1. nguồn
  2. hitbtc

HitBTC
, HitBTC

hitbtc.com/
Được cập nhật lần cuối 2019-12-09 13:09:00

Thị trường

Cặp tiền tệ Mua Bán Khối lượng 24s Khối lượng 24s USD
1ST/BTC 0.0000118 0.0000130 37.00 1ST $3
1ST/ETH 0.000473 0.000660 1.00 1ST -
ABYSS/BTC 0.0000011 0.0000012 90.00 ABYSS $1
ABYSS/ETH 0.0000569 0.0000583 20.00 ABYSS -
ACAT/BTC 0.0000000 0.0000000 3,100 ACAT -
ACAT/ETH 0.0000010 0.0000012 5,000 ACAT $1
ACAT/USD 0.000160 0.000183 400.00 ACAT -
ACT/BTC 0.0000008 0.0000009 740.00 ACT $5
ACT/ETH 0.0000360 0.0000495 470.00 ACT $3
ACT/USD 0.00551 0.00756 10.00 ACT -
ADA/BCH 0.000179 0.000180 41.00 ADA $2
ADA/BTC 0.0000051 0.0000051 36,695,638 ADA $1.403.647
ADA/ETH 0.000255 0.000255 4,069,665 ADA $155.669
ADA/USD 0.038 0.038 51,037,154 ADA $1.952.225
ADH/BTC 0.0000001 0.0000001 441,870 ADH $183
ADH/ETH 0.0000057 0.0000061 377,400 ADH $156
ADK/BTC 0.000235 0.000246 24,551 ADK $43.155
ADX/BTC 0.0000110 0.0000110 642.10 ADX $51
ADX/ETH 0.000536 0.000550 12.70 ADX $1
ADX/USD 0.078 0.083 1.00 ADX -
AE/BTC 0.0000216 0.0000217 1,059,571 AE $171.709
AEON/BTC 0.0000225 0.0000244 1,094 AEON $201
AGI/BTC 0.0000024 0.0000027 919.00 AGI $19
AMB/BTC 0.0000029 0.0000030 51,910 AMB $1.148
AMB/ETH 0.000145 0.000153 422.00 AMB $9
AMB/USD 0.021 0.022 52.00 AMB $1
AMM/BTC 0.0000004 0.0000004 3,780 AMM $10
AMM/ETH 0.0000161 0.0000226 500.00 AMM $1
AMM/USD 0.00250 0.00485 1,730 AMM $5
AMP/BTC 0.0000002 0.0000003 3,587,329 AMP $3.892.782
ANT/BTC 0.0000706 0.0000710 970.70 ANT $517
APPC/BTC 0.0000040 0.0000040 3,105 APPC $93
APPC/ETH 0.000198 0.000203 19.00 APPC $1
APPC/USD 0.029 0.031 34.00 APPC $1
ARDR/BTC 0.0000062 0.0000063 962,143 ARDR $45.577
ARDR/USD 0.046 0.048 317.00 ARDR $15
ARN/BTC 0.0000220 0.0000220 3.00 ARN -
ARN/ETH 0.00109 0.00112 3.00 ARN -
ART/BTC 0.0000032 0.0000034 5,048 ART $117
ATM/BTC 0.0000001 0.0000002 249,400 ATM $39
ATM/USD 0.000100 0.000200 15,685,490 ATM $2.428
ATOM/BCH 0.018 0.018 1,165 ATOM $4.525
ATOM/BTC 0.000518 0.000520 633.50 ATOM $2.460
ATOM/ETH 0.026 0.026 0.10 ATOM -
ATOM/USD 3.88 3.90 22.87 ATOM $89
AUC/BTC 0.0000003 0.0000003 1,380 AUC $1
AUC/ETH 0.0000165 0.0000170 1,501 AUC $2
AUTO/BTC 0.0000000 0.0000000 15,480 AUTO $7
AVT/ETH 0.000517 0.000779 7,619 AVT $601
BANCA/BTC 0.0000000 0.0000000 40,616,000 BANCA $893
BANCA/ETH 0.0000001 0.0000002 551,000 BANCA $12
BANCA/USD 0.0000192 0.0000237 846,000 BANCA $19
BAT/BTC 0.0000253 0.0000253 45,490 BAT $8.411
BAT/ETH 0.00126 0.00127 456.40 BAT $84
BAT/USD 0.19 0.19 3,812 BAT $705
BCD/BTC 0.0000501 0.0000512 481.60 BCD $183
BCD/USD 0.37 0.39 1.00 BCD -
BCH/BTC 0.028 0.028 22,881 BCH $4.877.745
BCH/DAI 210.48 211.13 0.013 BCH $3
BCH/ETH 1.42 1.42 1.24 BCH $264
BCH/USD 212.97 213.15 50,050 BCH $10.669.466
BCHSV/BTC 0.014 0.014 41,764 BCHSV $4.184.780
BCHSV/USD 166.02 167.32 27,538 BCHSV $2.759.312
BCI/BTC 0.0000061 0.0000062 3,649 BCI $158
BCN/BTC 0.0000000 0.0000000 10,382,100 BCN $3.326
BCN/EOS 0.000115 0.000120 401,900 BCN $129
BCN/ETH 0.0000021 0.0000022 2,527,800 BCN $810
BCN/USD 0.000322 0.000324 3,808,500 BCN $1.220
BCPT/BTC 0.0000038 0.0000038 46,810 BCPT $1.365
BCPT/ETH 0.000187 0.000190 3,094 BCPT $90
BDG/BTC 0.0000001 0.0000001 31,000 BDG $26
BDG/ETH 0.0000053 0.0000067 350.00 BDG -
BERRY/BTC 0.0000000 0.0000000 218,250 BERRY $64
BERRY/ETH 0.0000019 0.0000022 2,300 BERRY $1
BERRY/USD 0.000285 0.000341 10.00 BERRY -
BET/BTC 0.0000047 0.0000047 1,554,313 BET $54.281
BET/ETH 0.000231 0.000234 634,985 BET $22.175
BETR/BTC 0.0000001 0.0000001 201,550 BETR $195
BETR/ETH 0.0000065 0.0000078 27,810 BETR $27
BETR/USD 0.000848 0.00123 10.00 BETR -
BITS/BTC 0.0000000 0.0000000 9,718,858,310 BITS $7.198
BITS/ETH 0.0000000 0.0000000 1,118,895,710 BITS $829
BITS/USD 0.0000007 0.0000008 2,616,978,500 BITS $1.938
BKX/BTC 0.0000006 0.0000006 15,936 BKX $69
BKX/USD 0.00436 0.00450 9,595 BKX $41
BLZ/BTC 0.0000027 0.0000029 3.00 BLZ -
BMC/BTC 0.0000168 0.0000175 11.80 BMC $2
BMC/ETH 0.000866 0.000922 0.90 BMC -
BMC/USD 0.12 0.14 98.30 BMC $13
BMH/BTC 0.0000000 0.0000000 938,800 BMH $233
BNB/BTC 0.00208 0.00209 1,261 BNB $19.680
BNB/ETH 0.10 0.10 27.34 BNB $427
BNB/USD 15.60 15.61 49.44 BNB $772
BNK/BTC 0.0000002 0.0000002 1,180,100 BNK $1.368
BNK/ETH 0.0000077 0.0000080 189,410 BNK $220
BNK/USD 0.00112 0.00121 880.00 BNK $1
BNT/BTC 0.0000363 0.0000366 260,513 BNT $70.941
BNT/ETH 0.00181 0.00183 102.70 BNT $28
BNT/USD 0.27 0.27 172,479 BNT $46.969
BRD/BTC 0.0000355 0.0000357 8,065 BRD $2.139
BRD/ETH 0.00166 0.00172 1.50 BRD -
BSV/BTC 0.013 0.013 49,054 BSV $4.712.954
BSV/USD 96.02 96.13 51,560 BSV $4.953.656
BTC/DAI 7,494 7,507 18.26 BTC $137.007
BTC/EOS 1,253 1,316 0.00300 BTC $23
BTC/PAX 7,494 7,509 0.34 BTC $2.557
BTC/USD 7,498 7,498 24,406 BTC $183.091.857
BTG/BTC 0.000796 0.000797 26,503 BTG $157.878
BTG/ETH 0.040 0.040 4,425 BTG $26.358
BTG/USD 5.97 5.99 15,871 BTG $94.544
BTM/BTC 0.0000067 0.0000068 2,404,684 BTM $182.662
BTM/ETH 0.000340 0.000349 529,689 BTM $40.236
BTM/USD 0.051 0.052 6,787,712 BTM $515.602
BTS/BTC 0.0000027 0.0000027 2,592,636 BTS $52.198
BTX/BTC 0.0000210 0.0000220 9,880 BTX $1.553
BTX/USD 0.16 0.18 20.00 BTX $3
C20/BTC 0.0000549 0.0000550 1,993 C20 $820
C20/ETH 0.00273 0.00278 200.00 C20 $82
CDT/BTC 0.0000013 0.0000013 21,460 CDT $203
CDT/ETH 0.0000625 0.0000635 170.00 CDT $2
CDT/USD 0.00913 0.00929 530.00 CDT $5
CENNZ/BTC 0.0000183 0.0000184 3,467,573 CENNZ $474.575
CENNZ/ETH 0.000900 0.000920 56,494 CENNZ $7.732
CHAT/BTC 0.0000002 0.0000002 5,240 CHAT $10
CHAT/ETH 0.0000094 0.0000126 3,280 CHAT $6
CHAT/USD 0.00145 0.00220 1,350 CHAT $3
CHP/ETH 0.0000330 0.0000342 19,950 CHP $99
CHSB/BTC 0.0000010 0.0000010 1,096,110 CHSB $8.496
CHSB/ETH 0.0000516 0.0000522 779,160 CHSB $6.039
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 148,340 CLO $113
CLO/ETH 0.0000048 0.0000054 6,110 CLO $5
CLO/USD 0.000770 0.000800 108,880 CLO $83
CMCT/BTC 0.0000001 0.0000001 680.00 CMCT -
CMCT/ETH 0.0000029 0.0000031 250.00 CMCT -
CMCT/USD 0.000435 0.000465 1,760 CMCT $1
CND/BTC 0.0000013 0.0000013 5,081 CND $50
CND/ETH 0.0000644 0.0000665 553.00 CND $5
CND/USD 0.00948 0.010 133.00 CND $1
CNX/BTC 0.000280 0.000290 65.80 CNX $127
COSM/BTC 0.0000011 0.0000013 1.00 COSM -
COSM/ETH 0.0000616 0.0000666 129.00 COSM $1
COV/BTC 0.0000074 0.0000076 10.30 COV $1
COV/ETH 0.000297 0.000655 16.20 COV $1
CPAY/ETH 0.000167 0.000203 55,156 CPAY $1.378
CPT/BTC 0.0000000 0.0000000 3,270,300 CPT $676
CRPT/BTC 0.0000559 0.0000565 19,389 CRPT $8.215
CRPT/USD 0.42 0.43 362.40 CRPT $154
CSNO/BTC 0.0000036 0.0000037 12.00 CSNO -
CTX/BTC 0.0000016 0.0000017 15,500 CTX $1.181
CTX/ETH 0.0000500 0.0000520 1,000 CTX $76
CVC/USD 0.020 0.029 348.00 CVC $9
CVT/BTC 0.0000010 0.0000011 71,160 CVT $452
CVT/ETH 0.0000429 0.0000525 295,920 CVT $1.881
CVT/USD 0.00320 0.00810 130.00 CVT $1
DAN/BTC 0.0000004 0.0000004 21,340 DAN $58
DASH/BCH 0.25 0.25 9.85 DASH $512
DASH/BTC 0.00696 0.00697 18,864 DASH $981.248
DASH/EOS 18.96 19.00 0.071 DASH $4
DASH/ETH 0.35 0.35 6,254 DASH $325.305
DASH/USD 52.28 52.32 18,865 DASH $981.319
DATA/BTC 0.0000024 0.0000024 731,979 DATA $13.059
DATA/ETH 0.000119 0.000122 181,852 DATA $3.244
DATA/USD 0.018 0.019 81,119 DATA $1.447
DATX/BTC 0.0000000 0.0000000 6,700 DATX $2
DATX/ETH 0.0000008 0.0000019 29,700 DATX $7
DBIX/BTC 0.0000115 0.0000120 5,854 DBIX $506
DCN/BTC 0.0000000 0.0000000 637,739,000 DCN $11.333
DCN/ETH 0.0000001 0.0000001 6,258,310,000 DCN $111.217
DCN/USD 0.0000178 0.0000182 4,228,948,000 DCN $75.153
DCR/BTC 0.00270 0.00272 19.68 DCR $400
DCR/ETH 0.13 0.14 0.00300 DCR -
DCR/USD 20.21 20.42 2.66 DCR $54
DCT/BTC 0.0000029 0.0000029 2,853 DCT $53
DENT/BTC 0.0000000 0.0000000 21,686,400 DENT $4.101
DENT/ETH 0.0000013 0.0000013 2,333,070 DENT $441
DENT/USD 0.000161 0.000224 100.00 DENT -
DGB/BTC 0.0000009 0.0000009 4,607,940 DGB $29.711
DGB/ETH 0.0000431 0.0000435 1,070,454 DGB $6.902
DGB/USD 0.00647 0.00654 363,821 DGB $2.346
DGD/BTC 0.00227 0.00232 58.40 DGD $964
DGTX/BTC 0.0000056 0.0000056 3,143,682 DGTX $131.170
DGTX/ETH 0.000279 0.000287 52,574 DGTX $2.194
DGTX/USD 0.042 0.042 51,954 DGTX $2.168
DICE/BTC 0.0000392 0.0000400 280.80 DICE $83
DICE/ETH 0.00198 0.00228 90.70 DICE $27
DIM/BTC 0.0000000 0.0000000 2,437,020 DIM $147
DIM/ETH 0.0000004 0.0000005 117,790 DIM $7
DIM/USD 0.0000576 0.0000650 2,154,180 DIM $130
DLT/BTC 0.0000055 0.0000057 0.40 DLT -
DNT/BTC 0.0000009 0.0000009 523.00 DNT $4
DOGE/BTC 0.0000003 0.0000003 76,137,710 DOGE $165.346
DOGE/ETH 0.0000146 0.0000146 19,967,660 DOGE $43.363
DOGE/USD 0.00218 0.00218 42,497,820 DOGE $92.291
DRG/BTC 0.0000061 0.0000063 661.20 DRG $34
DRG/ETH 0.000272 0.000341 2.40 DRG -
DRT/BTC 0.0000001 0.0000001 338,730 DRT $237
DRT/ETH 0.0000047 0.0000072 104,350 DRT $73
DTR/BTC 0.0000020 0.0000024 255.00 DTR $4
DTR/ETH 0.000100 0.000130 271.00 DTR $4
EDG/BTC 0.0000011 0.0000012 1,937 EDG $16
EDG/ETH 0.0000552 0.0000596 24.40 EDG -
EDG/USD 0.00826 0.00893 1,780 EDG $15
EDO/BTC 0.0000329 0.0000333 595,542 EDO $147.463
EDO/ETH 0.00164 0.00167 1,584 EDO $392
EDO/USD 0.25 0.25 91,663 EDO $22.697
EKO/BTC 0.0000002 0.0000002 550.00 EKO $1
EKO/ETH 0.0000088 0.0000102 40.00 EKO -
ELEC/BTC 0.0000001 0.0000001 49,310 ELEC $27
ELEC/ETH 0.0000037 0.0000037 28,150 ELEC $15
ELEC/USD 0.000265 0.000949 50.00 ELEC -
ELF/BTC 0.0000083 0.0000083 21.30 ELF $1
ELF/USD 0.060 0.063 18.50 ELF $1
EMC/BTC 0.0000124 0.0000126 69,790 EMC $6.209
EMC/ETH 0.000501 0.000629 20,083 EMC $1.787
ENG/ETH 0.00320 0.00425 16.40 ENG $8
ENJ/BTC 0.0000117 0.0000118 836,887 ENJ $73.578
ENJ/ETH 0.000581 0.000602 6,590 ENJ $579
ENJ/USD 0.088 0.088 11,634 ENJ $1.023
EOS/BCH 0.013 0.013 78.62 EOS $215
EOS/BTC 0.000365 0.000365 735,579 EOS $2.007.347
EOS/DAI 2.73 2.74 28,050 EOS $76.547
EOS/ETH 0.018 0.018 1,480,158 EOS $4.039.256
EOS/PAX 2.68 2.69 176.14 EOS $481
EOS/USD 2.74 2.74 5,787,685 EOS $15.794.220
ETC/BCH 0.018 0.018 12.40 ETC $48
ETC/BTC 0.000519 0.000520 326,856 ETC $1.273.593
ETC/ETH 0.026 0.026 1,088,365 ETC $4.240.813
ETC/USD 3.89 3.90 625,829 ETC $2.438.539
ETH/BCH 0.79 0.79 21.51 ETH $3.226
ETH/BTC 0.020 0.020 19,314 ETH $2.896.562
ETH/DAI 149.94 150.29 8,803 ETH $1.320.241
ETH/EOS 35.64 35.94 21.17 ETH $3.175
ETH/PAX 149.66 150.32 0.049 ETH $7
ETH/USD 150.10 150.14 104,436 ETH $15.662.643
ETN/BTC 0.0000005 0.0000005 345,590 ETN $1.324
ETN/ETH 0.0000256 0.0000257 225,940 ETN $866
ETN/USD 0.00372 0.00395 3,650 ETN $14
ETP/BTC 0.0000590 0.0000594 141,941 ETP $62.721
ETP/ETH 0.00296 0.00297 14,396 ETP $6.361
ETP/USD 0.44 0.45 49,885 ETP $22.043
EVX/BTC 0.0000382 0.0000383 16,257 EVX $4.666
EVX/ETH 0.00190 0.00194 7,725 EVX $2.217
EVX/USD 0.29 0.29 8,932 EVX $2.564
EXP/BTC 0.0000058 0.0000060 21.60 EXP $1
FACE/BTC 0.0000001 0.0000002 1,114,100 FACE $1.181
FACE/ETH 0.0000071 0.0000083 1,115,550 FACE $1.183
FDZ/BTC 0.0000003 0.0000003 8,510 FDZ $18
FDZ/ETH 0.0000139 0.0000158 1,540 FDZ $3
FDZ/USD 0.00204 0.00254 1,090 FDZ $2
FOTA/BTC 0.0000001 0.0000001 6,980 FOTA $5
FOTA/ETH 0.0000046 0.0000074 6,800 FOTA $5
FTX/BTC 0.0000008 0.0000010 10,558 FTX $69
FTX/ETH 0.0000415 0.0000706 7,389 FTX $48
FUEL/BTC 0.0000026 0.0000027 2,734,550 FUEL $11.273
FUEL/ETH 0.0000772 0.0000845 509,530 FUEL $2.100
FUEL/USD 0.012 0.015 465,180 FUEL $1.918
FUN/BTC 0.0000005 0.0000005 64,700 FUN $223
FUN/ETH 0.0000221 0.0000236 1,000 FUN $3
FUN/USD 0.00344 0.00371 1,680 FUN $6
FXT/BTC 0.0000001 0.0000001 1,940 FXT $1
FXT/ETH 0.0000027 0.0000029 5,590 FXT $4
FYP/BTC 0.0000014 0.0000015 1,357 FYP $14
GAME/BTC 0.0000200 0.0000210 870.00 GAME $41
GAS/BTC 0.000146 0.000147 12.12 GAS $13
GAS/ETH 0.00724 0.00741 0.32 GAS -
GAS/USD 1.00 1.07 1.13 GAS $1
GBX/BTC 0.0000034 0.0000038 22,686 GBX $577
GBX/ETH 0.000170 0.000177 20,030 GBX $510
GBX/USD 0.025 0.030 485.90 GBX $12
GET/BTC 0.0000005 0.0000006 5,980 GET $1.756
GNO/BTC 0.00168 0.00173 80.83 GNO $1.034
GNO/ETH 0.086 0.088 0.038 GNO -
GNT/BTC 0.0000049 0.0000049 560,843 GNT $20.670
GNT/ETH 0.000244 0.000248 268,997 GNT $9.914
GNT/USD 0.037 0.037 3,262,698 GNT $120.245
GNX/BTC 0.0000008 0.0000009 20.00 GNX -
GNX/ETH 0.0000360 0.0000498 122.00 GNX $1
GUP/BTC 0.0000003 0.0000003 18.00 GUP -
GVT/ETH 0.00761 0.00840 5.29 GVT $6
HBZ/BTC 0.0000002 0.0000002 38,700 HBZ $41
HBZ/ETH 0.0000078 0.0000095 20,000 HBZ $21
HBZ/USD 0.00101 0.00143 113,100 HBZ $120
HEDG/BTC 0.000151 0.000154 3,285 HEDG $3.496
HERO_2/BTC 0.0000038 0.0000040 89,550 HERO_2 $2.544
HERO_2/ETH 0.000189 0.000201 89,480 HERO_2 $2.542
HGT/BTC 0.0000001 0.0000001 35,850 HGT $20
HGT/ETH 0.0000038 0.0000040 70,900 HGT $40
HMQ/BTC 0.0000007 0.0000007 7,840 HMQ $48
HMQ/ETH 0.0000311 0.0000350 320.00 HMQ $2
HOT/BTC 0.0000001 0.0000001 75,000 HOT $53
HPC/BTC 0.0000060 0.0000060 117.00 HPC $5
HSR/BTC 0.0000184 0.0000191 8.00 HSR $10
HT/BTC 0.000376 0.000376 0.090 HT -
HT/USD 2.86 2.86 0.33 HT $1
HTML/BTC 0.0000000 0.0000000 31,372,000 HTML $923
HTML/ETH 0.0000002 0.0000002 11,448,000 HTML $337
HTML/USD 0.0000270 0.0000310 5,000 HTML -
HVN/BTC 0.0000003 0.0000003 532,430 HVN $994
HVN/ETH 0.0000120 0.0000138 217,800 HVN $407
ICX/BTC 0.0000166 0.0000167 3,330,579 ICX $435.903
ICX/ETH 0.000826 0.000829 525,165 ICX $68.733
ICX/USD 0.12 0.12 1,456,861 ICX $190.673
IDH/BTC 0.0000004 0.0000004 53,890 IDH $141
IDH/ETH 0.0000174 0.0000246 24,880 IDH $65
IGNIS/BTC 0.0000037 0.0000037 339,863 IGNIS $9.383
IGNIS/ETH 0.000181 0.000187 8,312 IGNIS $229
IHT/BTC 0.0000002 0.0000002 36.00 IHT -
IHT/ETH 0.0000085 0.0000110 12.00 IHT -
IHT/USD 0.00140 0.00150 42,995 IHT $62
INK/BTC 0.0000003 0.0000003 640.00 INK -
INK/ETH 0.0000150 0.0000182 1,390 INK $1
INK/USD 0.00240 0.00260 10.00 INK -
INSUR/BTC 0.0000000 0.0000000 600.00 INSUR -
INSUR/ETH 0.0000012 0.0000016 2,700 INSUR -
IOST/BTC 0.0000008 0.0000008 57,201,950 IOST $342.094
IOST/USD 0.00597 0.00602 273,278,650 IOST $1.634.331
IOTX/BTC 0.0000005 0.0000006 20.00 IOTX -
IPL/BTC 0.0000002 0.0000002 314,050 IPL $373
IPL/ETH 0.0000080 0.0000090 121,750 IPL $145
IPL/USD 0.00118 0.00156 10.00 IPL -
IXT/BTC 0.0000010 0.0000012 16,897 IXT $125
IXT/ETH 0.0000500 0.0000605 6,547 IXT $48
JNT/ETH 0.000104 0.000190 185.00 JNT $4
KEY/BTC 0.0000003 0.0000003 8,300 KEY $19
KEY/ETH 0.0000140 0.0000145 720.00 KEY $2
KICK/BTC 0.0000000 0.0000000 117,770 KICK $16
KIN/BTC 0.0000000 0.0000000 115,306,000 KIN $468
KIN/ETH 0.0000000 0.0000000 43,365,000 KIN $176
KMD/BTC 0.0000882 0.0000886 292,824 KMD $189.529
KMD/ETH 0.00440 0.00443 62,320 KMD $40.337
KMD/USD 0.66 0.67 66,874 KMD $43.284
KNC/BTC 0.0000274 0.0000327 2.50 KNC $1
KNC/ETH 0.00154 0.00159 92.10 KNC $22
KNC/USD 0.24 0.25 2.40 KNC $1
LA/ETH 0.000720 0.000720 105,450 LA $11.386
LCC/BTC 0.0000009 0.0000010 828,865 LCC $5.781
LEND/BTC 0.0000021 0.0000021 1,717 LEND $27
LEND/ETH 0.000103 0.000106 759.00 LEND $12
LEO/USD 0.61 1.00 20.20 LEO $8
LIFE/BTC 0.0000000 0.0000000 259,014,000 LIFE $15.143
LINK/BCH 0.00952 0.00955 1.85 LINK $4
LINK/BTC 0.000273 0.000274 14,605 LINK $29.890
LINK/ETH 0.014 0.014 66.01 LINK $135
LINK/USD 2.05 2.05 3,792 LINK $7.760
LNC/BTC 0.0000013 0.0000014 40.00 LNC -
LND/ETH 0.0000117 0.0000140 209,350 LND $368
LOC/BTC 0.0000574 0.0000588 8,738 LOC $3.756
LOC/ETH 0.00289 0.00299 175.50 LOC $75
LOC/USD 0.38 0.45 6.11 LOC $3
LOOM/BTC 0.0000028 0.0000028 43.00 LOOM $1
LOOM/ETH 0.000142 0.000149 8,500 LOOM $180
LRC/BTC 0.0000033 0.0000033 4.00 LRC -
LRC/ETH 0.000163 0.000165 67.00 LRC $2
LSK/BTC 0.0000905 0.0000912 82,722 LSK $56.176
LSK/EOS 0.25 0.25 0.030 LSK -
LSK/ETH 0.00452 0.00456 13,805 LSK $9.375
LSK/USD 0.68 0.68 11,213 LSK $7.615
LTC/BCH 0.21 0.21 0.076 LTC $3
LTC/BTC 0.00606 0.00606 111,606 LTC $5.068.955
LTC/DAI 45.38 45.52 0.00400 LTC -
LTC/EOS 16.59 16.62 0.00300 LTC -
LTC/ETH 0.30 0.30 126.41 LTC $5.741
LTC/USD 45.41 45.42 219,200 LTC $9.955.685
LUN/BTC 0.000129 0.000130 27.61 LUN $27
MAID/BTC 0.0000153 0.0000153 502,338 MAID $57.430
MAID/ETH 0.000762 0.000765 344,562 MAID $39.392
MAID/USD 0.11 0.11 420,311 MAID $48.052
MAN/BTC 0.0000071 0.0000073 606.00 MAN $34
MAN/ETH 0.000296 0.000390 569.00 MAN $32
MAN/USD 0.045 0.087 5.00 MAN -
MANA/BTC 0.0000036 0.0000036 27,905 MANA $747
MANA/ETH 0.000177 0.000178 4,324 MANA $116
MANA/USD 0.027 0.027 3,240 MANA $87
MCO/BTC 0.000560 0.000564 15.69 MCO $66
MCO/ETH 0.028 0.028 0.14 MCO $1
MCO/USD 4.20 4.23 0.21 MCO $1
MDA/BTC 0.0000601 0.0000886 5.90 MDA $3
MIOTA/BTC 0.0000273 0.0000273 2,467,650 MIOTA $504.548
MIOTA/ETH 0.00136 0.00136 755,188 MIOTA $154.409
MIOTA/USD 0.20 0.20 769,128 MIOTA $157.260
MITH/BTC 0.0000013 0.0000013 13,816 MITH $138
MITH/ETH 0.0000609 0.0000636 3,420 MITH $34
MITH/USD 0.010 0.010 112.00 MITH $1
MITX/BTC 0.0000009 0.0000009 118,700 MITX $778
MITX/ETH 0.0000419 0.0000451 910.00 MITX $6
MKR/BTC 0.067 0.068 6.44 MKR $3.116
MKR/DAI 490.52 509.95 0.100 MKR $48
MKR/ETH 3.33 3.41 3.26 MKR $1.576
MKR/USD 500.00 506.60 1.59 MKR $770
MLN/BTC 0.000360 0.000380 112.03 MLN $334
MLN/ETH 0.017 0.026 10.37 MLN $31
MNX/BTC 0.0000260 0.0000280 293.70 MNX $56
MNX/ETH 0.00120 0.00166 168.50 MNX $32
MNX/USD 0.17 0.25 3.50 MNX $1
MTH/BTC 0.0000017 0.0000017 229,959 MTH $2.878
MTH/ETH 0.0000836 0.0000921 300.00 MTH $4
MTL/BTC 0.0000397 0.0000410 266.10 MTL $83
MTL/ETH 0.00134 0.00209 3.70 MTL $1
MYST/BTC 0.0000072 0.0000074 46.00 MYST $2
MYST/ETH 0.000329 0.000410 257.00 MYST $13
NANJ/BTC 0.0000000 0.0000000 24,500 NANJ -
NANO/BTC 0.000110 0.000111 48,212 NANO $39.849
NANO/ETH 0.00546 0.00555 4,764 NANO $3.938
NANO/USD 0.80 0.84 18,925 NANO $15.642
NAVI/BTC 0.0000000 0.0000000 316,540 NAVI $69
NAVI/ETH 0.0000015 0.0000015 210,210 NAVI $46
NCT/BTC 0.0000002 0.0000002 317,140 NCT $562
NCT/ETH 0.0000118 0.0000119 9,836,550 NCT $17.418
NCT/USD 0.00177 0.00180 270,460 NCT $479
NEBL/BTC 0.0000720 0.0000722 128,498 NEBL $69.391
NEBL/ETH 0.00358 0.00363 9,031 NEBL $4.877
NEO/BTC 0.00120 0.00120 8,776 NEO $78.724
NEO/DAI 9.03 9.05 0.31 NEO $3
NEO/EOS 3.28 3.29 0.48 NEO $4
NEO/ETH 0.060 0.060 75.80 NEO $680
NEO/USD 8.98 8.99 187,904 NEO $1.685.561
NEXO/BTC 0.0000125 0.0000126 331,107 NEXO $31.020
NEXO/ETH 0.000618 0.000631 2,005 NEXO $188
NEXO/USD 0.093 0.100 44.00 NEXO $4
NGC/BTC 0.0000026 0.0000027 51.00 NGC $1
NGC/ETH 0.000131 0.000142 4.00 NGC -
NGC/USD 0.017 0.020 1.00 NGC -
NLC2/BTC 0.0000001 0.0000001 552,690 NLC2 $367
NMR/BTC 0.000838 0.000848 38.01 NMR $243
NPXS/BTC 0.0000000 0.0000000 3,219,000 NPXS $497
NTK/BTC 0.0000017 0.0000019 788.00 NTK $10
NTK/ETH 0.0000856 0.0000980 2,841 NTK $36
NTK/USD 0.00967 0.017 581.00 NTK $7
NXT/BTC 0.0000014 0.0000014 8,191,623 NXT $84.574
NXT/ETH 0.0000687 0.0000702 1,698,657 NXT $17.538
NXT/USD 0.010 0.011 3,487,318 NXT $36.005
OAX/BTC 0.0000085 0.0000086 2,567 OAX $164
OAX/ETH 0.000423 0.000440 127.70 OAX $8
OAX/USD 0.058 0.060 1.00 OAX -
OCN/BTC 0.0000001 0.0000001 1,303,030 OCN $709
OCN/ETH 0.0000039 0.0000040 586,610 OCN $319
OMG/BCH 0.00349 0.00351 0.20 OMG -
OMG/BTC 0.0000993 0.0000993 235,381 OMG $175.484
OMG/ETH 0.00496 0.00497 55,406 OMG $41.307
OMG/USD 0.74 0.75 90,249 OMG $67.284
ONT/BCH 0.00289 0.00290 0.20 ONT -
ONT/BTC 0.0000848 0.0000848 1,943,251 ONT $1.230.971
ONT/ETH 0.00421 0.00424 128,019 ONT $81.095
ONT/USD 0.63 0.64 3,532,467 ONT $2.237.675
OPT/BTC 0.0000001 0.0000001 11,090 OPT $5
PART/BTC 0.000113 0.000118 92.60 PART $83
PAT/BTC 0.0000000 0.0000000 1,604,190 PAT $233
PAT/ETH 0.0000009 0.0000010 15,620 PAT $2
PAT/USD 0.000127 0.000155 206,800 PAT $30
PAX/BTC 0.000292 0.000308 509.00 PAX $507
PAX/EOS 0.30 0.59 3.00 PAX $3
PAX/ETH 0.011 0.012 204.00 PAX $203
PAX/USD 0.98 1.22 55.00 PAX $55
PAY/BTC 0.0000075 0.0000075 74,368 PAY $4.192
PAY/ETH 0.000374 0.000376 8.20 PAY -
PBT/BTC 0.023 0.027 0.11 PBT $20
PBT/ETH 0.97 1.41 0.0000500 PBT -
PKT/BTC 0.0000028 0.0000029 67.00 PKT $1
PKT/ETH 0.000133 0.000156 6.00 PKT -
PLBT/BTC 0.0000870 0.0000910 1.00 PLBT $1
PLR/BTC 0.0000037 0.0000038 99,388 PLR $2.782
PLR/ETH 0.000187 0.000193 56,097 PLR $1.570
PLR/USD 0.028 0.029 27,572 PLR $772
PLU/BTC 0.0000997 0.000110 2,026 PLU $1.515
PLU/ETH 0.00500 0.00550 487.50 PLU $364
PNT/BTC 0.0000000 0.0000000 35,800 PNT $3
PNT/ETH 0.0000005 0.0000006 843,000 PNT $64
POA/BTC 0.0000021 0.0000023 1,074 POA $17
POA/DAI 0.017 0.028 382.00 POA $6
POA/ETH 0.0000743 0.000120 113.00 POA $2
POA/USD 0.014 0.017 27.00 POA -
POE/BTC 0.0000003 0.0000003 20.00 POE -
POE/ETH 0.0000146 0.0000155 24,830 POE $54
POLY/BTC 0.0000032 0.0000032 2,030 POLY $50
POLY/ETH 0.000160 0.000162 20.10 POLY -
POWR/BTC 0.0000056 0.0000056 168,028 POWR $7.103
POWR/ETH 0.000281 0.000292 94.40 POWR $4
PPC/BTC 0.0000215 0.0000217 26,357 PPC $4.244
PPC/USD 0.16 0.16 39,982 PPC $6.438
PPT/BTC 0.0000706 0.0000708 3,503 PPT $1.785
PPT/ETH 0.00353 0.00358 0.010 PPT -
PRE/BTC 0.0000007 0.0000007 156,553 PRE $820
PRE/ETH 0.0000350 0.0000402 3.00 PRE -
PRO/BTC 0.0000098 0.0000102 873.90 PRO $63
PRO/ETH 0.000454 0.000529 475.60 PRO $34
PROC/BTC 0.0000000 0.0000000 1,780,600 PROC $71
PTOY/BTC 0.0000008 0.0000008 836.00 PTOY $5
PTOY/ETH 0.0000377 0.0000392 2.00 PTOY -
QKC/BTC 0.0000005 0.0000006 571.00 QKC $2
QKC/ETH 0.0000271 0.0000281 7,492 QKC $31
QTUM/BTC 0.000235 0.000236 165,510 QTUM $291.676
QTUM/ETH 0.012 0.012 58,336 QTUM $102.804
QTUM/USD 1.76 1.77 363,114 QTUM $639.911
R/BTC 0.0000056 0.0000056 33,570 R $1.365
R/ETH 0.000243 0.000284 10.00 R -
RCN/BTC 0.0000068 0.0000068 285,410 RCN $14.663
RCN/ETH 0.000329 0.000451 57.00 RCN $3
RCN/USD 0.050 0.064 16.00 RCN $1
REM/BTC 0.0000005 0.0000006 20,077,890 REM $80.921
REM/ETH 0.0000267 0.0000280 5,501,780 REM $22.174
REM/USD 0.00395 0.00419 4,139,180 REM $16.682
REN/BTC 0.0000052 0.0000054 88.00 REN $3
REP/BTC 0.00138 0.00139 12,918 REP $134.042
REP/ETH 0.069 0.070 3,807 REP $39.504
REX/BTC 0.0000021 0.0000022 1,974 REX $30
REX/ETH 0.0000222 0.000125 177.00 REX $3
REX/USD 0.014 0.025 7.00 REX -
RFR/BTC 0.0000001 0.0000001 3,911,840 RFR $2.108
RFR/USD 0.000507 0.000615 37,150 RFR $20
RLC/BTC 0.0000780 0.0000780 23,922 RLC $13.840
RNTB/ETH 0.0000005 0.0000005 15,800 RNTB -
RVN/BTC 0.0000042 0.0000042 120,666 RVN $3.790
RVT/BTC 0.0000011 0.0000012 4,562 RVT $39
SALT/BTC 0.0000083 0.0000085 1.50 SALT -
SALT/ETH 0.000401 0.000431 0.50 SALT -
SAN/ETH 0.00145 0.00176 28.30 SAN $7
SBD_2/BTC 0.0000520 0.0000530 1,111 SBD_2 $558
SBD_2/ETH 0.00152 0.00263 11.67 SBD_2 $6
SBD_2/USD 0.33 0.52 0.84 SBD_2 -
SBTC/BTC 0.000175 0.000190 1.22 SBTC -
SBTC/ETH 0.00738 0.011 0.22 SBTC -
SC/BTC 0.0000002 0.0000002 49,986,730 SC $75.677
SCC/BTC 0.0000000 0.0000000 1,524,500 SCC $974
SEELE/BTC 0.0000206 0.0000211 151.00 SEELE $23
SEELE/USD 0.16 0.16 1,800 SEELE $279
SENT/BTC 0.0000001 0.0000001 381,800 SENT $405
SENT/ETH 0.0000069 0.0000078 201,120 SENT $213
SENT/USD 0.000800 0.00140 20.00 SENT -
SHIP/BTC 0.0000007 0.0000007 90.00 SHIP -
SHIP/ETH 0.0000333 0.0000470 30.00 SHIP -
SIG/BTC 0.0000000 0.0000000 918,830 SIG $234
SMART/BTC 0.0000003 0.0000003 179,225 SMART $403
SMART/ETH 0.0000149 0.0000153 3,067 SMART $7
SMART/USD 0.00223 0.00229 2,024 SMART $5
SNC/BTC 0.0000021 0.0000021 8,084 SNC $125
SNC/ETH 0.000103 0.000106 169,736 SNC $2.622
SNC/USD 0.015 0.016 5,000 SNC $77
SNGLS/BTC 0.0000012 0.0000013 4.00 SNGLS -
SNM/BTC 0.0000056 0.0000059 93,701 SNM $1.566
SNM/ETH 0.000173 0.000185 10,820 SNM $181
SNT/BTC 0.0000014 0.0000014 8,802 SNT $94
SNT/ETH 0.0000713 0.0000717 8,573 SNT $92
SNT/USD 0.011 0.011 51.00 SNT $1
SOC/BTC 0.0000005 0.0000005 51,200 SOC $182
SPC/BTC 0.0000006 0.0000006 6,060 SPC $25
SPC/ETH 0.0000271 0.0000308 4,810 SPC $20
SPC/USD 0.00407 0.00463 4,430 SPC $19
SPD/BTC 0.0000000 0.0000000 84,667,550 SPD $10.458
SPD/ETH 0.0000008 0.0000009 30,782,110 SPD $3.802
SPF/BTC 0.0000001 0.0000001 142,340 SPF $120
SPF/ETH 0.0000067 0.0000086 3,520 SPF $3
SPF/USD 0.000845 0.00150 2,240 SPF $2
SRN/BTC 0.0000008 0.0000009 4,555 SRN $29
SRN/ETH 0.0000416 0.0000447 1,201 SRN $8
SRN/USD 0.00625 0.00671 1,507 SRN $10
STAR/ETH 0.0000041 0.0000042 804,180 STAR $496
STEEM/BTC 0.0000164 0.0000165 782,098 STEEM $96.034
STORJ/BTC 0.0000158 0.0000159 898.90 STORJ $105
STORJ/ETH 0.000791 0.000810 315.00 STORJ $37
STORJ/USD 0.12 0.12 315.00 STORJ $37
STORM/BTC 0.0000002 0.0000002 300,080 STORM $452
STQ/BTC 0.0000000 0.0000000 4,659,000 STQ $93
STQ/ETH 0.0000001 0.0000001 2,001,500 STQ $40
STQ/USD 0.0000199 0.0000213 421,300 STQ $8
STRAT/BTC 0.0000402 0.0000402 607,935 STRAT $182.875
STRAT/ETH 0.00200 0.00206 0.78 STRAT -
STRAT/USD 0.29 0.31 0.30 STRAT -
STU/BTC 0.0000000 0.0000000 550.00 STU -
STU/ETH 0.0000011 0.0000013 15,100 STU $3
STU/USD 0.000180 0.000188 14,070 STU $3
STX/BTC 0.0000013 0.0000014 2,494 STX $259
STX/ETH 0.0000650 0.0000688 4,963 STX $515
STX/USD 0.00970 0.011 5,040 STX $523
SUB/BTC 0.0000006 0.0000006 204,933 SUB $940
SUB/ETH 0.0000306 0.0000327 16,847 SUB $77
SUB/USD 0.00448 0.00536 1,834 SUB $8
SUR/BTC 0.0000735 0.0000790 23.70 SUR $13
SUR/ETH 0.00293 0.00400 0.50 SUR -
SUR/USD 0.55 0.69 0.10 SUR -
SWFTC/BTC 0.0000001 0.0000001 10,900 SWFTC $10
SWFTC/ETH 0.0000050 0.0000069 1,800 SWFTC $2
SWFTC/USD 0.000914 0.000954 8,000 SWFTC $7
SWM/BTC 0.0000032 0.0000034 2,541 SWM $51
SWM/ETH 0.000146 0.000210 59.70 SWM $1
SWM/USD 0.018 0.032 0.10 SWM -
SWT/BTC 0.0000082 0.0000093 549.70 SWT $34
SWT/ETH 0.000423 0.000466 184.70 SWT $11
TAU/BTC 0.0000011 0.0000012 47.00 TAU -
TDS/BTC 0.0000004 0.0000004 25,240 TDS $70
TDS/ETH 0.0000182 0.0000206 8,340 TDS $23
TDS/USD 0.00280 0.00430 50.00 TDS -
TEL/BTC 0.0000000 0.0000000 1,825,100 TEL $522
TEL/ETH 0.0000017 0.0000019 2,500 TEL $1
TIME/BTC 0.000175 0.000214 99.20 TIME $130
TIME/ETH 0.00852 0.01000 1.15 TIME $2
TIX/ETH 0.0000255 0.0000268 75,085 TIX $287
TKN/BTC 0.0000280 0.0000289 19,201 TKN $4.026
TKY/BTC 0.0000001 0.0000001 12,800 TKY $12
TNT/BTC 0.0000082 0.0000083 4,522,111 TNT $278.143
TNT/ETH 0.000409 0.000412 292,077 TNT $17.965
TNT/USD 0.061 0.062 913,478 TNT $56.186
TRAC/ETH 0.0000500 0.0000610 8,061 TRAC $66
TRST/BTC 0.0000018 0.0000020 180.00 TRST $2
TRUE/BTC 0.0000290 0.0000296 11.80 TRUE $3
TRX/BCH 0.0000682 0.0000683 926.00 TRX $13
TRX/BTC 0.0000019 0.0000019 118,129,547 TRX $1.706.005
TRX/EOS 0.00541 0.00543 15,369 TRX $222
TRX/ETH 0.0000968 0.0000969 114,689,289 TRX $1.656.322
TRX/USD 0.015 0.015 333,100,186 TRX $4.810.572
TUSD/DAI 1.00 1.00 11.97 TUSD $12
USC/BTC 0.000265 0.000313 300.00 USC $11
USC/ETH 0.00788 0.00976 260.00 USC $10
USD/DAI 1.00 1.00 729,500 USD $729.500
USD/PAX 1.00 1.00 1,930 USD $1.930
USDT/USD 1.00 1.00 3,808 USDT $3.806
UTK/BTC 0.0000020 0.0000020 44,517 UTK $650
UTK/ETH 0.0000975 0.0000978 25,468 UTK $372
UTK/USD 0.015 0.015 18,472 UTK $270
UTT/BTC 0.0000330 0.0000350 230.10 UTT $56
UTT/ETH 0.00156 0.00190 189.80 UTT $46
UTT/USD 0.24 0.25 441.80 UTT $107
UUU/BTC 0.0000001 0.0000001 3,500 UUU $2
UUU/ETH 0.0000030 0.0000040 3,700 UUU $2
VET/BTC 0.0000009 0.0000009 302,655,930 VET $2.153.057
VET/ETH 0.0000473 0.0000475 7,710 VET $55
VIB/BTC 0.0000031 0.0000031 2,255 VIB $52
VIB/ETH 0.000149 0.000158 1,037 VIB $24
VIB/USD 0.023 0.023 430.00 VIB $10
VIBE/BTC 0.0000021 0.0000021 3,176 VIBE $49
VME/ETH 0.0000009 0.0000015 36,103,670 VME $4.813
WAVES/BCH 0.00261 0.00263 0.060 WAVES -
WAVES/BTC 0.0000762 0.0000765 188,409 WAVES $107.732
WAVES/USD 0.57 0.57 0.14 WAVES -
WAX/BTC 0.0000047 0.0000047 663,628 WAX $16.341
WAX/ETH 0.000266 0.000267 8,710 WAX $214
WAX/USD 0.044 0.045 86,190 WAX $2.122
WIN/USD 0.0000705 0.000105 173,100 WIN $48
WINGS/BTC 0.0000029 0.0000031 7,131 WINGS $156
WTC/BTC 0.0000673 0.0000675 1,705 WTC $853
XAUR/BTC 0.0000057 0.0000059 1,245 XAUR $53
XAUR/ETH 0.000270 0.000307 1.00 XAUR -
XBP/BTC 0.0000000 0.0000001 68,300 XBP $25
XDN/BTC 0.0000001 0.0000001 946,480 XDN $561
XDN/ETH 0.0000029 0.0000031 104,780 XDN $62
XDN/USD 0.000428 0.000483 45,100 XDN $27
XEM/BTC 0.0000048 0.0000048 5,471,460 XEM $196.042
XEM/EOS 0.013 0.013 6.00 XEM -
XEM/ETH 0.000239 0.000240 520,998 XEM $18.667
XEM/USD 0.036 0.036 6,219,857 XEM $222.857
XLM/BCH 0.000261 0.000261 1,518 XLM $83
XLM/BTC 0.0000074 0.0000074 16,261,507 XLM $886.977
XLM/ETH 0.000370 0.000371 1,316,054 XLM $71.784
XLM/USD 0.056 0.056 14,314,771 XLM $780.793
XMC/BTC 0.0000388 0.0000390 7.56 XMC $2
XMC/ETH 0.00182 0.00215 11.28 XMC $3
XMR/BCH 0.26 0.26 0.94 XMR $50
XMR/BTC 0.00716 0.00718 39,729 XMR $2.136.715
XMR/DAI 53.90 54.18 0.31 XMR $17
XMR/EOS 19.81 19.90 0.50 XMR $27
XMR/ETH 0.36 0.36 3,096 XMR $166.507
XMR/USD 53.71 53.80 18,308 XMR $984.655
XRC/BTC 0.000391 0.000400 3,547 XRC $10.383
XRP/BCH 0.00107 0.00107 647.70 XRP $148
XRP/BTC 0.0000304 0.0000304 11,356,681 XRP $2.589.469
XRP/DAI 0.22 0.22 683.00 XRP $156
XRP/EOS 0.083 0.084 15.10 XRP $3
XRP/ETH 0.00152 0.00152 4,165 XRP $950
XTZ/BTC 0.000194 0.000198 192,810 XTZ $312.401
XTZ/ETH 0.00969 0.00988 18,582 XTZ $30.108
XTZ/USD 1.47 1.49 468,324 XTZ $758.802
XUC/BTC 0.000178 0.000197 40.91 XUC $62
XUC/ETH 0.00896 0.00983 43.56 XUC $66
XUC/USD 1.35 1.37 44.07 XUC $66
XVG/BTC 0.0000006 0.0000007 258,917,150 XVG $1.261.020
XVG/ETH 0.0000324 0.0000329 19,631,660 XVG $95.613
XVG/USD 0.00487 0.00494 3,520,250 XVG $17.145
XZC/BTC 0.000464 0.000472 14,153 XZC $50.030
XZC/ETH 0.023 0.024 8.52 XZC $30
XZC/USD 3.47 3.56 3,928 XZC $13.887
YCC/BTC 0.0000012 0.0000014 260.00 YCC $2
YOYOW/BTC 0.0000017 0.0000017 600.00 YOYOW $8
ZAP/BTC 0.0000004 0.0000004 201,295 ZAP $572
ZAP/ETH 0.0000187 0.0000244 1,036 ZAP $3
ZAP/USD 0.00254 0.00354 5,089 ZAP $14
ZEC/BCH 0.15 0.15 0.71 ZEC $23
ZEC/BTC 0.00424 0.00424 26,948 ZEC $861.346
ZEC/EOS 11.61 11.62 7.75 ZEC $248
ZEC/ETH 0.21 0.21 6,475 ZEC $206.973
ZEC/USD 31.75 31.79 48,046 ZEC $1.535.722
ZEN/BTC 0.000732 0.000744 9,184 ZEN $50.800
ZEN/ETH 0.036 0.037 687.24 ZEN $3.801
ZEN/USD 5.48 5.64 3,308 ZEN $18.296
ZIL/BTC 0.0000009 0.0000009 28,332,521 ZIL $183.341
ZIL/USD 0.00652 0.00653 33,288,622 ZIL $215.412
ZPR/ETH 0.0000028 0.0000034 6,400 ZPR $3
ZRC/BTC 0.000186 0.000192 9,770 ZRC $13.622
ZRX/BTC 0.0000315 0.0000316 1,116,407 ZRX $263.455
ZRX/ETH 0.00157 0.00158 216,887 ZRX $51.182
ZRX/USD 0.24 0.24 618,466 ZRX $145.948
1179 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 8443 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin

Các Tài Liệu:   Wallet   Khai thác bitcoin   Bitcoin miễn phí  Web Hosting