1. సోర్సెస్

సోర్సెస్

వాణిజ్య వేదికలు

# పేరు వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD
1 Binance
币安网
4.294.967.295
2 FatBTC
FatBTC
1.735.621.830
3 Coinbase Pro
Coinbase Pro
1.544.739.277
4 Coinone
Coinone
868.491.558
5 HitBTC
HitBTC
814.501.233
6 Kraken
Kraken
580.600.225
7 Bithumb
Bithumb
458.291.245
8 Kucoin
Kucoin
342.205.477
9 Bitfinex
Bitfinex
302.653.590
10 Bibox
Bibox
285.295.566
11 BitMEX
BitMEX
270.822.757
12 Huobi
火币全球站
252.189.065
13 Bitstamp
Bitstamp
116.224.710
14 Liquid
Liquid
87.570.917
15 Coincheck
Coincheck
24.429.096
16 BitFlyer
BitFlyer
18.810.690
17 Indodax
Indodax
13.144.796
18 BtcBox
BTCボックス
10.781.988
19 BitBank
BitBank
8.710.834
20 ItBit
ItBit
4.411.464
21 Zaif
Zaif
461.054

బ్యాంకులు

# పేరు
1 National Bank of Poland
Narodowy Bank Polski
2 Bank of Russia
Банк России
3 ECB
European Central Bank
4 Bank of Canada
Bank of Canada
5 Reserve Bank of Australia
Reserve Bank of Australia
6 Central Bank of Brazil
Banco Central do Brasil
7 National Bank of Denmark
Danmarks Nationalbank
8 Bank of Israel
בנק ישראל
9 Norges Bank
Norges Bank
10 National Bank of Ukraine
Національний банк України

సేవలు

# పేరు
1 Coinbase
Coinbase
2 OpenExchangeRates
Open Exchange Rates
1719 క్రిప్టో కరెన్సీలు 156 కరెన్సీలు 54 సోర్సెస్ 14128 మార్కెట్


IP Geolocation by geoPlugin

వనరుల:   క్రిప్టో వాలెట్   బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్   ఉచిత బిట్‌కాయిన్