1. nguồn
  2. coinbase-pro

Coinbase Pro
, Coinbase Pro

pro.coinbase.com
Được cập nhật lần cuối 2019-12-08 00:05:00

Thị trường

Cặp tiền tệ Mua Bán Khối lượng 24s Khối lượng 24s USD
BAT/ETH 0.00127 0.00128 156,798 BAT $28.808
BAT/USDC 0.19 0.19 3,515,979 BAT $645.977
BCH/BTC 0.028 0.028 1,024 BCH $216.687
BCH/EUR 191.04 191.23 628.76 BCH $133.098
BCH/GBP 161.09 161.10 188.93 BCH $39.993
BCH/USD 211.19 211.20 7,522 BCH $1.592.338
BTC/EUR 6,784 6,789 491.25 BTC $3.696.201
BTC/GBP 5,708 5,718 287.54 BTC $2.163.449
BTC/USD 7,497 7,497 4,871 BTC $36.647.367
BTC/USDC 7,497 7,497 176.60 BTC $1.328.780
CVC/USDC 0.027 0.027 212,147 CVC $5.699
DAI/USDC 0.99 0.99 583,426 DAI $578.209
DASH/BTC 0.00697 0.00698 986.58 DASH $51.988
DASH/USD 52.39 52.53 3,673 DASH $193.546
DNT/USDC 0.00659 0.00660 3,904,778 DNT $25.541
EOS/BTC 0.000363 0.000364 43,322 EOS $117.830
EOS/EUR 2.46 2.47 10,200 EOS $27.742
EOS/USD 2.72 2.72 76,717 EOS $208.659
ETC/BTC 0.000516 0.000517 7,558 ETC $29.233
ETC/EUR 3.50 3.51 5,409 ETC $20.923
ETC/GBP 2.94 2.97 3,093 ETC $11.963
ETC/USD 3.87 3.87 68,480 ETC $264.879
ETH/BTC 0.020 0.020 4,593 ETH $678.357
ETH/DAI 148.00 148.28 243.22 ETH $35.926
ETH/EUR 133.31 133.37 2,742 ETH $405.012
ETH/GBP 112.33 112.53 2,813 ETH $415.580
ETH/USD 147.26 147.27 22,356 ETH $3.302.131
ETH/USDC 147.27 147.38 678.57 ETH $100.232
GNT/USDC 0.037 0.037 31,379 GNT $1.144
LINK/ETH 0.014 0.014 46,754 LINK $95.691
LINK/USD 2.04 2.04 935,355 LINK $1.914.358
LOOM/USDC 0.023 0.023 889,811 LOOM $20.132
LTC/BTC 0.00602 0.00603 16,856 LTC $760.718
LTC/EUR 40.86 40.89 6,989 LTC $315.416
LTC/GBP 34.37 34.45 3,621 LTC $163.400
LTC/USD 45.16 45.20 57,648 LTC $2.601.681
MANA/USDC 0.025 0.025 18,510 MANA $462
MKR/BTC 0.082 0.083 1.85 MKR $891
MKR/USDC 491.00 524.99 3.69 MKR $1.777
REP/BTC 0.00137 0.00138 5,211 REP $54.116
REP/USD 10.29 10.33 25,871 REP $268.642
XLM/BTC 0.0000074 0.0000074 1,434,107 XLM $77.207
XLM/EUR 0.050 0.050 694,997 XLM $37.416
XLM/USD 0.055 0.055 11,706,916 XLM $630.257
XRP/BTC 0.0000304 0.0000304 1,987,992 XRP $451.308
XRP/EUR 0.21 0.21 2,580,607 XRP $585.841
XRP/USD 0.23 0.23 15,788,479 XRP $3.584.250
XTZ/BTC 0.000193 0.000194 471,051 XTZ $685.566
XTZ/USD 1.44 1.45 2,208,686 XTZ $3.214.511
ZEC/BTC 0.00393 0.00395 5,290 ZEC $155.907
ZEC/USDC 29.57 29.60 5,377 ZEC $158.486
ZRX/BTC 0.0000315 0.0000316 222,919 ZRX $52.570
ZRX/EUR 0.21 0.21 73,897 ZRX $17.427
ZRX/USD 0.24 0.24 1,237,414 ZRX $291.815
1179 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 8443 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin

Các Tài Liệu:   Wallet   Khai thác bitcoin   Bitcoin miễn phí  Web Hosting