1. nguồn
  2. international-monetary-fund

IMF
IMF, International Monetary Fund

www.imf.org
Được cập nhật lần cuối 2019-07-18 16:02:00

Thị trường

Cặp tiền tệ Mua Bán Khối lượng 24s Khối lượng 24s USD
AUD/USD 0.70 - - -
BWP/USD 0.094 - - -
EUR/USD 1.12 - - -
GBP/USD 1.25 - - -
LYD/BHD 1.93 - - -
LYD/KRW 1.93 - - -
LYD/KWD 1.93 - - -
LYD/USD 1.93 - - -
NZD/USD 0.67 - - -
USD/AED 3.67 - - -
USD/BHD 0.38 - - -
USD/BND 1.36 - - -
USD/BRL 3.76 - - -
USD/CAD 1.31 - - -
USD/CHF 0.99 - - -
USD/CLP 679.48 - - -
USD/CNY 6.88 - - -
USD/COP 3,189 - - -
USD/CZK 22.83 - - -
USD/DKK 6.66 - - -
USD/DZD 119.33 - - -
USD/HUF 279.80 - - -
USD/IDR 14,182 - - -
USD/ILS 3.54 - - -
USD/INR 68.81 - - -
USD/IRR 42,000 - - -
USD/ISK 120.83 - - -
USD/JPY 107.70 - - -
USD/KRW 1,179 - - -
USD/KWD 0.30 - - -
USD/KZT 380.06 - - -
USD/LKR 179.88 - - -
USD/MUR 35.69 - - -
USD/MXN 19.02 - - -
USD/MYR 4.12 - - -
USD/NOK 8.58 - - -
USD/NPR 113.68 - - -
USD/OMR 0.38 - - -
USD/PHP 50.94 - - -
USD/PKR 138.26 - - -
USD/PLN 3.80 - - -
USD/QAR 3.64 - - -
USD/RUB 62.95 - - -
USD/SAR 3.75 - - -
USD/SEK 9.39 - - -
USD/SGD 1.36 - - -
USD/THB 30.91 - - -
USD/TND 3.02 - - -
USD/TTD 6.76 - - -
USD/UYU 32.57 - - -
USD/ZAR 13.97 - - -
1165 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 8124 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin