Feed RSS

Bitcoin, BTC

Bitcoin
BTC Bitcoin
1 BTC = 4120 USD

 

 

यूएस डॉलर, USD

US dollar
USD यूएस डॉलर
1 USD = 0.0002427413 BTC
4.51%
24h change
14.15%
7d change
15.6%
30d change


चार्ट BTC / USDमार्केट

स्रोत जोडा खरीद विक्रय आयतन (24 घंटे) आयतन (24 घंटे) USD
Bitfinex BTC/USD 4,222 4,223 21,622 $89.075.436
BitFlyer BTC/USD 4,115 4,128 31.95 $131.626
HitBTC BTC/USD 4,117 4,117 17,675 $72.813.702
ItBit BTC/USD 4,112 4,115 2,478 $10.207.789
Kraken BTC/USD 4,113 4,115 6,713 $27.653.218
Sistemkoin BTC/USD 3,979 4,700 38.94 $160.406
Bitstamp BTC/USD 4,113 4,116 7,705 $31.741.726
RightBTC BTC/USD 4,121 4,135 12,212 $50.307.095
Simex BTC/USD 4,092 4,144 30,520 $125.729.805
Liquid BTC/USD 4,108 4,110 1,343 $5.532.561
Coinsuper BTC/USD 4,113 - 20,695 $85.253.999
BitMEX BTC/USD 4,117 4,117 425,972 $1.754.840.795
Coinbase Pro BTC/USD 4,112 4,112 10,808 $44.523.411
Cryptonex BTC/USD 4,180 4,177 26,910 $110.858.922
OpenExchangeRates USD/BTC 0.000242 - - -
Coinbase USD/BTC 0.000243 - - -
1155 क्रिप्टो मुद्रा 156 मुद्राओं 53 स्रोत 7772 मार्केट

CoinYEP मुद्रा विनिमय दर रूपांतरण कैलक्यूलेटर और क्रिप्टो मुद्रा दर रूपांतरण। विदेशी विनिमय दर।
IP Geolocation by geoPlugin