1. ذرائع
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
آخری تازہ کاری 2020-07-02 09:02:00

مارکیٹ

جوڑی بولی آسک حجم 24h حجم 24h USD
AGI/BTC 0.0000019 0.0000036 129,600 AGI $2.275
AGI/ETH 0.0000719 0.000105 470.00 AGI $8
AGI/USD 0.017 0.019 12,805 AGI $225
AID/BTC 0.0000006 0.0000012 17,329 AID $124
AID/ETH 0.0000342 0.0000750 626.00 AID $4
AID/USD 0.00728 0.00808 949.05 AID $7
AMP/BTC 0.000260 0.000263 341,883 AMP $818.081
AMP/USD 2.40 2.44 417,712 AMP $999.531
AMP/UST 2.40 2.41 341,655 AMP $817.537
ANT/BTC 0.000142 0.000151 642.65 ANT $852
ANT/ETH 0.00574 0.00616 196.01 ANT $260
ANT/USD 1.29 1.34 7.85 ANT $10
AST/ETH 0.0000086 0.000167 3,277 AST $170
AST/USD 0.048 0.13 260.00 AST $14
ATM/BTC 0.0000000 0.0000001 100,000 ATM $15
ATM/ETH 0.0000008 0.0000018 25,124 ATM $4
ATM/USD 0.000145 0.000186 49,000 ATM $7
AUC/BTC 0.0000005 0.0000007 20,416 AUC $1.430
AUC/ETH 0.0000152 0.0000350 6,200 AUC $434
AUC/USD 0.056 0.099 3,483 AUC $244
AVT/BTC 0.0000074 0.0000148 44.91 AVT $7
AVT/ETH 0.000371 0.000568 1,370 AVT $205
AVT/USD 0.15 0.16 3,557 AVT $534
BAT/BTC 0.0000276 0.0000278 8,101 BAT $2.065
BAT/ETH 0.00110 0.00112 4,663 BAT $1.189
BAT/USD 0.25 0.26 17,855 BAT $4.551
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $10.830.210
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $522.769
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $45.760.507
BCHSV/BTC 0.017 0.017 530.61 BCHSV $83.112
BCHSV/USD 156.82 156.95 1,238 BCHSV $193.960
BFT/BTC 0.0000008 0.0000010 49,237 BFT $366
BFT/ETH 0.0000500 0.0000980 457.46 BFT $3
BFT/USD 0.00735 0.00909 28,467 BFT $212
BNT/BTC 0.0000244 0.0000789 265.68 BNT $355
BNT/ETH 0.000176 0.00223 119.18 BNT $159
BNT/USD 0.89 1.50 769.46 BNT $1.028
BTC/EUR 8,156 8,156 365.75 BTC $3.362.585
BTC/GBP 7,360 7,360 54.33 BTC $499.506
BTC/JPY 989,500 989,520 71.73 BTC $659.465
BTC/USD 9,216 9,216 2,084 BTC $19.160.485
BTC/UST 9,203 9,208 224.65 BTC $2.065.342
BTG/BTC 0.00110 0.00110 8,815 BTG $88.949
BTG/USD 10.05 10.14 20,972 BTG $211.622
CBT/BTC 0.0000003 0.0000041 426.17 CBT $3
CBT/ETH 0.0000442 0.000169 1,572 CBT $11
CBT/USD 0.00711 0.00820 9,734 CBT $69
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 471,445 CLO $259
CLO/USD 0.000546 0.000650 15,250 CLO $8
CND/BTC 0.0000005 0.0000025 1,975 CND $13
CND/ETH 0.0000241 0.0000330 7,332 CND $47
CND/USD 0.00560 0.01000 31,112 CND $197
CNN/ETH 0.0000002 0.0000008 60,240 CNN $1
CNN/USD 0.0000590 0.0000724 105,396 CNN $2
CTX/BTC 0.0000076 0.0000360 214.23 CTX $21
CTX/ETH 0.000380 0.00123 1,264 CTX $125
CTX/USD 0.099 0.20 35.00 CTX $3
DAI/BTC 0.000109 0.000110 2,189 DAI $2.212
DAI/ETH 0.00427 0.00517 2,010 DAI $2.031
DAI/USD 1.01 1.01 408,348 DAI $412.634
DASH/BTC 0.00738 0.00741 252.00 DASH $17.135
DASH/USD 68.09 68.20 847.77 DASH $57.646
DAT/BTC 0.0000049 0.0000051 8,901 DAT $398
DAT/ETH 0.000184 0.000211 5,943 DAT $265
DAT/USD 0.045 0.046 36,194 DAT $1.616
DGB/BTC 0.0000022 0.0000023 213,995 DGB $4.352
DGB/USD 0.020 0.022 101,995 DGB $2.074
DGX/ETH 0.20 0.25 28.71 DGX $1.332
DGX/USD 46.10 53.93 48.66 DGX $2.258
DTA/BTC 0.0000000 0.0000000 467,423 DTA $129
DTA/ETH 0.0000014 0.0000021 18,300 DTA $5
DTA/USD 0.000258 0.000378 25,000 DTA $7
DTH/BTC 0.0000001 0.0000004 101,408 DTH $112
DTH/ETH 0.0000050 0.0000175 19,898 DTH $22
DTH/USD 0.00111 0.00152 24,920 DTH $28
EDO/BTC 0.0000712 0.0000720 18,500 EDO $10.656
EDO/ETH 0.00255 0.00322 44.35 EDO $26
EDO/USD 0.66 0.66 66,262 EDO $38.167
ELF/BTC 0.0000084 0.0000086 3,864 ELF $343
ELF/ETH 0.000266 0.000682 771.12 ELF $69
ELF/USD 0.089 0.12 14,679 ELF $1.304
ENJ/ETH 0.000541 0.000820 797.70 ENJ $136
ENJ/USD 0.14 0.18 93.25 ENJ $16
EOS/BTC 0.000258 0.000258 53,334 EOS $126.017
EOS/ETH 0.010 0.010 5,632 EOS $13.307
EOS/EUR 2.10 2.11 34,048 EOS $80.448
EOS/GBP 1.90 1.90 3.45 EOS $8
EOS/JPY 255.34 255.46 8,261 EOS $19.518
EOS/USD 2.38 2.38 244,287 EOS $577.199
EOS/UST 2.37 2.38 7,867 EOS $18.588
ETC/BTC 0.000623 0.000624 4,016 ETC $23.038
ETC/USD 5.74 5.74 7,464 ETC $42.821
ETH/BTC 0.025 0.025 4,310 ETH $986.319
ETH/EUR 202.81 202.83 7,774 ETH $1.779.183
ETH/GBP 183.03 183.05 52.99 ETH $12.127
ETH/JPY 24,606 24,609 705.79 ETH $161.519
ETH/USD 229.18 229.19 37,215 ETH $8.516.606
ETH/UST 228.93 228.98 9,801 ETH $2.242.925
ETP/BTC 0.0000109 0.0000113 82,381 ETP $8.374
ETP/ETH 0.000431 0.000495 6,657 ETP $677
ETP/USD 0.10 0.10 211,437 ETP $21.493
FSN/BTC 0.0000071 0.0000146 1,889 FSN $871
FSN/ETH 0.000620 0.00210 118.69 FSN $55
FSN/USD 0.42 0.59 158.37 FSN $73
FUN/BTC 0.0000003 0.0000003 69,310 FUN $243
FUN/ETH 0.0000152 0.0000154 523,528 FUN $1.835
FUN/USD 0.00350 0.00356 55,531 FUN $195
GEN/ETH 0.000250 0.000750 345.69 GEN $30
GEN/USD 0.066 0.14 848.33 GEN $74
GNO/ETH 0.073 0.075 3.01 GNO $79
GNO/USD 26.40 26.72 41.70 GNO $1.098
GNT/BTC 0.0000056 0.0000057 116,457 GNT $6.005
GNT/ETH 0.000223 0.000228 35,775 GNT $1.845
GNT/USD 0.049 0.052 66,062 GNT $3.406
GOT/ETH 0.000190 0.000280 123.24 GOT $5
GOT/EUR 0.037 0.050 1,829 GOT $77
GOT/USD 0.042 0.057 10,162 GOT $427
HOT_2/BTC 0.0000002 0.0000004 3,950 HOT_2 $25
HOT_2/ETH 0.0000071 0.0000268 102,640 HOT_2 $647
HOT_2/USD 0.00630 0.00886 577,361 HOT_2 $3.638
INT/ETH 0.0000601 0.000110 5,833 INT $68
INT/USD 0.012 0.017 185.77 INT $2
KNC/BTC 0.000162 0.000164 6,933 KNC $10.487
KNC/ETH 0.00250 0.00600 6.31 KNC $10
KNC/USD 1.32 2.00 142.94 KNC $216
LEO/BTC 0.000135 0.000136 12,637 LEO $15.733
LEO/EOS 0.51 0.53 104.75 LEO $130
LEO/ETH 0.00539 0.00549 10.00 LEO $12
LEO/USD 1.25 1.25 54,631 LEO $68.016
LEO/UST 1.24 1.25 85,444 LEO $106.378
LRC/BTC 0.0000089 0.0000099 3,461 LRC $300
LRC/ETH 0.000201 0.000207 251.56 LRC $22
LRC/USD 0.049 0.089 117.20 LRC $10
LTC/BTC 0.00451 0.00452 2,640 LTC $109.671
LTC/USD 41.61 41.63 6,381 LTC $265.037
LTC/UST 41.54 41.60 337.41 LTC $14.014
LYM/BTC 0.0000003 0.0000011 1,998 LYM $5
LYM/ETH 0.0000012 0.0000440 12,668 LYM $32
LYM/USD 0.00251 0.00396 752.00 LYM $2
MAN/ETH 0.000169 0.00114 120.94 MAN $6
MAN/USD 0.053 0.085 778.61 MAN $36
MGO/ETH 0.0000020 0.0000560 500.00 MGO $3
MGO/USD 0.00648 0.00870 5,276 MGO $34
MIOTA/BTC 0.0000255 0.0000255 1,141,996 MIOTA $268.223
MIOTA/ETH 0.00102 0.00103 273,937 MIOTA $64.340
MIOTA/EUR 0.21 0.21 195,756 MIOTA $45.978
MIOTA/GBP 0.19 0.19 30,915 MIOTA $7.261
MIOTA/JPY 25.21 25.21 11,279 MIOTA $2.649
MIOTA/USD 0.23 0.23 2,878,634 MIOTA $676.110
MKR/BTC 0.048 0.049 2.44 MKR $1.083
MKR/DAI 80.04 500.00 0.12 MKR $54
MKR/ETH 1.93 1.97 7.35 MKR $3.263
MKR/USD 440.78 445.27 10.87 MKR $4.827
MLN/ETH 0.012 0.039 1.00 MLN $14
MLN/USD 11.50 16.79 1.90 MLN $26
MTN/BTC 0.0000001 0.0000010 2,986 MTN $6
MTN/ETH 0.0000155 0.0000314 31,977 MTN $64
MTN/USD 0.00201 0.00380 6,025 MTN $12
NEC/BTC 0.0000100 0.0000158 592.90 NEC $70
NEC/ETH 0.000515 0.000570 185,250 NEC $21.781
NEC/USD 0.12 0.13 49,762 NEC $5.851
NEO/BTC 0.00109 0.00110 1,167 NEO $11.748
NEO/ETH 0.044 0.044 273.37 NEO $2.753
NEO/EUR 8.93 8.94 551.60 NEO $5.554
NEO/GBP 8.06 8.07 24.52 NEO $247
NEO/JPY 1,084 1,084 28.76 NEO $290
NEO/USD 10.10 10.10 12,576 NEO $126.632
NIO/ETH 0.0000028 0.0000193 1,500 NIO $44
NIO/USD 0.00161 0.00233 408,906 NIO $12.125
ODE/BTC 0.0000045 0.0000049 9,467 ODE $394
ODE/ETH 0.0000987 0.000220 1,144 ODE $48
ODE/USD 0.043 0.043 9,497 ODE $395
OMG/BTC 0.000158 0.000158 92,785 OMG $134.496
OMG/DAI 0.51 1.00 6.00 OMG $9
OMG/ETH 0.00632 0.00637 793.97 OMG $1.151
OMG/USD 1.45 1.46 54,928 OMG $79.620
ORS/BTC 0.0000032 0.0000041 5,175 ORS $103
ORS/ETH 0.000101 0.000250 1,640 ORS $33
ORS/USD 0.020 0.024 1,000 ORS $20
PAI_2/BTC 0.0000007 0.0000066 172.00 PAI_2 $2
PAI_2/USD 0.013 0.017 9,004 PAI_2 $113
PAX/USD 1.00 1.00 7.86 PAX $8
PAX/UST 1.00 1.08 3.09 PAX $3
POA/BTC 0.0000016 0.0000030 411.90 POA $5
POA/ETH 0.0000112 0.000140 1,346 POA $17
POA/USD 0.011 0.014 3,566 POA $45
QTUM/BTC 0.000180 0.000181 16,156 QTUM $26.860
QTUM/ETH 0.00918 0.00944 51.88 QTUM $86
QTUM/USD 1.66 1.67 2,738 QTUM $4.552
RBT/BTC 0.99 1.00 2.36 RBT $21.549
RBT/USD 8,882 50,000 0.36 RBT $3.308
RCN/BTC 0.0000073 0.0000077 11,005 RCN $664
RCN/ETH 0.000223 0.000750 2,252 RCN $136
RCN/USD 0.060 0.082 1,352 RCN $82
RDN/BTC 0.0000105 0.0000243 1,732 RDN $354
RDN/ETH 0.000251 0.00150 327.18 RDN $67
RDN/USD 0.19 0.30 41.03 RDN $8
REP/BTC 0.00181 0.00184 5.49 REP $92
REP/ETH 0.073 0.074 33.57 REP $563
REP/USD 16.50 18.00 0.42 REP $7
REQ/BTC 0.0000011 0.0000015 5,932 REQ $149
REQ/ETH 0.0000215 0.0000976 11,608 REQ $292
REQ/USD 0.022 0.030 1,996 REQ $50
RLC/BTC 0.0000658 0.0000999 396.40 RLC $240
RLC/ETH 0.00187 0.00279 33.06 RLC $20
RLC/USD 0.47 0.74 112.32 RLC $68
SAN/BTC 0.0000157 0.0000161 14,997 SAN $2.069
SAN/ETH 0.000570 0.000800 224.10 SAN $31
SAN/USD 0.14 0.15 6,504 SAN $898
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 778.00 SCR $6
SCR/USD 0.00175 0.00215 100,000 SCR $780
SEN/BTC 0.0000000 0.0000001 9,958 SEN $2
SEN/ETH 0.0000022 0.0000044 221,153 SEN $51
SEN/USD 0.000110 0.000360 3,929,014 SEN $908
SNT/BTC 0.0000024 0.0000025 15,072 SNT $334
SNT/ETH 0.0000973 0.0000987 3,000 SNT $67
SNT/USD 0.022 0.023 10,489 SNT $233
SPK/BTC 0.0000001 0.0000004 117,569 SPK $223
SPK/ETH 0.0000051 0.0000170 9,445 SPK $18
SPK/USD 0.00190 0.00280 73,562 SPK $140
SWM/ETH 0.0000641 0.000280 525.00 SWM $8
SWM/USD 0.00968 0.015 980.00 SWM $15
TKN/ETH 0.0000500 0.00137 16.00 TKN $4
TKN/USD 0.26 0.40 84.00 TKN $22
TNB/BTC 0.0000004 0.0000004 133,291 TNB $516
TNB/ETH 0.0000145 0.0000187 8,338 TNB $32
TNB/USD 0.00400 0.00410 248,230 TNB $962
TRI/ETH 0.0000047 0.0000100 6,940 TRI $1
TRI/USD 0.000202 0.00200 9,374 TRI $2
TRX/BTC 0.0000018 0.0000018 2,916,584 TRX $49.193
TRX/ETH 0.0000736 0.0000738 1,603,520 TRX $27.046
TRX/EUR 0.015 0.015 3,789,072 TRX $63.908
TRX/GBP 0.013 0.013 24,241 TRX $409
TRX/JPY 1.81 1.81 35,156 TRX $593
TRX/USD 0.017 0.017 13,776,019 TRX $232.353
UFR/ETH 0.000151 0.000268 33,030 UFR $746
UFR/USD 0.023 0.026 8,600 UFR $194
UST/USD 1.00 1.00 7,427,622 UST $7.430.593
UTK/BTC 0.0000011 0.0000028 53,273 UTK $1.940
UTK/ETH 0.0000213 0.0000795 5,587 UTK $203
UTK/USD 0.036 0.039 88,899 UTK $3.237
VEE/BTC 0.0000001 0.0000001 5,252 VEE $10
VEE/ETH 0.0000030 0.0000047 5,700 VEE $11
VEE/USD 0.00197 0.00218 819,338 VEE $1.595
VET/BTC 0.0000010 0.0000010 87,553 VET $816
VET/ETH 0.0000200 0.0000477 5,792 VET $54
VET/USD 0.00909 0.00929 547,112 VET $5.100
WAX/BTC 0.0000058 0.0000058 1,102,435 WAX $58.314
WAX/ETH 0.000190 0.000430 200.00 WAX $11
WAX/USD 0.051 0.069 22,003 WAX $1.164
WPR/BTC 0.0000007 0.0000013 102,807 WPR $785
WPR/ETH 0.0000252 0.0000747 1,273,200 WPR $9.722
WPR/USD 0.00700 0.012 11,311 WPR $86
WTC/ETH 0.00155 0.00356 10.00 WTC $3
WTC/USD 0.41 0.63 11.69 WTC $4
XLM/BTC 0.0000076 0.0000076 149,856 XLM $10.420
XLM/ETH 0.000304 0.000305 4,773 XLM $332
XLM/EUR 0.062 0.062 12,827 XLM $892
XLM/GBP 0.056 0.056 3,415 XLM $237
XLM/JPY 4.43 4.45 7,793 XLM $542
XLM/USD 0.070 0.070 493,706 XLM $34.330
XMR/BTC 0.00697 0.00699 1,430 XMR $91.835
XMR/USD 64.26 64.42 2,926 XMR $187.936
XRA/ETH 0.0000233 0.0000490 472.00 XRA $2
XRA/USD 0.00415 0.00600 40,000 XRA $166
XRP/BTC 0.0000191 0.0000192 1,560,541 XRP $273.059
XRP/USD 0.18 0.18 5,305,092 XRP $928.268
XTZ/BTC 0.000257 0.000258 8,877 XTZ $21.005
XTZ/USD 2.37 2.37 208,454 XTZ $493.224
XVG/BTC 0.0000008 0.0000008 78,296 XVG $569
XVG/ETH 0.0000137 0.0000346 1,548 XVG $11
XVG/EUR 0.00193 0.00287 4,967 XVG $36
XVG/GBP 0.00177 0.00263 4,967 XVG $36
XVG/JPY 0.19 0.27 1,830 XVG $13
XVG/USD 0.00685 0.00770 136,530 XVG $993
ZEC/BTC 0.00573 0.00574 1,020 ZEC $53.852
ZEC/USD 52.81 52.90 1,115 ZEC $58.878
ZIL/BTC 0.0000006 0.0000006 231,611 ZIL $4.084
ZIL/ETH 0.0000111 0.0000929 25,055 ZIL $442
ZIL/USD 0.017 0.018 21,898 ZIL $386
ZRX/BTC 0.0000383 0.0000385 49,713 ZRX $17.565
ZRX/DAI 0.15 0.41 80.00 ZRX $28
ZRX/ETH 0.00153 0.00155 2,110 ZRX $746
ZRX/USD 0.35 0.35 1,054,935 ZRX $372.741
1187 کریپٹو کرنسیوں 156 کرنسیوں 54 ذرائع 8791 مارکیٹ


IP Geolocation by geoPlugin

حوالہ جات:   پرس   ویکیپیڈیا کان کنی   مفت بٹ کوائن  ویب ہوسٹنگ Web tools