1. nguồn
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
Được cập nhật lần cuối 2019-08-20 13:02:00

Thị trường

Cặp tiền tệ Mua Bán Khối lượng 24s Khối lượng 24s USD
AGI/BTC 0.0000032 0.0000033 114.00 AGI $4
AGI/ETH 0.000173 0.000177 406.77 AGI $14
AGI/USD 0.030 0.039 1,191 AGI $41
AID/BTC 0.0000007 0.0000016 2,564 AID $26
AID/ETH 0.0000347 0.0000862 1,877 AID $19
AID/USD 0.010 0.012 1,348 AID $13
AMP/BTC 0.0000640 0.0000670 122.83 AMP $26
AMP/USD 0.69 0.69 151,743 AMP $31.938
AMP/UST 0.69 0.69 283,103 AMP $59.585
ANT/BTC 0.0000655 0.0000679 310.50 ANT $217
ANT/ETH 0.00331 0.00470 385.98 ANT $270
ANT/USD 0.55 0.85 100.77 ANT $70
AST/ETH 0.000143 0.00179 1,241 AST $35
AST/USD 0.028 0.070 2,200 AST $63
ATM/BTC 0.0000000 0.0000000 396,723 ATM $130
ATM/ETH 0.0000017 0.0000040 145,799 ATM $48
ATM/USD 0.000341 0.000630 93,715 ATM $31
AUC/BTC 0.0000003 0.0000006 23,449 AUC $87
AUC/ETH 0.0000102 0.0000205 668.00 AUC $2
AUC/USD 0.00402 0.00462 28,330 AUC $105
AVT/BTC 0.0000102 0.0000150 139.60 AVT $12
AVT/ETH 0.000700 0.000798 197.11 AVT $17
AVT/USD 0.13 0.15 167.85 AVT $15
BAT/BTC 0.0000168 0.0000170 336.89 BAT $59
BAT/ETH 0.000913 0.000921 831.00 BAT $145
BAT/USD 0.18 0.18 10,351 BAT $1.809
BBN/ETH 0.0000014 0.0000038 21,657 BBN $7
BBN/USD 0.000375 0.000570 41,201 BBN $14
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $15.356.822
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $741.266
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $64.886.643
BCHSV/BTC 0.013 0.013 366.79 BCHSV $51.361
BCHSV/USD 140.63 140.76 8,598 BCHSV $1.203.950
BCI/BTC 0.0000038 0.0000063 200.11 BCI $10
BCI/USD 0.048 0.056 3,775 BCI $184
BFT/BTC 0.0000020 0.0000038 4,570 BFT $97
BFT/ETH 0.000107 0.000114 1,296 BFT $28
BFT/USD 0.021 0.030 1,000 BFT $21
BNT/BTC 0.0000373 0.0000382 61.15 BNT $24
BNT/ETH 0.00201 0.00207 25.47 BNT $10
BNT/USD 0.38 0.42 249.75 BNT $98
BTC/EUR 9,637 9,638 568.46 BTC $6.049.390
BTC/GBP 8,824 8,825 68.08 BTC $724.445
BTC/JPY 1,134,100 1,134,300 76.01 BTC $808.857
BTC/USD 10,673 10,674 6,025 BTC $64.117.338
BTC/UST 10,656 10,663 200.10 BTC $2.129.435
BTG/BTC 0.00128 0.00128 2,212 BTG $30.109
BTG/USD 13.59 13.66 5,269 BTG $71.721
CBT/BTC 0.0000063 0.0000100 49,946 CBT $3.325
CBT/ETH 0.000250 0.000625 179.72 CBT $12
CBT/USD 0.068 0.092 394.79 CBT $26
CLO/BTC 0.0000001 0.0000002 108,269 CLO $158
CLO/USD 0.00155 0.00176 110,160 CLO $161
CND/BTC 0.0000007 0.0000048 2,843 CND $21
CND/ETH 0.0000353 0.000140 2,693 CND $20
CND/USD 0.00542 0.021 529.46 CND $4
CNN/ETH 0.0000007 0.0000010 1,596,359 CNN $214
CNN/USD 0.000140 0.000169 14,997,818 CNN $2.009
CTX/BTC 0.0000024 0.0000200 458.72 CTX $32
CTX/ETH 0.000501 0.00182 646.96 CTX $45
CTX/USD 0.091 0.25 46.31 CTX $3
DAI/BTC 0.0000934 0.0000949 3,787 DAI $3.770
DAI/ETH 0.00511 0.00512 836.45 DAI $833
DAI/USD 1.01 1.01 9,174 DAI $9.131
DASH/BTC 0.00889 0.00891 1,269 DASH $120.286
DASH/USD 94.89 95.08 1,023 DASH $96.952
DAT/BTC 0.0000010 0.0000011 269,064 DAT $2.844
DAT/ETH 0.0000537 0.0000560 21,609 DAT $228
DAT/USD 0.010 0.011 165,586 DAT $1.750
DGB/BTC 0.0000008 0.0000010 137,795 DGB $1.238
DGB/USD 0.00830 0.012 1,332 DGB $12
DGX/ETH 0.24 0.25 89.51 DGX $4.323
DGX/USD 48.32 48.35 265.39 DGX $12.816
DTA/BTC 0.0000001 0.0000001 5,201 DTA $4
DTA/ETH 0.0000038 0.0000040 13,663 DTA $10
DTA/USD 0.000385 0.000856 13,676 DTA $10
DTH/BTC 0.0000002 0.0000004 46,000 DTH $101
DTH/ETH 0.0000110 0.0000380 47,964 DTH $106
DTH/USD 0.00270 0.00320 9,548 DTH $21
EDO/BTC 0.0000408 0.0000411 9,157 EDO $3.991
EDO/ETH 0.00205 0.00224 488.87 EDO $213
EDO/USD 0.43 0.44 26,279 EDO $11.452
ELF/BTC 0.0000085 0.0000086 20,797 ELF $1.822
ELF/ETH 0.000461 0.000468 876.79 ELF $77
ELF/USD 0.090 0.099 932.20 ELF $82
ENJ/ETH 0.000302 0.000379 1,500 ENJ $98
ENJ/USD 0.059 0.079 2,780 ENJ $181
EOS/BTC 0.000340 0.000340 196,298 EOS $710.784
EOS/ETH 0.018 0.018 23,712 EOS $85.860
EOS/EUR 3.28 3.28 68,087 EOS $246.537
EOS/GBP 3.00 3.00 7,650 EOS $27.699
EOS/JPY 385.83 386.06 26,883 EOS $97.340
EOS/USD 3.63 3.63 813,649 EOS $2.946.169
EOS/UST 3.62 3.63 10,813 EOS $39.152
ETC/BTC 0.000552 0.000553 58,037 ETC $342.365
ETC/USD 5.90 5.90 102,200 ETC $602.888
ETH/BTC 0.018 0.018 12,028 ETH $2.345.434
ETH/EUR 177.67 177.68 4,121 ETH $803.538
ETH/GBP 162.69 162.70 67.01 ETH $13.066
ETH/JPY 20,911 20,912 1,371 ETH $267.324
ETH/USD 196.78 196.79 59,770 ETH $11.655.398
ETH/UST 196.60 196.75 8,093 ETH $1.578.159
ETP/BTC 0.0000803 0.0000810 70,110 ETP $61.373
ETP/ETH 0.00437 0.00455 9,442 ETP $8.265
ETP/USD 0.86 0.86 177,371 ETP $155.268
FSN/BTC 0.0000155 0.000115 49.00 FSN $38
FSN/ETH 0.00390 0.00479 48.90 FSN $38
FSN/USD 0.48 0.80 62.40 FSN $48
FUN/BTC 0.0000002 0.0000002 70,028 FUN $159
FUN/ETH 0.0000118 0.0000120 944,307 FUN $2.140
FUN/USD 0.00235 0.00238 1,025,352 FUN $2.323
GEN/ETH 0.000291 0.000324 28,369 GEN $1.646
GEN/USD 0.051 0.067 5,072 GEN $294
GNO/ETH 0.075 0.082 0.75 GNO $12
GNO/USD 12.31 50.00 1.01 GNO $16
GNT/BTC 0.0000048 0.0000049 5,424 GNT $278
GNT/ETH 0.000258 0.000265 56.00 GNT $3
GNT/USD 0.051 0.059 7,694 GNT $394
GOT/ETH 0.00172 0.00475 11.77 GOT $5
GOT/EUR 0.38 0.38 13.08 GOT $5
GOT/USD 0.42 0.42 51.14 GOT $21
HOT_2/BTC 0.0000006 0.0000014 619.32 HOT_2 $4
HOT_2/ETH 0.0000280 0.0000777 2,555 HOT_2 $16
HOT_2/USD 0.00635 0.00823 155,543 HOT_2 $986
INT/ETH 0.000145 0.000293 1,000 INT $37
INT/USD 0.036 0.038 587,350 INT $21.750
KNC/BTC 0.0000141 0.0000144 447.98 KNC $68
KNC/ETH 0.000763 0.00138 447.98 KNC $68
KNC/USD 0.15 0.28 50.00 KNC $8
LEO/BTC 0.000122 0.000122 41,732 LEO $54.067
LEO/EOS 0.36 0.36 662.86 LEO $859
LEO/ETH 0.00660 0.00664 5,018 LEO $6.501
LEO/USD 1.30 1.31 533,124 LEO $690.707
LEO/UST 1.30 1.30 218,132 LEO $282.608
LRC/BTC 0.0000033 0.0000034 0.43 LRC -
LRC/ETH 0.000181 0.000184 500.00 LRC $18
LRC/USD 0.027 0.050 939.68 LRC $34
LTC/BTC 0.00705 0.00706 9,407 LTC $706.774
LTC/USD 75.26 75.27 38,184 LTC $2.868.736
LTC/UST 75.07 75.30 2,067 LTC $155.261
LYM/BTC 0.0000006 0.0000017 6,053 LYM $37
LYM/ETH 0.0000307 0.0000485 2,202 LYM $14
LYM/USD 0.00621 0.014 4,802 LYM $30
MAN/ETH 0.000292 0.000660 695.74 MAN $39
MAN/USD 0.063 0.13 694.42 MAN $39
MGO/ETH 0.000101 0.000225 4.90 MGO -
MGO/USD 0.027 0.028 131,249 MGO $3.590
MIOTA/BTC 0.0000228 0.0000228 1,062,141 MIOTA $258.300
MIOTA/ETH 0.00123 0.00124 39,853 MIOTA $9.692
MIOTA/EUR 0.22 0.22 113,105 MIOTA $27.506
MIOTA/GBP 0.20 0.20 9,580 MIOTA $2.330
MIOTA/JPY 25.83 25.84 9,336 MIOTA $2.270
MIOTA/USD 0.24 0.24 2,139,132 MIOTA $520.212
MKR/BTC 0.047 0.048 9.50 MKR $4.764
MKR/DAI 420.07 759.98 0.10 MKR $50
MKR/ETH 2.52 2.58 27.11 MKR $13.589
MKR/USD 503.38 508.19 5.67 MKR $2.844
MLN/ETH 0.00375 0.050 1.99 MLN $8
MLN/USD 3.50 6.30 20.93 MLN $89
MTN/BTC 0.0000006 0.0000012 10,913 MTN $74
MTN/ETH 0.0000370 0.0000374 12,470 MTN $84
MTN/USD 0.00572 0.00988 2,141 MTN $15
NEC/BTC 0.0000004 0.0000105 137.83 NEC $8
NEC/ETH 0.000122 0.000765 130.77 NEC $8
NEC/USD 0.060 0.085 7,836 NEC $458
NEO/BTC 0.000915 0.000918 2,654 NEO $25.847
NEO/ETH 0.050 0.050 97.32 NEO $948
NEO/EUR 8.83 8.83 1,934 NEO $18.836
NEO/GBP 8.09 8.09 3.52 NEO $34
NEO/JPY 1,039 1,039 67.90 NEO $661
NEO/USD 9.78 9.78 27,889 NEO $271.616
NIO/ETH 0.0000091 0.0000649 5,067 NIO $44
NIO/USD 0.00226 0.00895 3,000 NIO $26
ODE/BTC 0.0000156 0.0000163 36.00 ODE $6
ODE/ETH 0.000821 0.000882 23.21 ODE $4
ODE/USD 0.17 0.17 36,426 ODE $6.045
OMG/BTC 0.000113 0.000114 164,444 OMG $198.879
OMG/DAI 1.00 1.29 8.24 OMG $10
OMG/ETH 0.00614 0.00618 190.17 OMG $230
OMG/USD 1.21 1.21 220,791 OMG $267.027
ORS/BTC 0.0000019 0.0000029 2,350 ORS $39
ORS/ETH 0.000105 0.000158 900.00 ORS $15
ORS/USD 0.025 0.027 47,116 ORS $781
PAI_2/BTC 0.0000024 0.0000025 364.23 PAI_2 $9
PAI_2/USD 0.022 0.040 172.00 PAI_2 $4
PAX/USD 1.00 1.00 9.69 PAX $10
POA/BTC 0.0000011 0.0000032 1,234 POA $18
POA/ETH 0.0000532 0.0000916 1,713 POA $24
POA/USD 0.012 0.022 3,324 POA $47
QTUM/BTC 0.000239 0.000240 1,388 QTUM $3.911
QTUM/ETH 0.013 0.013 512.21 QTUM $1.443
QTUM/USD 2.56 2.56 2,063 QTUM $5.811
RBT/BTC 1.00 1.00 1.98 RBT $20.829
RBT/USD 8,502 10,947 0.10 RBT $1.052
RCN/BTC 0.0000014 0.0000027 194.00 RCN $3
RCN/ETH 0.0000420 0.000107 731.31 RCN $11
RCN/USD 0.013 0.019 727.65 RCN $11
RDN/BTC 0.0000170 0.0000177 785.05 RDN $143
RDN/ETH 0.000900 0.00311 153.50 RDN $28
RDN/USD 0.18 0.23 20.00 RDN $4
REP/BTC 0.000951 0.000965 555.10 REP $5.644
REP/ETH 0.052 0.054 16.43 REP $167
REP/USD 10.11 10.27 24.63 REP $250
REQ/BTC 0.0000010 0.0000012 3,909 REQ $44
REQ/ETH 0.0000549 0.000217 3,443 REQ $39
REQ/USD 0.011 0.015 5,353 REQ $60
RLC/BTC 0.0000209 0.0000212 129.14 RLC $29
RLC/ETH 0.00112 0.00121 0.10 RLC -
RLC/USD 0.22 0.31 162.74 RLC $37
SAN/BTC 0.0000478 0.0000506 2,575 SAN $1.332
SAN/ETH 0.00250 0.00305 100.00 SAN $52
SAN/USD 0.52 0.53 4,479 SAN $2.318
SCR/ETH 0.000252 0.000272 11,341 SCR $758
SCR/USD 0.050 0.053 38,132 SCR $2.550
SEN/BTC 0.0000000 0.0000001 446,503 SEN $184
SEN/ETH 0.0000023 0.0000030 55,931 SEN $23
SEN/USD 0.000434 0.000599 13,180 SEN $5
SNT/BTC 0.0000016 0.0000017 11,523 SNT $204
SNT/ETH 0.0000891 0.0000914 306.13 SNT $5
SNT/USD 0.017 0.019 11,114 SNT $197
SPK/BTC 0.0000005 0.0000008 5,986 SPK $34
SPK/ETH 0.0000300 0.0000430 1,000 SPK $6
SPK/USD 0.00691 0.011 4,095 SPK $23
SWM/ETH 0.000260 0.000270 21,297 SWM $1.088
SWM/USD 0.050 0.059 99.80 SWM $5
TKN/ETH 0.00210 0.00267 2,497 TKN $1.031
TKN/USD 0.40 0.59 326.61 TKN $135
TNB/BTC 0.0000003 0.0000003 6,549,026 TNB $19.330
TNB/ETH 0.0000151 0.0000155 1,134,799 TNB $3.350
TNB/USD 0.00298 0.00350 5,385 TNB $16
TRI/ETH 0.0000089 0.0000175 3,187 TRI $6
TRI/USD 0.00163 0.00490 640.26 TRI $1
TRX/BTC 0.0000016 0.0000017 2,188,442 TRX $38.407
TRX/ETH 0.0000892 0.0000894 180,638 TRX $3.170
TRX/EUR 0.016 0.016 99,000 TRX $1.737
TRX/GBP 0.015 0.015 66,629 TRX $1.169
TRX/JPY 1.86 1.87 16,840 TRX $296
TRX/USD 0.018 0.018 1,005,627 TRX $17.649
UFR/ETH 0.000120 0.000270 446.36 UFR $11
UFR/USD 0.025 0.074 81,456 UFR $2.036
UST/USD 1.00 1.00 1,852,062 UST $1.855.210
UTK/BTC 0.0000020 0.0000020 345,507 UTK $7.252
UTK/ETH 0.000106 0.000108 446,655 UTK $9.376
UTK/USD 0.020 0.022 3,331 UTK $70
VEE/BTC 0.0000002 0.0000002 48,507 VEE $114
VEE/ETH 0.0000121 0.0000122 27,548 VEE $65
VEE/USD 0.00239 0.00241 80,344 VEE $189
VET/BTC 0.0000004 0.0000004 12,738,780 VET $57.420
VET/ETH 0.0000230 0.0000230 5,888,232 VET $26.541
VET/USD 0.00446 0.00496 15,157 VET $68
WAX/BTC 0.0000050 0.0000052 9,244 WAX $496
WAX/ETH 0.000271 0.000278 1,091 WAX $59
WAX/USD 0.050 0.055 51,400 WAX $2.758
WPR/BTC 0.0000006 0.0000009 17,300 WPR $99
WPR/ETH 0.0000201 0.0000590 43,315 WPR $249
WPR/USD 0.00400 0.00870 45,056 WPR $259
WTC/ETH 0.00724 0.00745 76.31 WTC $109
WTC/USD 1.41 1.52 3.90 WTC $6
XLM/BTC 0.0000065 0.0000065 381,262 XLM $25.640
XLM/ETH 0.000350 0.000352 2,039 XLM $137
XLM/EUR 0.062 0.063 1,453 XLM $98
XLM/GBP 0.057 0.057 44.54 XLM $3
XLM/JPY 7.31 7.37 174.46 XLM $12
XLM/USD 0.069 0.069 428,839 XLM $28.839
XMR/BTC 0.00810 0.00811 9,549 XMR $819.700
XMR/USD 86.32 86.55 6,683 XMR $573.687
XRA/ETH 0.0000400 0.0000460 356.00 XRA $3
XRA/USD 0.00712 0.00966 55,000 XRA $392
XRP/BTC 0.0000257 0.0000257 3,129,549 XRP $853.928
XRP/USD 0.27 0.27 18,823,407 XRP $5.136.148
XTZ/BTC 0.000109 0.000110 111,146 XTZ $129.724
XTZ/USD 1.17 1.18 35,815 XTZ $41.802
XVG/BTC 0.0000005 0.0000005 22,676 XVG $114
XVG/ETH 0.0000253 0.0000259 682.00 XVG $3
XVG/EUR 0.00449 0.00468 21,357 XVG $107
XVG/GBP 0.00411 0.00429 2,046 XVG $10
XVG/JPY 0.53 0.55 2,046 XVG $10
XVG/USD 0.00497 0.00519 89,142 XVG $447
ZEC/BTC 0.00487 0.00488 4,296 ZEC $222.972
ZEC/USD 52.01 52.04 4,077 ZEC $211.578
ZIL/BTC 0.0000007 0.0000011 256,433 ZIL $1.889
ZIL/ETH 0.0000370 0.0000527 4,073 ZIL $30
ZIL/USD 0.00750 0.00924 9,660 ZIL $71
ZRX/BTC 0.0000158 0.0000159 5,096 ZRX $859
ZRX/DAI 0.010 0.28 16.00 ZRX $3
ZRX/ETH 0.000858 0.000863 591.39 ZRX $100
ZRX/USD 0.17 0.17 132,429 ZRX $22.313
1167 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 8186 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin