1. nguồn
  2. coinbase-pro

Coinbase Pro
, Coinbase Pro

pro.coinbase.com
Được cập nhật lần cuối 2019-08-20 13:05:00

Thị trường

Cặp tiền tệ Mua Bán Khối lượng 24s Khối lượng 24s USD
BAT/ETH 0.000915 0.000917 81,555 BAT $14.252
BAT/USDC 0.18 0.18 2,228,296 BAT $389.390
BCH/BTC 0.030 0.030 2,536 BCH $803.920
BCH/EUR 286.70 286.93 2,109 BCH $668.566
BCH/GBP 262.05 262.87 452.94 BCH $143.562
BCH/USD 317.28 317.29 13,108 BCH $4.154.543
BTC/EUR 9,634 9,639 1,539 BTC $16.377.692
BTC/GBP 8,823 8,825 518.44 BTC $5.517.085
BTC/USD 10,655 10,660 10,896 BTC $115.956.910
BTC/USDC 10,651 10,662 772.60 BTC $8.221.814
CVC/USDC 0.038 0.038 92,960 CVC $3.466
DAI/USDC 1.01 1.01 1,043,779 DAI $1.038.902
DNT/USDC 0.00676 0.00685 799,930 DNT $5.457
EOS/BTC 0.000340 0.000341 44,480 EOS $161.060
EOS/EUR 3.28 3.28 50,673 EOS $183.482
EOS/USD 3.63 3.63 282,518 EOS $1.022.978
ETC/BTC 0.000551 0.000554 39,555 ETC $233.340
ETC/EUR 5.32 5.33 40,700 ETC $240.095
ETC/GBP 4.89 4.89 12,413 ETC $73.223
ETC/USD 5.89 5.89 323,685 ETC $1.909.456
ETH/BTC 0.018 0.018 18,935 ETH $3.692.418
ETH/DAI 195.16 195.49 1,517 ETH $295.897
ETH/EUR 177.76 177.96 11,042 ETH $2.153.140
ETH/GBP 162.58 162.97 3,261 ETH $635.962
ETH/USD 196.65 196.66 76,179 ETH $14.855.081
ETH/USDC 196.53 196.69 3,631 ETH $708.116
GNT/USDC 0.051 0.052 51,084 GNT $2.618
LINK/ETH 0.012 0.012 42,254 LINK $101.752
LINK/USD 2.44 2.44 1,988,199 LINK $4.787.810
LOOM/USDC 0.031 0.031 160,844 LOOM $4.755
LTC/BTC 0.00705 0.00705 50,942 LTC $3.827.257
LTC/EUR 67.84 67.98 14,415 LTC $1.083.021
LTC/GBP 62.09 62.23 7,553 LTC $567.455
LTC/USD 75.17 75.18 134,038 LTC $10.070.146
MANA/USDC 0.036 0.036 98,855 MANA $3.560
MKR/BTC 0.082 0.083 1.85 MKR $927
MKR/USDC 491.00 524.99 3.69 MKR $1.849
REP/BTC 0.000957 0.000960 15,293 REP $155.502
REP/USD 10.18 10.20 65,419 REP $665.206
XLM/BTC 0.0000065 0.0000065 2,382,151 XLM $160.199
XLM/EUR 0.062 0.062 2,177,500 XLM $146.436
XLM/USD 0.069 0.069 8,195,185 XLM $551.123
XRP/BTC 0.0000257 0.0000257 6,388,903 XRP $1.743.274
XRP/EUR 0.25 0.25 2,539,890 XRP $693.034
XRP/USD 0.27 0.27 21,093,507 XRP $5.755.567
XTZ/BTC 0.000110 0.000110 171,199 XTZ $199.815
XTZ/USD 1.17 1.17 588,266 XTZ $686.595
ZEC/BTC 0.00487 0.00487 107.84 ZEC $5.596
ZEC/USDC 51.84 51.90 5,545 ZEC $287.782
ZRX/BTC 0.0000159 0.0000159 547,728 ZRX $92.288
ZRX/EUR 0.15 0.15 275,033 ZRX $46.341
ZRX/USD 0.17 0.17 2,209,377 ZRX $372.264
1167 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 8186 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin