX $2.312
WIN/USD 0.0000938 0.0000955 3,449,400 WIN $496
WINGS/BTC 0.0000031 0.0000032 2.00 WINGS -
WTC/BTC 0.0000657 0.0000659 1,758 WTC $829
XAUR/BTC 0.0000055 0.0000057 58.00 XAUR $2
XAUR/ETH 0.000270 0.000307 1.00 XAUR -
XBP/BTC 0.0000000 0.0000000 470,900 XBP $164
XDN/BTC 0.0000000 0.0000000 7,442,400 XDN $3.180
XDN/ETH 0.0000024 0.0000026 117,200 XDN $50
XDN/USD 0.000350 0.000386 778,500 XDN $333
XEM/BTC 0.0000049 0.0000049 4,658,538 XEM $164.729
XEM/EOS 0.014 0.014 234.00 XEM $8
XEM/ETH 0.000243 0.000244 922,638 XEM $32.625
XEM/USD 0.036 0.036 9,735,102 XEM $344.239
XLM/BCH 0.000258 0.000258 639.70 XLM $34
XLM/BTC 0.0000074 0.0000074 20,224,221 XLM $1.065.745
XLM/ETH 0.000366 0.000367 1,461,050 XLM $76.992
XLM/USD 0.053 0.054 22,744,628 XLM $1.198.562
XMR/BCH 0.26 0.26 0.94 XMR $50
XMR/BTC 0.00736 0.00737 66,712 XMR $3.551.504
XMR/DAI 53.30 53.44 0.028 XMR $1
XMR/EOS 20.38 20.44 3.76 XMR $200
XMR/ETH 0.37 0.37 2,670 XMR $142.148
XMR/USD 53.39 53.40 25,361 XMR $1.350.143
XRC/BTC 0.000440 0.000450 655.35 XRC $2.089
XRP/BCH 0.00107 0.00107 272.10 XRP $60
XRP/BTC 0.0000306 0.0000307 17,667,493 XRP $3.916.166
XRP/DAI 0.22 0.22 52.30 XRP $12
XRP/EOS 0.085 0.085 0.10 XRP -
XRP/ETH 0.00152 0.00152 16,221 XRP $3.595
XTZ/BTC 0.000197 0.000199 175,992 XTZ $269.694
XTZ/ETH 0.00974 0.00994 30,711 XTZ $47.062
XTZ/USD 1.42 1.45 391,463 XTZ $599.888
XUC/BTC 0.000184 0.000202 35.80 XUC $53
XUC/ETH 0.00915 0.010 33.60 XUC $50
XUC/USD 1.34 1.65 36.53 XUC $54
XVG/BTC 0.0000006 0.0000006 251,277,830 XVG $1.091.662
XVG/ETH 0.0000298 0.0000302 16,477,870 XVG $71.587
XVG/USD 0.00435 0.00437 5,689,050 XVG $24.716
XZC/BTC 0.000453 0.000458 25,686 XZC $84.848
XZC/ETH 0.022 0.023 0.23 XZC $1
XZC/USD 3.27 3.36 3,416 XZC $11.283
YOYOW/BTC 0.0000016 0.0000016 5,889 YOYOW $67
ZAP/BTC 0.0000004 0.0000004 2,036 ZAP $5
ZAP/ETH 0.0000174 0.0000240 10.00 ZAP -
ZAP/USD 0.00254 0.00370 6.00 ZAP -
ZEC/BCH 0.15 0.15 0.95 ZEC $29
ZEC/BTC 0.00428 0.00428 32,219 ZEC $997.105
ZEC/EOS 11.85 11.89 57.18 ZEC $1.770
ZEC/ETH 0.21 0.21 5,800 ZEC $179.487
ZEC/USD 31.04 31.08 78,527 ZEC $2.430.268
ZEN/BTC 0.000820 0.000820 10,824 ZEN $64.417
ZEN/ETH 0.041 0.041 933.83 ZEN $5.557
ZEN/USD 5.93 5.94 2,694 ZEN $16.033
ZIL/BTC 0.0000008 0.0000008 26,308,774 ZIL $148.646
ZIL/USD 0.00568 0.00572 33,578,606 ZIL $189.721
ZPR/ETH 0.0000028 0.0000034 6,400 ZPR $3
ZRC/BTC 0.000211 0.000230 22,062 ZRC $33.665
ZRX/BTC 0.0000308 0.0000308 1,428,078 ZRX $318.516
ZRX/ETH 0.00153 0.00153 137,271 ZRX $30.617
ZRX/USD 0.22 0.22 773,528 ZRX $172.527
ZSC/BTC 0.0000000 0.0000000 120.00 ZSC -
ZSC/ETH 0.0000020 0.0000022 158,550 ZSC $47
ZSC/USD 0.000287 0.000346 10.00 ZSC -
1179 ارزهای رمزنگاری 156 ارزها 54 منابع 8443 بازار


IP Geolocation by geoPlugin

منابع:   کیف پول   استخراج   بیت کوین رایگان  میزبانی وب