1. nguồn
  2. coinsuper

Coinsuper
, Coinsuper

www.coinsuper.com
Được cập nhật lần cuối 2019-12-08 00:06:00

Thị trường

Cặp tiền tệ Mua Bán Khối lượng 24s Khối lượng 24s USD
ABBC/BTC 0.0000218 - 18,053,878 ABBC $2.945.160
AIT/ETH 0.0000055 - 6,942,425 AIT $5.615
ATOM/BTC 0.000501 - 80,118 ATOM $301.138
BBN/BTC 0.0000001 - 12,105 BBN $2
BCH/BTC 0.049 - 0.063 BCH $13
BCH/ETH 1.97 - 1.40 BCH $294
BCH/USD 416.58 - 53.97 BCH $11.394
BCHSV/BTC 0.013 - 1,425 BCHSV $140.199
BCHSV/ETH 0.61 - 467.98 BCHSV $46.057
BCHSV/USDT 95.36 - 1,425 BCHSV $140.232
BNB/USDT 15.58 - 30,165 BNB $469.734
BTC/PAX 11,527 - 0.48 BTC $3.576
BTC/TUSD 7,890 - 0.010 BTC $75
BTC/USD 7,498 - 2,706 BTC $20.298.491
BTC/USDC 11,561 - 33.07 BTC $248.069
BTC/USDT 7,479 - 8,082 BTC $60.626.108
CARD/ETH 0.0000006 - 103.81 CARD -
CRE/ETH 0.000200 - 244.51 CRE -
DAI/ETH 0.00729 - 57,157 DAI $56.645
DASH/BTC 0.00698 - 9,495 DASH $499.348
DASH/ETH 0.53 - 3,404 DASH $179.048
EDR/ETH 0.0000065 - 7,771 EDR $23
EOS/BTC 0.000363 - 1,588,955 EOS $4.306.149
EOS/ETH 0.018 - 9,275,938 EOS $25.138.266
EOS/USD 2.72 - 16,915 EOS $45.841
ETC/BTC 0.000516 - 12,055 ETC $46.522
ETC/ETH 0.028 - 6,514 ETC $25.137
ETC/USD 3.87 - 1,167 ETC $4.502
ETH/BTC 0.020 - 7,771 ETH $1.144.580
ETH/TUSD 270.00 - 0.030 ETH $4
ETH/USD 147.22 - 11,701 ETH $1.723.384
ETH/USDT 147.06 - 14,998 ETH $2.208.923
ETP/BTC 0.0000540 - 2,482 ETP $999
ETP/ETH 0.00275 - 2,580 ETP $1.038
HT/USDT 2.81 - 8,912 HT $25.056
IOST/BTC 0.0000008 - 525,317 IOST $3.186
IOST/USD 0.00607 - 4,446,440 IOST $26.965
KBC/BTC 0.0000042 - 2,501,568 KBC $73.975
LTC/BTC 0.00603 - 14,713 LTC $663.673
LTC/ETH 0.37 - 9,470 LTC $427.189
LTC/USD 45.16 - 7,575 LTC $341.691
LTC/USDT 45.10 - 30,725 LTC $1.385.963
MITX/ETH 0.0000122 - 4.00 MITX -
NEO/BTC 0.00119 - 1,115 NEO $9.925
NEO/ETH 0.061 - 1,342 NEO $11.942
OMG/BTC 0.0000997 - 17,822 OMG $13.284
OMG/ETH 0.00768 - 7,237 OMG $5.395
OMX/BTC 0.0000000 - 3,400 OMX $1
ONG/BTC 0.0000180 - 5,520,005 ONG $609.723
ONG/USDT 0.11 - 187,099 ONG $20.666
ONT/BTC 0.0000825 - 426,637 ONT $263.335
ONT/ETH 0.00454 - 13,870 ONT $8.561
ONT/USD 0.83 - 2,863,265 ONT $1.767.307
OST/BTC 0.0000014 - 1,672 OST $18
PAX/BTC 0.000124 - 4,460,971 PAX $4.447.300
PAX/USD 1.01 - 27.34 PAX $27
QTUM/BTC 0.000233 - 13,473 QTUM $23.367
QTUM/ETH 0.014 - 11,624 QTUM $20.161
SKY/BTC 0.0000400 - 107.63 SKY $54
SKY/USD 0.37 - 110.89 SKY $56
THRT/BTC 0.0000007 - 1,111,722 THRT $5.663
TOP/BTC 0.0000001 - 7,000 TOP $3.036
TOP/USD 0.00100 - 6,234 TOP $2.704
TRUE/BTC 0.0000150 - 1.02 TRUE -
TRUE/USD 4.90 - 241.06 TRUE $53
TRX/BTC 0.0000019 - 66,085,189 TRX $952.766
TRX/ETH 0.0000986 - 13,185,246 TRX $190.095
TRX/USD 0.015 - 73,471 TRX $1.059
TUSD/BTC 0.000136 - 5,860 TUSD $5.727
TUSD/ETH 0.00363 - 741.60 TUSD $725
TUSD/USD 0.99 - 3.08 TUSD $3
USDC/BTC 0.000124 - 3,517,348 USDC $3.517.308
USDC/USD 1.02 - 8.00 USDC $8
USDT/USD 1.00 - 729.22 USDT $729
UST/BTC 0.0000001 - 1,460 UST $1.469
UST/ETH 0.0000035 - 7,490 UST $7.532
VET/BTC 0.0000009 - 973,225 VET $6.608
VET/ETH 0.0000454 - 7,714 VET $52
VET/USD 0.00681 - 2,276,012 VET $15.455
WAVES/BTC 0.0000764 - 6,093 WAVES $3.479
WAVES/ETH 0.040 - 0.000200 WAVES -
WAVES/USD 1.60 - 1.50 WAVES $1
WGR/BTC 0.0000054 - 238,934 WGR $9.577
XEM/BTC 0.0000048 - 394,699 XEM $14.108
XEM/ETH 0.000299 - 141,835 XEM $5.070
XLM/BTC 0.0000074 - 55,015 XLM $2.964
XLM/ETH 0.000404 - 112,721 XLM $6.073
XRP/BTC 0.0000304 - 400,115 XRP $90.927
XRP/ETH 0.00155 - 5,433,548 XRP $1.234.785
XRP/USD 0.23 - 554,402 XRP $125.989
XTZ/BTC 0.000193 - 9,834 XTZ $14.180
ZIL/BTC 0.0000012 - 8,170 ZIL $52
ZIL/ETH 0.0000501 - 128,315 ZIL $812
ZPR/BTC 0.0000000 - 1.00 ZPR -
1179 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 8443 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin

Các Tài Liệu:   Wallet   Khai thác bitcoin   Bitcoin miễn phí  Web Hosting