1. स्रोत
  2. kraken

Kraken
, Kraken

www.kraken.com
आखिरी बार अपडेट 2023-09-30 15:08:00

मार्केट

जोडा खरीद विक्रय आयतन (24 घंटे) आयतन (24 घंटे) USD
1INCH/EUR 0.25 0.25 4,224 1INCH $1.134
1INCH/USD 0.27 0.27 39,030 1INCH $10.475
AAVE/AUD 36.13 450.00 0.15 AAVE $10
AAVE/BTC 0.00253 0.00253 128.22 AAVE $8.739
AAVE/ETH 0.041 0.041 26.53 AAVE $1.808
AAVE/EUR 64.49 64.57 1,453 AAVE $99.010
AAVE/GBP 55.89 55.96 50.43 AAVE $3.437
AAVE/USD 68.20 68.27 2,290 AAVE $156.046
ACH/EUR 0.014 0.014 63,555 ACH $966
ACH/USD 0.015 0.015 381,848 ACH $5.801
ADA/AUD 0.39 0.39 25,149 ADA $6.322
ADA/BTC 0.0000093 0.0000093 540,985 ADA $135.999
ADA/CAD 0.044 0.045 521,918 ADA $131.206
ADA/ETH 0.000149 0.000150 121,026 ADA $30.425
ADA/EUR 0.24 0.24 1,466,572 ADA $368.685
ADA/GBP 0.21 0.21 133,103 ADA $33.461
ADA/USD 0.25 0.25 3,919,998 ADA $985.457
ADA/USDT 0.25 0.25 270,409 ADA $67.979
ADX/EUR 0.13 0.13 746.83 ADX $104
ADX/USD 0.14 0.14 746.83 ADX $104
AIR/EUR 0.00541 0.00560 455,028 AIR $2.606
AIR/USD 0.00573 0.00594 757,743 AIR $4.340
AKT/EUR 0.76 0.78 6,585 AKT $5.339
AKT/USD 0.81 0.81 120,416 AKT $97.636
ALGO/BTC 0.0000039 0.0000039 133,756 ALGO $13.932
ALGO/ETH 0.0000619 0.0000621 23,283 ALGO $2.425
ALGO/EUR 0.099 0.099 475,363 ALGO $49.515
ALGO/GBP 0.085 0.086 68,134 ALGO $7.097
ALGO/USD 0.10 0.10 1,103,561 ALGO $114.949
ALGO/USDT 0.10 0.10 114,149 ALGO $11.890
ALICE/EUR 0.70 0.75 40.00 ALICE $30
ALICE/USD 0.74 0.78 103.37 ALICE $76
ALPHA/EUR 0.072 0.078 5,533 ALPHA $428
ALPHA/USD 0.079 0.080 11,202 ALPHA $867
ANKR/BTC 0.0000007 0.0000007 40,602 ANKR $809
ANKR/EUR 0.019 0.019 1,180,270 ANKR $23.520
ANKR/GBP 0.00110 0.039 791.51 ANKR $16
ANKR/USD 0.020 0.020 2,176,305 ANKR $43.369
ANT/BTC 0.000187 0.000187 690.99 ANT $3.488
ANT/ETH 0.00300 0.00301 60.23 ANT $304
ANT/EUR 4.77 4.78 4,124 ANT $20.815
ANT/USD 5.04 5.05 8,221 ANT $41.497
API3/EUR 1.07 1.07 588.61 API3 $664
API3/USD 1.13 1.13 3,257 API3 $3.675
ARB/EUR 0.87 0.87 18,998 ARB $17.521
ARB/USD 0.92 0.92 135,335 ARB $124.810
ARPA/EUR 0.041 0.041 66,726 ARPA $2.907
ARPA/USD 0.044 0.044 50,911 ARPA $2.218
ATOM/AUD 17.91 89.99 0.50 ATOM $4
ATOM/BTC 0.000268 0.000268 1,096 ATOM $7.929
ATOM/CAD 5.14 5.95 906.53 ATOM $6.557
ATOM/ETH 0.00430 0.00431 1,184 ATOM $8.563
ATOM/EUR 6.84 6.85 15,703 ATOM $113.582
ATOM/GBP 5.93 5.94 940.73 ATOM $6.804
ATOM/USD 7.23 7.24 19,990 ATOM $144.590
ATOM/USDT 7.23 7.24 1,956 ATOM $14.148
AUD/JPY 95.95 96.32 24.70 AUD $16
AUD/USD 0.64 0.64 69,932 AUD $45.022
AUDIO/EUR 0.14 0.14 32,079 AUDIO $4.810
AUDIO/USD 0.15 0.15 1,751 AUDIO $263
AVAX/EUR 8.74 8.75 3,743 AVAX $34.639
AVAX/USD 9.24 9.26 31,477 AVAX $291.282
AVAX/USDT 9.24 9.25 2,052 AVAX $18.987
BADGER/EUR 2.09 2.10 5,101 BADGER $11.279
BADGER/USD 2.21 2.21 3,929 BADGER $8.688
BAL/BTC 0.000125 0.000126 16.93 BAL $57
BAL/ETH 0.00410 0.00484 126.29 BAL $427
BAL/EUR 3.19 3.20 84.55 BAL $286
BAL/USD 3.37 3.38 148.31 BAL $502
BAND/EUR 1.10 1.10 2,518 BAND $2.930
BAND/USD 1.16 1.17 4,440 BAND $5.166
BAT/BTC 0.0000066 0.0000066 25,107 BAT $4.487
BAT/ETH 0.000106 0.000107 110.00 BAT $20
BAT/EUR 0.17 0.17 17,132 BAT $3.062
BAT/JPY 26.68 26.78 2,736 BAT $489
BAT/USD 0.18 0.18 49,182 BAT $8.789
BCH/AUD 366.39 367.37 1.34 BCH $317
BCH/BTC 0.00873 0.00875 68.35 BCH $16.145
BCH/ETH 0.14 0.14 24.79 BCH $5.856
BCH/EUR 223.04 223.18 622.23 BCH $146.976
BCH/GBP 193.37 193.61 8.89 BCH $2.099
BCH/JPY 35,229 35,312 0.20 BCH $47
BCH/USD 235.84 235.96 2,624 BCH $619.892
BCH/USDT 235.84 236.03 186.23 BCH $43.989
BCHSV/BTC 0.00956 0.00961 2,795 BCHSV $88.007
BCHSV/EUR 46.50 46.60 2,906 BCHSV $91.498
BCHSV/USD 51.90 52.20 4,769 BCHSV $150.170
BIT/EUR 0.36 0.39 442.00 BIT $176
BIT/USD 0.40 0.41 348.62 BIT $139
BLUR/EUR 0.17 0.17 14,659 BLUR $2.633
BLUR/USD 0.18 0.18 91,335 BLUR $16.408
BLZ/EUR 0.14 0.14 55,760 BLZ $8.478
BLZ/USD 0.15 0.15 134,917 BLZ $20.515
BNT/BTC 0.0000153 0.0000154 75.19 BNT $31
BNT/EUR 0.39 0.39 2,562 BNT $1.061
BNT/GBP 0.29 2.00 85.12 BNT $35
BNT/USD 0.41 0.41 401.93 BNT $166
BOND/EUR 2.10 2.15 702.36 BOND $1.597
BOND/USD 2.26 2.27 2,376 BOND $5.403
BTC/AED 73,221 73,304 0.014 BTC $382
BTC/AUD 41,980 42,010 10.84 BTC $292.728
BTC/CAD 36,599 36,608 35.64 BTC $962.433
BTC/CHF 24,750 24,765 4.27 BTC $115.311
BTC/DAI 26,978 27,005 0.028 BTC $768
BTC/EUR 25,527 25,527 310.66 BTC $8.388.856
BTC/GBP 22,140 22,144 48.70 BTC $1.315.189
BTC/JPY 4,030,119 4,035,708 0.52 BTC $13.987
BTC/USD 26,985 26,985 911.02 BTC $24.600.723
BTC/USDC 26,998 27,000 50.14 BTC $1.353.865
BTC/USDT 26,997 26,998 156.72 BTC $4.232.091
BTT/EUR 0.0000004 0.0000004 1,072,871,787 BTT $427
BTT/USD 0.0000004 0.0000004 10,000,000,000 BTT $3.978
CELR/EUR 0.012 0.012 22,903 CELR $282
CELR/USD 0.012 0.012 7,606 CELR $94
CHR/EUR 0.091 0.092 698.31 CHR $68
CHR/USD 0.096 0.097 4,220 CHR $409
CHZ/EUR 0.059 0.059 1,248,938 CHZ $77.191
CHZ/USD 0.062 0.062 941,270 CHZ $58.175
COMP/BTC 0.00174 0.00174 153.69 COMP $7.207
COMP/ETH 0.031 0.032 0.48 COMP $22
COMP/EUR 44.41 44.45 1,844 COMP $86.488
COMP/USD 46.95 47.00 5,698 COMP $267.220
COTI/EUR 0.039 0.039 17,999 COTI $745
COTI/USD 0.041 0.042 36,229 COTI $1.499
CRV/BTC 0.0000198 0.0000199 936.13 CRV $502
CRV/ETH 0.000318 0.000320 726.97 CRV $390
CRV/EUR 0.51 0.51 51,590 CRV $27.643
CRV/USD 0.54 0.54 110,575 CRV $59.247
CTSI/EUR 0.12 0.12 724.15 CTSI $94
CTSI/USD 0.13 0.13 9,268 CTSI $1.197
CVC/EUR 0.073 0.074 5,972 CVC $467
CVC/USD 0.078 0.078 6,629 CVC $518
DAI/EUR 0.95 0.95 75,189 DAI $75.169
DAI/USD 1.00 1.00 299,777 DAI $299.696
DAI/USDT 1.00 1.00 47,066 DAI $47.054
DASH/BTC 0.00103 0.00103 11.82 DASH $344
DASH/EUR 26.25 26.27 362.31 DASH $10.543
DASH/USD 27.77 27.77 365.96 DASH $10.649
DENT/EUR 0.000571 0.000576 353,879 DENT $213
DENT/USD 0.000603 0.000609 525,045 DENT $316
DOT/AUD 7.64 9.70 113.31 DOT $465
DOT/BTC 0.000152 0.000152 46,680 DOT $191.618
DOT/ETH 0.00244 0.00244 7,689 DOT $31.562
DOT/EUR 3.88 3.88 38,085 DOT $156.337
DOT/GBP 3.37 3.37 5,092 DOT $20.901
DOT/JPY 612.90 613.80 86.54 DOT $355
DOT/USD 4.10 4.10 90,797 DOT $372.721
DOT/USDT 4.10 4.11 17,860 DOT $73.315
EGLD/EUR 24.08 24.13 608.26 EGLD $15.519
EGLD/USD 25.47 25.51 1,578 EGLD $40.256
ENJ/BTC 0.0000083 0.0000083 7,878 ENJ $1.754
ENJ/EUR 0.21 0.21 63,563 ENJ $14.156
ENJ/GBP 0.18 0.18 6,224 ENJ $1.386
ENJ/JPY 33.40 33.60 85.19 ENJ $19
ENJ/USD 0.22 0.22 97,559 ENJ $21.727
EOS/BTC 0.0000215 0.0000216 1,726 EOS $1.004
EOS/ETH 0.000345 0.000347 165.83 EOS $97
EOS/EUR 0.55 0.55 111,881 EOS $65.110
EOS/USD 0.58 0.58 1,037,394 EOS $603.720
EOS/USDT 0.58 0.58 53,317 EOS $31.028
ETC/BTC 0.000594 0.000595 691.28 ETC $11.106
ETC/ETH 0.00953 0.00955 115.63 ETC $1.858
ETC/EUR 15.16 15.18 997.96 ETC $16.033
ETC/USD 16.04 16.05 2,931 ETC $47.086
ETH/AED 4,736 - 0.00208 ETH $4
ETH/AUD 2,615 2,619 63.09 ETH $106.131
ETH/BTC 0.062 0.062 580.71 ETH $976.827
ETH/CAD 2,280 2,281 323.27 ETH $543.782
ETH/CHF 1,541 1,543 59.39 ETH $99.907
ETH/DAI 1,680 1,682 1.81 ETH $3.039
ETH/EUR 1,591 1,591 3,067 ETH $5.159.003
ETH/GBP 1,379 1,380 245.31 ETH $412.646
ETH/JPY 251,137 251,506 0.63 ETH $1.064
ETH/USD 1,682 1,682 8,256 ETH $13.888.337
ETH/USDC 1,682 1,682 382.78 ETH $643.889
ETH/USDT 1,682 1,682 772.71 ETH $1.299.791
EUR/AUD 1.64 1.65 1,196 EUR $1.265
EUR/CAD 1.43 1.44 24,788 EUR $26.225
EUR/CHF 0.97 0.97 68,679 EUR $72.661
EUR/GBP 0.87 0.87 161,423 EUR $170.782
EUR/JPY 157.94 158.26 1,076 EUR $1.138
EUR/USD 1.06 1.06 2,305,202 EUR $2.438.841
EWT/BTC 0.0000666 0.0000670 1,610 EWT $2.894
EWT/EUR 1.70 1.70 11,401 EWT $20.485
EWT/GBP 1.47 1.48 896.47 EWT $1.611
EWT/USD 1.80 1.80 35,867 EWT $64.445
FARM/EUR 21.73 22.00 5.29 FARM $123
FARM/USD 22.99 23.26 0.27 FARM $6
FET/EUR 0.21 0.21 237,385 FET $52.385
FET/USD 0.22 0.22 1,105,495 FET $243.955
FIDA/EUR 0.15 0.15 5,695 FIDA $916
FIDA/USD 0.16 0.16 22,124 FIDA $3.559
FIL/AUD 2.12 7.53 0.0000168 FIL -
FIL/BTC 0.000123 0.000124 276.13 FIL $919
FIL/ETH 0.00197 0.00198 10,302 FIL $34.299
FIL/EUR 3.15 3.15 11,976 FIL $39.875
FIL/GBP 2.73 2.73 709.13 FIL $2.361
FIL/USD 3.33 3.33 93,527 FIL $311.399
FIS/EUR 0.27 0.29 106.57 FIS $31
FIS/USD 0.29 0.29 1,736 FIS $506
FLOW/BTC 0.0000168 0.0000169 33,176 FLOW $15.092
FLOW/ETH 0.000270 0.000271 16,468 FLOW $7.491
FLOW/EUR 0.43 0.43 19,818 FLOW $9.015
FLOW/GBP 0.37 0.37 5,558 FLOW $2.528
FLOW/USD 0.45 0.46 127,533 FLOW $58.014
FTM/EUR 0.19 0.19 136,623 FTM $27.224
FTM/USD 0.20 0.20 769,496 FTM $153.335
FXS/EUR 5.42 5.43 2,961 FXS $16.992
FXS/USD 5.73 5.74 4,740 FXS $27.201
GAL/EUR 1.23 1.24 517.72 GAL $678
GAL/USD 1.30 1.31 2,352 GAL $3.082
GALA/EUR 0.013 0.014 6,217,229 GALA $88.827
GALA/USD 0.014 0.014 22,171,165 GALA $316.765
GBP/USD 1.22 1.22 356,485 GBP $434.921
GHST/BTC 0.0000294 0.0000297 151.43 GHST $121
GHST/EUR 0.75 0.76 5,199 GHST $4.154
GHST/GBP 0.091 1.27 5.01 GHST $4
GHST/USD 0.79 0.80 83.91 GHST $67
GMT/EUR 0.15 0.15 597.31 GMT $95
GMT/USD 0.16 0.16 12,451 GMT $1.978
GMX/EUR 37.71 37.79 67.83 GMX $2.719
GMX/USD 39.86 39.93 368.95 GMX $14.791
GNO/BTC 0.00373 0.00378 8.04 GNO $826
GNO/ETH 0.070 0.071 0.27 GNO $28
GNO/EUR 95.47 96.60 5.83 GNO $600
GNO/USD 100.92 101.94 89.26 GNO $9.178
GRT/AUD 0.20 0.26 161.58 GRT $14
GRT/BTC 0.0000033 0.0000033 52,518 GRT $4.653
GRT/ETH 0.0000950 0.000144 24,027 GRT $2.129
GRT/EUR 0.084 0.084 415,366 GRT $36.801
GRT/GBP 0.073 0.073 2,354 GRT $209
GRT/USD 0.089 0.089 726,391 GRT $64.357
GTC/EUR 0.87 0.89 34.76 GTC $32
GTC/USD 0.92 0.92 111.23 GTC $101
ICX/BTC 0.0000066 0.0000066 4,460 ICX $795
ICX/ETH 0.000105 0.000106 162.00 ICX $29
ICX/EUR 0.17 0.17 26,194 ICX $4.666
ICX/USD 0.18 0.18 53,049 ICX $9.450
IDEX/EUR 0.047 0.047 8,164 IDEX $406
IDEX/USD 0.050 0.050 7,558 IDEX $376
IMX/EUR 0.56 0.56 9,579 IMX $5.630
IMX/USD 0.59 0.59 60,440 IMX $35.524
INJ/EUR 7.25 7.26 6,153 INJ $47.246
INJ/USD 7.67 7.67 17,097 INJ $131.281
KAVA/BTC 0.0000233 0.0000234 2,878 KAVA $1.814
KAVA/ETH 0.000374 0.000376 452.23 KAVA $285
KAVA/EUR 0.60 0.60 24,561 KAVA $15.483
KAVA/USD 0.63 0.63 25,686 KAVA $16.193
KEEP/BTC 0.0000033 0.0000034 9,096 KEEP $812
KEEP/ETH 0.000117 0.000121 13.96 KEEP $1
KEEP/EUR 0.083 0.086 9,557 KEEP $853
KEEP/USD 0.089 0.090 29,220 KEEP $2.607
KEY/EUR 0.00504 0.00505 1,300,515 KEY $6.929
KEY/USD 0.00533 0.00534 3,535,460 KEY $18.837
KIN/EUR 0.0000120 0.0000124 852,210,794 KIN $10.764
KIN/USD 0.0000125 0.0000131 611,396,847 KIN $7.722
KNC/BTC 0.0000257 0.0000258 491.15 KNC $341
KNC/ETH 0.000412 0.000414 94.80 KNC $66
KNC/EUR 0.66 0.66 9,542 KNC $6.627
KNC/USD 0.69 0.70 7,472 KNC $5.190
KP3R/EUR 44.10 44.30 9.90 KP3R $462
KP3R/USD 46.60 46.80 20.01 KP3R $933
KSM/AUD 19.24 54.90 0.40 KSM $8
KSM/BTC 0.000714 0.000715 1,223 KSM $23.500
KSM/DOT 4.69 4.70 236.42 KSM $4.543
KSM/ETH 0.011 0.011 177.11 KSM $3.403
KSM/EUR 18.23 18.24 1,600 KSM $30.742
KSM/GBP 15.79 15.81 251.41 KSM $4.831
KSM/USD 19.27 19.28 3,831 KSM $73.605
LCX/EUR 0.036 0.037 24,898 LCX $960
LCX/USD 0.038 0.039 67,316 LCX $2.597
LINK/AUD 12.67 12.72 819.05 LINK $6.690
LINK/BTC 0.000302 0.000303 17,226 LINK $140.691
LINK/ETH 0.00485 0.00486 5,292 LINK $43.221
LINK/EUR 7.72 7.73 96,412 LINK $787.443
LINK/GBP 6.69 6.70 2,216 LINK $18.102
LINK/JPY 1,219 1,221 45.32 LINK $370
LINK/USD 8.17 8.17 384,547 LINK $3.140.767
LINK/USDT 8.16 8.17 108,100 LINK $882.898
LPT/BTC 0.000205 0.000206 77.09 LPT $426
LPT/EUR 5.23 5.25 278.40 LPT $1.539
LPT/GBP 4.53 4.55 346.12 LPT $1.914
LPT/USD 5.53 5.54 397.17 LPT $2.196
LRC/EUR 0.17 0.17 165,783 LRC $29.904
LRC/USD 0.18 0.18 54,433 LRC $9.819
LSK/BTC 0.0000280 0.0000282 4,482 LSK $3.380
LSK/ETH 0.000449 0.000452 3,618 LSK $2.728
LSK/EUR 0.71 0.72 68,601 LSK $51.727
LSK/USD 0.76 0.76 40,965 LSK $30.889
LTC/AUD 102.66 102.79 33.78 LTC $2.231
LTC/BTC 0.00245 0.00245 761.57 LTC $50.293
LTC/ETH 0.039 0.039 28.91 LTC $1.909
LTC/EUR 62.44 62.47 13,564 LTC $895.778
LTC/GBP 54.10 54.19 1,114 LTC $73.581
LTC/JPY 9,858 9,878 0.12 LTC $8
LTC/USD 66.00 66.01 18,478 LTC $1.220.266
LTC/USDT 66.04 66.06 1,423 LTC $93.953
LUNA/EUR 0.0000599 0.0000600 1,209,809,549 LUNA $1.262.791
LUNA/USD 0.0000633 0.0000635 723,807,944 LUNA $755.506
MANA/BTC 0.0000115 0.0000116 32,674 MANA $10.150
MANA/ETH 0.000185 0.000186 12,707 MANA $3.948
MANA/EUR 0.29 0.29 212,140 MANA $65.904
MANA/USD 0.31 0.31 670,407 MANA $208.270
MANA/USDT 0.31 0.31 25,110 MANA $7.801
MASK/EUR 2.52 2.53 111.63 MASK $299
MASK/USD 2.67 2.67 6,401 MASK $17.126
MATIC/BTC 0.0000198 0.0000198 46,674 MATIC $24.972
MATIC/EUR 0.51 0.51 183,042 MATIC $97.933
MATIC/GBP 0.44 0.44 16,272 MATIC $8.706
MATIC/USD 0.54 0.54 731,353 MATIC $391.293
MATIC/USDT 0.54 0.54 42,268 MATIC $22.615
MIR/EUR 0.013 0.014 51,694 MIR $739
MIR/USD 0.014 0.015 398,403 MIR $5.694
MKR/BTC 0.056 0.056 4.77 MKR $7.172
MKR/EUR 1,431 1,433 24.26 MKR $36.509
MKR/GBP 3.30 985.00 0.082 MKR $124
MKR/USD 1,513 1,515 93.68 MKR $140.989
MLN/BTC 0.000579 0.000581 77.30 MLN $1.217
MLN/ETH 0.00930 0.00933 176.00 MLN $2.770
MLN/EUR 14.80 14.86 1,223 MLN $19.244
MLN/USD 15.64 15.67 852.42 MLN $13.416
MOON/EUR 0.26 0.27 10,709 MOON $2.949
MOON/USD 0.28 0.28 28,660 MOON $7.892
MXC/EUR 0.00755 0.00778 128,896 MXC $1.011
MXC/USD 0.00814 0.00823 518,615 MXC $4.067
NANO/BTC 0.0000232 0.0000234 600.82 NANO $376
NANO/ETH 0.000374 0.000377 415.51 NANO $260
NANO/EUR 0.59 0.60 1,712 NANO $1.072
NANO/USD 0.63 0.63 4,931 NANO $3.087
NEAR/EUR 1.08 1.08 16,028 NEAR $18.335
NEAR/USD 1.14 1.15 54,592 NEAR $62.447
NMR/EUR 11.90 11.95 129.54 NMR $1.643
NMR/USD 12.55 12.64 60.09 NMR $762
OCEAN/BTC 0.0000119 0.0000120 5,219 OCEAN $1.684
OCEAN/EUR 0.30 0.31 28,203 OCEAN $9.100
OCEAN/GBP 0.26 0.26 5,567 OCEAN $1.796
OCEAN/USD 0.32 0.32 58,030 OCEAN $18.724
OGN/EUR 0.11 0.11 1,432,418 OGN $168.079
OGN/USD 0.12 0.12 1,637,374 OGN $192.128
OMG/BTC 0.0000193 0.0000194 6,273 OMG $3.261
OMG/ETH 0.000308 0.000312 3,514 OMG $1.827
OMG/EUR 0.49 0.49 76,600 OMG $39.820
OMG/JPY 77.70 78.20 5,981 OMG $3.109
OMG/USD 0.52 0.52 85,128 OMG $44.253
OP/EUR 1.26 1.30 8,354 OP $11.124
OP/USD 1.33 1.37 20,985 OP $27.943
OXT/BTC 0.0000025 0.0000025 32,268 OXT $2.155
OXT/ETH 0.0000600 0.0000618 89.30 OXT $6
OXT/EUR 0.063 0.063 500,024 OXT $33.390
OXT/USD 0.067 0.067 625,890 OXT $41.795
OXY/EUR 0.013 0.014 43,596 OXY $606
OXY/USD 0.014 0.015 21,254 OXY $296
PAXG/BTC 0.069 0.069 14.10 PAXG $26.305
PAXG/ETH 1.11 1.11 25.51 PAXG $47.588
PAXG/EUR 1,764 1,767 54.66 PAXG $101.972
PAXG/USD 1,866 1,868 36.17 PAXG $67.487
PERP/EUR 0.57 0.57 39,319 PERP $23.801
PERP/USD 0.61 0.61 2,572 PERP $1.557
PHA/EUR 0.10 0.10 2,057 PHA $221
PHA/USD 0.11 0.11 7,916 PHA $850
PLA/EUR 0.14 0.15 77.88 PLA $1
PLA/USD 0.15 0.15 769.95 PLA $13
POLIS/EUR 0.12 0.12 900.59 POLIS $113
POLIS/USD 0.13 0.13 56,741 POLIS $7.149
POLS/EUR 0.25 0.26 2,613 POLS $711
POLS/USD 0.27 0.27 4,544 POLS $1.236
POND/EUR 0.00795 0.00816 5,989 POND $50
POND/USD 0.00841 0.00864 45,707 POND $384
POWR/EUR 0.15 0.15 13,019 POWR $2.047
POWR/USD 0.16 0.16 5,952 POWR $936
QNT/EUR 85.34 85.42 286.07 QNT $25.815
QNT/USD 90.27 90.33 662.51 QNT $59.784
QTUM/BTC 0.0000825 0.0000827 503.39 QTUM $1.122
QTUM/CAD 1.93 2.36 385.84 QTUM $860
QTUM/ETH 0.00132 0.00133 22.12 QTUM $49
QTUM/EUR 2.11 2.11 903.00 QTUM $2.013
QTUM/USD 2.23 2.23 130.63 QTUM $291
RAD/EUR 1.28 1.28 323.57 RAD $437
RAD/USD 1.35 1.35 851.73 RAD $1.150
RARI/BTC 0.0000332 0.0000333 415.21 RARI $377
RARI/EUR 0.85 0.86 734.81 RARI $667
RARI/GBP 1.11 2.20 182.37 RARI $166
RARI/USD 0.90 0.91 3,402 RARI $3.088
RBC/EUR 0.00888 0.00915 87,173 RBC $822
RBC/USD 0.00944 0.00971 171,183 RBC $1.613
REN/BTC 0.0000018 0.0000018 4,454 REN $215
REN/EUR 0.046 0.046 18,130 REN $876
REN/GBP 0.066 0.075 1,607 REN $78
REN/USD 0.048 0.048 2,637 REN $127
REP/BTC 0.000109 0.000113 1.78 REP $1
REP/ETH 0.00633 0.00667 40.32 REP $27
REP/EUR 2.76 2.86 106.19 REP $71
REP/USD 2.95 3.03 66.05 REP $44
REQ/EUR 0.061 0.061 21,368 REQ $1.378
REQ/USD 0.064 0.065 22,178 REQ $1.431
RLC/EUR 0.95 0.95 30.00 RLC $30
RLC/USD 1.00 1.01 233.40 RLC $235
RNDR/EUR 1.44 1.44 9,256 RNDR $14.105
RNDR/USD 1.52 1.53 48,861 RNDR $74.461
ROOK/EUR 0.53 0.55 4,964 ROOK $2.709
ROOK/USD 0.53 0.58 4,762 ROOK $2.599
RPL/EUR 20.99 21.04 107.39 RPL $2.384
RPL/USD 22.20 22.26 679.36 RPL $15.083
RUNE/EUR 1.83 1.83 19,615 RUNE $37.997
RUNE/USD 1.94 1.94 137,736 RUNE $266.811
SAND/BTC 0.0000115 0.0000116 3,910 SAND $1.219
SAND/EUR 0.29 0.29 55,378 SAND $17.266
SAND/GBP 0.26 0.26 18,242 SAND $5.688
SAND/USD 0.31 0.31 258,031 SAND $80.451
SC/BTC 0.0000001 0.0000001 1,417,325 SC $4.339
SC/ETH 0.0000018 0.0000018 277,512 SC $849
SC/EUR 0.00289 0.00290 2,043,237 SC $6.255
SC/USD 0.00305 0.00306 8,959,715 SC $27.426
SCRT/EUR 0.23 0.23 97,808 SCRT $23.882
SCRT/USD 0.24 0.25 84,406 SCRT $20.610
SNX/AUD 1.00 3.70 3.00 SNX $6
SNX/BTC 0.0000768 0.0000770 1,182 SNX $2.451
SNX/ETH 0.00123 0.00124 36,545 SNX $75.738
SNX/EUR 1.96 1.96 8,617 SNX $17.858
SNX/GBP 1.16 2.53 3.00 SNX $6
SNX/USD 2.07 2.08 29,417 SNX $60.966
SOL/BTC 0.000789 0.000790 10,326 SOL $220.324
SOL/EUR 20.14 20.15 53,321 SOL $1.137.662
SOL/GBP 17.47 17.50 5,352 SOL $114.188
SOL/USD 21.31 21.32 328,466 SOL $7.008.228
SOL/USDT 21.30 21.32 5,588 SOL $119.237
SRM/BTC 0.0000012 0.0000013 7,139 SRM $237
SRM/EUR 0.031 0.032 39,892 SRM $1.327
SRM/GBP 0.061 1.99 0.00944 SRM -
SRM/USD 0.033 0.034 249,960 SRM $8.315
STORJ/BTC 0.0000156 0.0000156 26,290 STORJ $11.070
STORJ/ETH 0.000252 0.000255 604.81 STORJ $255
STORJ/EUR 0.40 0.40 200,278 STORJ $84.335
STORJ/USD 0.42 0.42 356,347 STORJ $150.054
STX/EUR 0.45 0.45 23,817 STX $11.343
STX/USD 0.48 0.48 507,362 STX $241.634
SUPER/EUR 0.076 0.078 5,570 SUPER $443
SUPER/USD 0.080 0.080 2,775 SUPER $221
SUSHI/BTC 0.0000223 0.0000225 224.43 SUSHI $136
SUSHI/EUR 0.57 0.57 24,596 SUSHI $14.866
SUSHI/GBP 0.49 0.50 949.55 SUSHI $574
SUSHI/USD 0.60 0.61 52,559 SUSHI $31.766
SYN/EUR 0.30 0.31 45.74 SYN $15
SYN/USD 0.32 0.32 6,331 SYN $2.020
TBTC/BTC 0.97 0.98 0.0000455 TBTC $1
TBTC/ETH 13.70 15.00 0.00214 TBTC $56
TBTC/EUR 24,775 25,000 0.000251 TBTC $7
TBTC/USD 26,201 26,600 0.000250 TBTC $7
TRIBE/EUR 0.26 0.27 268.93 TRIBE $69
TRIBE/USD 0.26 0.29 268.93 TRIBE $69
TRU/EUR 0.036 0.036 142,250 TRU $5.350
TRU/USD 0.038 0.038 80,051 TRU $3.011
TRX/BTC 0.0000033 0.0000033 448,231 TRX $39.742
TRX/ETH 0.0000526 0.0000527 127,215 TRX $11.279
TRX/EUR 0.084 0.084 3,246,125 TRX $287.815
TRX/USD 0.089 0.089 2,495,222 TRX $221.237
TUSD/EUR 0.94 0.95 20.76 TUSD $21
TUSD/USD 1.00 1.00 515.62 TUSD $515
UMA/EUR 1.33 1.34 3.83 UMA $5
UMA/USD 1.41 1.41 1,114 UMA $1.574
UNFI/EUR 6.46 6.48 31.46 UNFI $215
UNFI/USD 6.84 6.85 339.43 UNFI $2.323
UNI/BTC 0.000165 0.000165 635.98 UNI $2.835
UNI/ETH 0.00264 0.00266 674.11 UNI $3.004
UNI/EUR 4.21 4.21 4,623 UNI $20.604
UNI/USD 4.45 4.45 11,820 UNI $52.679
USD/AED 3.65 3.68 136.19 USD $136
USD/CAD 1.36 1.36 542,685 USD $542.685
USD/CHF 0.92 0.92 235,394 USD $235.394
USD/JPY 149.32 149.71 3,065 USD $3.065
USDC/AUD 1.56 1.56 102,086 USDC $102.097
USDC/CAD 1.35 1.36 275,367 USDC $275.399
USDC/CHF 0.92 0.92 17,078 USDC $17.079
USDC/EUR 0.95 0.95 5,773,209 USDC $5.773.863
USDC/GBP 0.82 0.82 710,928 USDC $711.008
USDC/USD 1.00 1.00 7,894,903 USDC $7.895.797
USDC/USDT 1.00 1.00 2,924,709 USDC $2.925.040
USDT/AUD 1.56 1.56 1,120,812 USDT $1.120.964
USDT/CAD 1.36 1.36 1,045,566 USDT $1.045.708
USDT/CHF 0.92 0.92 892,934 USDT $893.055
USDT/EUR 0.95 0.95 32,970,724 USDT $32.975.204
USDT/GBP 0.82 0.82 4,644,517 USDT $4.645.148
USDT/JPY 149.35 149.69 3,825 USDT $3.825
USDT/USD 1.00 1.00 50,153,822 USDT $50.160.637
UST/EUR 0.012 0.012 804,461 UST $539.549
UST/USD 0.013 0.013 3,256,429 UST $2.184.075
UST/USDC 0.013 0.013 726.35 UST $487
UST/USDT 0.013 0.013 153,299 UST $102.817
WAVES/BTC 0.0000576 0.0000577 144.20 WAVES $225
WAVES/ETH 0.000925 0.000925 4.28 WAVES $7
WAVES/EUR 1.47 1.47 10,894 WAVES $16.966
WAVES/USD 1.55 1.56 5,555 WAVES $8.652
WBTC/BTC 1.00 1.00 0.47 WBTC $12.616
WBTC/EUR 25,497 25,576 0.073 WBTC $1.976
WBTC/USD 26,970 27,087 0.029 WBTC $790
WOO/EUR 0.17 0.17 18,109 WOO $3.178
WOO/USD 0.18 0.18 23,894 WOO $4.193
XCN/EUR 0.000730 0.000760 336,615 XCN $261
XCN/USD 0.000780 0.000800 5,531,803 XCN $4.293
XLM/AUD 0.096 0.14 768.33 XLM $86
XLM/BTC 0.0000042 0.0000042 203,328 XLM $22.874
XLM/EUR 0.11 0.11 1,233,217 XLM $138.732
XLM/GBP 0.092 0.092 219,254 XLM $24.665
XLM/USD 0.11 0.11 7,270,879 XLM $817.947
XMR/BTC 0.00543 0.00543 745.65 XMR $109.297
XMR/EUR 138.53 138.54 751.96 XMR $110.222
XMR/USD 146.51 146.54 3,703 XMR $542.810
XMR/USDT 146.48 146.61 412.85 XMR $60.515
XRP/AUD 0.80 0.80 161,706 XRP $83.541
XRP/BTC 0.0000191 0.0000191 1,230,623 XRP $635.764
XRP/CAD 0.70 0.70 195,016 XRP $100.749
XRP/ETH 0.000306 0.000307 91,210 XRP $47.121
XRP/EUR 0.49 0.49 5,954,374 XRP $3.076.149
XRP/GBP 0.42 0.42 850,398 XRP $439.333
XRP/JPY 76.98 77.16 11,174 XRP $5.773
XRP/USD 0.52 0.52 12,455,921 XRP $6.434.978
XRP/USDT 0.52 0.52 1,902,794 XRP $983.021
XRT/EUR 1.71 1.73 545.40 XRT $984
XRT/USD 1.80 1.86 832.93 XRT $1.502
XTZ/AUD 1.06 1.06 341.61 XTZ $233
XTZ/BTC 0.0000252 0.0000253 1,518 XTZ $1.036
XTZ/CAD 1.90 2.26 513.94 XTZ $351
XTZ/ETH 0.000406 0.000406 3,530 XTZ $2.411
XTZ/EUR 0.65 0.65 47,684 XTZ $32.564
XTZ/GBP 0.56 0.56 4,018 XTZ $2.744
XTZ/USD 0.68 0.68 49,697 XTZ $33.939
XTZ/USDT 0.68 0.68 4,784 XTZ $3.267
YFI/AUD 4,000 10,666 0.015 YFI $80
YFI/BTC 0.19 0.19 0.63 YFI $3.271
YFI/ETH 4.49 4.63 0.00200 YFI $10
YFI/EUR 4,916 4,922 5.83 YFI $30.314
YFI/GBP 2,355 5,997 0.36 YFI $1.881
YFI/USD 5,198 5,204 5.43 YFI $28.219
ZEC/BTC 0.000990 0.00100 4.56 ZEC $123
ZEC/EUR 25.55 25.56 354.10 ZEC $9.570
ZEC/JPY 3,101 3,145 26.00 ZEC $703
ZEC/USD 27.01 27.02 2,644 ZEC $71.464
ZRX/BTC 0.0000071 0.0000071 31,665 ZRX $6.106
ZRX/EUR 0.18 0.18 8,935 ZRX $1.723
ZRX/GBP 0.12 0.21 39.70 ZRX $8
ZRX/USD 0.19 0.19 158,406 ZRX $30.547
1728 क्रिप्टो मुद्रा 156 मुद्राओं 54 स्रोत 14319 मार्केट


IP Geolocation by geoPlugin

संसाधन:   बटुआ   बिटकोइन खनन   मुफ्त बिटकॉइन