1. సోర్సెస్

సోర్సెస్

వాణిజ్య వేదికలు

# పేరు వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD
1 OKEx
OKEx
4.294.967.295
2 Binance
币安网
4.294.967.295
3 HitBTC
HitBTC
4.294.967.295
4 Coinbase Pro
Coinbase Pro
4.294.967.295
5 Bithumb
Bithumb
4.284.705.873
6 Huobi
火币全球站
3.676.352.865
7 Kucoin
Kucoin
3.651.445.264
8 FatBTC
FatBTC
3.273.440.473
9 ZB
ZB.COM
1.954.523.321
10 Bibox
Bibox
1.810.475.031
11 Kraken
Kraken
1.795.036.489
12 Bitfinex
Bitfinex
1.683.982.021
13 BitMEX
BitMEX
1.148.439.139
14 Coinone
Coinone
1.051.743.407
15 Bitstamp
Bitstamp
487.227.955
16 Simex
Simex
462.188.589
17 BitFlyer
BitFlyer
221.050.734
18 Liquid
Liquid
153.542.924
19 Coincheck
Coincheck
117.506.259
20 Bittrex
Bittrex
89.632.975
21 BitBank
BitBank
58.650.697
22 Indodax
Indodax
46.670.148
23 BtcBox
BTCボックス
38.411.274
24 Coinsuper
Coinsuper
23.857.168
25 ItBit
ItBit
14.888.573
26 Zaif
Zaif
3.024.188

బ్యాంకులు

# పేరు
1 Reserve Bank of Australia
Reserve Bank of Australia
2 Central Bank of Brazil
Banco Central do Brasil
3 National Bank of Denmark
Danmarks Nationalbank
4 Norges Bank
Norges Bank
5 National Bank of Ukraine
Національний банк України
6 National Bank of Poland
Narodowy Bank Polski
7 Bank of Israel
בנק ישראל
8 Bank of Russia
Банк России
9 ECB
European Central Bank
10 Bank of Italy
Banca d’Italia
11 Bank of Canada
Bank of Canada

సేవలు

# పేరు
1 Coinbase
Coinbase
2 OpenExchangeRates
Open Exchange Rates
1681 క్రిప్టో కరెన్సీలు 156 కరెన్సీలు 54 సోర్సెస్ 13274 మార్కెట్


IP Geolocation by geoPlugin

వనరుల:   క్రిప్టో వాలెట్   బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్   ఉచిత బిట్‌కాయిన్