1. nguồn

Nguồn

Sàn giao dịch

# Tên Khối lượng 24s USD
1 Huobi
火币全球站
4.294.967.295
2 HitBTC
HitBTC
4.294.967.295
3 FatBTC
FatBTC
4.247.671.915
4 Coinbase Pro
Coinbase Pro
3.942.682.379
5 Bibox
Bibox
1.702.987.538
6 Kraken
Kraken
1.329.169.161
7 Kucoin
Kucoin
1.191.373.586
8 Bithumb
Bithumb
1.005.756.573
9 Coinone
Coinone
946.648.366
10 BitMEX
BitMEX
816.054.282
11 Bitfinex
Bitfinex
699.196.460
12 Bitstamp
Bitstamp
390.469.848
13 BitFlyer
BitFlyer
210.185.686
14 Coincheck
Coincheck
190.046.299
15 BitBank
BitBank
42.371.319
16 Indodax
Indodax
39.155.747
17 BtcBox
BTCボックス
12.259.788
18 Zaif
Zaif
1.710.940

Ngân hàng

# Tên
1 Bank of Canada
Bank of Canada
2 Reserve Bank of Australia
Reserve Bank of Australia
3 Central Bank of Brazil
Banco Central do Brasil
4 Bulgarian National Bank
Българска народна банка
5 National Bank of Denmark
Danmarks Nationalbank
6 Norges Bank
Norges Bank
7 National Bank of Ukraine
Національний банк України
8 Bank of Russia
Банк России
9 ECB
European Central Bank

Dịch vụ

# Tên
1 Coinbase
Coinbase
2 OpenExchangeRates
Open Exchange Rates
1736 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 14464 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin

Các Tài Liệu:   Wallet   Khai thác bitcoin   Bitcoin miễn phí