1. स्रोत
  2. hitbtc

HitBTC
, HitBTC

hitbtc.com/
आखिरी बार अपडेट 2020-06-01 15:09:00

मार्केट

जोडा खरीद विक्रय आयतन (24 घंटे) आयतन (24 घंटे) USD
1ST/BTC 0.0000110 0.0000110 637.00 1ST $72
1ST/ETH 0.000449 0.000530 6.00 1ST $1
ABYSS/BTC 0.0000008 0.0000009 261,260 ABYSS $2.073
ABYSS/ETH 0.0000334 0.0000340 48,930 ABYSS $388
ACAT/BTC 0.0000000 0.0000000 262,400 ACAT $38
ACAT/ETH 0.0000006 0.0000006 171,100 ACAT $25
ACAT/USD 0.000118 0.000166 9,700 ACAT $1
ACT/BTC 0.0000006 0.0000007 3,370 ACT $20
ACT/ETH 0.0000056 0.0000282 2,380 ACT $14
ACT/USD 0.00533 0.00774 10.00 ACT -
ADA/BCH 0.000326 0.000327 31,713 ADA $2.518
ADA/BTC 0.0000083 0.0000083 53,926,651 ADA $4.281.768
ADA/ETH 0.000333 0.000334 13,237,979 ADA $1.051.094
ADA/USD 0.079 0.079 390,024,562 ADA $30.967.892
ADH/BTC 0.0000001 0.0000001 441,870 ADH $430
ADH/ETH 0.0000057 0.0000061 377,400 ADH $367
ADK/BTC 0.0000707 0.0000724 79,980 ADK $56.684
ADX/BTC 0.0000099 0.0000099 541.40 ADX $52
ADX/ETH 0.000396 0.000402 95.70 ADX $9
ADX/USD 0.093 0.093 7.60 ADX $1
AE/BTC 0.0000136 0.0000136 1,122 AE $146
AEON/BTC 0.0000297 0.0000302 405.10 AEON $124
AGI/BTC 0.0000018 0.0000018 4,480 AGI $78
AMB/BTC 0.0000012 0.0000012 84,105 AMB $979
AMB/ETH 0.0000475 0.0000548 35,279 AMB $411
AMB/USD 0.011 0.012 12,704 AMB $148
AMM/BTC 0.0000005 0.0000005 10.00 AMM -
AMM/ETH 0.0000212 0.0000238 2,590 AMM $10
AMM/USD 0.00364 0.00680 160.00 AMM $1
AMP/BTC 0.0000002 0.0000003 3,587,329 AMP $3.023.790
ANT/BTC 0.000112 0.000113 1,328 ANT $1.371
APPC/BTC 0.0000041 0.0000041 159,713 APPC $6.323
APPC/ETH 0.000161 0.000222 23,637 APPC $936
APPC/USD 0.038 0.060 5,130 APPC $203
ARDR/BTC 0.0000050 0.0000051 1,152,908 ARDR $55.458
ARDR/USD 0.047 0.049 6,890 ARDR $331
ARN/BTC 0.0000128 0.0000128 7,516 ARN $911
ARN/ETH 0.000461 0.000562 5,145 ARN $624
ART/BTC 0.0000009 0.0000010 2,394 ART $22
ATM/BTC 0.0000001 0.0000002 249,400 ATM $31
ATM/USD 0.000100 0.000200 15,685,490 ATM $1.961
ATOM/BCH 0.011 0.011 34.55 ATOM $95
ATOM/BTC 0.000290 0.000291 6,040 ATOM $16.689
ATOM/ETH 0.012 0.012 24.86 ATOM $69
ATOM/USD 2.76 2.77 1,775 ATOM $4.906
AUC/BTC 0.0000026 0.0000029 40,738 AUC $984
AUC/ETH 0.000102 0.000127 25,058 AUC $606
AUTO/BTC 0.0000000 0.0000000 17,250 AUTO $6
AVA/BTC 0.0000376 0.0000379 12,803 AVA $4.592
AVA/ETH 0.00151 0.00152 12,937 AVA $4.640
AVA/USD 0.36 0.36 11,180 AVA $4.010
AVT/ETH 0.000401 0.000429 3,224 AVT $307
BANCA/BTC 0.0000000 0.0000000 20,290,000 BANCA $1.273
BANCA/ETH 0.0000002 0.0000003 957,000 BANCA $60
BANCA/USD 0.0000616 0.0000668 13,076,000 BANCA $820
BAT/BTC 0.0000230 0.0000231 74,487 BAT $16.379
BAT/ETH 0.000923 0.000927 2,059 BAT $453
BAT/USD 0.22 0.22 3,303 BAT $726
BCD/BTC 0.0000612 0.0000615 1,250 BCD $706
BCD/USD 0.58 0.59 25.20 BCD $14
BCH/BTC 0.025 0.025 2,989 BCH $724.535
BCH/DAI 243.34 245.17 0.000100 BCH -
BCH/ETH 1.02 1.02 18.13 BCH $4.397
BCH/USD 242.36 242.47 38,841 BCH $9.416.622
BCHSV/BTC 0.014 0.014 41,764 BCHSV $8.077.916
BCHSV/USD 166.02 167.32 27,538 BCHSV $5.326.322
BCN/BTC 0.0000000 0.0000000 6,503,800 BCN $1.544
BCN/EOS 0.0000864 0.0000908 112,300 BCN $27
BCN/ETH 0.0000010 0.0000010 704,700 BCN $167
BCN/USD 0.000237 0.000246 20,130,000 BCN $4.778
BCPT/BTC 0.0000023 0.0000023 132,277 BCPT $2.877
BCPT/ETH 0.0000894 0.0000966 28,400 BCPT $618
BDG/BTC 0.0000001 0.0000001 30,680 BDG $22
BDG/ETH 0.0000030 0.0000032 13,660 BDG $10
BERRY/BTC 0.0000000 0.0000000 501,800 BERRY $124
BERRY/ETH 0.0000010 0.0000011 458,800 BERRY $113
BERRY/USD 0.000259 0.000290 43,370 BERRY $11
BET/BTC 0.0000010 0.0000010 6,122,179 BET $59.758
BET/ETH 0.0000401 0.0000419 1,267,197 BET $12.369
BETR/BTC 0.0000001 0.0000001 5,000 BETR $5
BETR/ETH 0.0000040 0.0000082 12,370 BETR $12
BETR/USD 0.000686 0.00108 40.00 BETR -
BIT/ETH 0.0000001 0.0000002 659,600 BIT $22
BLZ/BTC 0.0000022 0.0000022 9,309 BLZ $194
BMC/BTC 0.0000048 0.0000051 12,740 BMC $581
BMC/ETH 0.000167 0.000213 50.00 BMC $2
BMC/USD 0.044 0.050 105.40 BMC $5
BMH/BTC 0.0000000 0.0000000 1,718,890 BMH $345
BNB/BTC 0.00182 0.00182 2,740 BNB $47.490
BNB/ETH 0.073 0.073 2.79 BNB $48
BNB/USD 17.27 17.30 2,006 BNB $34.768
BNK/BTC 0.0000002 0.0000002 460.00 BNK $1
BNK/ETH 0.0000077 0.0000083 20,400 BNK $37
BNK/USD 0.00187 0.00195 480.00 BNK $1
BNT/BTC 0.0000671 0.0000673 1,371,068 BNT $873.642
BNT/ETH 0.00268 0.00270 4,663 BNT $2.971
BNT/USD 0.64 0.64 4,148,848 BNT $2.643.640
BOS/BTC 0.0000011 0.0000011 588.00 BOS $6
BRD/BTC 0.0000119 0.0000120 4,995 BRD $568
BRD/ETH 0.000476 0.000497 1,575 BRD $179
BSV/BCH 0.80 0.80 1.24 BSV $238
BSV/BTC 0.020 0.020 3,145 BSV $605.399
BSV/USD 192.53 192.56 129,383 BSV $24.904.692
BTC/DAI 9,494 9,511 6.55 BTC $62.386
BTC/EOS 1,253 1,316 0.00300 BTC $29
BTC/PAX 9,511 9,519 1.77 BTC $16.832
BTC/USD 9,517 9,518 32,825 BTC $312.680.997
BTG/BTC 0.000963 0.000968 35,096 BTG $322.547
BTG/ETH 0.039 0.039 1,188 BTG $10.917
BTG/USD 9.16 9.22 10,462 BTG $96.154
BTM/BTC 0.0000077 0.0000077 2,472,596 BTM $183.367
BTM/ETH 0.000307 0.000309 1,736,978 BTM $128.814
BTM/USD 0.073 0.074 1,578,175 BTM $117.037
BTS/BTC 0.0000024 0.0000024 967,430 BTS $21.908
BTX/BTC 0.0000226 0.0000226 946.50 BTX $204
BTX/USD 0.21 0.24 45.60 BTX $10
C20/BTC 0.0000530 0.0000548 2,975 C20 $1.493
C20/ETH 0.00209 0.00220 1,918 C20 $962
CBC/BTC 0.0000012 0.0000013 10.00 CBC -
CBC/ETH 0.0000480 0.0000510 190.00 CBC $2
CBC/USD 0.00748 0.013 20.00 CBC -
CDT/BTC 0.0000005 0.0000005 55,330 CDT $249
CDT/ETH 0.0000179 0.0000191 24,910 CDT $112
CDT/USD 0.00274 0.00528 2,660 CDT $12
CENNZ/BTC 0.0000080 0.0000081 1,426,483 CENNZ $108.746
CENNZ/ETH 0.000313 0.000324 216,197 CENNZ $16.482
CHAT/BTC 0.0000002 0.0000002 5,350 CHAT $8
CHAT/ETH 0.0000071 0.0000079 8,920 CHAT $14
CHAT/USD 0.00161 0.00235 81,620 CHAT $130
CHP/ETH 0.0000208 0.0000274 6,070 CHP $30
CHSB/BTC 0.0000032 0.0000032 1,445,530 CHSB $43.787
CHSB/ETH 0.000127 0.000128 1,153,950 CHSB $34.954
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 153,860 CLO $91
CLO/ETH 0.0000025 0.0000029 155,990 CLO $92
CLO/USD 0.000630 0.000699 5,630 CLO $3
CMCT/BTC 0.0000000 0.0000000 59,050 CMCT $17
CMCT/ETH 0.0000011 0.0000013 16,720 CMCT $5
CMCT/USD 0.000274 0.000279 70.00 CMCT -
CND/BTC 0.0000007 0.0000007 43,836 CND $276
CND/ETH 0.0000264 0.0000299 37,624 CND $237
CND/USD 0.00553 0.00748 14,915 CND $94
CNX/BTC 0.000280 0.000290 65.80 CNX $113
COSM/BTC 0.0000011 0.0000013 1.00 COSM -
COSM/ETH 0.0000616 0.0000666 129.00 COSM $1
COV/BTC 0.0000197 0.0000227 1,161 COV $218
COV/ETH 0.000828 0.000910 2.30 COV -
CPT/BTC 0.0000000 0.0000000 76,241,300 CPT $11.310
CRPT/BTC 0.0000459 0.0000464 10,179 CRPT $4.442
CRPT/USD 0.44 0.44 278.50 CRPT $122
CTX/BTC 0.0000016 0.0000017 15,500 CTX $934
CTX/ETH 0.0000500 0.0000520 1,000 CTX $60
CURE/BTC 0.0000075 0.0000080 587.00 CURE $45
CVC/BTC 0.0000020 0.0000030 2,011 CVC $52
CVC/USD 0.025 0.029 4.00 CVC -
CVCOIN/BTC 0.0000030 0.0000032 0.10 CVCOIN -
CVCOIN/ETH 0.000116 0.000152 0.10 CVCOIN -
CVCOIN/USD 0.027 0.038 31.00 CVCOIN $1
CVT/BTC 0.0000025 0.0000028 30,320 CVT $704
CVT/ETH 0.0000823 0.000113 1,910 CVT $44
CVT/USD 0.020 0.031 60.00 CVT $1
DASH/BCH 0.32 0.32 7.06 DASH $547
DASH/BTC 0.00814 0.00815 7,645 DASH $592.383
DASH/EOS 28.74 28.83 1.04 DASH $81
DASH/ETH 0.33 0.33 4,435 DASH $343.679
DASH/USD 77.49 77.59 59,551 DASH $4.614.430
DATA/BTC 0.0000062 0.0000063 179,220 DATA $10.622
DATA/ETH 0.000249 0.000301 67,744 DATA $4.015
DATA/USD 0.057 0.060 29,575 DATA $1.753
DATX/BTC 0.0000000 0.0000000 82,800 DATX $18
DATX/ETH 0.0000009 0.0000010 61,100 DATX $14
DAY/BTC 0.0000162 0.0000173 2,293 DAY $354
DAY/ETH 0.000633 0.000794 8.40 DAY $1
DAY/USD 0.15 0.17 74.90 DAY $12
DBIX/BTC 0.0000042 0.0000043 18,125 DBIX $731
DCN/BTC 0.0000000 0.0000000 637,739,000 DCN $3.252
DCN/ETH 0.0000000 0.0000000 4,909,846,000 DCN $25.034
DCN/USD 0.0000051 0.0000052 5,403,899,000 DCN $27.553
DCR/BTC 0.00157 0.00158 24.33 DCR $364
DCR/ETH 0.063 0.063 4.38 DCR $65
DCR/USD 14.98 15.00 1.75 DCR $26
DCT/BTC 0.0000008 0.0000009 1,639 DCT $13
DENT/BTC 0.0000000 0.0000000 18,985,900 DENT $3.761
DENT/ETH 0.0000008 0.0000008 9,868,710 DENT $1.955
DENT/USD 0.000194 0.000199 1,137,000 DENT $225
DGB/BTC 0.0000017 0.0000017 9,771,420 DGB $160.204
DGB/ETH 0.0000688 0.0000695 395,100 DGB $6.478
DGB/USD 0.017 0.017 651,858 DGB $10.687
DGD/BTC 0.00482 0.00485 2.36 DGD $108
DGTX/BTC 0.0000045 0.0000045 5,483,033 DGTX $235.418
DGTX/ETH 0.000180 0.000180 211,873 DGTX $9.097
DGTX/USD 0.043 0.043 51,035 DGTX $2.191
DICE/BTC 0.0000492 0.0000499 1.40 DICE $1
DICE/ETH 0.00197 0.00206 1.00 DICE -
DIM/BTC 0.0000000 0.0000000 172,530 DIM $23
DIM/ETH 0.0000006 0.0000006 156,650 DIM $21
DIM/USD 0.000135 0.000149 1,166,290 DIM $158
DLT/BTC 0.0000043 0.0000045 3,114 DLT $131
DNA/BTC 0.0000013 0.0000014 30.00 DNA -
DNT/BTC 0.0000007 0.0000007 9,967 DNT $64
DOGE/BTC 0.0000003 0.0000003 146,279,550 DOGE $373.834
DOGE/ETH 0.0000108 0.0000108 27,165,720 DOGE $69.425
DOGE/USD 0.00257 0.00258 84,045,210 DOGE $214.787
DRG/BTC 0.0000028 0.0000029 140,200 DRG $3.878
DRG/ETH 0.000113 0.000120 82,284 DRG $2.276
DRGN/BTC 0.0000107 0.0000117 7,401 DRGN $825
DRT/BTC 0.0000001 0.0000002 1,330 DRT $2
DRT/ETH 0.0000051 0.0000074 1,000 DRT $1
DTR/BTC 0.0000014 0.0000015 2.00 DTR -
DTR/ETH 0.0000556 0.0000603 1.00 DTR -
EDG/BTC 0.0000007 0.0000007 11,399 EDG $78
EDG/ETH 0.0000270 0.0000333 3.00 EDG -
EDG/USD 0.00689 0.00718 289.10 EDG $2
EDO/BTC 0.0000321 0.0000329 64,803 EDO $20.180
EDO/ETH 0.00128 0.00133 31.00 EDO $10
EDO/USD 0.31 0.31 170,121 EDO $52.978
EKO/BTC 0.0000001 0.0000001 240.00 EKO -
EKO/ETH 0.0000048 0.0000051 20.00 EKO -
ELEC/BTC 0.0000001 0.0000001 34,490 ELEC $19
ELEC/ETH 0.0000025 0.0000029 7,920 ELEC $4
ELEC/USD 0.000500 0.000650 45,250 ELEC $25
ELF/BTC 0.0000093 0.0000093 5,667 ELF $503
ELF/USD 0.060 0.11 303.40 ELF $27
EMC/BTC 0.0000055 0.0000056 496.70 EMC $26
EMC/ETH 0.000217 0.000234 14.40 EMC $1
ENG/ETH 0.00134 0.00201 1,334 ENG $398
ENJ/BTC 0.0000225 0.0000225 336,816 ENJ $71.673
ENJ/ETH 0.000845 0.000960 2,572 ENJ $547
ENJ/USD 0.21 0.21 15,649 ENJ $3.330
EOS/BCH 0.011 0.011 154.46 EOS $415
EOS/BTC 0.000283 0.000283 2,480,597 EOS $6.659.880
EOS/DAI 2.69 2.69 29,355 EOS $78.812
EOS/ETH 0.011 0.011 395,335 EOS $1.061.392
EOS/PAX 2.69 2.70 0.010 EOS -
EOS/USD 2.69 2.69 8,619,409 EOS $23.141.295
ETC/BCH 0.029 0.029 1.86 ETC $13
ETC/BTC 0.000735 0.000736 793,665 ETC $5.544.965
ETC/ETH 0.029 0.030 1,798,616 ETC $12.566.083
ETC/USD 7.00 7.00 1,209,465 ETC $8.449.963
ETH/BCH 0.79 0.79 21.51 ETH $5.112
ETH/BTC 0.025 0.025 110,412 ETH $26.244.200
ETH/DAI 236.80 237.68 3,665 ETH $871.227
ETH/EOS 35.64 35.94 21.17 ETH $5.032
ETH/PAX 237.33 237.72 0.013 ETH $3
ETH/USD 237.61 237.62 301,733 ETH $71.719.841
ETN/BTC 0.0000009 0.0000009 1,490,810 ETN $12.933
ETN/ETH 0.0000363 0.0000370 115,260 ETN $1.000
ETN/USD 0.00865 0.00883 233,960 ETN $2.030
ETP/BTC 0.0000119 0.0000122 105,969 ETP $11.294
ETP/ETH 0.000471 0.000492 69,760 ETP $7.435
ETP/USD 0.11 0.12 176,791 ETP $18.842
EVX/BTC 0.0000217 0.0000218 37,462 EVX $7.767
EVX/ETH 0.000872 0.000874 41,456 EVX $8.594
EVX/USD 0.21 0.21 67,590 EVX $14.013
EXP/BTC 0.0000028 0.0000029 11.10 EXP -
FACE/BTC 0.0000002 0.0000002 327,210 FACE $559
FACE/ETH 0.0000071 0.0000084 91,900 FACE $157
FDZ/BTC 0.0000001 0.0000001 7,730 FDZ $6
FDZ/ETH 0.0000031 0.0000041 2,590 FDZ $2
FDZ/USD 0.000701 0.000949 6,880 FDZ $5
FOTA/BTC 0.0000001 0.0000001 86,840 FOTA $50
FOTA/ETH 0.0000017 0.0000031 14,310 FOTA $8
FTX/BTC 0.0000026 0.0000028 482.00 FTX $11
FTX/ETH 0.0000809 0.000105 487.00 FTX $11
FUEL/BTC 0.0000026 0.0000027 2,734,550 FUEL $8.348
FUEL/ETH 0.0000772 0.0000845 509,530 FUEL $1.555
FUEL/USD 0.012 0.015 465,180 FUEL $1.420
FUN/BTC 0.0000003 0.0000003 388,480 FUN $1.269
FUN/ETH 0.0000139 0.0000140 192,460 FUN $629
FUN/USD 0.00329 0.00333 226,530 FUN $740
FXT/BTC 0.0000000 0.0000000 5,610 FXT $2
FXT/ETH 0.0000018 0.0000019 10.00 FXT -
FYP/BTC 0.0000019 0.0000020 13.00 FYP -
GAME/BTC 0.0000200 0.0000210 870.00 GAME $51
GAS/BTC 0.000183 0.000184 1,054 GAS $1.856
GAS/ETH 0.00722 0.00743 417.03 GAS $734
GAS/USD 1.63 1.79 139.98 GAS $246
GBX/BTC 0.0000024 0.0000024 1,251 GBX $28
GBX/ETH 0.0000810 0.000107 0.80 GBX -
GBX/USD 0.022 0.025 0.10 GBX -
GET/BTC 0.0000004 0.0000004 36,360 GET $140
GNO/BTC 0.00261 0.00261 2.03 GNO $51
GNO/ETH 0.10 0.10 0.00100 GNO -
GNT/BTC 0.0000054 0.0000054 1,445,048 GNT $73.770
GNT/ETH 0.000215 0.000216 197,884 GNT $10.102
GNT/USD 0.051 0.052 34,985,275 GNT $1.786.001
GNX/BTC 0.0000008 0.0000008 7,537 GNX $49
GNX/ETH 0.0000311 0.0000330 2,009 GNX $13
GUP/BTC 0.0000002 0.0000002 279,393 GUP $613
GVT/ETH 0.00351 0.00401 0.030 GVT -
HBT/ETH 0.000231 0.000311 31,462 HBT $1.729
HEDG/BTC 0.000222 0.000226 962.90 HEDG $2.099
HEDG/USD 2.10 2.15 500.41 HEDG $1.091
HGT/BTC 0.0000001 0.0000001 405,240 HGT $211
HGT/ETH 0.0000022 0.0000025 464,840 HGT $242
HMQ/BTC 0.0000006 0.0000006 370.00 HMQ $2
HMQ/ETH 0.0000220 0.0000248 290.00 HMQ $2
HOT/BTC 0.0000001 0.0000001 467,500 HOT $287
HSR/BTC 0.0000326 0.0000330 39.50 HSR $54
HT/BTC 0.000426 0.000427 458.17 HT $1.844
HT/USD 4.06 4.06 58.57 HT $236
HTML/BTC 0.0000000 0.0000000 9,620,000 HTML $515
HTML/ETH 0.0000002 0.0000002 2,511,000 HTML $134
HTML/USD 0.0000507 0.0000588 354,000 HTML $19
HVN/BTC 0.0000010 0.0000010 75,900 HVN $691
HVN/ETH 0.0000382 0.0000464 23,970 HVN $218
ICX/BTC 0.0000352 0.0000352 5,662,024 ICX $1.899.177
ICX/ETH 0.00141 0.00141 248,470 ICX $83.343
ICX/USD 0.33 0.34 13,703,495 ICX $4.596.476
IDH/BTC 0.0000003 0.0000004 44,230 IDH $128
IDH/ETH 0.0000122 0.0000198 42,320 IDH $123
IGNIS/BTC 0.0000024 0.0000024 6,847 IGNIS $160
IGNIS/ETH 0.0000957 0.0000976 6,041 IGNIS $141
IHT/BTC 0.0000000 0.0000001 148,720 IHT $91
IHT/ETH 0.0000017 0.0000022 10,713 IHT $7
IHT/USD 0.000461 0.000481 6,025 IHT $4
IND/ETH 0.0000124 0.0000130 1.00 IND -
INK/BTC 0.0000002 0.0000002 20.00 INK -
INK/ETH 0.0000062 0.0000069 1,150 INK $1
INK/USD 0.00138 0.00163 660.00 INK $1
IOST/BTC 0.0000005 0.0000005 219,965,160 IOST $1.113.347
IOST/USD 0.00502 0.00512 217,923,540 IOST $1.103.013
IOTX/BTC 0.0000005 0.0000005 4,015,990 IOTX $20.329
IPL/BTC 0.0000001 0.0000001 390,400 IPL $448
IPL/ETH 0.0000046 0.0000054 106,220 IPL $122
IPL/USD 0.00111 0.00160 29,460 IPL $34
IVY/BTC 0.0000015 0.0000016 473,004 IVY $1.236
IVY/ETH 0.0000440 0.0000474 20,277 IVY $53
JNT/ETH 0.0000900 0.0000950 1.00 JNT -
KEY/BTC 0.0000001 0.0000001 2,000 KEY $2
KEY/ETH 0.0000043 0.0000062 810.00 KEY $1
KICK/BTC 0.0000001 0.0000001 12,240 KICK $8
KIN/BTC 0.0000000 0.0000000 513,376,000 KIN $3.180
KIN/ETH 0.0000000 0.0000000 140,728,000 KIN $872
KMD/BTC 0.0000657 0.0000662 630,399 KMD $395.255
KMD/ETH 0.00263 0.00267 99,099 KMD $62.134
KMD/USD 0.62 0.63 111,026 KMD $69.612
KNC/BTC 0.0000735 0.0000735 957.90 KNC $670
KNC/ETH 0.00287 0.00325 4.20 KNC $3
KNC/USD 0.56 0.76 89.60 KNC $63
LA/ETH 0.000109 0.000134 410,877 LA $10.668
LCC/BTC 0.0000004 0.0000004 36,072 LCC $134
LEND/BTC 0.0000069 0.0000069 1,236 LEND $83
LEND/ETH 0.000276 0.000312 480.00 LEND $32
LEO/USD 0.38 1.52 0.60 LEO $1
LINK/BCH 0.018 0.018 129.58 LINK $565
LINK/BTC 0.000457 0.000458 21,034 LINK $91.664
LINK/ETH 0.018 0.018 305.18 LINK $1.330
LINK/USD 4.35 4.36 11,820 LINK $51.511
LNC/BTC 0.0000008 0.0000008 230.00 LNC $2
LND/ETH 0.0000041 0.0000067 84,420 LND $82
LOC/BTC 0.0000293 0.0000295 408.32 LOC $114
LOC/ETH 0.00117 0.00118 90.78 LOC $25
LOC/USD 0.19 0.32 24.10 LOC $7
LOOM/BTC 0.0000019 0.0000019 3,501 LOOM $64
LOOM/ETH 0.0000733 0.0000774 6,196 LOOM $113
LRC/BTC 0.0000056 0.0000056 120,787 LRC $6.397
LRC/ETH 0.000223 0.000227 3,235 LRC $171
LSK/BTC 0.000128 0.000129 89,559 LSK $109.277
LSK/EOS 0.45 0.46 0.22 LSK -
LSK/ETH 0.00512 0.00516 22,627 LSK $27.609
LSK/USD 1.22 1.23 263,950 LSK $322.062
LTC/BCH 0.19 0.19 1.09 LTC $51
LTC/BTC 0.00491 0.00491 118,511 LTC $5.537.309
LTC/DAI 46.57 46.75 0.010 LTC -
LTC/EOS 17.32 17.35 0.12 LTC $5
LTC/ETH 0.20 0.20 59.32 LTC $2.772
LTC/USD 46.70 46.71 351,619 LTC $16.429.039
LUC/BTC 0.0000000 0.0000000 1,421,200 LUC $69
LUC/ETH 0.0000003 0.0000008 129,400 LUC $6
LUC/USD 0.000101 0.000119 22,500 LUC $1
LUN/BTC 0.0000982 0.0000991 1,165 LUN $1.091
MAID/BTC 0.0000148 0.0000150 689,519 MAID $97.098
MAID/ETH 0.000590 0.000595 417,168 MAID $58.745
MAID/USD 0.14 0.14 126,382 MAID $17.797
MAN/BTC 0.0000016 0.0000016 8,187 MAN $160
MAN/ETH 0.0000621 0.0000731 1,866 MAN $37
MAN/USD 0.011 0.023 55.00 MAN $1
MANA/BTC 0.0000043 0.0000043 15,998 MANA $642
MANA/ETH 0.000170 0.000171 1,166 MANA $47
MANA/USD 0.040 0.041 5,563 MANA $223
MCO/BTC 0.000572 0.000574 431.74 MCO $2.352
MCO/ETH 0.023 0.023 27.65 MCO $151
MCO/USD 5.44 5.47 26.70 MCO $145
MDA/BTC 0.0000446 0.0000454 33.10 MDA $16
MIOTA/BTC 0.0000238 0.0000238 7,731,710 MIOTA $1.766.316
MIOTA/ETH 0.000953 0.000956 952,131 MIOTA $217.515
MIOTA/USD 0.23 0.23 3,831,983 MIOTA $875.420
MITH/BTC 0.0000005 0.0000005 191,524 MITH $918
MITH/ETH 0.0000157 0.0000203 198,694 MITH $952
MITH/USD 0.00475 0.00481 24,709 MITH $118
MITX/BTC 0.0000015 0.0000015 82,140 MITX $901
MITX/ETH 0.0000554 0.0000639 510.00 MITX $6
MKR/BTC 0.049 0.049 278.74 MKR $129.256
MKR/DAI 458.95 470.64 1.37 MKR $637
MKR/ETH 1.95 1.97 24.68 MKR $11.443
MKR/USD 463.41 464.80 112.09 MKR $51.977
MLN/BTC 0.000470 0.000474 82.14 MLN $351
MLN/ETH 0.018 0.020 1.35 MLN $6
MOF/BTC 0.0000104 0.0000109 343.12 MOF $36
MTH/BTC 0.0000008 0.0000008 18,981 MTH $141
MTH/ETH 0.0000300 0.0000390 30.00 MTH -
MTL/BTC 0.0000329 0.0000330 3.40 MTL $1
MTL/ETH 0.00128 0.00133 0.70 MTL -
MTX/BTC 0.0000032 0.0000033 3,511 MTX $106
MTX/ETH 0.000103 0.000135 100.00 MTX $3
MTX/USD 0.030 0.034 1,840 MTX $55
MYB/ETH 0.0000030 0.0000042 232,630 MYB $166
MYST/BTC 0.0000074 0.0000075 222.00 MYST $16
MYST/ETH 0.000296 0.000340 1,437 MYST $101
NANJ/BTC 0.0000000 0.0000000 10,100 NANJ -
NANO/BTC 0.0000954 0.0000955 101,243 NANO $92.309
NANO/ETH 0.00381 0.00385 12,128 NANO $11.058
NANO/USD 0.91 0.91 82,042 NANO $74.802
NAV/BTC 0.0000120 0.0000126 1,148 NAV $139
NAV/USD 0.095 0.14 10.00 NAV $1
NCT/BTC 0.0000002 0.0000002 2,579,490 NCT $3.710
NCT/ETH 0.0000061 0.0000061 4,073,310 NCT $5.858
NCT/USD 0.00143 0.00146 1,624,630 NCT $2.336
NEBL/BTC 0.0000560 0.0000564 233,470 NEBL $124.631
NEBL/ETH 0.00223 0.00227 32,727 NEBL $17.471
NEO/BTC 0.00127 0.00127 509,804 NEO $6.136.000
NEO/DAI 12.02 12.07 0.12 NEO $1
NEO/EOS 4.47 4.48 133.64 NEO $1.608
NEO/ETH 0.051 0.051 19,291 NEO $232.183
NEO/USD 12.05 12.07 1,133,649 NEO $13.644.586
NEU/BTC 0.0000152 0.0000156 4.40 NEU $1
NEU/ETH 0.000609 0.000993 2.20 NEU -
NEU/USD 0.14 0.19 0.80 NEU -
NEXO/BTC 0.0000138 0.0000139 247,824 NEXO $32.278
NEXO/ETH 0.000549 0.000562 909.00 NEXO $118
NEXO/USD 0.13 0.13 83,213 NEXO $10.838
NGC/BTC 0.0000042 0.0000043 175,718 NGC $7.087
NGC/ETH 0.000159 0.000210 6,273 NGC $253
NGC/USD 0.038 0.060 4,396 NGC $177
NLC2/BTC 0.0000001 0.0000001 10.00 NLC2 -
NMR/BTC 0.00246 0.00246 351.60 NMR $8.010
NPXS/BTC 0.0000000 0.0000000 3,960,000 NPXS $579
NRG/BTC 0.000263 0.000270 131,252 NRG $328.983
NTK/BTC 0.0000009 0.0000009 1,128 NTK $10
NTK/ETH 0.0000365 0.0000380 463.00 NTK $4
NTK/USD 0.00870 0.013 22.00 NTK -
NXT/BTC 0.0000012 0.0000012 11,916,020 NXT $139.940
NXT/ETH 0.0000494 0.0000500 3,927,869 NXT $46.128
NXT/USD 0.012 0.012 3,381,498 NXT $39.712
OAX/BTC 0.0000046 0.0000047 6,437 OAX $290
OAX/ETH 0.000167 0.000214 8.90 OAX -
OAX/USD 0.030 0.047 545.70 OAX $25
OCN/BTC 0.0000000 0.0000000 3,000 OCN $1
OCN/ETH 0.0000013 0.0000016 3,000 OCN $1
OMG/BCH 0.00715 0.00719 883.40 OMG $1.514
OMG/BTC 0.000182 0.000183 2,389,615 OMG $4.096.588
OMG/ETH 0.00730 0.00733 155,048 OMG $265.803
OMG/USD 1.73 1.73 2,508,131 OMG $4.299.763
ONT/BCH 0.00236 0.00237 12.30 ONT $7
ONT/BTC 0.0000602 0.0000604 673,664 ONT $387.823
ONT/ETH 0.00241 0.00242 519,961 ONT $299.338
ONT/USD 0.57 0.58 15,114,533 ONT $8.701.321
OPT/BTC 0.0000001 0.0000001 1,610 OPT $2
PART/BTC 0.0000890 0.0000898 4.00 PART $4
PAT/BTC 0.0000000 0.0000000 46,546,700 PAT $5.749
PAT/ETH 0.0000007 0.0000008 24,409,020 PAT $3.015
PAT/USD 0.000184 0.000203 1,397,460 PAT $173
PAX/BTC 0.000292 0.000308 509.00 PAX $509
PAX/EOS 0.30 0.59 3.00 PAX $3
PAX/ETH 0.011 0.012 204.00 PAX $204
PAX/USD 0.98 1.22 55.00 PAX $55
PAY/BTC 0.0000055 0.0000055 103,955 PAY $5.424
PAY/ETH 0.000219 0.000221 1,971 PAY $103
PBT/BTC 0.011 0.011 0.072 PBT $7
PBT/ETH 0.56 0.62 0.56 PBT $57
PKT/BTC 0.0000033 0.0000034 18.00 PKT $1
PKT/ETH 0.0000982 0.000159 14.00 PKT -
PLBT/BTC 0.000129 0.000133 245.10 PLBT $301
PLBT/ETH 0.00516 0.00562 128.00 PLBT $157
PLR/BTC 0.0000027 0.0000027 42,188 PLR $1.061
PLR/ETH 0.000105 0.000115 8,922 PLR $224
PLR/USD 0.024 0.026 16,613 PLR $418
PLU/BTC 0.000192 0.000198 105.30 PLU $193
PLU/ETH 0.00754 0.00872 11.00 PLU $20
PNT/BTC 0.0000000 0.0000000 181,100 PNT $15
PNT/ETH 0.0000003 0.0000004 100.00 PNT -
POA/BTC 0.0000012 0.0000012 31,232 POA $366
POA/DAI 0.00305 0.017 1.00 POA -
POA/ETH 0.0000470 0.0000505 1,204 POA $14
POA/USD 0.00893 0.013 1.00 POA -
POE/BTC 0.0000002 0.0000002 4,630 POE $8
POE/ETH 0.0000068 0.0000077 420.00 POE $1
POLL/BTC 0.0000370 0.0000390 810.00 POLL $618
POLY/BTC 0.0000051 0.0000051 53,671 POLY $2.613
POLY/ETH 0.000188 0.000208 16,268 POLY $792
POST/USD 0.050 0.050 1.40 POST -
POWR/BTC 0.0000099 0.0000099 8,380 POWR $784
POWR/ETH 0.000394 0.000403 8,849 POWR $828
PPC/BTC 0.0000275 0.0000276 38,804 PPC $10.165
PPC/USD 0.26 0.26 22,888 PPC $5.995
PPT/BTC 0.0000397 0.0000398 4,270 PPT $1.608
PPT/ETH 0.00158 0.00166 3.21 PPT $1
PRE/BTC 0.0000018 0.0000018 82,240 PRE $1.380
PRE/ETH 0.0000381 0.0000835 1,090 PRE $18
PRO/BTC 0.0000132 0.0000149 2,963 PRO $373
PRO/ETH 0.000506 0.000603 268.90 PRO $34
PTOY/BTC 0.0000005 0.0000005 2,250 PTOY $11
PTOY/ETH 0.0000200 0.0000205 459.00 PTOY $2
QKC/BTC 0.0000005 0.0000005 25,629 QKC $130
QKC/ETH 0.0000205 0.0000217 32,001 QKC $162
QTUM/BTC 0.000192 0.000192 1,374,934 QTUM $2.506.034
QTUM/ETH 0.00766 0.00771 136,157 QTUM $248.167
QTUM/USD 1.82 1.83 3,612,199 QTUM $6.583.802
RCN/BTC 0.0000085 0.0000085 88,803 RCN $7.181
RCN/ETH 0.000259 0.000380 23.00 RCN $2
RCN/USD 0.080 0.096 36,850 RCN $2.980
REM/BTC 0.0000001 0.0000001 35,823,050 REM $41.921
REM/ETH 0.0000049 0.0000050 15,761,610 REM $18.445
REM/USD 0.00117 0.00122 8,508,650 REM $9.957
REN/BTC 0.0000094 0.0000094 2,661 REN $237
REP/BTC 0.00137 0.00138 22,062 REP $288.114
REP/ETH 0.055 0.055 3,144 REP $41.053
REX/BTC 0.0000015 0.0000015 1,666 REX $24
REX/ETH 0.0000577 0.0000715 839.00 REX $12
REX/USD 0.011 0.024 164.00 REX $2
RFR/BTC 0.0000000 0.0000000 1,000 RFR -
RFR/USD 0.000416 0.000451 1,640 RFR $1
RLC/BTC 0.0000407 0.0000410 224.30 RLC $88
RVN/BTC 0.0000021 0.0000021 138,730 RVN $2.809
SALT/BTC 0.0000076 0.0000076 11,141 SALT $805
SALT/ETH 0.000301 0.000338 55.90 SALT $4
SAN/ETH 0.000543 0.000749 0.10 SAN -
SBD_2/BTC 0.0000350 0.0000362 1,093 SBD_2 $536
SBD_2/ETH 0.00136 0.00151 71.25 SBD_2 $35
SBD_2/USD 0.26 0.36 1,085 SBD_2 $532
SBTC/BTC 0.000175 0.000177 0.23 SBTC -
SBTC/ETH 0.00522 0.00810 0.28 SBTC -
SC/BTC 0.0000003 0.0000003 32,107,780 SC $76.757
SCC/BTC 0.0000000 0.0000000 6,559,200 SCC $1.244
SCL/BTC 0.0000010 0.0000013 5,319 SCL $52
SEELE/BTC 0.0000077 0.0000078 2,839 SEELE $209
SEELE/USD 0.070 0.079 5.00 SEELE -
SENT/BTC 0.0000001 0.0000001 720,800 SENT $742
SENT/ETH 0.0000043 0.0000048 10,780 SENT $11
SENT/USD 0.000584 0.00120 140.00 SENT -
SHIP/BTC 0.0000024 0.0000025 28,200 SHIP $637
SHIP/ETH 0.0000938 0.000109 23,580 SHIP $533
SMART/BTC 0.0000003 0.0000003 47,109,638 SMART $150.309
SMART/ETH 0.0000134 0.0000134 8,854,046 SMART $28.250
SMART/USD 0.00318 0.00321 24,091,348 SMART $76.866
SMT/BTC 0.0000004 0.0000004 340.00 SMT $1
SMT/ETH 0.0000151 0.0000161 1,530 SMT $5
SMT/USD 0.00294 0.00413 10,500 SMT $36
SNC/BTC 0.0000026 0.0000027 12,978 SNC $327
SNC/ETH 0.000105 0.000108 97.00 SNC $2
SNC/USD 0.025 0.026 3,984 SNC $100
SNGLS/BTC 0.0000014 0.0000017 127,287 SNGLS $1.845
SNM/BTC 0.0000056 0.0000059 93,701 SNM $751
SNM/ETH 0.000173 0.000185 10,820 SNM $87
SNT/BTC 0.0000031 0.0000031 22,949 SNT $676
SNT/ETH 0.000124 0.000126 1,722 SNT $51
SNT/USD 0.030 0.030 17,175 SNT $506
SOC/BTC 0.0000003 0.0000003 1,580 SOC $16
SPC/BTC 0.0000002 0.0000002 670.00 SPC $1
SPC/ETH 0.0000091 0.0000109 470.00 SPC $1
SPC/USD 0.00223 0.00250 360.00 SPC $1
SPD/BTC 0.0000000 0.0000000 2,245,680 SPD $182
SPD/ETH 0.0000003 0.0000007 1,891,370 SPD $153
SRN/BTC 0.0000010 0.0000011 12,359 SRN $125
SRN/ETH 0.0000420 0.0000481 138.00 SRN $1
SRN/USD 0.00853 0.010 61.00 SRN $1
STAR/ETH 0.0000035 0.0000038 476,250 STAR $396
STEEM/BTC 0.0000240 0.0000240 64,853 STEEM $13.782
STORJ/BTC 0.0000140 0.0000140 437.10 STORJ $58
STORJ/ETH 0.000530 0.000584 245.60 STORJ $32
STORJ/USD 0.13 0.14 6.50 STORJ $1
STORM/BTC 0.0000002 0.0000002 30,500 STORM $70
STRAT/BTC 0.0000370 0.0000371 825,822 STRAT $291.581
STRAT/ETH 0.00147 0.00151 101.33 STRAT $36
STRAT/USD 0.34 0.35 19.70 STRAT $7
STX/BTC 0.0000009 0.0000009 87,785 STX $11.607
STX/ETH 0.0000337 0.0000367 116,261 STX $15.372
STX/USD 0.00812 0.00838 267,257 STX $35.336
SUB/BTC 0.0000003 0.0000003 207,715 SUB $614
SUB/ETH 0.0000080 0.0000134 5,857 SUB $17
SUB/USD 0.00290 0.00304 136.00 SUB -
SUR/BTC 0.0000231 0.0000234 48.10 SUR $11
SUR/ETH 0.000833 0.00102 4.00 SUR $1
SUR/USD 0.20 0.30 3.40 SUR $1
SWFTC/BTC 0.0000001 0.0000001 1,202,500 SWFTC $1.343
SWFTC/ETH 0.0000047 0.0000051 140,000 SWFTC $156
SWFTC/USD 0.00112 0.00113 119,700 SWFTC $134
SWM/BTC 0.0000008 0.0000008 16,820 SWM $118
SWM/ETH 0.0000294 0.0000360 649.50 SWM $5
SWM/USD 0.00700 0.00852 6,056 SWM $42
SWT/BTC 0.0000037 0.0000039 0.10 SWT -
SWT/ETH 0.000150 0.000162 33.30 SWT $1
TAU/BTC 0.0000013 0.0000014 1,021 TAU $13
TEL/BTC 0.0000000 0.0000000 3,673,500 TEL $1.093
TEL/ETH 0.0000012 0.0000014 25,400 TEL $8
TIME/BTC 0.000195 0.000199 38.11 TIME $71
TIME/ETH 0.00781 0.00785 25.11 TIME $47
TIX/ETH 0.0000073 0.0000083 15,123 TIX $26
TKN/BTC 0.0000221 0.0000233 1,073 TKN $193
TKY/BTC 0.0000000 0.0000000 810,930 TKY $200
TNC/BTC 0.0000117 0.0000120 17,380 TNC $4.182
TNC/USD 0.11 0.13 4,003 TNC $963
TNT/BTC 0.0000040 0.0000040 21,789,842 TNT $822.759
TNT/ETH 0.000159 0.000160 797,069 TNT $30.096
TNT/USD 0.038 0.038 2,184,277 TNT $82.476
TRAC/ETH 0.000160 0.000175 2,800 TRAC $110
TRST/BTC 0.0000007 0.0000007 6,130 TRST $42
TRUE/BTC 0.0000286 0.0000290 57.00 TRUE $16
TRX/BCH 0.0000678 0.0000679 178.00 TRX $3
TRX/BTC 0.0000017 0.0000017 438,929,508 TRX $7.219.198
TRX/EOS 0.00609 0.00611 23,656 TRX $389
TRX/ETH 0.0000691 0.0000693 58,710,947 TRX $965.636
TRX/USD 0.016 0.016 599,906,479 TRX $9.866.832
TUSD/DAI 1.00 1.00 0.31 TUSD -
UBT/BTC 0.0000460 0.0000462 12,676 UBT $5.538
USD/DAI 1.00 1.00 14,264 USD $14.264
USD/PAX 1.00 1.00 6,084 USD $6.084
USDT/USD 1.00 1.00 4,210 USDT $4.217
UTK/BTC 0.0000012 0.0000012 53,449 UTK $614
UTK/ETH 0.0000484 0.0000485 52,226 UTK $600
UTK/USD 0.012 0.012 32,795 UTK $377
UTT/BTC 0.0000180 0.0000190 9,095 UTT $1.575
UTT/ETH 0.000718 0.000768 3,477 UTT $602
UTT/USD 0.18 0.18 3,976 UTT $689
UUU/BTC 0.0000001 0.0000001 10,000 UUU $7
UUU/ETH 0.0000028 0.0000029 1,000 UUU $1
VET/BTC 0.0000007 0.0000007 311,391,270 VET $2.030.738
VET/ETH 0.0000273 0.0000275 2,666,590 VET $17.390
VIB/BTC 0.0000017 0.0000017 3,666 VIB $60
VIB/ETH 0.0000589 0.0000759 87.00 VIB $1
VIB/USD 0.016 0.017 2,529 VIB $41
VIBE/BTC 0.0000013 0.0000013 12,240 VIBE $149
VME/ETH 0.0000007 0.0000007 60.00 VME -
WAVES/BCH 0.00459 0.00462 86.94 WAVES $97
WAVES/BTC 0.000117 0.000117 141,714 WAVES $158.296
WAVES/USD 1.11 1.12 833.39 WAVES $931
WAX/BTC 0.0000047 0.0000047 663,628 WAX $31.206
WAX/ETH 0.000266 0.000267 8,710 WAX $410
WAX/USD 0.044 0.045 86,190 WAX $4.053
WIN/USD 0.0000869 0.0000873 1,156,900 WIN $101
WINGS/BTC 0.0000059 0.0000060 41,693 WINGS $2.347
WTC/BTC 0.0000375 0.0000377 1,137 WTC $406
XAUR/BTC 0.0000047 0.0000048 2,250 XAUR $99
XAUR/ETH 0.000183 0.000198 2,088 XAUR $92
XBP/BTC 0.0000000 0.0000000 900.00 XBP -
XDN/BTC 0.0000000 0.0000000 16,369,630 XDN $6.917
XDN/ETH 0.0000018 0.0000022 174,720 XDN $74
XDN/USD 0.000442 0.000451 15,973,200 XDN $6.749
XEM/BTC 0.0000045 0.0000045 6,444,657 XEM $271.878
XEM/EOS 0.016 0.016 5,733 XEM $242
XEM/ETH 0.000181 0.000182 1,809,064 XEM $76.318
XEM/USD 0.043 0.043 14,807,170 XEM $624.663
XLM/BCH 0.000307 0.000308 10,459 XLM $782
XLM/BTC 0.0000078 0.0000078 47,750,825 XLM $3.570.434
XLM/ETH 0.000314 0.000314 5,528,869 XLM $413.406
XLM/USD 0.075 0.075 53,160,061 XLM $3.974.895
XMC/BTC 0.000125 0.000149 259.07 XMC $310
XMC/ETH 0.00502 0.00741 38.17 XMC $46
XMR/BCH 0.27 0.27 6.80 XMR $443
XMR/BTC 0.00682 0.00683 51,899 XMR $3.379.063
XMR/DAI 66.91 67.29 0.074 XMR $5
XMR/EOS 24.08 24.14 5.46 XMR $356
XMR/ETH 0.27 0.27 2,678 XMR $174.379
XMR/USD 64.90 64.94 67,220 XMR $4.376.519
XRC/BTC 0.000504 0.000512 444.59 XRC $2.139
XRP/BCH 0.000842 0.000843 3,142 XRP $643
XRP/BTC 0.0000215 0.0000215 24,449,104 XRP $4.999.603
XRP/DAI 0.20 0.20 0.10 XRP -
XRP/EOS 0.076 0.076 230.50 XRP $47
XRP/ETH 0.000859 0.000861 22,497 XRP $4.600
XTZ/BTC 0.000292 0.000296 94,546 XTZ $274.924
XTZ/ETH 0.012 0.012 64,801 XTZ $188.431
XTZ/USD 2.78 2.80 436,385 XTZ $1.268.929
XUC/BTC 0.0000960 0.0000993 33.73 XUC $32
XUC/ETH 0.00386 0.00396 31.80 XUC $30
XUC/USD 0.92 0.95 46.07 XUC $44
XVG/BTC 0.0000004 0.0000005 134,318,280 XVG $575.597
XVG/ETH 0.0000180 0.0000181 11,619,630 XVG $49.794
XVG/USD 0.00427 0.00433 3,688,880 XVG $15.808
XZC/BTC 0.000506 0.000506 43,082 XZC $207.764
XZC/ETH 0.020 0.022 8.75 XZC $42
XZC/USD 4.81 4.84 19,446 XZC $93.777
YCC/BTC 0.0000006 0.0000006 104,280 YCC $603
YOYOW/BTC 0.0000008 0.0000009 248.00 YOYOW $2
ZAP/BTC 0.0000003 0.0000003 1,716 ZAP $5
ZAP/ETH 0.0000121 0.0000137 555.00 ZAP $2
ZAP/USD 0.00374 0.00430 37,696 ZAP $119
ZEC/BCH 0.22 0.22 0.33 ZEC $18
ZEC/BTC 0.00555 0.00557 75,845 ZEC $4.025.266
ZEC/EOS 19.61 19.67 0.64 ZEC $34
ZEC/ETH 0.22 0.22 7,657 ZEC $406.376
ZEC/USD 52.89 52.94 214,516 ZEC $11.384.920
ZEN/BTC 0.000650 0.000657 15,945 ZEN $99.140
ZEN/ETH 0.026 0.027 5,768 ZEN $35.866
ZEN/USD 6.25 6.28 4,139 ZEN $25.734
ZIL/BTC 0.0000018 0.0000018 40,859,864 ZIL $695.396
ZIL/USD 0.017 0.017 65,932,334 ZIL $1.122.106
ZPR/ETH 0.0000020 0.0000023 19,900 ZPR $10
ZRC/BTC 0.0000769 0.0000771 25,611 ZRC $18.793
ZRX/BTC 0.0000347 0.0000348 5,260,053 ZRX $1.733.146
ZRX/ETH 0.00139 0.00140 367,484 ZRX $121.083
ZRX/USD 0.33 0.33 3,225,035 ZRX $1.062.624
ZSC/BTC 0.0000000 0.0000000 72,460 ZSC $12
ZSC/ETH 0.0000006 0.0000007 100.00 ZSC -
ZSC/USD 0.000146 0.000174 120.00 ZSC -
1182 क्रिप्टो मुद्रा 156 मुद्राओं 54 स्रोत 8653 मार्केट


IP Geolocation by geoPlugin

संसाधन:   बटुआ   बिटकोइन खनन   मुफ्त बिटकॉइन  वेब होस्टिंग वेब उपकरण