1. sources
  2. coinbase-pro

Coinbase Pro
, Coinbase Pro

pro.coinbase.com
อัปเดตล่าสุด 2019-01-21 04:05:00

ตลาด

คู่ ซื้อ ขาย ปริมาณใน 24 ชั่วโมง ปริมาณใน 24 ชั่วโมง USD
BAT/USDC 0.12 0.12 2,654,416 BAT $322.188
BCH/BTC 0.034 0.034 2,119 BCH $253.915
BCH/EUR 107.33 107.34 1,627 BCH $195.009
BCH/GBP 94.66 95.39 681.49 BCH $81.671
BCH/USD 121.68 121.77 23,097 BCH $2.767.937
BTC/EUR 3,111 3,111 1,043 BTC $3.714.608
BTC/GBP 2,752 2,752 588.72 BTC $2.096.269
BTC/USD 3,532 3,532 8,319 BTC $29.621.323
BTC/USDC 3,530 3,530 257.93 BTC $918.413
CVC/USDC 0.051 0.052 95,842 CVC $4.830
DAI/USDC 0.99 0.99 62.00 DAI $62
DNT/USDC 0.011 0.012 1,681,791 DNT $19.140
ETC/BTC 0.00124 0.00125 16,628 ETC $70.927
ETC/EUR 3.90 3.92 5,913 ETC $25.223
ETC/GBP 3.48 3.54 3,500 ETC $14.929
ETC/USD 4.39 4.40 40,437 ETC $172.489
ETH/BTC 0.033 0.033 4,893 ETH $573.225
ETH/EUR 102.88 102.89 13,415 ETH $1.571.607
ETH/GBP 91.18 91.19 2,839 ETH $332.637
ETH/USD 116.73 116.74 98,935 ETH $11.590.858
ETH/USDC 116.69 116.79 544.90 ETH $63.839
GNT/USDC 0.064 0.064 125,909 GNT $8.078
LOOM/USDC 0.043 0.043 297,601 LOOM $12.822
LTC/BTC 0.00868 0.00869 13,825 LTC $424.802
LTC/EUR 27.02 27.05 19,473 LTC $598.320
LTC/GBP 24.02 24.07 3,625 LTC $111.375
LTC/USD 30.65 30.66 159,928 LTC $4.913.990
MANA/USDC 0.038 0.038 35,869 MANA $1.364
ZEC/USDC 51.77 51.80 1,729 ZEC $89.671
ZRX/BTC 0.0000801 0.0000802 607,099 ZRX $167.812
ZRX/EUR 0.25 0.25 228,584 ZRX $63.184
ZRX/USD 0.28 0.28 1,316,817 ZRX $363.990
1153 สกุลเงินดิจิตอล 156 สกุลเงิน 53 Sources 7656 ตลาด


ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ IP โดย geoPlugin