1. sources
  2. hitbtc

HitBTC
, HitBTC

hitbtc.com/
อัปเดตล่าสุด 2019-02-17 07:09:00

ตลาด

คู่ ซื้อ ขาย ปริมาณใน 24 ชั่วโมง ปริมาณใน 24 ชั่วโมง USD
1ST/BTC 0.0000082 0.0000091 279.00 1ST $10
1ST/ETH 0.000229 0.000379 1,500 1ST $52
ABYSS/BTC 0.0000015 0.0000017 1,440 ABYSS $8
ABYSS/ETH 0.0000377 0.0000529 2,910 ABYSS $16
ACAT/BTC 0.0000000 0.0000001 15,000 ACAT $3
ACAT/ETH 0.0000013 0.0000014 80,100 ACAT $17
ACAT/USD 0.000146 0.000181 29,700 ACAT $6
ACT/BTC 0.0000016 0.0000019 2,690 ACT $17
ACT/ETH 0.0000501 0.0000578 170.00 ACT $1
ACT/USD 0.00621 0.00972 20.00 ACT -
ADA/BTC 0.0000113 0.0000113 15,269,370 ADA $621.995
ADA/ETH 0.000331 0.000332 12,739,977 ADA $518.961
ADA/USD 0.041 0.041 32,481,871 ADA $1.323.144
ADH/BTC 0.0000005 0.0000005 72,590 ADH $139
ADH/ETH 0.0000156 0.0000164 20,730 ADH $40
ADX/BTC 0.0000330 0.0000334 43,050 ADX $5.147
ADX/ETH 0.000967 0.000992 449.30 ADX $54
ADX/USD 0.12 0.12 1,160 ADX $139
AE/BTC 0.000112 0.000113 2,905 AE $1.175
AEON/BTC 0.0000788 0.0000788 182.10 AEON $55
AMB/BTC 0.0000140 0.0000146 61.00 AMB $3
AMB/ETH 0.000395 0.000484 350.00 AMB $18
AMB/USD 0.050 0.061 60.00 AMB $3
AMM/BTC 0.0000020 0.0000024 3,100 AMM $20
AMM/ETH 0.0000578 0.0000800 1,070 AMM $7
AMM/USD 0.00518 0.011 3,000 AMM $19
AMP/BTC 0.0000036 0.0000037 7,929 AMP $105
ANT/BTC 0.0000990 0.000101 1,111 ANT $400
APPC/BTC 0.0000189 0.0000205 4,692 APPC $336
APPC/ETH 0.000505 0.000614 1,807 APPC $129
APPC/USD 0.058 0.077 558.00 APPC $40
ARCT/BTC 0.0000002 0.0000003 1,047,000 ARCT $904
ARCT/USD 0.000651 0.00102 12,100 ARCT $10
ARDR/BTC 0.0000154 0.0000155 1,162,512 ARDR $64.428
ARDR/USD 0.056 0.056 196,254 ARDR $10.877
ARN/BTC 0.0000721 0.0000791 6.00 ARN $2
ARN/ETH 0.00177 0.00267 20.00 ARN $5
ART/BTC 0.0000051 0.0000054 1,888 ART $35
ATL/BTC 0.0000061 0.0000070 90,420 ATL $1.989
ATM/BTC 0.0000001 0.0000002 249,400 ATM $120
ATM/USD 0.000100 0.000200 15,685,490 ATM $7.553
AUC/BTC 0.0000030 0.0000034 2.00 AUC -
AUC/ETH 0.000100 0.000127 2.00 AUC -
AUTO/BTC 0.0000005 0.0000006 153,430 AUTO $306
AVT/ETH 0.000973 0.00115 191.96 AVT $25
B2X/BTC 0.00118 0.00120 1,437 B2X $6.185
B2X/ETH 0.035 0.038 1,481 B2X $6.376
B2X/USD 4.32 4.48 2,011 B2X $8.657
BANCA/BTC 0.0000000 0.0000000 22,657,000 BANCA $1.703
BANCA/ETH 0.0000006 0.0000006 4,990,000 BANCA $375
BANCA/USD 0.0000744 0.0000767 1,138,000 BANCA $86
BAT/BTC 0.0000361 0.0000362 156,528 BAT $20.203
BAT/ETH 0.00106 0.00107 329.40 BAT $43
BAT/USD 0.13 0.13 100,147 BAT $12.926
BBC/BTC 0.0000005 0.0000005 280,600 BBC $517
BBC/ETH 0.0000147 0.0000159 660,800 BBC $1.219
BCD/BTC 0.000194 0.000199 251.50 BCD $178
BCD/USD 0.68 0.71 8.10 BCD $6
BCH/BTC 0.051 0.051 6.23 BCH $756
BCH/ETH 1.48 1.49 7.05 BCH $855
BCH/USD 183.43 183.47 0.40 BCH $49
BCHSV/BTC 0.017 0.017 44,814 BCHSV $2.757.813
BCHSV/USD 61.90 62.05 28,576 BCHSV $1.758.572
BCI/BTC 0.0000530 0.0000570 1,151 BCI $213
BCN/BTC 0.0000002 0.0000002 63,277,000 BCN $38.884
BCN/EOS 0.000220 0.000227 3,000 BCN $2
BCN/ETH 0.0000050 0.0000050 2,993,600 BCN $1.840
BCN/USD 0.000618 0.000620 31,568,900 BCN $19.399
BCPT/BTC 0.0000084 0.0000086 1,117 BCPT $35
BCPT/ETH 0.000237 0.000370 200.00 BCPT $6
BDG/BTC 0.0000006 0.0000008 9,430 BDG $22
BDG/ETH 0.0000202 0.0000220 9,470 BDG $22
BERRY/BTC 0.0000005 0.0000005 45,406,000 BERRY $74.108
BERRY/ETH 0.0000133 0.0000137 7,877,800 BERRY $12.858
BERRY/USD 0.00164 0.00169 1,571,190 BERRY $2.564
BET/ETH 0.0000650 0.0000660 2.00 BET -
BETR/BTC 0.0000008 0.0000008 2,583,900 BETR $7.538
BETR/ETH 0.0000236 0.0000237 4,710,490 BETR $13.741
BETR/USD 0.00229 0.00353 1,000 BETR $3
BIT/ETH 0.0000045 0.0000049 3,923,300 BIT $2.156
BITS/BTC 0.0000004 0.0000004 19,477,990 BITS $28.438
BITS/ETH 0.0000118 0.0000119 16,059,580 BITS $23.447
BITS/USD 0.00146 0.00150 16,957,520 BITS $24.758
BKX/BTC 0.0000029 0.0000030 4,417 BKX $51
BMC/BTC 0.0000396 0.0000396 368,310 BMC $52.617
BMC/ETH 0.00116 0.00117 40,044 BMC $5.721
BMC/USD 0.14 0.14 154,357 BMC $22.052
BMH/BTC 0.0000011 0.0000011 306,630 BMH $1.164
BNB/BTC 0.00247 0.00247 671.95 BNB $5.988
BNB/ETH 0.072 0.073 258.44 BNB $2.303
BNB/USD 8.98 8.98 106.37 BNB $948
BNK/BTC 0.0000006 0.0000006 2,205,510 BNK $4.483
BNK/ETH 0.0000165 0.0000172 736,420 BNK $1.497
BNK/USD 0.00197 0.00213 253,190 BNK $515
BNT/BTC 0.000141 0.000143 47,676 BNT $23.867
BNT/ETH 0.00414 0.00421 884.70 BNT $443
BNT/USD 0.51 0.52 136,888 BNT $68.526
BOS/BTC 0.0000090 0.0000110 2,244 BOS $61
BRD/BTC 0.0000487 0.0000550 0.20 BRD -
BRD/ETH 0.000875 0.00185 3.30 BRD $1
BSTN/BTC 0.0000000 0.0000000 31,200,000 BSTN $578
BSTN/ETH 0.0000004 0.0000005 29,229,000 BSTN $541
BSTN/USD 0.0000937 0.0000951 14,436,000 BSTN $267
BTC/DAI 3,658 3,668 19.30 BTC $69.895
BTC/EOS 1,253 1,316 0.00300 BTC $11
BTC/PAX 3,594 3,599 0.20 BTC $713
BTC/USD 3,638 3,638 15,069 BTC $54.571.712
BTCP/BTC 0.000326 0.000335 28,396 BTCP $33.721
BTCP/ETH 0.00941 0.00998 914.47 BTCP $1.086
BTCP/USD 1.19 1.24 8,933 BTCP $10.609
BTG/BTC 0.00280 0.00281 35,906 BTG $358.536
BTG/ETH 0.082 0.083 4,665 BTG $46.586
BTG/USD 10.18 10.19 8,862 BTG $88.494
BTM/BTC 0.0000221 0.0000223 193,189 BTM $15.385
BTM/ETH 0.000643 0.000656 119,674 BTM $9.531
BTM/USD 0.080 0.082 98,622 BTM $7.854
BTS/BTC 0.0000112 0.0000114 1,379,353 BTS $56.299
BTX/BTC 0.0000690 0.0000710 1,048 BTX $261
BTX/USD 0.25 0.26 0.10 BTX -
BUBO/BTC 0.0000007 0.0000008 10.00 BUBO -
BUBO/ETH 0.0000206 0.0000236 4,750 BUBO $12
BUBO/USD 0.00218 0.00266 1,660 BUBO $4
C20/BTC 0.0000955 0.0000957 5,783 C20 $1.992
C20/ETH 0.00279 0.00282 194.90 C20 $67
CAS/BTC 0.0000016 0.0000017 1,114,950 CAS $6.637
CAS/ETH 0.0000484 0.0000505 553,540 CAS $3.295
CAS/USD 0.00583 0.00621 21,140 CAS $126
CAT/BTC 0.0000008 0.0000010 13,750 CAT $42
CAT/ETH 0.0000260 0.0000298 4,360 CAT $13
CAT/USD 0.00258 0.00401 3,070 CAT $9
CBC/BTC 0.0000028 0.0000032 950.00 CBC $10
CBC/ETH 0.0000850 0.000131 540.00 CBC $6
CBC/USD 0.010 0.013 10.00 CBC -
CDT/BTC 0.0000020 0.0000020 150,720 CDT $1.077
CDT/ETH 0.0000578 0.0000592 34,980 CDT $250
CDT/USD 0.00698 0.00983 500.10 CDT $4
CENNZ/BTC 0.0000085 0.0000095 7,077 CENNZ $222
CENNZ/ETH 0.000257 0.000280 9,531 CENNZ $299
CHAT/BTC 0.0000006 0.0000007 11,090 CHAT $29
CHAT/ETH 0.0000174 0.0000250 560.00 CHAT $1
CHAT/USD 0.00236 0.00258 2,810 CHAT $7
CHP/ETH 0.0000147 0.0000155 90.00 CHP -
CHSB/BTC 0.0000018 0.0000018 1,990,070 CHSB $13.013
CHSB/ETH 0.0000537 0.0000539 1,378,000 CHSB $9.011
CHX/BTC 0.0000709 0.0000750 12,411 CHX $3.178
CHX/ETH 0.00208 0.00222 5,858 CHX $1.500
CHX/USD 0.25 0.30 162.60 CHX $42
CLN/BTC 0.0000016 0.0000017 11,200 CLN $61
CLN/ETH 0.0000437 0.0000490 24,260 CLN $132
CLO/BTC 0.0000011 0.0000011 1,162,950 CLO $4.486
CLO/ETH 0.0000304 0.0000325 153,990 CLO $594
CLO/USD 0.00380 0.00413 7,660 CLO $30
CMCT/BTC 0.0000004 0.0000004 1,656,410 CMCT $493
CMCT/ETH 0.0000123 0.0000133 65,440 CMCT $19
CMCT/USD 0.00159 0.00173 202,170 CMCT $60
CND/BTC 0.0000028 0.0000038 66.00 CND $1
CND/ETH 0.0000822 0.0000970 2.00 CND -
CND/USD 0.00945 0.015 118.00 CND $1
CNX/BTC 0.000280 0.000290 65.80 CNX $67
COSM/BTC 0.0000037 0.0000041 98.00 COSM $1
COSM/ETH 0.000110 0.000116 6.00 COSM -
COV/BTC 0.0000313 0.0000417 0.10 COV -
COV/ETH 0.000924 0.00116 200.00 COV $26
CPAY/ETH 0.000130 0.000157 1,419 CPAY $23
CPT/BTC 0.0000003 0.0000003 943,200 CPT $857
CPY/BTC 0.0000106 0.0000115 479.00 CPY $18
CPY/ETH 0.000284 0.000320 479.00 CPY $18
CRPT/BTC 0.0000550 0.0000560 145,857 CRPT $28.563
CRPT/USD 0.20 0.21 31,827 CRPT $6.232
CSNO/BTC 0.0000070 0.0000074 6,637 CSNO $168
CTX/BTC 0.0000016 0.0000017 15,500 CTX $1.635
CTX/ETH 0.0000500 0.0000520 1,000 CTX $106
CVC/USD 0.045 0.058 4,740 CVC $269
CVCOIN/BTC 0.0000341 0.0000343 118.00 CVCOIN $14
CVCOIN/ETH 0.000959 0.00102 6.40 CVCOIN $1
CVCOIN/USD 0.11 0.15 100.00 CVCOIN $12
CVT/BTC 0.0000012 0.0000014 120.00 CVT $1
CVT/ETH 0.0000333 0.0000443 8,950 CVT $46
CVT/USD 0.00432 0.00497 9,500 CVT $49
DADI/BTC 0.0000085 0.0000094 1,164 DADI $37
DADI/ETH 0.000224 0.000268 110.00 DADI $3
DADI/USD 0.030 0.042 790.00 DADI $25
DAN/BTC 0.0000019 0.0000020 180,040 DAN $1.227
DASH/BTC 0.022 0.022 82,707 DASH $6.417.338
DASH/EOS 27.96 28.06 3.46 DASH $268
DASH/ETH 0.64 0.64 22,456 DASH $1.742.406
DASH/USD 79.13 79.38 52,805 DASH $4.097.185
DATA/BTC 0.0000049 0.0000050 2,555 DATA $46
DATA/ETH 0.000141 0.000180 3,500 DATA $63
DATA/USD 0.016 0.017 2,000 DATA $36
DATX/BTC 0.0000001 0.0000002 7,700 DATX $4
DATX/ETH 0.0000035 0.0000054 444,800 DATX $230
DAY/BTC 0.0000690 0.0000696 231.50 DAY $57
DAY/ETH 0.00181 0.00202 3.50 DAY $1
DAY/USD 0.19 0.28 1.50 DAY -
DBET/BTC 0.0000111 0.0000118 259.00 DBET $10
DBET/ETH 0.000207 0.000348 55.00 DBET $2
DBET/USD 0.040 0.043 3,000 DBET $112
DBIX/BTC 0.0000906 0.0000949 6,428 DBIX $2.100
DCN/BTC 0.0000000 0.0000000 174,664,000 DCN $10.610
DCN/ETH 0.0000005 0.0000005 3,947,000 DCN $240
DCN/USD 0.0000610 0.0000630 33,971,000 DCN $2.064
DCT/BTC 0.0000124 0.0000126 860,745 DCT $38.548
DENT/ETH 0.0000076 0.0000078 39,940 DENT $37
DGB/BTC 0.0000025 0.0000025 5,297,471 DGB $46.690
DGB/ETH 0.0000730 0.0000735 131,903 DGB $1.163
DGB/USD 0.00903 0.00905 240,202 DGB $2.117
DGD/BTC 0.00412 0.00414 78.54 DGD $1.160
DGTX/BTC 0.0000096 0.0000097 228,074 DGTX $7.919
DGTX/ETH 0.000281 0.000287 33,125 DGTX $1.150
DGTX/USD 0.035 0.035 3,555 DGTX $123
DICE/BTC 0.0000831 0.0000890 5,007 DICE $1.515
DICE/ETH 0.00245 0.00254 28,726 DICE $8.692
DIM/BTC 0.0000004 0.0000004 1,535,140 DIM $2.137
DIM/ETH 0.0000096 0.0000116 35,380 DIM $49
DIM/USD 0.00140 0.00145 2,647,440 DIM $3.685
DLT/BTC 0.0000250 0.0000270 2,358 DLT $217
DNT/BTC 0.0000030 0.0000031 4,094 DNT $45
DOGE/BTC 0.0000006 0.0000006 642,872,060 DOGE $1.265.305
DOGE/ETH 0.0000164 0.0000165 129,462,200 DOGE $254.808
DOGE/USD 0.00202 0.00204 432,750,250 DOGE $851.742
DRG/BTC 0.0000176 0.0000180 16,400 DRG $1.027
DRG/ETH 0.000524 0.000541 17,836 DRG $1.117
DRPU/BTC 0.0000165 0.0000188 11.00 DRPU $1
DRPU/ETH 0.000405 0.000500 11.00 DRPU $1
DRT/BTC 0.0000004 0.0000004 13,791,310 DRT $18.414
DRT/ETH 0.0000106 0.0000115 48,440 DRT $65
DTR/BTC 0.0000035 0.0000040 2,524 DTR $32
DTR/ETH 0.0000947 0.000117 663.00 DTR $8
EDG/BTC 0.0000430 0.0000434 214,646 EDG $33.328
EDG/ETH 0.00127 0.00129 15,943 EDG $2.475
EDG/USD 0.16 0.16 26,774 EDG $4.157
EDO/BTC 0.000200 0.000203 39,610 EDO $28.563
EDO/ETH 0.00585 0.00598 126.50 EDO $91
EDO/USD 0.72 0.75 30,262 EDO $21.822
EKO/BTC 0.0000007 0.0000008 30,780 EKO $75
EKO/ETH 0.0000200 0.0000240 14,860 EKO $36
ELEC/BTC 0.0000008 0.0000010 24,900 ELEC $74
ELEC/ETH 0.0000239 0.0000250 5,739,870 ELEC $17.063
ELEC/USD 0.00278 0.00301 4,970 ELEC $15
ELF/BTC 0.0000340 0.0000347 31,196 ELF $3.817
ELF/USD 0.11 0.21 150.00 ELF $18
EMC/BTC 0.0000776 0.0000784 19,289 EMC $5.418
EMC/ETH 0.00228 0.00231 26,724 EMC $7.506
ENG/ETH 0.00242 0.00247 0.50 ENG -
ENJ/BTC 0.0000081 0.0000085 1,088 ENJ $33
ENJ/ETH 0.000239 0.000255 651.00 ENJ $20
ENJ/USD 0.029 0.031 2.00 ENJ -
EOS/BTC 0.000778 0.000778 11,082,517 EOS $31.059.394
EOS/DAI 2.84 2.87 44,187 EOS $123.836
EOS/ETH 0.023 0.023 1,185,430 EOS $3.322.235
EOS/PAX 2.79 2.80 0.060 EOS -
EOS/USD 2.83 2.83 6,032,021 EOS $16.905.089
ERO/BTC 0.0000010 0.0000012 13,620 ERO $49
ETC/BTC 0.00113 0.00113 1,023,159 ETC $4.161.931
ETC/ETH 0.033 0.033 159,786 ETC $649.965
ETC/USD 4.11 4.11 1,808,309 ETC $7.355.704
ETH/BTC 0.034 0.034 14,444 ETH $1.770.188
ETH/DAI 124.41 125.04 11,402 ETH $1.397.424
ETH/EOS 35.64 35.94 21.17 ETH $2.595
ETH/PAX 122.06 122.64 0.013 ETH $2
ETH/USD 123.82 123.86 237,761 ETH $29.139.159
ETN/BTC 0.0000018 0.0000018 549,110 ETN $3.566
ETN/ETH 0.0000525 0.0000545 24,560 ETN $159
ETN/USD 0.00655 0.00660 67,740 ETN $440
ETP/BTC 0.000155 0.000156 1,167 ETP $657
ETP/ETH 0.00444 0.00464 10.30 ETP $6
ETP/USD 0.49 0.57 67.10 ETP $38
EVX/BTC 0.0000648 0.0000739 395.70 EVX $99
EVX/ETH 0.00203 0.00209 49,042 EVX $12.308
EVX/USD 0.25 0.26 21,297 EVX $5.345
FACE/BTC 0.0000003 0.0000003 1,525,790 FACE $1.804
FACE/ETH 0.0000095 0.0000097 1,350,670 FACE $1.597
FCN/BTC 0.0000167 0.0000180 64,934 FCN $3.910
FDZ/BTC 0.0000010 0.0000012 10.00 FDZ -
FDZ/ETH 0.0000310 0.0000343 1,800 FDZ $7
FDZ/USD 0.00391 0.00445 80.00 FDZ -
FOTA/BTC 0.0000021 0.0000026 100.00 FOTA $1
FOTA/ETH 0.0000604 0.0000852 30.00 FOTA -
FREC/BTC 0.0000002 0.0000002 448,800 FREC $261
FREC/ETH 0.0000046 0.0000060 900.00 FREC $1
FTX/BTC 0.0000073 0.0000083 54,857 FTX $1.420
FTX/ETH 0.000207 0.000242 68,949 FTX $1.784
FUEL/BTC 0.0000021 0.0000022 72,460 FUEL $578
FUEL/ETH 0.0000619 0.0000823 69,150 FUEL $552
FUEL/USD 0.00751 0.00800 11,300 FUEL $90
FUN/BTC 0.0000010 0.0000010 377,450 FUN $1.363
FUN/ETH 0.0000294 0.0000301 53,850 FUN $194
FUN/USD 0.00361 0.00379 21,770 FUN $79
FXT/BTC 0.0000005 0.0000005 95,890 FXT $210
FXT/ETH 0.0000152 0.0000198 3,500 FXT $8
FYP/BTC 0.0000040 0.0000045 8,890 FYP $129
GAME/BTC 0.0000200 0.0000210 870.00 GAME $68
GBX/BTC 0.0000442 0.0000459 8,210 GBX $1.166
GBX/ETH 0.00129 0.00143 1,703 GBX $242
GBX/USD 0.16 0.16 1,195 GBX $170
GET/BTC 0.0000003 0.0000004 2,000 GET $441
GNO/BTC 0.00313 0.00322 17.71 GNO $202
GNO/ETH 0.093 0.095 0.15 GNO $2
GNT/BTC 0.0000171 0.0000172 351,860 GNT $21.806
GNT/ETH 0.000501 0.000509 91,091 GNT $5.645
GNT/USD 0.062 0.063 50,596 GNT $3.136
GNX/ETH 0.0000917 0.000156 97.00 GNX $1
GRMD/BTC 0.0000008 0.0000008 122,130 GRMD $353
GUP/BTC 0.0000046 0.0000048 833.00 GUP $14
GVT/ETH 0.029 0.031 14.49 GVT $55
HBZ/BTC 0.0000001 0.0000002 23,000 HBZ $13
HBZ/ETH 0.0000045 0.0000051 330,000 HBZ $182
HBZ/USD 0.000470 0.000567 14,000 HBZ $8
HGT/BTC 0.0000005 0.0000006 1,730 HGT $3
HGT/ETH 0.0000160 0.0000189 1,730 HGT $3
HMQ/BTC 0.0000020 0.0000022 9,880 HMQ $77
HMQ/ETH 0.0000489 0.0000896 500.00 HMQ $4
HPC/BTC 0.0000100 0.0000119 4,482 HPC $162
HSR/BTC 0.000246 0.000248 20.00 HSR $22
HTML/BTC 0.0000000 0.0000000 21,027,000 HTML $1.754
HTML/ETH 0.0000006 0.0000006 18,190,000 HTML $1.517
HTML/USD 0.0000672 0.0000800 23,000 HTML $2
HVN/BTC 0.0000008 0.0000008 182,400 HVN $514
HVN/ETH 0.0000229 0.0000229 120,080 HVN $338
ICX/BTC 0.0000624 0.0000631 1,489,851 ICX $340.560
ICX/ETH 0.00182 0.00184 258,570 ICX $59.106
ICX/USD 0.22 0.23 863,031 ICX $197.278
IDH/BTC 0.0000010 0.0000010 400,630 IDH $1.369
IDH/ETH 0.0000273 0.0000280 118,820 IDH $406
IFT/BTC 0.0000002 0.0000003 1,420 IFT $1
IGNIS/ETH 0.000125 0.000134 902.00 IGNIS $14
IHT/BTC 0.0000027 0.0000028 21.00 IHT -
IHT/ETH 0.0000712 0.0000858 1.00 IHT -
IHT/USD 0.010 0.012 400.00 IHT $4
INK/BTC 0.0000017 0.0000019 1,620 INK $10
INK/ETH 0.0000490 0.0000608 30.00 INK -
INK/USD 0.00604 0.00723 10.00 INK -
INSUR/BTC 0.0000001 0.0000001 600.00 INSUR -
INSUR/ETH 0.0000021 0.0000029 600.00 INSUR -
IOST/BTC 0.0000019 0.0000019 7,332,950 IOST $50.243
IOST/USD 0.00637 0.00708 245,560 IOST $1.682
IPL/BTC 0.0000013 0.0000013 25,774,770 IPL $117.420
IPL/ETH 0.0000332 0.0000376 40.00 IPL -
IPL/USD 0.00428 0.00462 1,540 IPL $7
IVY/BTC 0.0000023 0.0000023 38,006 IVY $314
IVY/ETH 0.0000670 0.0000680 29,356 IVY $243
IXT/BTC 0.0000103 0.0000112 1,441 IXT $53
IXT/ETH 0.000302 0.000305 172,391 IXT $6.398
JNT/ETH 0.000250 0.000339 7.00 JNT -
KICK/BTC 0.0000012 0.0000013 170.00 KICK $1
KIN/BTC 0.0000000 0.0000000 41,760,000 KIN $989
KIN/ETH 0.0000002 0.0000002 165,319,000 KIN $3.916
KMD/BTC 0.000223 0.000225 9,244 KMD $6.929
KMD/ETH 0.00621 0.00682 1,599 KMD $1.199
KMD/USD 0.79 0.83 132.00 KMD $99
KRM/USD 0.000610 0.000916 1,000 KRM $1
LA/ETH 0.000480 0.000533 77.00 LA $5
LCC/BTC 0.0000028 0.0000031 47,502 LCC $473
LEND/BTC 0.0000020 0.0000021 2,579 LEND $19
LEND/ETH 0.0000598 0.0000642 15,412 LEND $115
LIFE/BTC 0.0000000 0.0000000 524,374,000 LIFE $11.971
LNC/BTC 0.0000020 0.0000021 100.00 LNC -
LND/ETH 0.0000265 0.0000300 274,420 LND $898
LOC/BTC 0.000246 0.000248 37,004 LOC $32.636
LOC/ETH 0.00721 0.00731 79,977 LOC $70.535
LOC/USD 0.89 0.90 8,298 LOC $7.318
LRC/BTC 0.0000149 0.0000152 2,481 LRC $134
LRC/ETH 0.000441 0.000448 20.00 LRC $1
LSK/BTC 0.000328 0.000328 305,814 LSK $362.127
LSK/EOS 0.42 0.42 271.54 LSK $322
LSK/ETH 0.00962 0.00967 18,831 LSK $22.299
LSK/USD 1.19 1.20 21,560 LSK $25.529
LTC/BTC 0.012 0.012 418,662 LTC $17.956.993
LTC/DAI 43.89 44.35 157.92 LTC $6.773
LTC/EOS 15.44 15.50 54.37 LTC $2.332
LTC/ETH 0.35 0.35 89.34 LTC $3.832
LTC/USD 43.74 43.74 367,207 LTC $15.750.006
LUC/BTC 0.0000000 0.0000000 309,100 LUC $28
LUC/ETH 0.0000007 0.0000009 300.00 LUC -
LUC/USD 0.0000748 0.000118 19,200 LUC $2
LUN/BTC 0.000481 0.000483 84.59 LUN $146
MAID/BTC 0.0000319 0.0000325 501,267 MAID $57.892
MAID/ETH 0.000936 0.000956 335,200 MAID $38.713
MAID/USD 0.12 0.12 715,733 MAID $82.661
MAN/BTC 0.0000190 0.0000195 1,806 MAN $121
MAN/ETH 0.000543 0.000620 80.00 MAN $5
MAN/USD 0.062 0.083 140.00 MAN $9
MANA/BTC 0.0000102 0.0000104 68,484 MANA $2.531
MANA/ETH 0.000299 0.000313 4,459 MANA $165
MANA/USD 0.037 0.038 63,965 MANA $2.364
MCO/BTC 0.000714 0.000715 7,379 MCO $20.474
MCO/ETH 0.021 0.021 5.71 MCO $16
MCO/USD 2.58 2.63 429.20 MCO $1.191
MIOTA/BTC 0.0000763 0.0000763 840,587 MIOTA $232.641
MIOTA/ETH 0.00223 0.00224 140,784 MIOTA $38.963
MIOTA/USD 0.28 0.28 710,512 MIOTA $196.641
MITH/BTC 0.0000101 0.0000104 14,600 MITH $537
MITH/ETH 0.000282 0.000307 385.00 MITH $14
MITH/USD 0.037 0.038 5,123 MITH $188
MITX/BTC 0.0000009 0.0000009 357,280 MITX $1.102
MITX/ETH 0.0000251 0.0000322 387,480 MITX $1.195
MKR/BTC 0.14 0.14 17.86 MKR $9.000
MKR/DAI 421.38 561.95 0.037 MKR $19
MKR/ETH 4.05 4.13 2.14 MKR $1.076
MKR/USD 498.39 510.42 0.27 MKR $138
MLN/BTC 0.00283 0.00283 1.64 MLN $18
MLN/ETH 0.053 0.088 3.81 MLN $42
MNX/BTC 0.000126 0.000145 82.00 MNX $37
MNX/ETH 0.00371 0.00471 61.70 MNX $28
MNX/USD 0.44 0.70 11.00 MNX $5
MORPH/BTC 0.0000003 0.0000003 350.00 MORPH -
MORPH/ETH 0.0000080 0.0000107 10.00 MORPH -
MORPH/USD 0.000513 0.00127 10.00 MORPH -
MRK/BTC 0.0000013 0.0000014 3,851,380 MRK $17.133
MRK/ETH 0.0000377 0.0000390 3,835,790 MRK $17.064
MTH/BTC 0.0000044 0.0000050 2,158 MTH $35
MTH/ETH 0.000130 0.000158 8.00 MTH -
MTX/BTC 0.0000033 0.0000035 21.00 MTX -
MTX/ETH 0.0000934 0.000110 400.00 MTX $5
MTX/USD 0.015 0.028 10.00 MTX -
MYB/ETH 0.0000380 0.0000500 50.00 MYB -
MYST/BTC 0.0000126 0.0000147 2,749 MYST $125
MYST/ETH 0.000372 0.000433 1.00 MYST -
NANJ/BTC 0.0000000 0.0000000 400.00 NANJ -
NANO/BTC 0.000412 0.000423 20,842 NANO $18.048
NANO/ETH 0.012 0.012 2,033 NANO $1.760
NANO/USD 1.48 1.53 7,825 NANO $6.776
NAVI/BTC 0.0000003 0.0000003 77,774,460 NAVI $87.045
NAVI/ETH 0.0000091 0.0000093 16,639,690 NAVI $18.623
NCT/BTC 0.0000005 0.0000005 310,100 NCT $588
NCT/ETH 0.0000153 0.0000155 491,890 NCT $932
NCT/USD 0.00190 0.00191 976,160 NCT $1.849
NDC/ETH 0.0000110 0.0000110 378,310 NDC $511
NEBL/BTC 0.000280 0.000308 31.71 NEBL $33
NEBL/ETH 0.00820 0.00982 38.71 NEBL $41
NEO/BTC 0.00235 0.00236 261,582 NEO $2.163.710
NEO/DAI 8.01 8.11 0.52 NEO $4
NEO/EOS 3.01 3.03 10.49 NEO $87
NEO/ETH 0.069 0.069 814.82 NEO $6.740
NEO/USD 8.53 8.58 309,958 NEO $2.563.861
NEU/BTC 0.0000470 0.0000500 4,710 NEU $791
NEU/ETH 0.00133 0.00197 1,657 NEU $278
NEU/USD 0.16 0.23 133.00 NEU $22
NEXO/BTC 0.0000170 0.0000172 243,502 NEXO $14.969
NEXO/ETH 0.000499 0.000508 20,146 NEXO $1.238
NEXO/USD 0.062 0.063 2.00 NEXO -
NGC/BTC 0.0000107 0.0000120 6,595 NGC $268
NGC/ETH 0.000303 0.000450 871.00 NGC $35
NGC/USD 0.041 0.044 4,257 NGC $173
NLC2/BTC 0.0000030 0.0000032 6,510 NLC2 $77
NMR/BTC 0.000735 0.000950 5.00 NMR $18
NOAH/BTC 0.0000001 0.0000001 131,020,000 NOAH $25.413
NOAH/ETH 0.0000016 0.0000016 11,299,500 NOAH $2.192
NOAH/USD 0.000193 0.000195 3,107,000 NOAH $603
NTK/BTC 0.0000051 0.0000067 10.00 NTK -
NTK/ETH 0.000151 0.000167 1,417,926 NTK $26.430
NTK/USD 0.014 0.024 2.00 NTK -
NXC/BTC 0.0000015 0.0000015 3,950 NXC $21
NXT/BTC 0.0000062 0.0000062 3,769,260 NXT $83.910
NXT/ETH 0.000180 0.000183 654,394 NXT $14.568
NXT/USD 0.022 0.022 3,281,577 NXT $73.053
OAX/BTC 0.0000342 0.0000376 163.20 OAX $21
OAX/ETH 0.00101 0.00113 293.30 OAX $38
OAX/USD 0.12 0.13 0.60 OAX -
OCN/BTC 0.0000006 0.0000006 34,030 OCN $72
OCN/ETH 0.0000154 0.0000217 3,380 OCN $7
ODN/BTC 0.0000007 0.0000007 200.00 ODN -
OMG/BTC 0.000340 0.000341 209,872 OMG $256.237
OMG/ETH 0.00997 0.010 80,721 OMG $98.554
OMG/USD 1.23 1.24 50,404 OMG $61.540
ONT/BTC 0.000178 0.000179 613,656 ONT $393.005
ONT/ETH 0.00520 0.00527 334,707 ONT $214.357
ONT/USD 0.65 0.65 1,130,498 ONT $724.006
OPT/BTC 0.0000005 0.0000007 129,100 OPT $237
ORME/BTC 0.0000151 0.0000160 437,345 ORME $26.822
OTN/BTC 0.0000143 0.0000149 224.00 OTN $12
PAT/BTC 0.0000006 0.0000006 4,347,810 PAT $8.776
PAT/ETH 0.0000165 0.0000178 338,000 PAT $682
PAT/USD 0.00199 0.00206 86,810 PAT $175
PAX/BTC 0.000292 0.000308 509.00 PAX $509
PAX/EOS 0.30 0.59 3.00 PAX $3
PAX/ETH 0.011 0.012 204.00 PAX $204
PAX/USD 0.98 1.22 55.00 PAX $55
PAY/BTC 0.0000659 0.0000667 32,597 PAY $7.703
PAY/ETH 0.00192 0.00197 798.70 PAY $189
PCL/BTC 0.0000003 0.0000003 196,280 PCL $235
PCL/ETH 0.0000098 0.0000099 696,370 PCL $834
PIX/BTC 0.0000011 0.0000012 360.00 PIX $1
PIX/ETH 0.0000290 0.0000450 4,770 PIX $17
PKT/BTC 0.0000063 0.0000080 124.00 PKT $3
PKT/ETH 0.000187 0.000260 696.00 PKT $16
PLBT/BTC 0.000270 0.000287 422.12 PLBT $411
PLR/BTC 0.0000088 0.0000099 29,324 PLR $923
PLR/ETH 0.000251 0.000287 26,789 PLR $843
PLR/USD 0.032 0.036 2,735 PLR $86
PLU/BTC 0.000391 0.000415 9,121 PLU $12.755
PLU/ETH 0.011 0.012 4,186 PLU $5.853
PMNT/BTC 0.0000002 0.0000002 1,145,500 PMNT $744
PNT/BTC 0.0000001 0.0000001 6,600 PNT $1
PNT/ETH 0.0000011 0.0000018 100.00 PNT -
POA/BTC 0.0000071 0.0000080 498.00 POA $13
POA/DAI 0.022 0.030 3.00 POA -
POA/ETH 0.000207 0.000241 30.00 POA $1
POA/USD 0.024 0.027 3.00 POA -
POE/BTC 0.0000013 0.0000013 19,710 POE $91
POE/ETH 0.0000367 0.0000393 410.00 POE $2
POLL/BTC 0.0000370 0.0000390 810.00 POLL $62
POLY/BTC 0.0000246 0.0000252 2,520 POLY $222
POLY/ETH 0.000655 0.000830 0.30 POLY -
POWR/BTC 0.0000250 0.0000265 152,200 POWR $13.483
POWR/ETH 0.000732 0.000774 4,069 POWR $360
PPC/BTC 0.000126 0.000128 32,018 PPC $14.586
PPC/USD 0.46 0.46 74,638 PPC $34.002
PPT/BTC 0.000332 0.000347 37.27 PPT $46
PPT/ETH 0.00970 0.010 25.30 PPT $31
PRE/BTC 0.0000050 0.0000058 12,957 PRE $235
PRO/ETH 0.000750 0.000891 67.20 PRO $7
PROC/BTC 0.0000001 0.0000002 134,600 PROC $68
PTOY/BTC 0.0000036 0.0000037 2.00 PTOY -
PTOY/ETH 0.0000986 0.000116 7.00 PTOY -
QTUM/BTC 0.000534 0.000534 882,803 QTUM $1.670.223
QTUM/ETH 0.016 0.016 355,372 QTUM $672.347
QTUM/USD 1.94 1.95 602,472 QTUM $1.139.849
R/BTC 0.0000390 0.0000395 1,688 R $239
R/ETH 0.000343 0.00116 48.80 R $7
RCN/BTC 0.0000030 0.0000030 212,059 RCN $2.277
RCN/ETH 0.0000690 0.000217 6,213 RCN $67
RCN/USD 0.00842 0.011 5,150 RCN $55
REP/BTC 0.00371 0.00372 24,781 REP $313.374
REP/ETH 0.11 0.11 4,063 REP $51.379
REX/BTC 0.0000051 0.0000078 1,290 REX $27
REX/ETH 0.000209 0.000344 597.00 REX $12
REX/USD 0.022 0.052 100.00 REX $2
RLC/BTC 0.0000676 0.0000693 494.50 RLC $122
RNTB/ETH 0.0000033 0.0000034 13,695,700 RNTB $5.543
RVT/BTC 0.0000110 0.0000130 2,000 RVT $79
SALT/BTC 0.0000502 0.0000526 3,680 SALT $663
SALT/ETH 0.00116 0.00171 1.70 SALT -
SAN/ETH 0.00215 0.00413 10.00 SAN $5
SBD_2/BTC 0.000252 0.000270 117.34 SBD_2 $113
SBD_2/ETH 0.00744 0.00938 11.19 SBD_2 $11
SBD_2/USD 0.91 1.02 46.77 SBD_2 $45
SBTC/BTC 0.000930 0.000950 0.12 SBTC -
SBTC/ETH 0.026 0.031 0.11 SBTC -
SC/BTC 0.0000006 0.0000007 36,606,710 SC $85.831
SCC/BTC 0.0000002 0.0000002 78,757,900 SCC $51.480
SCL/BTC 0.0000040 0.0000050 1.00 SCL -
SENT/BTC 0.0000003 0.0000003 678,670 SENT $807
SENT/ETH 0.0000095 0.0000102 6,810 SENT $8
SENT/USD 0.00118 0.00129 45,050 SENT $54
SHIP/BTC 0.0000020 0.0000022 24,730 SHIP $168
SHIP/ETH 0.0000512 0.0000658 13,800 SHIP $94
SIG/BTC 0.0000003 0.0000003 7,690 SIG $8
SMART/BTC 0.0000025 0.0000025 2,777,731 SMART $25.144
SMART/ETH 0.0000733 0.0000748 1,547,108 SMART $14.005
SMART/USD 0.00908 0.00915 3,788,606 SMART $34.295
SMT/BTC 0.0000021 0.0000023 10,840 SMT $79
SMT/ETH 0.0000601 0.000125 1,600 SMT $12
SMT/USD 0.00606 0.00882 730.00 SMT $5
SNC/BTC 0.0000040 0.0000044 8,706 SNC $129
SNC/ETH 0.000120 0.000122 741,844 SNC $10.969
SNC/USD 0.015 0.015 6.00 SNC -
SNGLS/BTC 0.0000031 0.0000033 50.00 SNGLS $1
SNM/BTC 0.0000056 0.0000059 93,701 SNM $1.748
SNM/ETH 0.000173 0.000185 10,820 SNM $202
SNT/BTC 0.0000054 0.0000054 277,217 SNT $5.426
SNT/ETH 0.000158 0.000160 33,417 SNT $654
SNT/USD 0.020 0.020 344.00 SNT $7
SOC/BTC 0.0000008 0.0000013 10.00 SOC -
SPC/BTC 0.0000012 0.0000014 7,560 SPC $36
SPC/ETH 0.0000351 0.0000471 8,080 SPC $39
SPC/USD 0.00402 0.00607 4,600 SPC $22
SPD/BTC 0.0000001 0.0000001 70,947,450 SPD $25.611
SPD/ETH 0.0000029 0.0000030 28,098,290 SPD $10.143
SPF/BTC 0.0000006 0.0000009 51,860 SPF $160
SPF/ETH 0.0000146 0.0000280 21,750 SPF $67
SPF/USD 0.00191 0.00328 820.00 SPF $3
SRN/BTC 0.0000079 0.0000083 212,573 SRN $6.374
SRN/ETH 0.000231 0.000249 4,608 SRN $138
SRN/USD 0.029 0.030 92,097 SRN $2.762
STAR/ETH 0.0000200 0.0000210 142,400 STAR $352
STEEM/BTC 0.0000876 0.0000896 315,909 STEEM $101.162
STORJ/BTC 0.0000725 0.0000783 87,642 STORJ $24.368
STORJ/ETH 0.00213 0.00233 7,772 STORJ $2.161
STORJ/USD 0.27 0.32 6,775 STORJ $1.884
STORM/BTC 0.0000008 0.0000008 366,360 STORM $1.032
STQ/BTC 0.0000001 0.0000001 22,309,800 STQ $5.394
STQ/ETH 0.0000020 0.0000021 8,684,100 STQ $2.099
STQ/USD 0.000254 0.000260 3,528,900 STQ $853
STRAT/BTC 0.000235 0.000236 377,189 STRAT $319.770
STRAT/ETH 0.00688 0.00697 0.030 STRAT -
STRAT/USD 0.81 0.90 2.00 STRAT $2
STU/BTC 0.0000005 0.0000009 150.00 STU -
STU/ETH 0.0000154 0.0000190 13,790 STU $29
STU/USD 0.00210 0.00227 8,260 STU $17
STX/BTC 0.0000040 0.0000041 540,575 STX $7.888
STX/ETH 0.000119 0.000122 391,985 STX $5.720
STX/USD 0.015 0.015 673,478 STX $9.827
SUB/BTC 0.0000073 0.0000084 8,436 SUB $193
SUB/ETH 0.000218 0.000256 5,573 SUB $128
SUB/USD 0.028 0.031 13,272 SUB $304
SUR/BTC 0.000150 0.000187 0.20 SUR -
SUR/ETH 0.00450 0.00471 4,573 SUR $2.539
SUR/USD 0.49 0.70 58.00 SUR $32
SWFTC/BTC 0.0000003 0.0000003 72,000 SWFTC $70
SWFTC/ETH 0.0000078 0.0000082 109,600 SWFTC $107
SWFTC/USD 0.000974 0.000985 16,200 SWFTC $16
SWM/BTC 0.0000210 0.0000216 168,504 SWM $12.776
SWT/BTC 0.0000304 0.0000309 0.50 SWT -
SWT/ETH 0.000741 0.000923 0.40 SWT -
TAAS/BTC 0.0000710 0.0000774 34.00 TAAS $9
TAAS/ETH 0.00210 0.00224 50.90 TAAS $13
TAU/BTC 0.0000064 0.0000068 64,046 TAU $1.481
TDS/BTC 0.0000021 0.0000021 2,181,070 TDS $16.225
TDS/ETH 0.0000607 0.0000611 1,745,490 TDS $12.985
TDS/USD 0.00742 0.00772 2,051,240 TDS $15.259
TEL/BTC 0.0000001 0.0000001 1,510,400 TEL $384
TEL/ETH 0.0000023 0.0000027 134,200 TEL $34
TIME/BTC 0.000514 0.000515 1,285 TIME $2.399
TIME/ETH 0.015 0.018 757.00 TIME $1.413
TIX/ETH 0.000823 0.00127 10.00 TIX $1
TKA/BTC 0.0000007 0.0000007 7,000 TKA $18
TKA/ETH 0.0000206 0.0000290 7,000 TKA $18
TKA/USD 0.00250 0.00284 100.00 TKA -
TKN/BTC 0.000123 0.000190 1,930 TKN $1.320
TKY/BTC 0.0000006 0.0000007 14,980 TKY $32
TNT/BTC 0.0000037 0.0000038 5,010,982 TNT $67.607
TNT/ETH 0.000109 0.000112 1,189,174 TNT $16.044
TNT/USD 0.013 0.014 1,499,789 TNT $20.235
TRAC/ETH 0.000130 0.000160 75.00 TRAC $1
TRST/BTC 0.0000020 0.0000023 22,570 TRST $164
TRUE/BTC 0.0000626 0.0000653 1.70 TRUE -
TRX/BTC 0.0000065 0.0000065 98,995,053 TRX $2.326.900
TRX/EOS 0.00834 0.00838 40,450 TRX $951
TRX/ETH 0.000191 0.000192 202,852 TRX $4.768
TRX/USD 0.024 0.024 284,330,096 TRX $6.683.240
TTU/BTC 0.0000016 0.0000017 18,950 TTU $104
TTU/ETH 0.0000454 0.0000500 30,020 TTU $165
TTU/USD 0.00430 0.00614 4,080 TTU $22
TUSD/DAI 1.01 1.02 2.59 TUSD $3
UET/ETH 0.0000190 0.0000221 120.00 UET -
USC/BTC 0.000265 0.000313 300.00 USC $189
USC/ETH 0.00788 0.00976 260.00 USC $164
USD/DAI 1.01 1.01 16,279 USD $16.279
USD/PAX 0.99 0.99 5,289 USD $5.289
USDT/USD 0.99 0.99 223,202 USDT $222.143
UTK/BTC 0.0000062 0.0000063 64.00 UTK $1
UTK/ETH 0.000178 0.000189 64.00 UTK $1
UTK/USD 0.020 0.023 200.00 UTK $4
UTT/BTC 0.0000627 0.0000797 0.40 UTT -
UTT/ETH 0.00182 0.00200 278.20 UTT $64
UTT/USD 0.23 0.25 1,464 UTT $336
UUU/BTC 0.0000001 0.0000001 1,179,300 UUU $302
UUU/ETH 0.0000023 0.0000033 10,000 UUU $3
VERI/BTC 0.00391 0.00400 78.78 VERI $1.235
VERI/ETH 0.14 0.15 199.35 VERI $3.126
VERI/USD 16.57 18.59 20.96 VERI $329
VET/BTC 0.0000011 0.0000011 35,925,990 VET $145.237
VET/ETH 0.0000328 0.0000333 26,210 VET $106
VIB/BTC 0.0000061 0.0000062 3,525 VIB $79
VIB/ETH 0.000178 0.000194 998.00 VIB $22
VIB/USD 0.023 0.023 500.00 VIB $11
VIBE/BTC 0.0000093 0.0000100 800.00 VIBE $28
VME/ETH 0.0000151 0.0000210 26,300 VME $59
WAVES/BTC 0.000718 0.000718 59,537 WAVES $154.543
WAX/BTC 0.0000101 0.0000102 72,867 WAX $2.647
WAX/ETH 0.000296 0.000316 1,806 WAX $66
WAX/USD 0.037 0.037 39,773 WAX $1.445
WINGS/BTC 0.0000132 0.0000135 194,376 WINGS $9.440
WRC/BTC 0.0000010 0.0000020 104,769 WRC $178
WRC/ETH 0.0000100 0.0000300 10,000 WRC $17
WRC/USD 0.00230 0.00260 5.00 WRC -
WTC/BTC 0.000274 0.000276 520.61 WTC $511
XAUR/BTC 0.0000113 0.0000115 1,352 XAUR $54
XAUR/ETH 0.000302 0.000344 383.00 XAUR $15
XBP/BTC 0.0000002 0.0000002 1,000 XBP $1
XDN/BTC 0.0000003 0.0000003 29,861,990 XDN $29.960
XDN/ETH 0.0000081 0.0000085 1,430 XDN $1
XDN/USD 0.00101 0.00102 50,816,300 XDN $50.983
XEM/BTC 0.0000114 0.0000114 8,629,241 XEM $359.752
XEM/EOS 0.015 0.015 5,354 XEM $223
XEM/ETH 0.000333 0.000335 3,757,319 XEM $156.642
XEM/USD 0.041 0.042 9,372,523 XEM $390.740
XLM/BTC 0.0000215 0.0000215 40,029,671 XLM $3.088.464
XLM/ETH 0.000630 0.000634 15,953,951 XLM $1.230.917
XLM/USD 0.078 0.078 39,661,876 XLM $3.060.087
XMR/BTC 0.013 0.013 12,552 XMR $581.023
XMR/DAI 47.27 47.81 129.61 XMR $6.000
XMR/EOS 16.63 16.69 10.25 XMR $474
XMR/ETH 0.38 0.38 3,258 XMR $150.828
XMR/USD 47.03 47.20 20,895 XMR $967.255
XRP/BTC 0.0000828 0.0000829 46,713,602 XRP $13.962.886
XRP/DAI 0.30 0.31 84.90 XRP $25
XRP/EOS 0.11 0.11 3,264 XRP $976
XRP/ETH 0.00243 0.00244 12,780 XRP $3.820
XTZ/BTC 0.000120 0.000121 345,340 XTZ $149.714
XTZ/ETH 0.00353 0.00355 90,982 XTZ $39.443
XTZ/USD 0.44 0.44 269,020 XTZ $116.627
XUC/BTC 0.000523 0.000551 36.40 XUC $71
XUC/ETH 0.016 0.016 33.08 XUC $65
XUC/USD 1.92 2.00 40.07 XUC $79
XVG/BTC 0.0000016 0.0000016 1,171,010 XVG $6.929
XVG/ETH 0.0000480 0.0000487 726,830 XVG $4.300
XVG/USD 0.00595 0.00600 283,890 XVG $1.680
YCC/BTC 0.0000012 0.0000013 46,190 YCC $200
YOYOW/BTC 0.0000037 0.0000044 177.00 YOYOW $3
ZAP/BTC 0.0000022 0.0000024 279,359 ZAP $2.283
ZAP/ETH 0.0000694 0.0000729 54,930 ZAP $449
ZAP/USD 0.00805 0.00898 1,537 ZAP $13
ZEC/BTC 0.014 0.014 43,715 ZEC $2.182.002
ZEC/EOS 17.90 17.98 30.70 ZEC $1.532
ZEC/ETH 0.41 0.41 22,274 ZEC $1.111.808
ZEC/USD 50.67 50.78 96,801 ZEC $4.831.724
ZIL/BTC 0.0000047 0.0000048 2,908,256 ZIL $49.722
ZIL/USD 0.017 0.017 1,511,388 ZIL $25.840
ZPR/ETH 0.0000050 0.0000082 5,600 ZPR $5
ZPT/BTC 0.0000029 0.0000029 72.00 ZPT -
ZPT/ETH 0.0000872 0.0000985 2,400 ZPT $15
ZPT/USD 0.00993 0.012 6,200 ZPT $38
ZRC/BTC 0.000500 0.000505 8,699 ZRC $15.687
ZRX/BTC 0.0000651 0.0000653 1,651,671 ZRX $386.783
ZRX/ETH 0.00191 0.00193 571,441 ZRX $133.818
ZRX/USD 0.24 0.24 677,691 ZRX $158.699
ZSC/BTC 0.0000003 0.0000003 40.00 ZSC -
ZSC/ETH 0.0000082 0.0000100 10.00 ZSC -
ZSC/USD 0.00118 0.00253 17,000 ZSC $18
1155 สกุลเงินดิจิตอล 156 สกุลเงิน 53 Sources 7751 ตลาด


ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ IP โดย geoPlugin