1. nguồn
  2. coinsuper

Coinsuper
, Coinsuper

www.coinsuper.com
Được cập nhật lần cuối 2019-08-20 14:06:00

Thị trường

Cặp tiền tệ Mua Bán Khối lượng 24s Khối lượng 24s USD
AIT/ETH 0.0000107 - 11,357,069 AIT $24.204
ATOM/BTC 0.000266 - 6,552 ATOM $18.513
BBN/BTC 0.0000001 - 12,105 BBN $4
BCH/BTC 0.049 - 0.063 BCH $20
BCH/ETH 1.97 - 1.40 BCH $440
BCH/USD 416.58 - 53.97 BCH $17.031
BCHSV/BTC 0.013 - 1,871 BCHSV $261.894
BCHSV/ETH 0.61 - 467.98 BCHSV $65.513
BCHSV/USDT 140.21 - 4,941 BCHSV $691.673
BNB/USDT 27.95 - 1,957 BNB $54.581
BTC/PAX 11,527 - 0.48 BTC $5.071
BTC/TUSD 7,890 - 0.010 BTC $106
BTC/USD 10,649 - 994.96 BTC $10.583.680
BTC/USDC 11,561 - 33.07 BTC $351.770
BTC/USDT 10,648 - 1,764 BTC $18.762.021
BWX/ETH 0.0000889 - 30.79 BWX $3
CARD/ETH 0.0000006 - 103.81 CARD -
CCCX/ETH 0.0000846 - 947,897 CCCX $15.871
CCCX/USD 0.017 - 111,920 CCCX $1.874
CRE/ETH 0.000200 - 244.51 CRE $1
DAI/ETH 0.00729 - 57,157 DAI $56.865
DASH/BTC 0.00889 - 6,912 DASH $653.878
DASH/ETH 0.53 - 3,404 DASH $322.044
EDR/ETH 0.0000065 - 7,771 EDR $54
EOS/BTC 0.000341 - 303,101 EOS $1.095.304
EOS/ETH 0.018 - 520,402 EOS $1.880.555
EOS/USD 3.63 - 18,656 EOS $67.415
ETC/BTC 0.000554 - 35,239 ETC $209.169
ETC/ETH 0.028 - 6,514 ETC $38.664
ETC/USD 5.91 - 681.65 ETC $4.046
ETH/BTC 0.018 - 1,705 ETH $332.203
ETH/TUSD 270.00 - 0.030 ETH $6
ETH/USD 196.32 - 11,779 ETH $2.295.472
ETH/USDT 196.45 - 8,068 ETH $1.572.259
ETP/BTC 0.0000546 - 10.00 ETP $9
ETP/ETH 0.00419 - 18.41 ETP $16
HT/USDT 4.92 - 6,778 HT $33.048
IOST/BTC 0.0000008 - 355,481 IOST $3.124
IOST/USD 0.00886 - 3,624,583 IOST $31.854
LTC/BTC 0.00701 - 8,774 LTC $656.646
LTC/ETH 0.37 - 9,470 LTC $708.765
LTC/USD 74.63 - 4,982 LTC $372.870
LTC/USDT 74.65 - 8,370 LTC $626.455
MEDX/ETH 0.0000050 - 29.98 MEDX -
MITX/ETH 0.0000122 - 4.00 MITX -
NEO/BTC 0.000918 - 21,764 NEO $212.076
NEO/ETH 0.050 - 23,748 NEO $231.409
OMG/BTC 0.000114 - 13,108 OMG $15.862
OMG/ETH 0.00768 - 7,237 OMG $8.758
ONG/BTC 0.0000173 - 455,029 ONG $83.818
ONG/USDT 0.50 - 41.12 ONG $8
ONT/BTC 0.0000735 - 254,310 ONT $199.221
ONT/ETH 0.00454 - 13,870 ONT $10.866
ONT/USD 0.78 - 317,580 ONT $248.785
OST/BTC 0.0000014 - 1,672 OST $17
PAX/BTC 0.000124 - 4,460,971 PAX $4.429.190
PAX/USD 1.00 - 1,191 PAX $1.182
QTUM/BTC 0.000242 - 35,462 QTUM $92.121
QTUM/ETH 0.014 - 11,624 QTUM $30.196
SKY/BTC 0.0000502 - 341.46 SKY $272
SKY/USD 0.46 - 360.31 SKY $287
THRT/BTC 0.0000008 - 980,292 THRT $7.935
TOP/BTC 0.0000003 - 4,736,024 TOP $83.663
TOP/USD 0.00365 - 5,912,010 TOP $104.437
TRUE/BTC 0.0000343 - 133,886 TRUE $48.801
TRUE/USD 0.37 - 1,002 TRUE $365
TRX/BTC 0.0000016 - 4,920,137 TRX $86.281
TRX/ETH 0.0000889 - 1,194,935 TRX $20.955
TRX/USD 0.018 - 383,260 TRX $6.721
TUSD/BTC 0.000136 - 5,860 TUSD $5.837
TUSD/ETH 0.00363 - 741.60 TUSD $739
TUSD/USD 0.99 - 38.00 TUSD $38
USDC/BTC 0.000124 - 3,517,348 USDC $3.519.371
USDC/USD 1.00 - 1,312 USDC $1.313
USDT/USD 1.00 - 2,631 USDT $2.652
UST/BTC 0.0000001 - 1,460 UST $1.463
UST/ETH 0.0000035 - 7,490 UST $7.503
VET/BTC 0.0000004 - 44,348,832 VET $200.368
VET/ETH 0.0000454 - 7,714 VET $35
VET/USD 0.00455 - 56,297,190 VET $254.351
WAVES/BTC 0.000117 - 14,033 WAVES $17.546
WAVES/ETH 0.040 - 0.000200 WAVES -
WAVES/USD 1.60 - 1.50 WAVES $2
WGR/BTC 0.0000053 - 8,724 WGR $488
XEM/BTC 0.0000052 - 342,357 XEM $18.964
XEM/ETH 0.000299 - 141,835 XEM $7.857
XLM/BTC 0.0000065 - 72,269 XLM $4.861
XLM/ETH 0.000404 - 112,721 XLM $7.583
XRP/BTC 0.0000256 - 48,925 XRP $13.342
XRP/ETH 0.00139 - 55,585 XRP $15.158
XRP/USD 0.27 - 176,528 XRP $48.139
XTZ/BTC 0.000110 - 16,812 XTZ $19.585
ZIL/BTC 0.0000007 - 74,243 ZIL $547
ZIL/ETH 0.0000501 - 128,315 ZIL $946
ZPR/BTC 0.0000001 - 1,688,886 ZPR $1.626
1167 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 8186 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin