1. సోర్సెస్

సోర్సెస్

వాణిజ్య వేదికలు

# పేరు వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD
1 HitBTC
HitBTC
4.294.967.295
2 Huobi
火币全球站
4.294.967.295
3 FatBTC
FatBTC
2.936.994.579
4 Coinbase Pro
Coinbase Pro
1.448.107.070
5 Bibox
Bibox
1.041.850.718
6 Coinone
Coinone
852.406.215
7 Bithumb
Bithumb
578.893.170
8 Kucoin
Kucoin
544.041.864
9 Bitfinex
Bitfinex
436.775.794
10 Kraken
Kraken
428.078.206
11 BitMEX
BitMEX
293.011.136
12 Bitstamp
Bitstamp
80.767.956
13 Coincheck
Coincheck
32.101.487
14 BitFlyer
BitFlyer
27.786.040
15 BtcBox
BTCボックス
24.374.747
16 Indodax
Indodax
19.948.069
17 BitBank
BitBank
7.107.101
18 Zaif
Zaif
741.797

బ్యాంకులు

# పేరు
1 ECB
European Central Bank
2 Bank of Canada
Bank of Canada
3 Reserve Bank of Australia
Reserve Bank of Australia
4 Central Bank of Brazil
Banco Central do Brasil
5 Bulgarian National Bank
Българска народна банка
6 National Bank of Denmark
Danmarks Nationalbank
7 Norges Bank
Norges Bank
8 National Bank of Ukraine
Національний банк України
9 Bank of Russia
Банк России

సేవలు

# పేరు
1 Coinbase
Coinbase
2 OpenExchangeRates
Open Exchange Rates
1729 క్రిప్టో కరెన్సీలు 156 కరెన్సీలు 54 సోర్సెస్ 14366 మార్కెట్


IP Geolocation by geoPlugin

వనరుల:   క్రిప్టో వాలెట్   బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్   ఉచిత బిట్‌కాయిన్