1. منابع
  2. hitbtc

HitBTC
, HitBTC

hitbtc.com/
اخرین به روز رسانی 2020-07-04 10:09:00

بازار

جفت کردن فروش خرید دوره (24 ساعته) دوره (24 ساعته) USD
1ST/BTC 0.0000139 0.0000149 3,483 1ST $428
1ST/ETH 0.000427 0.000600 397.00 1ST $49
ABYSS/BTC 0.0000008 0.0000008 49,920 ABYSS $353
ABYSS/ETH 0.0000295 0.0000316 1,880 ABYSS $13
ACAT/BTC 0.0000000 0.0000000 296,600 ACAT $33
ACAT/ETH 0.0000005 0.0000005 12,200 ACAT $1
ACAT/USD 0.000100 0.000120 4,700 ACAT $1
ACT/BTC 0.0000007 0.0000008 530.00 ACT $4
ACT/ETH 0.0000282 0.0000309 1,920 ACT $13
ACT/USD 0.00599 0.00803 10.00 ACT -
ADA/BCH 0.000449 0.000450 1,030 ADA $103
ADA/BTC 0.0000110 0.0000110 37,983,811 ADA $3.787.107
ADA/ETH 0.000442 0.000443 5,143,419 ADA $512.815
ADA/USD 0.100 0.100 232,564,574 ADA $23.187.431
ADH/BTC 0.0000001 0.0000001 441,870 ADH $261
ADH/ETH 0.0000057 0.0000061 377,400 ADH $223
ADK/BTC 0.0000718 0.0000740 166,983 ADK $110.757
ADX/BTC 0.0000112 0.0000113 26,254 ADX $2.667
ADX/ETH 0.000449 0.000452 808.50 ADX $82
ADX/USD 0.10 0.10 21,170 ADX $2.150
AE/BTC 0.0000144 0.0000146 500,268 AE $66.075
AEON/BTC 0.0000550 0.0000553 470.70 AEON $228
AGI/BTC 0.0000019 0.0000019 2,220 AGI $38
AMB/BTC 0.0000013 0.0000013 43,265 AMB $522
AMB/ETH 0.0000447 0.0000590 8.00 AMB -
AMB/USD 0.012 0.012 4,152 AMB $50
AMM/BTC 0.0000003 0.0000003 13,430 AMM $40
AMM/ETH 0.0000126 0.0000128 730.00 AMM $2
AMM/USD 0.00278 0.00330 150.00 AMM -
AMP/BTC 0.0000002 0.0000003 3,587,329 AMP $7.106.807
ANT/BTC 0.000149 0.000151 27,971 ANT $38.039
APPC/BTC 0.0000044 0.0000045 522.00 APPC $21
APPC/ETH 0.000169 0.000196 297.00 APPC $12
APPC/USD 0.035 0.052 3,771 APPC $154
ARDR/BTC 0.0000054 0.0000055 1,054,351 ARDR $52.805
ARDR/USD 0.049 0.051 4,653 ARDR $233
ARN/BTC 0.0000194 0.0000195 206.00 ARN $36
ARN/ETH 0.000735 0.000946 189.80 ARN $33
ART/BTC 0.0000008 0.0000008 202,002 ART $1.427
ATM/BTC 0.0000001 0.0000002 249,400 ATM $36
ATM/USD 0.000100 0.000200 15,685,490 ATM $2.290
ATOM/BCH 0.012 0.012 278.25 ATOM $765
ATOM/BTC 0.000303 0.000304 21,049 ATOM $57.885
ATOM/ETH 0.012 0.012 489.20 ATOM $1.345
ATOM/USD 2.75 2.75 4,770 ATOM $13.117
AUC/BTC 0.0000120 0.0000145 8,306 AUC $776
AUC/ETH 0.000450 0.000568 5,735 AUC $536
AUTO/BTC 0.0000000 0.0000000 1,020 AUTO -
AVA/BTC 0.0000355 0.0000356 9,598 AVA $3.090
AVA/ETH 0.00142 0.00143 5,039 AVA $1.622
AVA/USD 0.32 0.32 10,108 AVA $3.254
AVT/ETH 0.000780 0.000810 406.40 AVT $60
BANCA/BTC 0.0000000 0.0000000 4,691,000 BANCA $234
BANCA/ETH 0.0000002 0.0000002 435,000 BANCA $22
BANCA/USD 0.0000499 0.0000506 1,210,000 BANCA $60
BAT/BTC 0.0000277 0.0000278 375,602 BAT $94.390
BAT/ETH 0.00111 0.00112 1,384 BAT $348
BAT/USD 0.25 0.25 12,493 BAT $3.140
BBC/BTC 0.0000005 0.0000005 280,600 BBC $95
BBC/ETH 0.0000147 0.0000159 660,800 BBC $224
BCD/BTC 0.0000822 0.0000828 3,400 BCD $2.474
BCD/USD 0.74 0.75 1,285 BCD $935
BCH/BTC 0.024 0.025 26,798 BCH $5.940.260
BCH/DAI 218.28 219.39 0.10 BCH $23
BCH/ETH 0.98 0.98 0.027 BCH $6
BCH/USD 222.13 222.15 48,910 BCH $10.841.742
BCHSV/BTC 0.014 0.014 41,764 BCHSV $6.471.806
BCHSV/USD 166.02 167.32 27,538 BCHSV $4.267.304
BCN/BTC 0.0000000 0.0000000 4,450,200 BCN $912
BCN/EOS 0.0000834 0.0000857 1,222,100 BCN $250
BCN/ETH 0.0000009 0.0000009 1,023,300 BCN $210
BCN/USD 0.000204 0.000210 3,663,800 BCN $751
BCPT/BTC 0.0000024 0.0000025 83.00 BCPT $2
BCPT/ETH 0.0000847 0.000116 36.00 BCPT $1
BDG/BTC 0.0000001 0.0000001 125,910 BDG $125
BDG/ETH 0.0000043 0.0000051 254,060 BDG $252
BERRY/BTC 0.0000000 0.0000000 3,926,330 BERRY $1.252
BERRY/ETH 0.0000015 0.0000017 402,910 BERRY $128
BERRY/USD 0.000293 0.000380 18,440 BERRY $6
BET/BTC 0.0000008 0.0000008 9,492,497 BET $69.476
BET/ETH 0.0000323 0.0000334 775,415 BET $5.675
BETR/BTC 0.0000001 0.0000001 24,910 BETR $24
BETR/ETH 0.0000047 0.0000049 10.00 BETR -
BETR/USD 0.000971 0.00136 10.00 BETR -
BIT/ETH 0.0000003 0.0000003 2,400,100 BIT $174
BLZ/BTC 0.0000028 0.0000028 44.00 BLZ $1
BMC/BTC 0.0000038 0.0000039 39.20 BMC $1
BMC/ETH 0.000149 0.000161 54.90 BMC $2
BMC/USD 0.033 0.042 11.00 BMC -
BMH/BTC 0.0000000 0.0000000 1,332,700 BMH $189
BNB/BTC 0.00170 0.00170 3,420 BNB $52.685
BNB/ETH 0.068 0.068 8.20 BNB $126
BNB/USD 15.39 15.42 1,789 BNB $27.564
BNK/BTC 0.0000002 0.0000002 309,070 BNK $522
BNK/ETH 0.0000075 0.0000079 267,860 BNK $453
BNK/USD 0.00160 0.00181 1,910 BNK $3
BNT/BTC 0.000151 0.000152 1,092,534 BNT $1.502.404
BNT/ETH 0.00608 0.00609 1,343 BNT $1.847
BNT/USD 1.36 1.37 2,126,803 BNT $2.924.684
BOS/BTC 0.0000011 0.0000011 500.00 BOS $5
BRD/BTC 0.0000127 0.0000127 11,716 BRD $1.353
BRD/ETH 0.000459 0.000580 96.80 BRD $11
BSTN/BTC 0.0000000 0.0000000 31,200,000 BSTN $92
BSTN/ETH 0.0000004 0.0000005 29,229,000 BSTN $86
BSTN/USD 0.0000937 0.0000951 14,436,000 BSTN $42
BSV/BCH 0.70 0.70 0.029 BSV $4
BSV/BTC 0.017 0.017 16,046 BSV $2.486.896
BSV/USD 154.95 155.01 79,442 BSV $12.312.095
BTB/BTC 0.0000001 0.0000001 162,890 BTB $216
BTC/DAI 8,914 8,947 21.15 BTC $191.484
BTC/EOS 1,253 1,316 0.00300 BTC $27
BTC/PAX 9,063 9,072 0.92 BTC $8.299
BTC/USD 9,068 9,068 11,931 BTC $107.993.484
BTG/BTC 0.000972 0.000983 47,153 BTG $407.265
BTG/ETH 0.039 0.039 1,694 BTG $14.634
BTG/USD 8.83 8.90 4,760 BTG $41.114
BTM/BTC 0.0000076 0.0000077 2,911,142 BTM $202.202
BTM/ETH 0.000307 0.000310 1,334,056 BTM $92.661
BTM/USD 0.069 0.070 553,422 BTM $38.440
BTS/BTC 0.0000025 0.0000025 4,341,008 BTS $98.819
BTX/BTC 0.0000193 0.0000200 3,156 BTX $554
BTX/USD 0.18 0.19 107.30 BTX $19
C20/BTC 0.0000516 0.0000520 1,777 C20 $826
C20/ETH 0.00203 0.00211 1,127 C20 $524
CDT/BTC 0.0000006 0.0000006 15,170 CDT $89
CDT/ETH 0.0000243 0.0000294 760.00 CDT $4
CDT/USD 0.00529 0.00776 3,930 CDT $23
CENNZ/BTC 0.0000084 0.0000084 589,747 CENNZ $44.949
CENNZ/ETH 0.000338 0.000339 74,579 CENNZ $5.684
CHAT/BTC 0.0000003 0.0000003 10.00 CHAT -
CHAT/ETH 0.0000106 0.0000144 340.00 CHAT $1
CHAT/USD 0.00249 0.00329 100.00 CHAT -
CHSB/BTC 0.0000094 0.0000094 10,036,290 CHSB $852.767
CHSB/ETH 0.000376 0.000392 3,933,250 CHSB $334.202
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 47,520 CLO $26
CLO/ETH 0.0000023 0.0000025 890.00 CLO -
CLO/USD 0.000538 0.000560 6,220 CLO $3
CMCT/BTC 0.0000000 0.0000001 2,112,580 CMCT $953
CMCT/ETH 0.0000016 0.0000021 28,890 CMCT $13
CMCT/USD 0.000466 0.000471 323,320 CMCT $146
CND/BTC 0.0000007 0.0000007 14,870 CND $92
CND/ETH 0.0000273 0.0000280 7,580 CND $47
CND/USD 0.00592 0.00688 352.00 CND $2
COSM/BTC 0.0000011 0.0000013 1.00 COSM -
COSM/ETH 0.0000616 0.0000666 129.00 COSM $1
COV/BTC 0.0000207 0.0000223 115.50 COV $22
COV/ETH 0.000748 0.001000 326.40 COV $62
CPAY/ETH 0.000112 0.000123 157.00 CPAY $4
CPT/BTC 0.0000000 0.0000000 118,200,300 CPT $17.569
CRPT/BTC 0.0000341 0.0000346 10,419 CRPT $3.014
CRPT/USD 0.31 0.31 1,766 CRPT $511
CTX/BTC 0.0000016 0.0000017 15,500 CTX $1.535
CTX/ETH 0.0000500 0.0000520 1,000 CTX $99
CURE/BTC 0.0000062 0.0000065 325.00 CURE $20
CVC/BTC 0.0000020 0.0000030 3,145 CVC $83
CVC/USD 0.024 0.027 7,459 CVC $197
CVCOIN/BTC 0.0000028 0.0000029 419.30 CVCOIN $11
CVCOIN/ETH 0.000113 0.000196 71.40 CVCOIN $2
CVCOIN/USD 0.028 0.035 413.10 CVCOIN $11
CVT/BTC 0.0000040 0.0000041 5,100 CVT $85
CVT/ETH 0.000144 0.000170 150.00 CVT $2
CVT/USD 0.037 0.037 1,140 CVT $19
DASH/BCH 0.30 0.30 0.067 DASH $4
DASH/BTC 0.00739 0.00739 6,682 DASH $447.739
DASH/EOS 27.23 27.29 17.88 DASH $1.198
DASH/ETH 0.30 0.30 2,967 DASH $198.819
DASH/USD 67.03 67.05 26,115 DASH $1.749.831
DATA/BTC 0.0000054 0.0000054 87,363 DATA $4.290
DATA/ETH 0.000218 0.000231 27,493 DATA $1.350
DATA/USD 0.044 0.049 6,180 DATA $303
DATX/BTC 0.0000000 0.0000000 132,500 DATX $36
DATX/ETH 0.0000011 0.0000013 8,400 DATX $2
DAY/BTC 0.0000161 0.0000166 11.10 DAY $2
DAY/ETH 0.000615 0.000676 77.00 DAY $12
DAY/USD 0.15 0.17 1,076 DAY $161
DBIX/BTC 0.0000042 0.0000043 27,884 DBIX $1.050
DCN/BTC 0.0000000 0.0000000 637,739,000 DCN $2.851
DCN/ETH 0.0000000 0.0000000 205,799,000 DCN $920
DCN/USD 0.0000045 0.0000045 197,155,000 DCN $881
DCR/BTC 0.00153 0.00153 56.94 DCR $791
DCR/ETH 0.061 0.062 6.66 DCR $93
DCR/USD 13.82 13.92 26.11 DCR $363
DCT/BTC 0.0000008 0.0000008 20.00 DCT -
DENT/BTC 0.0000000 0.0000000 59,793,500 DENT $12.558
DENT/ETH 0.0000009 0.0000009 16,143,270 DENT $3.391
DENT/USD 0.000199 0.000225 2,039,200 DENT $428
DGB/BTC 0.0000022 0.0000023 4,827,921 DGB $97.946
DGB/ETH 0.0000902 0.0000908 88,113 DGB $1.788
DGB/USD 0.020 0.020 718,544 DGB $14.577
DGD/BTC 0.00480 0.00486 1.28 DGD $38
DGTX/BTC 0.0000061 0.0000061 6,742,972 DGTX $374.303
DGTX/ETH 0.000244 0.000246 73,873 DGTX $4.101
DGTX/USD 0.055 0.056 311,669 DGTX $17.301
DICE/BTC 0.0000513 0.0000521 25.50 DICE $12
DICE/ETH 0.00201 0.00230 25.50 DICE $12
DLT/BTC 0.0000039 0.0000040 5,757 DLT $213
DNA/BTC 0.0000007 0.0000007 2,130 DNA $14
DNT/BTC 0.0000007 0.0000007 32.00 DNT -
DOGE/BTC 0.0000003 0.0000003 45,328,320 DOGE $104.419
DOGE/ETH 0.0000102 0.0000102 21,873,690 DOGE $50.389
DOGE/USD 0.00231 0.00231 54,322,450 DOGE $125.138
DRG/BTC 0.0000044 0.0000045 852,565 DRG $33.361
DRG/ETH 0.000176 0.000189 669,965 DRG $26.216
DRGN/BTC 0.0000129 0.0000135 13,252 DRGN $1.380
DRT/BTC 0.0000002 0.0000002 3,380 DRT $5
DRT/ETH 0.0000068 0.0000075 270.00 DRT -
DTR/BTC 0.0000011 0.0000011 527.00 DTR $5
DTR/ETH 0.0000425 0.0000625 612.00 DTR $6
ECA/BTC 0.0000000 0.0000000 1,072,500 ECA $274
ECA/ETH 0.0000011 0.0000012 16,000 ECA $4
ECA/USD 0.000222 0.000272 52,900 ECA $14
EDG/BTC 0.0000009 0.0000009 6,692 EDG $52
EDG/ETH 0.0000338 0.0000346 1.50 EDG -
EDG/USD 0.00771 0.00807 1,486 EDG $12
EDO/BTC 0.0000546 0.0000550 1,045,819 EDO $672.811
EDO/ETH 0.00217 0.00225 259.00 EDO $167
EDO/USD 0.51 0.52 54,350 EDO $34.965
EKO/BTC 0.0000001 0.0000002 117,490 EKO $152
EKO/ETH 0.0000051 0.0000098 11,030 EKO $14
ELEC/BTC 0.0000001 0.0000001 5,700 ELEC $3
ELEC/ETH 0.0000022 0.0000026 110.00 ELEC -
ELEC/USD 0.000506 0.000587 100.00 ELEC -
ELF/BTC 0.0000098 0.0000099 1,742 ELF $156
ELF/USD 0.083 0.095 2,572 ELF $230
EMC/BTC 0.0000058 0.0000060 38.90 EMC $2
EMC/ETH 0.000207 0.000240 0.40 EMC -
ENG/ETH 0.00134 0.00201 1,334 ENG $305
ENJ/BTC 0.0000200 0.0000200 194,761 ENJ $35.261
ENJ/ETH 0.000795 0.000808 855.00 ENJ $155
ENJ/USD 0.18 0.18 2,652 ENJ $480
EOS/BCH 0.011 0.011 986.67 EOS $2.417
EOS/BTC 0.000271 0.000271 2,123,007 EOS $5.199.636
EOS/DAI 2.42 2.43 34,359 EOS $84.151
EOS/ETH 0.011 0.011 281,986 EOS $690.637
EOS/PAX 2.47 2.47 0.060 EOS -
EOS/USD 2.46 2.46 8,527,382 EOS $20.885.137
ETC/BCH 0.026 0.026 2.65 ETC $15
ETC/BTC 0.000625 0.000626 261,571 ETC $1.483.346
ETC/ETH 0.025 0.025 1,086,367 ETC $6.160.699
ETC/USD 5.67 5.67 1,049,362 ETC $5.950.848
ETH/BCH 0.79 0.79 21.51 ETH $4.855
ETH/BTC 0.025 0.025 87,883 ETH $19.837.620
ETH/DAI 222.04 222.89 3,430 ETH $774.278
ETH/EOS 35.64 35.94 21.17 ETH $4.779
ETH/PAX 227.57 227.94 0.00250 ETH $1
ETH/USD 225.83 225.84 145,603 ETH $32.866.711
ETN/BTC 0.0000006 0.0000006 10,268,870 ETN $59.274
ETN/ETH 0.0000257 0.0000260 122,250 ETN $706
ETN/USD 0.00578 0.00637 28,110 ETN $162
ETP/BTC 0.0000108 0.0000110 333,120 ETP $32.448
ETP/ETH 0.000433 0.000439 36,414 ETP $3.547
ETP/USD 0.099 0.10 113,577 ETP $11.063
EVX/BTC 0.0000250 0.0000252 5,021 EVX $1.135
EVX/ETH 0.000980 0.00103 2,234 EVX $505
EVX/USD 0.23 0.23 516.90 EVX $117
EXP/BTC 0.0000027 0.0000028 3,139 EXP $88
FACE/BTC 0.0000001 0.0000001 34,480 FACE $37
FACE/ETH 0.0000048 0.0000065 17,310 FACE $19
FDZ/BTC 0.0000000 0.0000001 14,860 FDZ $7
FDZ/ETH 0.0000019 0.0000020 5,210 FDZ $2
FDZ/USD 0.000376 0.000518 100.00 FDZ -
FOTA/BTC 0.0000001 0.0000001 10,140 FOTA $7
FOTA/ETH 0.0000029 0.0000031 12,140 FOTA $8
FTX/BTC 0.0000008 0.0000008 152.00 FTX $1
FTX/ETH 0.0000310 0.0000338 152.00 FTX $1
FUEL/BTC 0.0000026 0.0000027 2,734,550 FUEL $8.685
FUEL/ETH 0.0000772 0.0000845 509,530 FUEL $1.618
FUEL/USD 0.012 0.015 465,180 FUEL $1.477
FUN/BTC 0.0000004 0.0000004 80,970 FUN $280
FUN/ETH 0.0000152 0.0000154 53,100 FUN $183
FUN/USD 0.00343 0.00348 32,080 FUN $111
FXT/BTC 0.0000000 0.0000000 20.00 FXT -
FXT/ETH 0.0000018 0.0000019 250.00 FXT -
FYP/BTC 0.0000017 0.0000018 71.00 FYP $1
GAME/BTC 0.0000200 0.0000210 870.00 GAME $74
GAS/BTC 0.000193 0.000194 51.77 GAS $91
GAS/ETH 0.00751 0.00821 49.14 GAS $86
GAS/USD 1.72 1.89 103.18 GAS $181
GBX/BTC 0.0000033 0.0000035 12,638 GBX $379
GBX/ETH 0.000134 0.000141 69.50 GBX $2
GBX/USD 0.028 0.031 798.60 GBX $24
GET/BTC 0.0000004 0.0000004 1,010 GET $315
GNO/BTC 0.00288 0.00291 21.04 GNO $500
GNO/ETH 0.12 0.12 2.57 GNO $61
GNT/BTC 0.0000057 0.0000057 1,950,282 GNT $100.424
GNT/ETH 0.000228 0.000231 116,449 GNT $5.996
GNT/USD 0.052 0.052 16,648,132 GNT $857.249
GNX/BTC 0.0000013 0.0000013 9,708 GNX $113
GNX/ETH 0.0000501 0.0000565 529.00 GNX $6
GUP/BTC 0.0000002 0.0000002 279,393 GUP $583
GVT/ETH 0.00386 0.00546 76.32 GVT $84
HBT/ETH 0.000420 0.000450 851.50 HBT $81
HEDG/BTC 0.000151 0.000153 22,257 HEDG $30.339
HEDG/USD 1.34 1.40 593.24 HEDG $809
HGT/BTC 0.0000001 0.0000001 100.00 HGT -
HGT/ETH 0.0000029 0.0000031 100.00 HGT -
HMQ/BTC 0.0000005 0.0000005 3,420 HMQ $15
HMQ/ETH 0.0000189 0.0000198 3,350 HMQ $15
HOT/BTC 0.0000001 0.0000001 208,600 HOT $107
HSR/BTC 0.0000321 0.0000327 10.00 HSR $11
HT/BTC 0.000450 0.000451 3,652 HT $14.908
HT/USD 4.08 4.09 2,652 HT $10.824
HTML/BTC 0.0000000 0.0000000 61,825,000 HTML $3.484
HTML/ETH 0.0000003 0.0000003 1,287,000 HTML $73
HTML/USD 0.0000570 0.0000600 953,000 HTML $54
HVN/BTC 0.0000006 0.0000006 657,020 HVN $3.368
HVN/ETH 0.0000220 0.0000267 181,540 HVN $931
ICX/BTC 0.0000364 0.0000364 2,756,519 ICX $910.850
ICX/ETH 0.00146 0.00147 459,919 ICX $151.973
ICX/USD 0.33 0.33 7,283,477 ICX $2.406.714
IDH/BTC 0.0000003 0.0000003 2,030 IDH $6
IDH/ETH 0.0000125 0.0000157 20.00 IDH -
IGNIS/BTC 0.0000024 0.0000026 394.00 IGNIS $9
IGNIS/ETH 0.0000974 0.0000989 2.00 IGNIS -
IHT/BTC 0.0000001 0.0000001 24,153 IHT $23
IHT/ETH 0.0000039 0.0000050 50.00 IHT -
IHT/USD 0.000818 0.00104 15,364 IHT $14
IND/ETH 0.0000200 0.0000220 51,265 IND $232
INK/BTC 0.0000001 0.0000001 2,900 INK $1
INK/ETH 0.0000040 0.0000046 120.00 INK -
INK/USD 0.00101 0.00105 40.00 INK -
IOST/BTC 0.0000006 0.0000006 65,653,410 IOST $358.055
IOST/USD 0.00541 0.00546 157,775,210 IOST $860.461
IOTX/BTC 0.0000006 0.0000006 3,968,530 IOTX $22.777
IPL/BTC 0.0000001 0.0000001 10,800 IPL $12
IPL/ETH 0.0000050 0.0000062 42,570 IPL $47
IPL/USD 0.00118 0.00137 13,010 IPL $14
IVY/BTC 0.0000015 0.0000016 473,004 IVY $534
IVY/ETH 0.0000440 0.0000474 20,277 IVY $23
IXT/BTC 0.0000003 0.0000003 455,235 IXT $744
IXT/ETH 0.0000146 0.0000191 6,461 IXT $11
JNT/ETH 0.000117 0.000129 67,418 JNT $1.669
KEY/BTC 0.0000001 0.0000001 12,720 KEY $14
KEY/ETH 0.0000047 0.0000048 51,980 KEY $56
KICK/BTC 0.0000000 0.0000000 100.00 KICK -
KIN/BTC 0.0000000 0.0000000 30,363,000 KIN $173
KIN/ETH 0.0000000 0.0000000 970,000 KIN $6
KMD/BTC 0.0000662 0.0000665 302,217 KMD $179.599
KMD/ETH 0.00266 0.00266 21,847 KMD $12.983
KMD/USD 0.60 0.60 70,596 KMD $41.953
KNC/BTC 0.000184 0.000184 58,828 KNC $98.473
KNC/ETH 0.00736 0.00809 482.70 KNC $808
KNC/USD 1.62 1.97 1,119 KNC $1.873
LA/ETH 0.0000943 0.000100 130,507 LA $2.780
LCC/BTC 0.0000004 0.0000004 47,833 LCC $170
LEND/BTC 0.0000163 0.0000163 13,666 LEND $2.010
LEND/ETH 0.000628 0.000682 1,520 LEND $224
LEO/USD 1.20 1.38 124.40 LEO $153
LINK/BCH 0.021 0.021 1.06 LINK $5
LINK/BTC 0.000524 0.000525 19,117 LINK $90.784
LINK/ETH 0.021 0.021 109.85 LINK $522
LINK/USD 4.75 4.76 2,201 LINK $10.452
LNC/BTC 0.0000008 0.0000008 2,500 LNC $17
LND/ETH 0.0000028 0.0000030 10.00 LND -
LOC/BTC 0.0000261 0.0000271 68.47 LOC $16
LOC/ETH 0.00106 0.00107 11.16 LOC $3
LOC/USD 0.20 0.26 40.57 LOC $9
LOOM/BTC 0.0000021 0.0000021 36,200 LOOM $686
LOOM/ETH 0.0000832 0.0000872 3,024 LOOM $57
LRC/BTC 0.0000109 0.0000109 26,908 LRC $2.662
LRC/ETH 0.000437 0.000438 5,552 LRC $549
LSK/BTC 0.000125 0.000126 126,958 LSK $144.437
LSK/EOS 0.46 0.46 135.44 LSK $154
LSK/ETH 0.00502 0.00504 16,371 LSK $18.625
LSK/USD 1.13 1.14 51,523 LSK $58.617
LTC/BCH 0.19 0.19 0.13 LTC $5
LTC/BTC 0.00458 0.00458 126,743 LTC $5.256.233
LTC/DAI 40.78 40.97 1.04 LTC $43
LTC/EOS 16.87 16.89 19.51 LTC $809
LTC/ETH 0.18 0.18 47.55 LTC $1.972
LTC/USD 41.50 41.51 256,753 LTC $10.647.975
LUN/BTC 0.000134 0.000135 183.99 LUN $224
MAID/BTC 0.0000105 0.0000106 1,478,811 MAID $140.732
MAID/ETH 0.000419 0.000423 192,720 MAID $18.340
MAID/USD 0.095 0.096 391,522 MAID $37.259
MAN/BTC 0.0000015 0.0000015 217.00 MAN $10
MAN/ETH 0.0000540 0.0000699 258.00 MAN $11
MAN/USD 0.013 0.017 10.00 MAN -
MANA/BTC 0.0000042 0.0000043 357,169 MANA $13.811
MANA/ETH 0.000170 0.000171 2,794 MANA $108
MANA/USD 0.038 0.039 275,608 MANA $10.657
MCO/BTC 0.000473 0.000474 1,045 MCO $4.475
MCO/ETH 0.019 0.019 5.08 MCO $22
MCO/USD 4.28 4.31 0.20 MCO $1
MDA/BTC 0.0000442 0.0000453 1.00 MDA -
MIOTA/BTC 0.0000253 0.0000254 1,497,490 MIOTA $344.258
MIOTA/ETH 0.00102 0.00102 690,268 MIOTA $158.686
MIOTA/USD 0.23 0.23 2,379,328 MIOTA $546.984
MITH/BTC 0.0000007 0.0000007 43,643 MITH $262
MITH/ETH 0.0000175 0.0000296 1,043 MITH $6
MITH/USD 0.00598 0.00609 9,663 MITH $58
MITX/BTC 0.0000009 0.0000009 58,290 MITX $480
MITX/ETH 0.0000356 0.0000382 730.00 MITX $6
MKR/BTC 0.052 0.052 112.13 MKR $52.426
MKR/DAI 430.64 434.13 0.056 MKR $26
MKR/ETH 2.07 2.09 31.89 MKR $14.911
MKR/USD 468.66 470.82 104.19 MKR $48.714
MLN/BTC 0.00142 0.00151 50.54 MLN $684
MLN/ETH 0.057 0.063 23.50 MLN $318
MOF/BTC 0.0000340 0.0000363 1,859 MOF $639
MTH/BTC 0.0000009 0.0000009 4,420 MTH $34
MTH/ETH 0.0000292 0.0000363 168.00 MTH $1
MTL/BTC 0.0000337 0.0000339 501.50 MTL $153
MTL/ETH 0.00130 0.00152 32.80 MTL $10
MTX/BTC 0.0000034 0.0000034 19.00 MTX $1
MTX/ETH 0.000134 0.000141 19.00 MTX $1
MTX/USD 0.030 0.045 10.00 MTX -
MYST/BTC 0.0000072 0.0000073 15,848 MYST $1.041
MYST/ETH 0.000291 0.000305 9,337 MYST $613
NANO/BTC 0.000103 0.000104 62,175 NANO $58.133
NANO/ETH 0.00412 0.00417 5,217 NANO $4.878
NANO/USD 0.93 0.94 60,837 NANO $56.881
NAV/BTC 0.0000130 0.0000134 1,718 NAV $206
NAV/USD 0.12 0.16 107.00 NAV $13
NCT/BTC 0.0000001 0.0000001 217,810 NCT $255
NCT/ETH 0.0000052 0.0000052 2,322,770 NCT $2.717
NCT/USD 0.00115 0.00117 135,270 NCT $158
NEBL/BTC 0.0000663 0.0000667 149,463 NEBL $89.835
NEBL/ETH 0.00267 0.00269 33,619 NEBL $20.207
NEO/BTC 0.00109 0.00109 110,054 NEO $1.082.832
NEO/DAI 9.78 9.84 2,641 NEO $25.987
NEO/EOS 4.00 4.01 37.12 NEO $365
NEO/ETH 0.044 0.044 580.78 NEO $5.714
NEO/USD 9.84 9.85 164,194 NEO $1.615.512
NEU/BTC 0.0000126 0.0000130 1,530 NEU $198
NEU/ETH 0.000528 0.000632 177.20 NEU $23
NEU/USD 0.12 0.16 1,125 NEU $145
NEXO/BTC 0.0000225 0.0000225 3,571,636 NEXO $728.599
NEXO/ETH 0.000824 0.000962 3,978 NEXO $811
NEXO/USD 0.20 0.20 24,815 NEXO $5.062
NGC/BTC 0.0000043 0.0000043 52,994 NGC $1.903
NGC/ETH 0.000170 0.000220 6,792 NGC $244
NGC/USD 0.038 0.040 3,354 NGC $120
NLC2/BTC 0.0000002 0.0000002 118,890 NLC2 $181
NMR/BTC 0.00237 0.00238 103.34 NMR $2.230
NPXS/BTC 0.0000000 0.0000000 3,308,700 NPXS $589
NRG/BTC 0.000240 0.000242 104,338 NRG $226.870
NTK/BTC 0.0000010 0.0000010 509.00 NTK $4
NTK/ETH 0.0000364 0.0000460 13.00 NTK -
NTK/USD 0.00875 0.012 2,583 NTK $23
NXT/BTC 0.0000012 0.0000012 9,813,668 NXT $102.518
NXT/ETH 0.0000463 0.0000468 3,066,392 NXT $32.033
NXT/USD 0.010 0.011 1,910,180 NXT $19.955
OAX/BTC 0.0000069 0.0000069 28,836 OAX $1.787
OAX/ETH 0.000265 0.000331 248.60 OAX $15
OAX/USD 0.058 0.075 19,347 OAX $1.199
OCN/BTC 0.0000000 0.0000000 100,250 OCN $26
OCN/ETH 0.0000012 0.0000013 1,240 OCN -
OMG/BCH 0.00677 0.00678 25.50 OMG $38
OMG/BTC 0.000166 0.000166 594,704 OMG $895.213
OMG/ETH 0.00664 0.00667 43,416 OMG $65.354
OMG/USD 1.50 1.51 1,203,212 OMG $1.811.205
ONT/BCH 0.00251 0.00255 18.70 ONT $11
ONT/BTC 0.0000614 0.0000624 906,708 ONT $510.475
ONT/ETH 0.00246 0.00247 274,112 ONT $154.325
ONT/USD 0.56 0.56 5,886,721 ONT $3.314.217
OPT/BTC 0.0000001 0.0000001 120.00 OPT -
PART/BTC 0.0000702 0.0000799 59.50 PART $43
PAT/BTC 0.0000000 0.0000000 46,546,700 PAT $4.522
PAT/ETH 0.0000007 0.0000008 24,409,020 PAT $2.371
PAT/USD 0.000184 0.000203 1,397,460 PAT $136
PAX/BTC 0.000292 0.000308 509.00 PAX $509
PAX/EOS 0.30 0.59 3.00 PAX $3
PAX/ETH 0.011 0.012 204.00 PAX $204
PAX/USD 0.98 1.22 55.00 PAX $55
PAY/BTC 0.0000049 0.0000052 11,740 PAY $560
PAY/ETH 0.000197 0.000207 2,495 PAY $119
PBT/BTC 0.014 0.016 0.56 PBT $67
PBT/ETH 0.44 0.63 0.12 PBT $15
PKT/BTC 0.0000034 0.0000036 1,675 PKT $51
PKT/ETH 0.000132 0.000145 211.00 PKT $6
PLBT/BTC 0.0000940 0.0000950 75.26 PLBT $71
PLBT/ETH 0.00371 0.00380 1.90 PLBT $2
PLR/BTC 0.0000019 0.0000020 65,536 PLR $1.114
PLR/ETH 0.0000732 0.0000794 8,395 PLR $143
PLR/USD 0.017 0.018 8,193 PLR $139
PLU/BTC 0.000350 0.000359 569.80 PLU $1.763
PLU/ETH 0.013 0.018 391.50 PLU $1.211
PNT/BTC 0.0000000 0.0000000 399,400 PNT $90.322
PNT/ETH 0.0000004 0.0000005 12,700 PNT $2.872
POA/BTC 0.0000014 0.0000014 8.00 POA -
POA/DAI 0.00305 0.017 1.00 POA -
POA/ETH 0.0000453 0.0000602 2,343 POA $30
POA/USD 0.013 0.015 1,189 POA $15
POE/BTC 0.0000002 0.0000003 260.00 POE $1
POE/ETH 0.0000091 0.0000113 20.00 POE -
POLL/BTC 0.0000370 0.0000390 810.00 POLL $1.045
POLY/BTC 0.0000043 0.0000043 130.70 POLY $5
POLY/ETH 0.000160 0.000183 1.70 POLY -
POST/USD 0.033 0.033 5,335 POST $174
POWR/BTC 0.0000095 0.0000095 218.80 POWR $19
POWR/ETH 0.000366 0.000389 0.70 POWR -
PPC/BTC 0.0000289 0.0000291 60,633 PPC $15.924
PPC/USD 0.26 0.26 58,896 PPC $15.467
PPT/BTC 0.0000341 0.0000343 94.84 PPT $29
PPT/ETH 0.00131 0.00138 10.00 PPT $3
PRE/BTC 0.0000021 0.0000022 25,523 PRE $497
PRE/ETH 0.0000862 0.0000995 493.00 PRE $10
PRO/BTC 0.0000120 0.0000127 152.90 PRO $17
PRO/ETH 0.000502 0.000609 10.00 PRO $1
PTOY/BTC 0.0000006 0.0000006 22,732 PTOY $127
PTOY/ETH 0.0000212 0.0000245 1,174 PTOY $7
QKC/BTC 0.0000007 0.0000007 2,170 QKC $14
QKC/ETH 0.0000273 0.0000275 13,562 QKC $86
QTUM/BTC 0.000184 0.000184 273,559 QTUM $455.540
QTUM/ETH 0.00737 0.00739 74,156 QTUM $123.487
QTUM/USD 1.66 1.67 1,505,407 QTUM $2.506.855
RCN/BTC 0.0000071 0.0000072 32,641 RCN $2.116
RCN/ETH 0.000281 0.000389 16,361 RCN $1.060
RCN/USD 0.063 0.071 7.00 RCN -
REM/BTC 0.0000001 0.0000001 5,017,770 REM $6.505
REM/ETH 0.0000057 0.0000060 1,873,420 REM $2.429
REM/USD 0.00129 0.00131 731,270 REM $948
REN/BTC 0.0000193 0.0000194 77,378 REN $13.562
REP/BTC 0.00212 0.00212 84,816 REP $1.478.937
REP/ETH 0.085 0.085 9,357 REP $163.156
REX/BTC 0.0000017 0.0000017 67.00 REX $1
REX/ETH 0.0000664 0.0000780 4.00 REX -
REX/USD 0.016 0.018 100.00 REX $2
RFR/BTC 0.0000000 0.0000000 200.00 RFR -
RFR/USD 0.000379 0.000553 100.00 RFR -
RLC/BTC 0.0000762 0.0000770 356.60 RLC $253
RVN/BTC 0.0000018 0.0000019 467,208 RVN $8.522
SALT/BTC 0.0000067 0.0000069 4,772 SALT $341
SALT/ETH 0.000258 0.000302 541.10 SALT $39
SAN/ETH 0.000523 0.000610 345.00 SAN $46
SBD_2/BTC 0.0000450 0.0000466 1.00 SBD_2 $1
SBD_2/ETH 0.00181 0.00194 1.06 SBD_2 $1
SBD_2/USD 0.38 0.48 1.10 SBD_2 $1
SBTC/BTC 0.000171 0.000188 8.00 SBTC $12
SBTC/ETH 0.00661 0.00765 1.73 SBTC $3
SC/BTC 0.0000003 0.0000003 41,613,990 SC $121.592
SCC/BTC 0.0000000 0.0000000 1,001,800 SCC $538
SCL/BTC 0.0000031 0.0000033 723.00 SCL $20
SEELE/BTC 0.0000006 0.0000006 36,712 SEELE $208
SEELE/USD 0.00553 0.00644 1.00 SEELE -
SENT/BTC 0.0000001 0.0000001 40,130 SENT $47
SENT/ETH 0.0000048 0.0000054 86,790 SENT $101
SENT/USD 0.00116 0.00180 570.00 SENT $1
SHIP/BTC 0.0000015 0.0000016 9,360 SHIP $130
SHIP/ETH 0.0000648 0.0000703 3,570 SHIP $50
SIG/BTC 0.0000000 0.0000000 698,290 SIG $23
SMART/BTC 0.0000003 0.0000003 19,290,486 SMART $54.905
SMART/ETH 0.0000126 0.0000127 7,292,940 SMART $20.758
SMART/USD 0.00285 0.00288 19,608,334 SMART $55.810
SNC/BTC 0.0000034 0.0000035 11,744 SNC $236
SNC/ETH 0.000132 0.000140 696.00 SNC $14
SNC/USD 0.030 0.032 1,242 SNC $25
SNGLS/BTC 0.0000011 0.0000011 670.00 SNGLS $7
SNM/BTC 0.0000056 0.0000059 93,701 SNM $850
SNM/ETH 0.000173 0.000185 10,820 SNM $98
SNT/BTC 0.0000026 0.0000026 137,367 SNT $3.206
SNT/ETH 0.000103 0.000104 1,989 SNT $46
SNT/USD 0.023 0.023 44,238 SNT $1.032
SOC/BTC 0.0000004 0.0000004 3,090 SOC $59
SPC/BTC 0.0000003 0.0000003 26,860 SPC $62
SPC/ETH 0.0000118 0.0000138 1,300 SPC $3
SPC/USD 0.00238 0.00337 5,120 SPC $12
SRN/BTC 0.0000012 0.0000012 429.00 SRN $5
SRN/ETH 0.0000404 0.0000538 1.00 SRN -
SRN/USD 0.010 0.012 11,561 SRN $125
STAR/ETH 0.0000081 0.0000123 10,000 STAR $18
STEEM/BTC 0.0000212 0.0000213 848,221 STEEM $168.741
STORJ/BTC 0.0000175 0.0000176 7,143 STORJ $1.131
STORJ/ETH 0.000697 0.000725 0.10 STORJ -
STORJ/USD 0.15 0.17 11.70 STORJ $2
STRAT/BTC 0.0000494 0.0000497 381,170 STRAT $170.934
STRAT/ETH 0.00197 0.00199 576.62 STRAT $259
STRAT/USD 0.44 0.46 74.60 STRAT $33
STX/BTC 0.0000011 0.0000011 3,751 STX $492
STX/ETH 0.0000426 0.0000441 3,751 STX $492
STX/USD 0.00966 0.013 27.00 STX $4
SUB/BTC 0.0000003 0.0000003 495,832 SUB $1.323
SUB/ETH 0.0000117 0.0000149 1,125 SUB $3
SUB/USD 0.00265 0.00283 6,113 SUB $16
SUR/BTC 0.0000240 0.0000269 26.40 SUR $7
SUR/ETH 0.000953 0.00141 26.50 SUR $7
SUR/USD 0.21 0.27 359.90 SUR $96
SWFTC/BTC 0.0000001 0.0000001 399,700 SWFTC $405
SWFTC/ETH 0.0000045 0.0000045 1,083,500 SWFTC $1.098
SWFTC/USD 0.00101 0.00102 130,000 SWFTC $132
SWM/BTC 0.0000017 0.0000018 30,698 SWM $484
SWM/ETH 0.0000707 0.0000724 14,199 SWM $224
SWM/USD 0.016 0.017 804.30 SWM $13
SWT/BTC 0.0000046 0.0000048 5.50 SWT -
SWT/ETH 0.000180 0.000203 70.00 SWT $2
TAAS/BTC 0.000155 0.000158 27,361 TAAS $13.708
TAAS/ETH 0.00507 0.00520 27,774 TAAS $13.915
TAU/BTC 0.0000015 0.0000015 125.00 TAU $2
TEL/BTC 0.0000000 0.0000000 4,252,600 TEL $777
TEL/ETH 0.0000008 0.0000010 285,600 TEL $52
TIME/BTC 0.000205 0.000209 6.99 TIME $11
TIME/ETH 0.00748 0.00850 0.020 TIME -
TKN/BTC 0.0000312 0.0000318 9.00 TKN $2
TKY/BTC 0.0000000 0.0000000 2,125,550 TKY $503
TNC/BTC 0.0000110 0.0000113 7,971,159 TNC $776.350
TNC/USD 0.093 0.10 2,316,486 TNC $225.614
TNT/BTC 0.0000037 0.0000037 2,474,763 TNT $82.110
TNT/ETH 0.000142 0.000148 149,333 TNT $4.955
TNT/USD 0.033 0.034 2,318,648 TNT $76.931
TRAC/ETH 0.000180 0.000210 838.00 TRAC $39
TRST/BTC 0.0000006 0.0000006 14,280 TRST $78
TRUE/BTC 0.0000255 0.0000270 24.00 TRUE $6
TRX/BCH 0.0000752 0.0000753 265.00 TRX $4
TRX/BTC 0.0000018 0.0000018 137,111,370 TRX $2.290.136
TRX/EOS 0.00679 0.00681 9,519 TRX $159
TRX/ETH 0.0000740 0.0000741 23,100,742 TRX $385.846
TRX/USD 0.017 0.017 271,383,867 TRX $4.532.854
TUSD/DAI 0.99 0.99 4,795 TUSD $4.760
UBT/BTC 0.0000370 0.0000375 22,680 UBT $5.921
USC/BTC 0.000265 0.000313 300.00 USC $20
USC/ETH 0.00788 0.00976 260.00 USC $18
USD/DAI 0.99 0.99 62,719 USD $62.719
USD/PAX 1.00 1.00 2,269 USD $2.269
USDT/USD 1.00 1.00 4,255 USDT $4.282
UTK/BTC 0.0000044 0.0000045 353,332 UTK $14.176
UTK/ETH 0.000176 0.000181 14,651 UTK $588
UTK/USD 0.040 0.041 13,588 UTK $545
UTT/BTC 0.0000171 0.0000176 1,252 UTT $170
UTT/ETH 0.000687 0.000785 438.90 UTT $59
UTT/USD 0.15 0.17 13,399 UTT $1.814
UUU/BTC 0.0000001 0.0000001 7,400 UUU $5
UUU/ETH 0.0000027 0.0000032 200.00 UUU -
VET/BTC 0.0000012 0.0000012 447,809,400 VET $4.817.904
VET/ETH 0.0000477 0.0000481 33,510 VET $361
VIB/BTC 0.0000016 0.0000016 20.00 VIB -
VIB/ETH 0.0000635 0.0000736 33.00 VIB $1
VIB/USD 0.014 0.015 20.00 VIB -
VIBE/BTC 0.0000016 0.0000016 1,161 VIBE $16
WAVES/BCH 0.00505 0.00506 0.020 WAVES -
WAVES/BTC 0.000124 0.000124 154,091 WAVES $172.739
WAVES/USD 1.12 1.12 436.09 WAVES $489
WAX/BTC 0.0000047 0.0000047 663,628 WAX $38.511
WAX/ETH 0.000266 0.000267 8,710 WAX $505
WAX/USD 0.044 0.045 86,190 WAX $5.002
WIN/USD 0.0000730 0.0000730 3,575,500 WIN $259
WINGS/BTC 0.0000077 0.0000078 26,586 WINGS $1.850
WTC/BTC 0.0000370 0.0000371 1,082 WTC $363
XAUR/BTC 0.0000044 0.0000044 227.00 XAUR $10
XAUR/ETH 0.000155 0.000188 400.00 XAUR $18
XBP/BTC 0.0000000 0.0000000 14,900 XBP $6
XDN/BTC 0.0000001 0.0000001 14,639,650 XDN $9.390
XDN/ETH 0.0000029 0.0000031 987,720 XDN $634
XDN/USD 0.000692 0.000699 1,184,400 XDN $760
XEM/BTC 0.0000047 0.0000047 1,911,371 XEM $80.165
XEM/EOS 0.017 0.017 15.00 XEM $1
XEM/ETH 0.000189 0.000190 921,757 XEM $38.659
XEM/USD 0.043 0.043 5,512,032 XEM $231.181
XLM/BCH 0.000301 0.000302 53.10 XLM $4
XLM/BTC 0.0000074 0.0000074 12,614,563 XLM $842.961
XLM/ETH 0.000296 0.000297 1,095,267 XLM $73.191
XLM/USD 0.067 0.067 41,773,472 XLM $2.791.488
XMC/BTC 0.0000970 0.000110 478.97 XMC $420
XMC/ETH 0.00328 0.00452 15.59 XMC $14
XMR/BCH 0.28 0.28 0.071 XMR $4
XMR/BTC 0.00697 0.00698 41,939 XMR $2.651.667
XMR/DAI 62.14 62.45 2.81 XMR $178
XMR/EOS 25.70 25.75 3.45 XMR $218
XMR/ETH 0.28 0.28 2,320 XMR $146.716
XMR/USD 63.28 63.29 60,987 XMR $3.856.068
XRC/BTC 0.000399 0.000410 1,970 XRC $7.138
XRP/BCH 0.000798 0.000799 30.40 XRP $5
XRP/BTC 0.0000196 0.0000196 20,514,929 XRP $3.615.411
XRP/DAI 0.17 0.18 2,030 XRP $358
XRP/EOS 0.072 0.072 5,060 XRP $892
XRP/ETH 0.000785 0.000786 11,386 XRP $2.007
XTZ/BTC 0.000251 0.000252 99,675 XTZ $229.520
XTZ/ETH 0.010 0.010 17,216 XTZ $39.642
XTZ/USD 2.28 2.28 202,162 XTZ $465.513
XUC/BTC 0.0000954 0.0000963 40.07 XUC $35
XUC/ETH 0.00382 0.00387 39.73 XUC $35
XUC/USD 0.87 0.87 32.74 XUC $29
XVG/BTC 0.0000008 0.0000008 230,350,300 XVG $1.637.315
XVG/ETH 0.0000317 0.0000318 8,275,590 XVG $58.822
XVG/USD 0.00715 0.00727 4,271,570 XVG $30.362
XZC/BTC 0.000463 0.000464 14,600 XZC $61.375
XZC/ETH 0.018 0.019 47.82 XZC $201
XZC/USD 4.18 4.23 8,503 XZC $35.742
YCC/BTC 0.0000005 0.0000005 130.00 YCC $1
YOYOW/BTC 0.0000010 0.0000010 107.00 YOYOW $1
ZAP/BTC 0.0000003 0.0000003 184,735 ZAP $550
ZAP/ETH 0.0000128 0.0000141 33,368 ZAP $99
ZAP/USD 0.00287 0.00308 6,337 ZAP $19
ZEC/BCH 0.23 0.23 0.077 ZEC $4
ZEC/BTC 0.00564 0.00564 24,816 ZEC $1.267.195
ZEC/EOS 20.77 20.82 2.11 ZEC $108
ZEC/ETH 0.23 0.23 2,696 ZEC $137.686
ZEC/USD 51.07 51.11 78,055 ZEC $3.985.753
ZEN/BTC 0.000723 0.000727 1,808 ZEN $12.084
ZEN/ETH 0.029 0.029 1,136 ZEN $7.590
ZEN/USD 6.41 6.60 2,666 ZEN $17.815
ZIL/BTC 0.0000019 0.0000019 17,767,373 ZIL $304.914
ZIL/USD 0.017 0.017 49,620,782 ZIL $851.564
ZPR/ETH 0.0000017 0.0000017 210,300 ZPR $81
ZRC/BTC 0.0000718 0.0000719 42,355 ZRC $27.611
ZRX/BTC 0.0000444 0.0000445 4,037,510 ZRX $1.623.174
ZRX/ETH 0.00178 0.00179 341,448 ZRX $137.270
ZRX/USD 0.40 0.40 8,767,247 ZRX $3.524.640
ZSC/BTC 0.0000000 0.0000000 10,650 ZSC $2
ZSC/ETH 0.0000009 0.0000009 9,260 ZSC $2
ZSC/USD 0.000199 0.000211 280.00 ZSC -
1187 ارزهای رمزنگاری 156 ارزها 54 منابع 8792 بازار


IP Geolocation by geoPlugin

منابع:   کیف پول   استخراج   بیت کوین رایگان  میزبانی وب ابزار های وب