1. nguồn
  2. hitbtc

HitBTC
, HitBTC

hitbtc.com/
Được cập nhật lần cuối 2019-08-18 18:09:00

Thị trường

Cặp tiền tệ Mua Bán Khối lượng 24s Khối lượng 24s USD
1ST/BTC 0.0000118 0.0000123 667.00 1ST $85
1ST/ETH 0.000627 0.000645 465.00 1ST $59
ABYSS/BTC 0.0000013 0.0000013 67,480 ABYSS $932
ABYSS/ETH 0.0000697 0.0000700 4,220 ABYSS $58
ACAT/BTC 0.0000000 0.0000000 112,700 ACAT $32
ACAT/ETH 0.0000015 0.0000016 19,700 ACAT $6
ACAT/USD 0.000275 0.000405 4,100 ACAT $1
ACT/BTC 0.0000009 0.0000010 3,110 ACT $31
ACT/ETH 0.0000480 0.0000538 1,870 ACT $18
ACT/USD 0.00802 0.011 1,060 ACT $10
ADA/BTC 0.0000049 0.0000049 47,756,025 ADA $2.430.793
ADA/ETH 0.000258 0.000259 13,774,028 ADA $701.101
ADA/USD 0.051 0.051 93,769,058 ADA $4.772.867
ADH/BTC 0.0000001 0.0000001 441,870 ADH $1.271
ADH/ETH 0.0000057 0.0000061 377,400 ADH $1.085
ADX/BTC 0.0000079 0.0000080 386.70 ADX $32
ADX/ETH 0.000408 0.000424 21.30 ADX $2
ADX/USD 0.079 0.083 11.60 ADX $1
AE/BTC 0.0000231 0.0000232 1,148,133 AE $272.486
AEON/BTC 0.0000415 0.0000445 29.80 AEON $21
AGI/BTC 0.0000034 0.0000036 760.00 AGI $28
AMB/BTC 0.0000022 0.0000023 158.00 AMB $4
AMB/ETH 0.000116 0.000124 20.00 AMB -
AMB/USD 0.023 0.023 54.00 AMB $1
AMM/BTC 0.0000004 0.0000005 10,800 AMM $50
AMM/ETH 0.0000230 0.0000268 2,520 AMM $12
AMM/USD 0.00465 0.00650 960.00 AMM $4
AMP/BTC 0.0000005 0.0000005 55,279 AMP $6.591
ANT/BTC 0.0000660 0.0000669 8,874 ANT $6.096
APPC/BTC 0.0000032 0.0000035 1,624 APPC $59
APPC/ETH 0.000172 0.000184 304.00 APPC $11
APPC/USD 0.025 0.036 47.00 APPC $2
ARDR/BTC 0.0000053 0.0000054 1,544,491 ARDR $86.207
ARDR/USD 0.055 0.056 7,451 ARDR $416
ARN/BTC 0.0000187 0.0000189 178.20 ARN $36
ARN/ETH 0.000991 0.00107 48.80 ARN $10
ART/BTC 0.0000077 0.0000089 1,921 ART $155
ATM/BTC 0.0000001 0.0000002 249,400 ATM $79
ATM/USD 0.000100 0.000200 15,685,490 ATM $4.994
ATOM/BTC 0.000273 0.000282 54.45 ATOM $161
ATOM/ETH 0.015 0.015 0.18 ATOM $1
ATOM/USD 2.85 3.03 1.08 ATOM $3
AUC/BTC 0.0000004 0.0000004 578.00 AUC $2
AUC/ETH 0.0000204 0.0000239 267.00 AUC $1
AUTO/BTC 0.0000001 0.0000001 16,100 AUTO $17
AVT/ETH 0.000675 0.000700 0.10 AVT -
BANCA/BTC 0.0000000 0.0000000 8,716,000 BANCA $374
BANCA/ETH 0.0000002 0.0000002 2,076,000 BANCA $89
BANCA/USD 0.0000428 0.0000464 3,909,000 BANCA $168
BAT/BTC 0.0000177 0.0000177 100,398 BAT $17.864
BAT/ETH 0.000933 0.000937 311.60 BAT $55
BAT/USD 0.18 0.18 1,419 BAT $252
BCD/BTC 0.0000639 0.0000687 923.40 BCD $667
BCD/USD 0.68 0.71 3,896 BCD $2.814
BCH/BTC 0.031 0.031 133,843 BCH $43.165.863
BCH/DAI 318.06 319.83 0.00360 BCH $1
BCH/ETH 1.63 1.64 1.13 BCH $365
BCH/USD 320.30 321.74 79,403 BCH $25.608.207
BCHSV/BTC 0.014 0.014 41,764 BCHSV $5.740.485
BCHSV/USD 166.02 167.32 27,538 BCHSV $3.785.094
BCI/BTC 0.0000047 0.0000048 3.20 BCI -
BCN/BTC 0.0000001 0.0000001 2,708,700 BCN $1.659
BCN/EOS 0.000157 0.000169 67,200 BCN $41
BCN/ETH 0.0000031 0.0000033 1,231,000 BCN $754
BCN/USD 0.000609 0.000617 76,800 BCN $47
BCPT/BTC 0.0000031 0.0000031 1,031 BCPT $33
BCPT/ETH 0.000140 0.000170 798.00 BCPT $26
BDG/BTC 0.0000001 0.0000001 340.00 BDG -
BDG/ETH 0.0000039 0.0000046 170.00 BDG -
BERRY/BTC 0.0000000 0.0000000 715,040 BERRY $202
BERRY/ETH 0.0000015 0.0000016 156,980 BERRY $44
BERRY/USD 0.000279 0.000310 130.00 BERRY -
BET/BTC 0.0000039 0.0000040 3,421 BET $140
BET/ETH 0.000209 0.000224 41,045 BET $1.680
BETR/BTC 0.0000001 0.0000001 15,450 BETR $14
BETR/ETH 0.0000046 0.0000050 15,750 BETR $14
BETR/USD 0.000840 0.00113 100.00 BETR -
BIT/ETH 0.0000010 0.0000011 36,155,800 BIT $7.225
BITS/BTC 0.0000000 0.0000000 421,374,260 BITS $10.893
BITS/ETH 0.0000001 0.0000001 379,447,660 BITS $9.809
BITS/USD 0.0000255 0.0000272 192,758,360 BITS $4.983
BKX/BTC 0.0000006 0.0000006 87,240 BKX $591
BLZ/BTC 0.0000026 0.0000033 5.00 BLZ -
BMC/BTC 0.0000352 0.0000369 4,347 BMC $1.588
BMC/ETH 0.00187 0.00192 930.90 BMC $340
BMC/USD 0.34 0.38 304.80 BMC $111
BMH/BTC 0.0000001 0.0000001 86,610 BMH $53
BNB/BTC 0.00268 0.00269 481.47 BNB $13.407
BNB/ETH 0.14 0.14 10.73 BNB $299
BNB/USD 27.86 27.93 26.03 BNB $725
BNK/BTC 0.0000002 0.0000002 293,290 BNK $522
BNK/ETH 0.0000090 0.0000097 20,280 BNK $36
BNK/USD 0.00164 0.00183 200.00 BNK -
BNT/BTC 0.0000387 0.0000392 319,399 BNT $126.064
BNT/ETH 0.00206 0.00208 1.60 BNT $1
BNT/USD 0.40 0.41 253,841 BNT $100.189
BOS/BTC 0.0000025 0.0000029 100.00 BOS $3
BRD/BTC 0.0000288 0.0000290 13,745 BRD $4.128
BRD/ETH 0.00151 0.00157 732.50 BRD $220
BSTN/BTC 0.0000000 0.0000000 31,200,000 BSTN $299
BSTN/ETH 0.0000004 0.0000005 29,229,000 BSTN $281
BSTN/USD 0.0000937 0.0000951 14,436,000 BSTN $139
BTC/DAI 10,317 10,335 16.50 BTC $171.796
BTC/EOS 1,253 1,316 0.00300 BTC $31
BTC/PAX 10,363 10,375 0.27 BTC $2.833
BTC/USD 10,365 10,367 12,471 BTC $129.826.598
BTG/BTC 0.00134 0.00135 50,034 BTG $699.679
BTG/ETH 0.071 0.071 6,516 BTG $91.125
BTG/USD 13.91 13.99 4,047 BTG $56.594
BTM/BTC 0.0000059 0.0000061 575,782 BTM $50.399
BTM/ETH 0.000311 0.000332 359,549 BTM $31.472
BTM/USD 0.061 0.084 182,791 BTM $16.000
BTS/BTC 0.0000039 0.0000039 6,135,862 BTS $251.571
BTX/BTC 0.0000308 0.0000315 199.30 BTX $64
BTX/USD 0.32 0.33 8.40 BTX $3
C20/BTC 0.0000525 0.0000537 1,528 C20 $836
C20/ETH 0.00280 0.00283 1,518 C20 $830
CBC/BTC 0.0000006 0.0000007 980.00 CBC $7
CBC/ETH 0.0000370 0.0000390 2,100 CBC $15
CBC/USD 0.00713 0.00800 1,530 CBC $11
CDT/BTC 0.0000015 0.0000016 82,480 CDT $1.329
CDT/ETH 0.0000811 0.0000843 62,110 CDT $1.001
CDT/USD 0.014 0.018 100.00 CDT $2
CENNZ/BTC 0.0000017 0.0000018 16,258 CENNZ $284
CENNZ/ETH 0.0000893 0.0000976 11,694 CENNZ $204
CHAT/BTC 0.0000003 0.0000004 50.00 CHAT -
CHAT/ETH 0.0000194 0.0000236 200.00 CHAT $1
CHAT/USD 0.00332 0.00532 80.00 CHAT -
CHP/ETH 0.0000455 0.0000462 9,690 CHP $86
CHSB/BTC 0.0000008 0.0000008 2,620 CHSB $21
CHSB/ETH 0.0000414 0.0000426 3,870 CHSB $31
CLN/BTC 0.0000010 0.0000012 7,580 CLN $83
CLN/ETH 0.0000556 0.0000634 6,840 CLN $75
CLO/BTC 0.0000002 0.0000002 560,510 CLO $928
CLO/ETH 0.0000085 0.0000087 53,560 CLO $89
CLO/USD 0.00160 0.00199 4,700 CLO $8
CMCT/BTC 0.0000001 0.0000001 1,163,240 CMCT $847
CMCT/ETH 0.0000037 0.0000047 5,000 CMCT $4
CMCT/USD 0.000799 0.000873 11,630 CMCT $8
CND/BTC 0.0000007 0.0000007 3,542 CND $24
CND/ETH 0.0000344 0.0000356 567.00 CND $4
CND/USD 0.00678 0.00698 1,036 CND $7
COSM/BTC 0.0000011 0.0000011 542.00 COSM $7
COSM/ETH 0.0000595 0.0000654 491.00 COSM $6
COV/BTC 0.0000095 0.0000102 65.80 COV $6
COV/ETH 0.000510 0.000568 3.30 COV -
CPAY/ETH 0.0000900 0.0000992 94,102 CPAY $1.659
CPT/BTC 0.0000001 0.0000001 32,907,200 CPT $23.104
CRPT/BTC 0.0000395 0.0000398 33,077 CRPT $12.467
CRPT/USD 0.40 0.41 21,201 CRPT $7.991
CTX/BTC 0.0000016 0.0000017 15,500 CTX $1.753
CTX/ETH 0.0000500 0.0000520 1,000 CTX $113
CVC/USD 0.029 0.050 1,428 CVC $54
CVCOIN/BTC 0.0000114 0.0000144 1.00 CVCOIN -
CVCOIN/ETH 0.000546 0.000747 8.90 CVCOIN $1
CVCOIN/USD 0.12 0.19 0.10 CVCOIN -
CVT/BTC 0.0000004 0.0000004 20,490 CVT $90
CVT/ETH 0.0000207 0.0000231 73,360 CVT $321
CVT/USD 0.00345 0.00500 2,250 CVT $10
DADI/BTC 0.0000048 0.0000051 509.00 DADI $27
DADI/ETH 0.000255 0.000272 880.00 DADI $46
DADI/USD 0.045 0.090 155.00 DADI $8
DAN/BTC 0.0000004 0.0000005 110.00 DAN -
DASH/BTC 0.00922 0.00923 33,484 DASH $4.049.366
DASH/EOS 25.60 25.80 15.07 DASH $1.823
DASH/ETH 0.49 0.49 21,225 DASH $2.566.773
DASH/USD 95.39 95.80 4,801 DASH $580.609
DATA/BTC 0.0000010 0.0000011 47,607 DATA $515
DATA/ETH 0.0000545 0.0000561 1,273 DATA $14
DATA/USD 0.011 0.011 27,971 DATA $302
DATX/BTC 0.0000001 0.0000001 791,100 DATX $629
DATX/ETH 0.0000040 0.0000049 75,300 DATX $60
DBIX/BTC 0.0000091 0.0000092 8,231 DBIX $777
DCN/BTC 0.0000000 0.0000000 4,142,387,000 DCN $138.232
DCN/ETH 0.0000002 0.0000002 31,418,000 DCN $1.048
DCN/USD 0.0000334 0.0000339 33,923,000 DCN $1.132
DCR/BTC 0.00237 0.00249 6.10 DCR $157
DCR/ETH 0.13 0.14 1.92 DCR $50
DCR/USD 24.58 25.84 0.48 DCR $12
DCT/BTC 0.0000034 0.0000034 7,597 DCT $264
DENT/BTC 0.0000000 0.0000000 3,077,900 DENT $1.297
DENT/ETH 0.0000022 0.0000023 1,659,730 DENT $699
DENT/USD 0.000355 0.000650 24,000 DENT $10
DGB/BTC 0.0000009 0.0000009 3,902,476 DGB $35.391
DGB/ETH 0.0000463 0.0000471 170,983 DGB $1.551
DGB/USD 0.00913 0.00924 90,760 DGB $823
DGD/BTC 0.00184 0.00187 6.72 DGD $130
DGTX/BTC 0.0000050 0.0000050 4,627,935 DGTX $241.957
DGTX/ETH 0.000265 0.000269 457,983 DGTX $23.944
DGTX/USD 0.052 0.052 251,796 DGTX $13.164
DICE/BTC 0.0000479 0.0000494 41.20 DICE $21
DICE/ETH 0.00259 0.00273 1.00 DICE -
DIM/BTC 0.0000000 0.0000000 358,120 DIM $110
DIM/ETH 0.0000016 0.0000017 134,280 DIM $41
DIM/USD 0.000302 0.000329 308,750 DIM $95
DLT/BTC 0.0000040 0.0000044 1.00 DLT -
DNT/BTC 0.0000006 0.0000006 103.00 DNT $1
DOGE/BTC 0.0000003 0.0000003 550,237,440 DOGE $1.453.942
DOGE/ETH 0.0000137 0.0000137 84,331,030 DOGE $222.835
DOGE/USD 0.00269 0.00269 582,690,820 DOGE $1.539.696
DRG/BTC 0.0000090 0.0000101 2.80 DRG -
DRG/ETH 0.000471 0.000502 460.90 DRG $41
DRPU/BTC 0.0000090 0.0000111 150.00 DRPU $14
DRPU/ETH 0.000494 0.000605 5.00 DRPU -
DRT/BTC 0.0000001 0.0000001 16,420 DRT $16
DRT/ETH 0.0000049 0.0000064 4,940 DRT $5
DTR/BTC 0.0000016 0.0000017 2,080 DTR $33
DTR/ETH 0.0000789 0.0000857 165.00 DTR $3
EDG/BTC 0.0000021 0.0000022 315,914 EDG $6.908
EDG/ETH 0.000112 0.000118 3,465 EDG $76
EDG/USD 0.022 0.023 179,880 EDG $3.934
EDO/BTC 0.0000450 0.0000456 314,313 EDO $147.381
EDO/ETH 0.00239 0.00242 5.40 EDO $3
EDO/USD 0.47 0.47 216,620 EDO $101.573
EKO/BTC 0.0000002 0.0000003 47,180 EKO $118
EKO/ETH 0.0000129 0.0000135 2,030 EKO $5
ELEC/BTC 0.0000001 0.0000002 43,810 ELEC $65
ELEC/ETH 0.0000077 0.0000090 3,130 ELEC $5
ELEC/USD 0.00124 0.00249 600.00 ELEC $1
ELF/BTC 0.0000083 0.0000085 7,791 ELF $645
ELF/USD 0.086 0.091 2.30 ELF -
EMC/BTC 0.0000134 0.0000149 375.40 EMC $52
EMC/ETH 0.000676 0.000809 41.90 EMC $6
ENG/ETH 0.00185 0.00240 328.40 ENG $126
ENJ/BTC 0.0000062 0.0000062 710,515 ENJ $45.708
ENJ/ETH 0.000326 0.000337 1,314 ENJ $85
ENJ/USD 0.064 0.064 954.00 ENJ $61
EOS/BTC 0.000359 0.000359 9,548,069 EOS $35.422.871
EOS/DAI 3.70 3.70 27,625 EOS $102.489
EOS/ETH 0.019 0.019 590,274 EOS $2.189.889
EOS/PAX 3.72 3.73 1,222 EOS $4.532
EOS/USD 3.72 3.72 6,330,210 EOS $23.484.771
ETC/BTC 0.000543 0.000544 2,371,397 ETC $13.335.801
ETC/ETH 0.029 0.029 265,397 ETC $1.492.488
ETC/USD 5.64 5.65 875,936 ETC $4.925.920
ETH/BTC 0.019 0.019 154,589 ETH $30.170.066
ETH/DAI 194.92 195.17 6,631 ETH $1.294.218
ETH/EOS 35.64 35.94 21.17 ETH $4.132
ETH/PAX 195.95 196.18 6.32 ETH $1.233
ETH/USD 196.11 196.14 406,065 ETH $79.248.759
ETN/BTC 0.0000004 0.0000004 302,520 ETN $1.238
ETN/ETH 0.0000212 0.0000214 15,410 ETN $63
ETN/USD 0.00404 0.00430 4,590 ETN $19
ETP/BTC 0.0000829 0.0000837 155,370 ETP $133.928
ETP/ETH 0.00437 0.00456 7,972 ETP $6.872
ETP/USD 0.86 0.87 9,953 ETP $8.580
EVX/BTC 0.0000455 0.0000456 32,802 EVX $15.568
EVX/ETH 0.00240 0.00249 10,332 EVX $4.904
EVX/USD 0.47 0.47 11,206 EVX $5.319
EXP/BTC 0.0000033 0.0000039 1,126 EXP $40
FACE/BTC 0.0000001 0.0000001 2,022,770 FACE $1.760
FACE/ETH 0.0000046 0.0000046 1,842,650 FACE $1.603
FDZ/BTC 0.0000001 0.0000002 300.00 FDZ -
FDZ/ETH 0.0000075 0.0000088 190.00 FDZ -
FDZ/USD 0.00140 0.00266 90.00 FDZ -
FOTA/BTC 0.0000003 0.0000003 2,110 FOTA $6
FOTA/ETH 0.0000159 0.0000305 2,210 FOTA $7
FREC/BTC 0.0000000 0.0000000 5,100 FREC $1
FREC/ETH 0.0000006 0.0000008 2,100 FREC -
FTX/BTC 0.0000015 0.0000017 188.00 FTX $3
FTX/ETH 0.0000844 0.000106 1,542 FTX $23
FUEL/BTC 0.0000026 0.0000027 2,734,550 FUEL $7.398
FUEL/ETH 0.0000772 0.0000845 509,530 FUEL $1.378
FUEL/USD 0.012 0.015 465,180 FUEL $1.259
FUN/BTC 0.0000002 0.0000003 23,400 FUN $54
FUN/ETH 0.0000113 0.0000123 2,850 FUN $7
FUN/USD 0.00216 0.00234 360.00 FUN $1
FXT/BTC 0.0000002 0.0000002 22,280 FXT $36
FXT/ETH 0.0000111 0.0000113 920.00 FXT $1
GAME/BTC 0.0000200 0.0000210 870.00 GAME $36
GAS/BTC 0.000157 0.000160 30.69 GAS $51
GAS/ETH 0.00842 0.00876 18.40 GAS $31
GAS/USD 1.62 1.72 12.30 GAS $20
GBX/BTC 0.0000041 0.0000041 4,066 GBX $174
GBX/ETH 0.000209 0.000242 24.40 GBX $1
GBX/USD 0.041 0.045 6.40 GBX -
GET/BTC 0.0000009 0.0000010 7,190 GET $64
GNO/BTC 0.00143 0.00144 16.15 GNO $240
GNO/ETH 0.075 0.076 13.06 GNO $194
GNT/BTC 0.0000050 0.0000050 752,962 GNT $38.947
GNT/ETH 0.000259 0.000264 153,903 GNT $7.961
GNT/USD 0.051 0.052 124,745 GNT $6.452
GNX/BTC 0.0000016 0.0000018 334.00 GNX $7
GNX/ETH 0.0000739 0.000116 322.00 GNX $6
GUP/BTC 0.0000006 0.0000006 702,723 GUP $4.208
GVT/ETH 0.00599 0.00727 3.23 GVT $4
HBT/ETH 0.00150 0.00184 4,891 HBT $1.437
HBZ/BTC 0.0000000 0.0000000 119,700 HBZ $32
HBZ/ETH 0.0000011 0.0000019 22,200 HBZ $6
HBZ/USD 0.000275 0.000305 26,700 HBZ $7
HERO_2/BTC 0.0000032 0.0000034 143,290 HERO_2 $4.803
HERO_2/ETH 0.000173 0.000181 97,510 HERO_2 $3.268
HGT/BTC 0.0000000 0.0000000 21,616,950 HGT $9.951
HGT/ETH 0.0000023 0.0000024 19,231,380 HGT $8.853
HMQ/BTC 0.0000006 0.0000007 3,180 HMQ $21
HMQ/ETH 0.0000339 0.0000358 2,400 HMQ $16
HPC/BTC 0.0000061 0.0000067 689.00 HPC $43
HSR/BTC 0.0000180 0.0000207 0.20 HSR $1
HT/BTC 0.000473 0.000474 188.99 HT $917
HT/USD 4.91 4.92 60.18 HT $292
HTML/BTC 0.0000000 0.0000000 22,907,000 HTML $1.093
HTML/ETH 0.0000002 0.0000002 13,170,000 HTML $629
HTML/USD 0.0000458 0.0000590 336,000 HTML $16
HVN/BTC 0.0000005 0.0000005 3,474,730 HVN $17.265
HVN/ETH 0.0000248 0.0000264 2,250,980 HVN $11.185
ICX/BTC 0.0000195 0.0000196 2,883,436 ICX $602.748
ICX/ETH 0.00102 0.00104 275,843 ICX $57.662
ICX/USD 0.20 0.20 307,430 ICX $64.265
IDH/BTC 0.0000006 0.0000006 29,610 IDH $174
IDH/ETH 0.0000300 0.0000333 23,370 IDH $138
IGNIS/ETH 0.000160 0.000188 1.00 IGNIS -
IHT/BTC 0.0000005 0.0000005 3,754 IHT $17
IHT/ETH 0.0000237 0.0000265 2,915 IHT $13
IHT/USD 0.00432 0.00660 25.00 IHT -
IND/ETH 0.0000411 0.0000424 19,972 IND $161
INK/BTC 0.0000005 0.0000006 420.00 INK $2
INK/ETH 0.0000264 0.0000474 190.00 INK $1
INK/USD 0.00450 0.00560 420.00 INK $2
INSUR/BTC 0.0000000 0.0000000 600.00 INSUR -
INSUR/ETH 0.0000012 0.0000016 2,700 INSUR $1
IOST/BTC 0.0000009 0.0000009 8,199,150 IOST $72.879
IOST/USD 0.00885 0.00912 362,430 IOST $3.221
IPL/BTC 0.0000002 0.0000002 23,352,940 IPL $55.267
IPL/ETH 0.0000123 0.0000149 435,530 IPL $1.031
IPL/USD 0.00235 0.00259 57,270 IPL $136
IXT/BTC 0.0000006 0.0000006 17,349 IXT $105
IXT/ETH 0.0000306 0.0000327 20,948 IXT $126
JNT/ETH 0.000100 0.000154 464.00 JNT $11
KEY/BTC 0.0000001 0.0000002 20.00 KEY -
KEY/ETH 0.0000074 0.0000082 870.00 KEY $1
KICK/BTC 0.0000001 0.0000001 5,020 KICK $5
KIN/BTC 0.0000000 0.0000000 227,513,000 KIN $4.088
KIN/ETH 0.0000001 0.0000001 125,110,000 KIN $2.248
KMD/BTC 0.0000785 0.0000787 215,401 KMD $162.361
KMD/ETH 0.00414 0.00417 35,905 KMD $27.064
KMD/USD 0.81 0.82 75,264 KMD $56.731
KNC/BTC 0.0000150 0.0000158 2.90 KNC -
KNC/ETH 0.000799 0.000832 3.40 KNC $1
KNC/USD 0.15 0.15 131.90 KNC $21
LA/ETH 0.000430 0.000520 29.00 LA $2
LCC/BTC 0.0000010 0.0000011 83,118 LCC $906
LEND/BTC 0.0000003 0.0000003 11,765 LEND $40
LEND/ETH 0.0000169 0.0000184 129.00 LEND -
LIFE/BTC 0.0000000 0.0000000 35,957,000 LIFE $1.585
LINK/BTC 0.000242 0.000243 14,562 LINK $36.527
LINK/ETH 0.013 0.013 299.22 LINK $751
LINK/USD 2.51 2.52 1,247 LINK $3.129
LNC/BTC 0.0000011 0.0000012 8,730 LNC $101
LND/ETH 0.0000377 0.0000392 1,140 LND $9
LOC/BTC 0.0000408 0.0000423 59,834 LOC $25.363
LOC/ETH 0.00216 0.00224 9,453 LOC $4.007
LOC/USD 0.40 0.44 3.40 LOC $1
LOOM/BTC 0.0000025 0.0000037 1.00 LOOM -
LOOM/ETH 0.000153 0.000196 57.00 LOOM $2
LRC/BTC 0.0000035 0.0000035 4,004 LRC $147
LRC/ETH 0.000185 0.000187 44,866 LRC $1.645
LSK/BTC 0.000120 0.000121 551,367 LSK $689.379
LSK/EOS 0.33 0.34 446.30 LSK $558
LSK/ETH 0.00631 0.00640 16,538 LSK $20.678
LSK/USD 1.24 1.25 24,327 LSK $30.416
LTC/BTC 0.00743 0.00744 337,230 LTC $26.044.491
LTC/DAI 76.46 77.06 7.40 LTC $572
LTC/EOS 20.67 20.79 20.17 LTC $1.558
LTC/ETH 0.39 0.39 630.23 LTC $48.673
LTC/USD 77.04 77.11 748,178 LTC $57.782.257
LUN/BTC 0.000100 0.000101 103.53 LUN $108
MAID/BTC 0.0000170 0.0000171 2,182,655 MAID $384.664
MAID/ETH 0.000894 0.000905 325,189 MAID $57.310
MAID/USD 0.18 0.18 366,986 MAID $64.676
MAN/BTC 0.0000038 0.0000039 16,145 MAN $638
MAN/ETH 0.000199 0.000234 4,508 MAN $178
MAN/USD 0.029 0.060 318.00 MAN $13
MANA/BTC 0.0000036 0.0000036 73,347 MANA $2.711
MANA/ETH 0.000188 0.000189 17,683 MANA $654
MANA/USD 0.037 0.037 34,833 MANA $1.288
MCO/BTC 0.000331 0.000332 734.57 MCO $2.516
MCO/ETH 0.017 0.018 7.58 MCO $26
MCO/USD 3.43 3.45 123.86 MCO $424
MIOTA/BTC 0.0000239 0.0000240 4,627,632 MIOTA $1.152.276
MIOTA/ETH 0.00126 0.00127 2,927,835 MIOTA $729.028
MIOTA/USD 0.25 0.25 2,287,473 MIOTA $569.579
MITH/BTC 0.0000019 0.0000019 19,146 MITH $388
MITH/ETH 0.0000989 0.000108 6,761 MITH $137
MITH/USD 0.019 0.020 8,898 MITH $181
MITX/BTC 0.0000023 0.0000024 160,140 MITX $3.809
MITX/ETH 0.000125 0.000129 28,650 MITX $682
MKR/BTC 0.049 0.049 61.71 MKR $31.082
MKR/DAI 503.36 518.29 0.94 MKR $475
MKR/ETH 2.58 2.70 33.92 MKR $17.087
MKR/USD 507.76 510.76 1.84 MKR $926
MLN/BTC 0.000365 0.000424 3.28 MLN $14
MLN/ETH 0.019 0.022 0.27 MLN $1
MNX/BTC 0.0000339 0.0000429 39.40 MNX $14
MNX/ETH 0.00179 0.00231 25.00 MNX $9
MNX/USD 0.35 0.58 2.70 MNX $1
MRK/BTC 0.0000001 0.0000002 642,200 MRK $966
MRK/ETH 0.0000080 0.0000081 467,290 MRK $703
MTH/BTC 0.0000012 0.0000012 1,353 MTH $17
MTH/ETH 0.0000621 0.0000662 94.00 MTH $1
MTL/BTC 0.0000322 0.0000328 384,589 MTL $133.250
MTL/ETH 0.00172 0.00174 641.40 MTL $222
MTX/BTC 0.0000035 0.0000040 7,188 MTX $261
MTX/ETH 0.000178 0.000210 745.00 MTX $27
MTX/USD 0.028 0.049 228.00 MTX $8
MYB/ETH 0.0000033 0.0000040 4,740 MYB $3
MYST/BTC 0.0000046 0.0000052 105.00 MYST $5
MYST/ETH 0.000237 0.000282 102.00 MYST $5
NANJ/BTC 0.0000000 0.0000000 300.00 NANJ -
NANO/BTC 0.0000992 0.000100 67,754 NANO $69.356
NANO/ETH 0.00522 0.00533 12,517 NANO $12.813
NANO/USD 1.00 1.04 12,975 NANO $13.282
NAVI/BTC 0.0000000 0.0000000 100.00 NAVI -
NAVI/ETH 0.0000024 0.0000025 180.00 NAVI -
NCT/BTC 0.0000001 0.0000001 4,021,710 NCT $5.798
NCT/ETH 0.0000073 0.0000075 8,482,600 NCT $12.230
NCT/USD 0.00144 0.00162 1,571,620 NCT $2.266
NEBL/BTC 0.0000526 0.0000534 115,639 NEBL $63.761
NEBL/ETH 0.00280 0.00290 7,920 NEBL $4.367
NEO/BTC 0.000962 0.000964 525,953 NEO $5.201.225
NEO/DAI 9.97 10.07 52.03 NEO $515
NEO/EOS 2.68 2.69 4.95 NEO $49
NEO/ETH 0.051 0.051 237.19 NEO $2.346
NEO/USD 9.99 10.02 299,139 NEO $2.958.229
NEU/BTC 0.0000093 0.0000102 57.10 NEU $5
NEU/ETH 0.000500 0.000500 23.30 NEU $2
NEU/USD 0.070 0.11 8.50 NEU $1
NEXO/BTC 0.0000079 0.0000080 163,311 NEXO $13.364
NEXO/ETH 0.000413 0.000435 3,335 NEXO $273
NEXO/USD 0.081 0.084 1,811 NEXO $148
NGC/BTC 0.0000019 0.0000021 14,164 NGC $292
NGC/ETH 0.0000994 0.000105 463.00 NGC $10
NGC/USD 0.019 0.021 645.00 NGC $13
NLC2/BTC 0.0000002 0.0000003 143,040 NLC2 $342
NMR/BTC 0.000442 0.000483 0.10 NMR -
NOAH/BTC 0.0000000 0.0000000 1,068,150,700 NOAH $157.733
NOAH/ETH 0.0000008 0.0000008 28,179,300 NOAH $4.161
NOAH/USD 0.000146 0.000151 76,658,500 NOAH $11.320
NTK/BTC 0.0000013 0.0000013 8,935 NTK $121
NTK/ETH 0.0000704 0.0000723 30,293 NTK $412
NTK/USD 0.012 0.021 1,000 NTK $14
NXT/BTC 0.0000017 0.0000017 12,553,370 NXT $219.256
NXT/ETH 0.0000888 0.0000902 1,707,368 NXT $29.821
NXT/USD 0.017 0.018 2,385,613 NXT $41.667
OAX/BTC 0.0000073 0.0000073 11,716 OAX $885
OAX/ETH 0.000381 0.000396 75.40 OAX $6
OAX/USD 0.075 0.076 4,176 OAX $315
OCN/BTC 0.0000001 0.0000001 39,860 OCN $89
OCN/ETH 0.0000061 0.0000071 7,710 OCN $17
OMG/BTC 0.000120 0.000121 341,162 OMG $424.247
OMG/ETH 0.00633 0.00637 129,072 OMG $160.505
OMG/USD 1.25 1.25 32,781 OMG $40.764
ONT/BTC 0.0000768 0.0000771 1,360,200 ONT $1.081.112
ONT/ETH 0.00404 0.00408 584,482 ONT $464.557
ONT/USD 0.80 0.80 1,119,175 ONT $889.541
OPT/BTC 0.0000002 0.0000002 400.00 OPT $1
PAT/BTC 0.0000000 0.0000000 56,184,380 PAT $8.401
PAT/ETH 0.0000007 0.0000008 3,019,280 PAT $451
PAT/USD 0.000150 0.000195 15,861,900 PAT $2.372
PAX/BTC 0.000292 0.000308 509.00 PAX $509
PAX/EOS 0.30 0.59 3.00 PAX $3
PAX/ETH 0.011 0.012 204.00 PAX $204
PAX/USD 0.98 1.22 55.00 PAX $55
PAY/BTC 0.0000111 0.0000112 5,913 PAY $725
PAY/ETH 0.000586 0.000593 15.00 PAY $2
PIX/BTC 0.0000001 0.0000001 24,430 PIX $31
PIX/ETH 0.0000060 0.0000092 10,550 PIX $14
PKT/BTC 0.0000033 0.0000034 5,325 PKT $183
PKT/ETH 0.000168 0.000196 647.00 PKT $22
PLBT/BTC 0.000101 0.000105 195.10 PLBT $206
PLR/BTC 0.0000028 0.0000029 105,009 PLR $3.014
PLR/ETH 0.000147 0.000160 7,834 PLR $225
PLR/USD 0.028 0.033 116.00 PLR $3
PLU/BTC 0.000140 0.000140 3,518 PLU $5.095
PLU/ETH 0.00730 0.00753 1,185 PLU $1.716
PNT/BTC 0.0000000 0.0000000 70,000 PNT $13
PNT/ETH 0.0000009 0.0000013 10,600 PNT $2
POA/BTC 0.0000012 0.0000012 660.00 POA $9
POA/DAI 0.010 0.037 2,900 POA $39
POA/ETH 0.0000622 0.0000733 107.00 POA $1
POA/USD 0.012 0.019 27.00 POA -
POE/BTC 0.0000002 0.0000002 1,230 POE $3
POE/ETH 0.0000105 0.0000117 640.00 POE $1
POLY/BTC 0.0000037 0.0000037 246.40 POLY $9
POLY/ETH 0.000193 0.000202 37.90 POLY $1
POWR/BTC 0.0000053 0.0000053 67,025 POWR $3.643
POWR/ETH 0.000275 0.000284 14.20 POWR $1
PPC/BTC 0.0000419 0.0000422 63,201 PPC $27.595
PPC/USD 0.44 0.44 113,396 PPC $49.511
PPT/BTC 0.0000569 0.0000572 4,410 PPT $3.749
PPT/ETH 0.00299 0.00323 2.82 PPT $2
PRE/BTC 0.0000006 0.0000006 2,469,168 PRE $16.247
PRE/ETH 0.0000331 0.0000349 14,384 PRE $95
PRO/BTC 0.0000152 0.0000157 12,946 PRO $2.037
PRO/ETH 0.000789 0.000850 27.40 PRO $4
PROC/BTC 0.0000001 0.0000001 800.00 PROC $1
PTOY/BTC 0.0000009 0.0000010 140,901 PTOY $1.329
PTOY/ETH 0.0000482 0.0000522 2,994 PTOY $28
QKC/BTC 0.0000014 0.0000016 266.00 QKC $4
QKC/ETH 0.0000730 0.0000812 100.00 QKC $2
QTUM/BTC 0.000252 0.000254 889,930 QTUM $2.344.351
QTUM/ETH 0.013 0.013 276,642 QTUM $728.761
QTUM/USD 2.61 2.64 486,351 QTUM $1.281.199
R/BTC 0.0000081 0.0000081 24,357 R $2.000
R/ETH 0.000412 0.000440 42.00 R $3
RCN/BTC 0.0000014 0.0000015 121,977 RCN $1.824
RCN/ETH 0.0000740 0.0000789 673.00 RCN $10
RCN/USD 0.015 0.015 198.00 RCN $3
REP/BTC 0.000942 0.000945 42,765 REP $422.751
REP/ETH 0.050 0.050 11,549 REP $114.171
REX/BTC 0.0000021 0.0000022 1,193 REX $26
REX/ETH 0.000108 0.000134 949.00 REX $21
REX/USD 0.021 0.032 9.00 REX -
RLC/BTC 0.0000219 0.0000226 13.40 RLC $3
RVT/BTC 0.0000014 0.0000018 1.00 RVT -
SALT/BTC 0.0000105 0.0000110 2,023 SALT $199
SALT/ETH 0.000542 0.000690 15.40 SALT $2
SAN/ETH 0.00250 0.00349 8.10 SAN $4
SBD_2/BTC 0.0000406 0.0000456 675.35 SBD_2 $560
SBD_2/ETH 0.00220 0.00256 12.01 SBD_2 $10
SBD_2/USD 0.31 0.60 0.21 SBD_2 -
SBTC/BTC 0.000167 0.000175 5.53 SBTC $4
SBTC/ETH 0.00802 0.00934 3.17 SBTC $2
SC/BTC 0.0000002 0.0000002 167,065,240 SC $339.975
SCC/BTC 0.0000000 0.0000000 1,715,700 SCC $3.518
SCL/BTC 0.0000007 0.0000009 13.00 SCL -
SENT/BTC 0.0000005 0.0000005 1,031,450 SENT $5.087
SENT/ETH 0.0000251 0.0000283 430,400 SENT $2.123
SENT/USD 0.00491 0.00497 41,190 SENT $203
SHIP/BTC 0.0000005 0.0000005 900.00 SHIP $5
SHIP/ETH 0.0000258 0.0000288 650.00 SHIP $3
SMART/BTC 0.0000005 0.0000005 1,353,830 SMART $7.087
SMART/ETH 0.0000267 0.0000281 160,974 SMART $843
SMART/USD 0.00524 0.00524 226,608 SMART $1.186
SMT/BTC 0.0000004 0.0000005 4,890 SMT $19
SMT/ETH 0.0000199 0.0000215 18,380 SMT $72
SMT/USD 0.00389 0.00705 8,430 SMT $33
SNC/BTC 0.0000025 0.0000026 882.00 SNC $23
SNC/ETH 0.000134 0.000139 211.00 SNC $6
SNC/USD 0.026 0.028 251.00 SNC $7
SNGLS/BTC 0.0000007 0.0000007 6,953 SNGLS $51
SNM/BTC 0.0000056 0.0000059 93,701 SNM $857
SNM/ETH 0.000173 0.000185 10,820 SNM $99
SNT/BTC 0.0000017 0.0000017 28,112 SNT $507
SNT/ETH 0.0000911 0.0000936 562.00 SNT $10
SNT/USD 0.018 0.018 8,463 SNT $153
SOC/BTC 0.0000006 0.0000007 39,980 SOC $273
SPC/BTC 0.0000003 0.0000003 18,460 SPC $62
SPC/ETH 0.0000175 0.0000211 11,120 SPC $37
SPC/USD 0.00345 0.00464 2,220 SPC $7
SPD/BTC 0.0000000 0.0000000 29,329,600 SPD $14.527
SPD/ETH 0.0000024 0.0000025 7,005,430 SPD $3.470
SPF/BTC 0.0000001 0.0000001 16,090 SPF $13
SPF/ETH 0.0000043 0.0000049 7,150 SPF $6
SPF/USD 0.000833 0.00137 7,650 SPF $6
SRN/BTC 0.0000009 0.0000010 1,533 SRN $15
SRN/ETH 0.0000495 0.0000539 220.00 SRN $2
SRN/USD 0.00965 0.010 76.00 SRN $1
STAR/ETH 0.0000114 0.0000120 330,000 STAR $735
STEEM/BTC 0.0000166 0.0000168 1,892,617 STEEM $345.174
STORJ/BTC 0.0000133 0.0000138 215.00 STORJ $30
STORJ/ETH 0.000703 0.000754 15.40 STORJ $2
STORJ/USD 0.14 0.14 11.80 STORJ $2
STORM/BTC 0.0000001 0.0000002 34,340 STORM $54
STQ/BTC 0.0000000 0.0000000 781,500 STQ $55
STQ/ETH 0.0000004 0.0000004 133,100 STQ $9
STQ/USD 0.0000696 0.0000754 181,400 STQ $13
STRAT/BTC 0.0000354 0.0000357 790,805 STRAT $331.944
STRAT/ETH 0.00185 0.00189 22.33 STRAT $9
STRAT/USD 0.36 0.37 10.40 STRAT $4
STU/BTC 0.0000000 0.0000000 18,670 STU $8
STU/ETH 0.0000023 0.0000025 780.00 STU -
STU/USD 0.000446 0.000736 80.00 STU -
STX/BTC 0.0000014 0.0000015 366.00 STX $5
STX/ETH 0.0000754 0.0000808 843.00 STX $13
STX/USD 0.014 0.017 13.00 STX -
SUB/BTC 0.0000017 0.0000018 142,244 SUB $2.508
SUB/ETH 0.0000893 0.0000967 6,642 SUB $117
SUB/USD 0.017 0.020 3,293 SUB $58
SUR/BTC 0.0000546 0.0000610 3.30 SUR $2
SUR/ETH 0.00288 0.00320 8.70 SUR $5
SUR/USD 0.57 0.68 3.90 SUR $2
SWFTC/BTC 0.0000001 0.0000001 514,300 SWFTC $733
SWFTC/ETH 0.0000071 0.0000076 112,600 SWFTC $160
SWFTC/USD 0.00140 0.00145 222,600 SWFTC $317
SWM/BTC 0.0000048 0.0000049 16,254 SWM $815
SWM/ETH 0.000240 0.000265 194.90 SWM $10
SWM/USD 0.047 0.069 2.80 SWM -
SWT/BTC 0.0000056 0.0000058 1,665 SWT $103
SWT/ETH 0.000279 0.000311 105.00 SWT $6
TAU/BTC 0.0000008 0.0000009 71.00 TAU $1
TDS/BTC 0.0000003 0.0000003 218,390 TDS $597
TDS/ETH 0.0000139 0.0000155 236,820 TDS $648
TDS/USD 0.00276 0.00277 287,480 TDS $786
TEL/BTC 0.0000001 0.0000001 17,610,600 TEL $10.472
TEL/ETH 0.0000032 0.0000033 390,000 TEL $232
TIME/BTC 0.000137 0.000140 3.79 TIME $5
TIME/ETH 0.00726 0.00747 1.19 TIME $2
TIX/ETH 0.0000266 0.0000365 1,369 TIX $7
TKN/BTC 0.0000444 0.0000500 1,177 TKN $495
TKY/BTC 0.0000002 0.0000002 62,400 TKY $142
TNT/BTC 0.0000029 0.0000029 7,339,142 TNT $221.710
TNT/ETH 0.000152 0.000156 284,558 TNT $8.596
TNT/USD 0.030 0.031 2,685,481 TNT $81.127
TRAC/ETH 0.0000771 0.0000914 1,021 TRAC $15
TRST/BTC 0.0000018 0.0000020 5,300 TRST $99
TRUE/BTC 0.0000319 0.0000367 0.10 TRUE -
TRX/BTC 0.0000017 0.0000017 561,726,691 TRX $9.814.953
TRX/EOS 0.00483 0.00488 39,364 TRX $688
TRX/ETH 0.0000919 0.0000922 3,032,773 TRX $52.991
TRX/USD 0.018 0.018 605,285,581 TRX $10.576.050
TUSD/DAI 0.99 1.00 989.81 TUSD $987
USC/BTC 0.000265 0.000313 300.00 USC $293
USC/ETH 0.00788 0.00976 260.00 USC $254
USD/DAI 0.99 0.99 145,189 USD $145.189
USD/PAX 1.00 1.00 13,914 USD $13.914
USDT/USD 1.00 1.00 6,550 USDT $6.572
UTK/BTC 0.0000021 0.0000021 43,071 UTK $959
UTK/ETH 0.000110 0.000120 622.00 UTK $14
UTK/USD 0.019 0.025 153.00 UTK $3
UTT/BTC 0.0000330 0.0000352 2,524 UTT $847
UTT/ETH 0.00170 0.00186 2,434 UTT $816
UTT/USD 0.33 0.40 6,127 UTT $2.056
UUU/BTC 0.0000002 0.0000002 995,200 UUU $1.844
UUU/ETH 0.0000093 0.0000101 644,500 UUU $1.194
VET/BTC 0.0000004 0.0000004 81,098,570 VET $364.940
VET/ETH 0.0000229 0.0000231 19,500 VET $88
VIB/BTC 0.0000016 0.0000016 59,210 VIB $970
VIB/ETH 0.0000818 0.0000859 1,226 VIB $20
VIB/USD 0.016 0.017 14,090 VIB $231
VIBE/BTC 0.0000015 0.0000015 1,935 VIBE $30
WAVES/BTC 0.000121 0.000121 575,070 WAVES $728.304
WAX/BTC 0.0000054 0.0000054 444,304 WAX $24.873
WAX/ETH 0.000283 0.000288 10,324 WAX $578
WAX/USD 0.055 0.057 1,240 WAX $69
WINGS/BTC 0.0000038 0.0000039 199.00 WINGS $8
WTC/BTC 0.000137 0.000138 923.40 WTC $1.312
XAUR/BTC 0.0000032 0.0000035 286.00 XAUR $9
XAUR/ETH 0.000168 0.000191 283.00 XAUR $9
XBP/BTC 0.0000001 0.0000001 1,041,800 XBP $987
XDN/BTC 0.0000001 0.0000001 45,380 XDN $33
XDN/ETH 0.0000028 0.0000032 6,430 XDN $5
XDN/USD 0.000610 0.000647 41,900 XDN $30
XEM/BTC 0.0000053 0.0000053 20,646,553 XEM $1.142.393
XEM/EOS 0.015 0.015 115.00 XEM $6
XEM/ETH 0.000282 0.000283 3,713,607 XEM $205.477
XEM/USD 0.055 0.055 3,109,331 XEM $172.042
XLM/BTC 0.0000068 0.0000069 35,908,455 XLM $2.486.386
XLM/ETH 0.000361 0.000363 9,140,222 XLM $632.890
XLM/USD 0.071 0.071 19,508,178 XLM $1.350.792
XMC/BTC 0.0000482 0.0000544 59.90 XMC $30
XMC/ETH 0.00267 0.00347 7.37 XMC $4
XMR/BTC 0.00812 0.00812 26,258 XMR $2.195.779
XMR/DAI 83.55 84.18 3.02 XMR $253
XMR/EOS 22.58 22.70 7.44 XMR $622
XMR/ETH 0.43 0.43 8,462 XMR $707.631
XMR/USD 84.10 84.40 40,953 XMR $3.424.534
XRP/BTC 0.0000278 0.0000278 56,924,221 XRP $16.294.658
XRP/DAI 0.29 0.29 79,075 XRP $22.635
XRP/EOS 0.077 0.078 124.60 XRP $36
XRP/ETH 0.00147 0.00147 55,497 XRP $15.886
XTZ/BTC 0.000117 0.000118 114,706 XTZ $140.434
XTZ/ETH 0.00617 0.00626 21,261 XTZ $26.030
XTZ/USD 1.22 1.22 152,234 XTZ $186.380
XUC/BTC 0.000141 0.000148 31.02 XUC $47
XUC/ETH 0.00705 0.00791 30.74 XUC $46
XUC/USD 1.44 1.56 28.00 XUC $42
XVG/BTC 0.0000005 0.0000005 34,415,120 XVG $190.059
XVG/ETH 0.0000280 0.0000283 3,178,710 XVG $17.555
XVG/USD 0.00548 0.00556 7,428,430 XVG $41.024
XZC/BTC 0.000643 0.000649 9,375 XZC $62.818
XZC/ETH 0.034 0.035 4.50 XZC $30
XZC/USD 6.57 6.87 1,949 XZC $13.060
YCC/BTC 0.0000010 0.0000011 544,720 YCC $5.719
YOYOW/BTC 0.0000010 0.0000012 402.00 YOYOW $5
ZAP/BTC 0.0000006 0.0000007 54,194 ZAP $344
ZAP/ETH 0.0000323 0.0000344 4,077 ZAP $26
ZAP/USD 0.00592 0.00690 810.00 ZAP $5
ZEC/BTC 0.00510 0.00510 46,179 ZEC $2.433.829
ZEC/EOS 14.17 14.26 34.90 ZEC $1.840
ZEC/ETH 0.27 0.27 10,959 ZEC $577.604
ZEC/USD 52.85 52.89 40,851 ZEC $2.153.059
ZEN/BTC 0.000518 0.000530 14,415 ZEN $77.655
ZEN/ETH 0.027 0.028 2,045 ZEN $11.019
ZEN/USD 5.32 5.60 2,209 ZEN $11.900
ZIL/BTC 0.0000008 0.0000008 19,000,390 ZIL $148.400
ZIL/USD 0.00779 0.00790 12,937,024 ZIL $101.043
ZPR/ETH 0.0000050 0.0000079 10,800 ZPR $10
ZPT/BTC 0.0000010 0.0000010 1,875 ZPT $19
ZPT/ETH 0.0000500 0.0000686 351.00 ZPT $4
ZPT/USD 0.00966 0.014 56.00 ZPT $1
ZRC/BTC 0.000134 0.000140 70,621 ZRC $98.477
ZRX/BTC 0.0000170 0.0000170 2,537,732 ZRX $443.054
ZRX/ETH 0.000897 0.000903 757,066 ZRX $132.173
ZRX/USD 0.18 0.18 517,472 ZRX $90.344
ZSC/BTC 0.0000001 0.0000001 5,970 ZSC $5
ZSC/ETH 0.0000041 0.0000057 630.00 ZSC -
ZSC/USD 0.000782 0.00129 3,310 ZSC $3
1167 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 8186 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin