1. nguồn
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
Được cập nhật lần cuối 2019-12-07 23:02:00

Thị trường

Cặp tiền tệ Mua Bán Khối lượng 24s Khối lượng 24s USD
AGI/BTC 0.0000023 0.0000039 998.00 AGI $19
AGI/ETH 0.000105 0.000236 232.09 AGI $5
AGI/USD 0.017 0.024 4,200 AGI $82
AID/BTC 0.0000011 0.0000015 3,723 AID $30
AID/ETH 0.0000574 0.0000647 2,473 AID $20
AID/USD 0.00802 0.011 8,970 AID $73
AMP/BTC 0.000134 0.000219 28.39 AMP $31
AMP/USD 1.11 1.11 513,051 AMP $567.586
AMP/UST 1.10 1.10 518,774 AMP $573.917
ANT/BTC 0.0000713 0.0000742 298.65 ANT $159
ANT/ETH 0.00362 0.00377 106.98 ANT $57
ANT/USD 0.54 0.56 33.00 ANT $18
AST/ETH 0.000166 0.000178 186.63 AST $5
AST/USD 0.021 0.045 1,308 AST $33
ATM/BTC 0.0000000 0.0000001 313,667 ATM $49
ATM/ETH 0.0000011 0.0000025 40,021 ATM $6
ATM/USD 0.000208 0.000280 20,000 ATM $3
AUC/BTC 0.0000001 0.0000018 1,495 AUC $3
AUC/ETH 0.0000113 0.0000350 24,464 AUC $41
AUC/USD 0.00200 0.00378 5,735 AUC $10
AVT/BTC 0.0000107 0.0000179 243.59 AVT $22
AVT/ETH 0.000652 0.000947 309.78 AVT $29
AVT/USD 0.10 0.13 218.08 AVT $20
BAT/BTC 0.0000250 0.0000251 12,270 BAT $2.254
BAT/ETH 0.00127 0.00128 38.16 BAT $7
BAT/USD 0.19 0.19 22,020 BAT $4.046
BBN/ETH 0.0000011 0.0000029 9,006 BBN $2
BBN/USD 0.000224 0.000399 19,960 BBN $4
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $10.256.369
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $495.070
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $43.335.878
BCHSV/BTC 0.013 0.013 342.80 BCHSV $33.741
BCHSV/USD 96.06 96.41 3,191 BCHSV $314.107
BCI/BTC 0.0000042 0.0000065 303.09 BCI $11
BCI/USD 0.031 0.038 295.50 BCI $11
BFT/BTC 0.0000015 0.0000024 676.14 BFT $8
BFT/ETH 0.0000752 0.000129 408.30 BFT $5
BFT/USD 0.011 0.016 1,323 BFT $16
BNT/BTC 0.0000312 0.0000358 41.51 BNT $11
BNT/ETH 0.00175 0.00184 70.54 BNT $19
BNT/USD 0.26 0.47 32.77 BNT $9
BTC/EUR 6,845 6,845 129.31 BTC $972.963
BTC/GBP 5,761 5,761 30.32 BTC $228.154
BTC/JPY 821,890 821,900 46.20 BTC $347.582
BTC/USD 7,569 7,569 1,804 BTC $13.575.609
BTC/UST 7,518 7,519 84.79 BTC $637.973
BTG/BTC 0.000801 0.000807 722.72 BTG $4.324
BTG/USD 6.07 6.12 4,212 BTG $25.202
CBT/BTC 0.0000028 0.0000053 3,000 CBT $60
CBT/ETH 0.000114 0.000282 1,000 CBT $20
CBT/USD 0.021 0.040 377.36 CBT $8
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 68,101 CLO $53
CLO/USD 0.000610 0.000801 33,289 CLO $26
CND/BTC 0.0000010 0.0000026 50,746 CND $488
CND/ETH 0.0000407 0.000369 33,281 CND $320
CND/USD 0.00687 0.030 4,620 CND $44
CNN/ETH 0.0000003 0.0000003 5,702,661 CNN $236
CNN/USD 0.0000400 0.0000470 4,422,268 CNN $183
CTX/BTC 0.0000084 0.0000282 448.43 CTX $32
CTX/ETH 0.000556 0.00138 377.19 CTX $27
CTX/USD 0.071 0.15 698.65 CTX $50
DAI/BTC 0.000130 0.000141 10.27 DAI $10
DAI/ETH 0.00641 0.00685 9.68 DAI $10
DAI/USD 1.00 1.00 4,362 DAI $4.323
DASH/BTC 0.00702 0.00704 997.04 DASH $52.539
DASH/USD 53.29 53.36 1,290 DASH $67.971
DAT/BTC 0.0000024 0.0000030 642,975 DAT $11.489
DAT/ETH 0.000122 0.000128 204,983 DAT $3.663
DAT/USD 0.018 0.019 252,583 DAT $4.513
DGB/BTC 0.0000008 0.0000009 2,350 DGB $15
DGB/USD 0.00606 0.00686 2,258 DGB $15
DGX/ETH 0.31 0.31 6.72 DGX $307
DGX/USD 45.85 45.94 19.68 DGX $901
DTA/BTC 0.0000000 0.0000001 77,321 DTA $23
DTA/ETH 0.0000019 0.0000021 311,934 DTA $91
DTA/USD 0.000248 0.000339 102,644 DTA $30
DTH/BTC 0.0000003 0.0000004 1,450 DTH $2
DTH/ETH 0.0000111 0.0000250 33,183 DTH $54
DTH/USD 0.00136 0.00339 4,428 DTH $7
EDO/BTC 0.0000325 0.0000329 11,354 EDO $2.774
EDO/ETH 0.00147 0.00214 21.24 EDO $5
EDO/USD 0.24 0.25 10,762 EDO $2.629
ELF/BTC 0.0000076 0.0000099 167.96 ELF $10
ELF/ETH 0.000414 0.000426 84.28 ELF $5
ELF/USD 0.059 0.083 66.00 ELF $4
ENJ/ETH 0.000475 0.000781 457.69 ENJ $40
ENJ/USD 0.091 0.11 3,137 ENJ $272
EOS/BTC 0.000363 0.000363 97,476 EOS $265.121
EOS/ETH 0.018 0.019 168.00 EOS $457
EOS/EUR 2.48 2.48 18,848 EOS $51.264
EOS/GBP 2.09 2.09 710.76 EOS $1.933
EOS/JPY 298.00 298.02 4,839 EOS $13.161
EOS/USD 2.74 2.74 319,775 EOS $869.744
EOS/UST 2.73 2.73 2,853 EOS $7.759
ETC/BTC 0.000514 0.000515 2,055 ETC $7.947
ETC/USD 3.90 3.90 27,675 ETC $107.047
ETH/BTC 0.020 0.020 3,474 ETH $513.100
ETH/EUR 134.49 134.50 1,275 ETH $188.331
ETH/GBP 113.18 113.20 6.63 ETH $979
ETH/JPY 16,149 16,151 148.89 ETH $21.993
ETH/USD 148.73 148.74 10,982 ETH $1.622.199
ETH/UST 147.61 147.62 726.96 ETH $107.379
ETP/BTC 0.0000537 0.0000540 11,273 ETP $4.542
ETP/ETH 0.00274 0.00275 2,633 ETP $1.061
ETP/USD 0.41 0.41 302,657 ETP $121.940
FSN/BTC 0.0000330 0.0000400 19.54 FSN $6
FSN/ETH 0.00161 0.00299 48.72 FSN $14
FSN/USD 0.25 0.54 37.00 FSN $11
FUN/BTC 0.0000005 0.0000005 279,903 FUN $990
FUN/ETH 0.0000240 0.0000243 1,421,677 FUN $5.029
FUN/USD 0.00357 0.00361 720,677 FUN $2.549
GEN/ETH 0.000443 0.000547 101.08 GEN $7
GEN/USD 0.067 0.083 97.23 GEN $6
GNO/ETH 0.089 0.090 6.69 GNO $88
GNO/USD 13.18 13.29 4.64 GNO $61
GNT/BTC 0.0000048 0.0000051 258.58 GNT $9
GNT/ETH 0.000239 0.000262 1,416 GNT $52
GNT/USD 0.036 0.040 2,479 GNT $90
GOT/ETH 0.000646 0.00470 65.82 GOT $15
GOT/EUR 0.20 0.25 39.44 GOT $9
GOT/USD 0.22 0.27 18,221 GOT $4.037
HOT_2/BTC 0.0000003 0.0000007 2,994 HOT_2 $7
HOT_2/ETH 0.0000160 0.0000370 4,100 HOT_2 $10
HOT_2/USD 0.00260 0.00575 2,994 HOT_2 $7
INT/ETH 0.000125 0.000150 887.45 INT $17
INT/USD 0.019 0.024 117,975 INT $2.205
KNC/BTC 0.0000312 0.0000320 5,595 KNC $1.324
KNC/ETH 0.000986 0.00230 146.65 KNC $35
KNC/USD 0.18 0.25 28.00 KNC $7
LEO/BTC 0.000120 0.000121 18,103 LEO $11.809
LEO/EOS 0.32 0.34 1,964 LEO $1.281
LEO/ETH 0.00610 0.00618 201.45 LEO $131
LEO/USD 0.91 0.92 331,458 LEO $216.216
LEO/UST 0.91 0.91 39,049 LEO $25.473
LRC/BTC 0.0000033 0.0000034 490.11 LRC $12
LRC/ETH 0.000166 0.000176 7,052 LRC $174
LRC/USD 0.020 0.035 9,990 LRC $247
LTC/BTC 0.00601 0.00601 2,263 LTC $102.130
LTC/USD 45.44 45.44 22,880 LTC $1.032.573
LTC/UST 45.11 45.20 198.12 LTC $8.941
LYM/BTC 0.0000003 0.0000010 22,514 LYM $54
LYM/ETH 0.0000012 0.0000440 1,764 LYM $4
LYM/USD 0.00260 0.00450 3,139 LYM $8
MAN/ETH 0.000580 0.00100 124.69 MAN $6
MAN/USD 0.051 0.15 4,444 MAN $232
MGO/ETH 0.0000067 0.000367 12,241 MGO $20
MGO/USD 0.011 0.012 892.13 MGO $1
MIOTA/BTC 0.0000272 0.0000273 74,238 MIOTA $15.195
MIOTA/ETH 0.00138 0.00139 16,335 MIOTA $3.343
MIOTA/EUR 0.19 0.19 37,668 MIOTA $7.710
MIOTA/GBP 0.16 0.16 1,656 MIOTA $339
MIOTA/JPY 22.33 22.36 2,000 MIOTA $409
MIOTA/USD 0.21 0.21 813,192 MIOTA $166.443
MKR/BTC 0.065 0.066 2.06 MKR $991
MKR/DAI 494.49 508.76 0.10 MKR $48
MKR/ETH 3.31 3.34 161.44 MKR $77.809
MKR/USD 493.33 514.04 0.59 MKR $283
MLN/ETH 0.013 0.038 2.00 MLN $6
MLN/USD 3.12 4.00 2.15 MLN $7
MTN/BTC 0.0000002 0.0000005 7,538 MTN $15
MTN/ETH 0.0000113 0.0000521 46,578 MTN $95
MTN/USD 0.00222 0.00400 102,512 MTN $208
NEC/BTC 0.0000111 0.0000180 1,089 NEC $98
NEC/ETH 0.000595 0.000628 10,181 NEC $919
NEC/USD 0.092 0.100 19,013 NEC $1.716
NEO/BTC 0.00118 0.00119 8,141 NEO $72.397
NEO/ETH 0.060 0.060 675.37 NEO $6.006
NEO/EUR 8.09 8.09 1,309 NEO $11.642
NEO/GBP 6.81 6.81 36.94 NEO $329
NEO/JPY 971.81 971.83 86.00 NEO $765
NEO/USD 8.95 8.95 40,179 NEO $357.325
NIO/ETH 0.0000088 0.0000151 11,007 NIO $44
NIO/USD 0.00148 0.00284 7,960 NIO $32
ODE/BTC 0.0000083 0.0000084 1,210 ODE $73
ODE/ETH 0.000312 0.000600 125.31 ODE $8
ODE/USD 0.060 0.067 38,538 ODE $2.315
OMG/BTC 0.0000996 0.0000996 72,675 OMG $54.337
OMG/DAI 0.57 0.78 4.29 OMG $3
OMG/ETH 0.00505 0.00510 1,852 OMG $1.385
OMG/USD 0.75 0.76 25,671 OMG $19.193
ORS/BTC 0.0000032 0.0000120 7,505 ORS $43
ORS/ETH 0.000185 0.000220 202.76 ORS $1
ORS/USD 0.031 0.034 677.60 ORS $4
PAI_2/BTC 0.0000011 0.0000029 695.29 PAI_2 $6
PAI_2/USD 0.010 0.019 349.00 PAI_2 $3
PAX/USD 1.00 4.00 499.95 PAX $498
PAX/UST 0.96 50.00 5.16 PAX $5
POA/BTC 0.0000019 0.0000042 559.63 POA $8
POA/ETH 0.0000605 0.000190 220.00 POA $3
POA/USD 0.014 0.019 998.00 POA $15
QTUM/BTC 0.000231 0.000234 136.99 QTUM $238
QTUM/ETH 0.012 0.012 3.32 QTUM $6
QTUM/USD 1.75 1.76 5,645 QTUM $9.797
RBT/BTC 0.98 0.98 6.74 RBT $49.416
RBT/USD 7,233 7,875 0.10 RBT $733
RCN/BTC 0.0000063 0.0000066 864.38 RCN $42
RCN/ETH 0.000319 0.000348 517.90 RCN $25
RCN/USD 0.045 0.062 3,028 RCN $147
RDN/BTC 0.0000139 0.0000263 323.69 RDN $42
RDN/ETH 0.000595 0.00149 69.03 RDN $9
RDN/USD 0.12 0.14 57.57 RDN $7
REP/BTC 0.00137 0.00140 0.80 REP $8
REP/ETH 0.070 0.072 0.68 REP $7
REP/USD 9.51 11.71 4.06 REP $42
REQ/BTC 0.0000014 0.0000023 100.99 REQ $1
REQ/ETH 0.0000928 0.000110 3,610 REQ $51
REQ/USD 0.01000 0.017 427.00 REQ $6
RLC/BTC 0.0000718 0.000122 68.00 RLC $37
RLC/ETH 0.00363 0.00398 13.95 RLC $8
RLC/USD 0.45 0.62 8.00 RLC $4
SAN/BTC 0.0000301 0.0000340 224.87 SAN $51
SAN/ETH 0.00146 0.00175 28.30 SAN $6
SAN/USD 0.23 0.26 80.29 SAN $18
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 778.00 SCR $4
SCR/USD 0.00175 0.00215 100,000 SCR $501
SEN/BTC 0.0000001 0.0000002 8,133 SEN $5
SEN/ETH 0.0000030 0.0000056 8,133 SEN $5
SEN/USD 0.000510 0.000680 3,757 SEN $2
SNT/BTC 0.0000015 0.0000015 13,670 SNT $150
SNT/ETH 0.0000744 0.0000748 145,859 SNT $1.604
SNT/USD 0.011 0.011 121,187 SNT $1.333
SPK/BTC 0.0000005 0.0000008 10,000 SPK $35
SPK/ETH 0.0000230 0.0000433 36,694 SPK $129
SPK/USD 0.00379 0.00459 10,000 SPK $35
SWM/ETH 0.0000990 0.000260 1,594 SWM $31
SWM/USD 0.015 0.036 199.00 SWM $4
TKN/ETH 0.00145 0.00165 102.87 TKN $23
TKN/USD 0.20 0.34 580.01 TKN $127
TNB/BTC 0.0000003 0.0000003 2,377 TNB $5
TNB/ETH 0.0000142 0.0000149 70,377 TNB $149
TNB/USD 0.00210 0.00258 18,516 TNB $39
TRI/ETH 0.0000092 0.0000104 13,807 TRI $12
TRI/USD 0.000588 0.00470 28,328 TRI $24
TRX/BTC 0.0000019 0.0000020 14,305 TRX $207
TRX/ETH 0.0000982 0.0000986 9,129 TRX $132
TRX/EUR 0.013 0.013 3,029 TRX $44
TRX/GBP 0.011 0.011 6,686 TRX $97
TRX/JPY 1.59 1.59 16,655 TRX $241
TRX/USD 0.015 0.015 396,870 TRX $5.734
UFR/ETH 0.000134 0.000165 91,656 UFR $1.784
UFR/USD 0.019 0.023 85,270 UFR $1.659
UST/USD 1.01 1.01 1,125,314 UST $1.131.728
UTK/BTC 0.0000018 0.0000019 162,909 UTK $2.267
UTK/ETH 0.0000942 0.0000961 117,066 UTK $1.629
UTK/USD 0.011 0.018 1,183 UTK $16
VEE/BTC 0.0000002 0.0000002 99,954 VEE $127
VEE/ETH 0.0000083 0.0000113 100,000 VEE $127
VEE/USD 0.00123 0.00175 15,000 VEE $19
VET/BTC 0.0000009 0.0000009 11,702,546 VET $80.694
VET/ETH 0.0000464 0.0000473 3,387 VET $23
VET/USD 0.00688 0.00719 319,175 VET $2.201
WAX/BTC 0.0000034 0.0000048 937.69 WAX $23
WAX/ETH 0.000162 0.000224 1,608 WAX $40
WAX/USD 0.025 0.035 2,604 WAX $64
WPR/BTC 0.0000009 0.0000017 1,269 WPR $10
WPR/ETH 0.0000522 0.0000767 3,454 WPR $28
WPR/USD 0.00663 0.011 26,965 WPR $215
WTC/ETH 0.00265 0.00500 26.99 WTC $13
WTC/USD 0.39 0.55 15.97 WTC $8
XLM/BTC 0.0000074 0.0000074 30,403 XLM $1.637
XLM/ETH 0.000373 0.000378 2,068 XLM $111
XLM/EUR 0.051 0.051 7,838 XLM $422
XLM/GBP 0.043 0.043 6,818 XLM $367
XLM/JPY 6.07 6.07 4,781 XLM $257
XLM/USD 0.056 0.056 123,483 XLM $6.648
XMR/BTC 0.00721 0.00722 2,180 XMR $118.060
XMR/USD 54.55 54.67 1,463 XMR $79.230
XRA/ETH 0.0000223 0.0000499 6,462 XRA $31
XRA/USD 0.00500 0.00600 47,775 XRA $229
XRP/BTC 0.0000302 0.0000303 995,138 XRP $225.913
XRP/USD 0.23 0.23 22,489,473 XRP $5.105.488
XTZ/BTC 0.000194 0.000195 122,464 XTZ $178.234
XTZ/USD 1.47 1.47 94,892 XTZ $138.106
XVG/BTC 0.0000006 0.0000006 27,156 XVG $123
XVG/ETH 0.0000233 0.0000319 1,728 XVG $8
XVG/EUR 0.00362 0.00418 5,101 XVG $23
XVG/GBP 0.00305 0.00352 5,841 XVG $26
XVG/JPY 0.44 0.50 6,640 XVG $30
XVG/USD 0.00401 0.00462 173,071 XVG $781
ZEC/BTC 0.00393 0.00393 1,453 ZEC $42.824
ZEC/USD 29.74 29.76 4,490 ZEC $132.351
ZIL/BTC 0.0000009 0.0000015 4,541 ZIL $29
ZIL/ETH 0.0000407 0.0000519 1,566 ZIL $10
ZIL/USD 0.00656 0.00777 25,744 ZIL $164
ZRX/BTC 0.0000314 0.0000315 416.90 ZRX $98
ZRX/DAI 0.20 0.35 30.00 ZRX $7
ZRX/ETH 0.00159 0.00161 3,637 ZRX $858
ZRX/USD 0.24 0.24 64,186 ZRX $15.137
1179 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 8443 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin

Các Tài Liệu:   Wallet   Khai thác bitcoin   Bitcoin miễn phí  Web Hosting