1. nguồn
  2. kraken

Kraken
, Kraken

www.kraken.com
Được cập nhật lần cuối 2019-12-11 11:08:00

Thị trường

Cặp tiền tệ Mua Bán Khối lượng 24s Khối lượng 24s USD
ADA/BTC 0.0000051 0.0000051 992,138 ADA $36.353
ADA/CAD 0.048 0.049 2,327 ADA $85
ADA/ETH 0.000251 0.000252 152,950 ADA $5.604
ADA/EUR 0.033 0.033 2,242,356 ADA $82.162
ADA/USD 0.037 0.037 1,459,920 ADA $53.493
ATOM/BTC 0.000502 0.000503 8,686 ATOM $31.456
ATOM/CAD 4.79 4.83 39.52 ATOM $143
ATOM/ETH 0.025 0.025 783.51 ATOM $2.837
ATOM/EUR 3.27 3.28 24,021 ATOM $86.993
ATOM/USD 3.63 3.64 25,992 ATOM $94.131
BAT/BTC 0.0000245 0.0000246 54,977 BAT $9.560
BAT/ETH 0.00121 0.00122 629.89 BAT $110
BAT/EUR 0.16 0.16 123,826 BAT $21.532
BAT/USD 0.18 0.18 98,044 BAT $17.049
BCH/BTC 0.029 0.029 103.31 BCH $21.340
BCH/EUR 186.40 186.50 672.63 BCH $138.944
BCH/USD 206.60 206.70 2,404 BCH $496.511
BCHSV/BTC 0.00956 0.00961 2,795 BCHSV $272.301
BCHSV/EUR 46.50 46.60 2,906 BCHSV $283.104
BCHSV/USD 51.90 52.20 4,769 BCHSV $464.641
BTC/CAD 9,555 9,584 35.41 BTC $255.742
BTC/CHF 7,085 7,294 4.14 BTC $29.870
BTC/EUR 6,525 6,526 3,608 BTC $26.062.555
BTC/GBP 5,503 5,522 21.83 BTC $157.696
BTC/JPY 785,401 789,037 0.24 BTC $1.734
BTC/USD 7,221 7,221 3,575 BTC $25.819.431
DAI/EUR 0.90 0.90 52,060 DAI $51.871
DAI/USD 1.00 1.00 75,818 DAI $75.542
DAI/USDT 1.00 1.00 52,755 DAI $52.563
DASH/BTC 0.00692 0.00693 851.42 DASH $42.641
DASH/EUR 45.09 45.27 826.91 DASH $41.413
DASH/USD 49.96 50.07 1,852 DASH $92.738
EOS/BTC 0.000360 0.000361 7,162 EOS $18.576
EOS/ETH 0.018 0.018 21,608 EOS $56.040
EOS/EUR 2.35 2.35 57,225 EOS $148.414
EOS/USD 2.60 2.60 70,499 EOS $182.841
ETC/BTC 0.000524 0.000525 1,194 ETC $4.511
ETC/ETH 0.026 0.026 33.56 ETC $127
ETC/EUR 3.42 3.43 1,943 ETC $7.341
ETC/USD 3.79 3.80 2,054 ETC $7.761
ETH/BTC 0.020 0.020 5,217 ETH $758.698
ETH/CAD 192.26 193.37 107.99 ETH $15.704
ETH/CHF 142.53 147.00 187.86 ETH $27.321
ETH/DAI 145.35 146.21 33.46 ETH $4.867
ETH/EUR 131.34 131.38 18,900 ETH $2.748.578
ETH/GBP 110.90 111.58 319.20 ETH $46.420
ETH/JPY 15,838 15,915 2.50 ETH $364
ETH/USD 145.56 145.57 19,777 ETH $2.876.119
GNO/BTC 0.00169 0.00170 1,186 GNO $14.460
GNO/ETH 0.084 0.085 433.47 GNO $5.283
GNO/EUR 10.99 11.11 705.22 GNO $8.596
GNO/USD 12.28 12.30 884.43 GNO $10.780
ICX/BTC 0.0000178 0.0000179 58,480 ICX $7.284
ICX/ETH 0.000876 0.000889 500.00 ICX $62
ICX/EUR 0.12 0.12 61,092 ICX $7.609
ICX/USD 0.13 0.13 43,250 ICX $5.387
LINK/BTC 0.000305 0.000305 34,062 LINK $74.878
LINK/ETH 0.015 0.015 3,872 LINK $8.513
LINK/EUR 1.98 1.99 94,605 LINK $207.967
LINK/USD 2.20 2.21 51,811 LINK $113.895
LSK/BTC 0.0000897 0.0000900 12,530 LSK $8.140
LSK/ETH 0.00445 0.00449 1,055 LSK $686
LSK/EUR 0.58 0.59 5,242 LSK $3.405
LSK/USD 0.65 0.65 1,585 LSK $1.030
LTC/BTC 0.00611 0.00613 3,123 LTC $137.869
LTC/EUR 39.87 39.89 4,494 LTC $198.411
LTC/USD 44.20 44.22 8,410 LTC $371.304
MLN/BTC 0.000384 0.000386 573.96 MLN $1.594
MLN/ETH 0.019 0.019 29,379 MLN $81.570
NANO/BTC 0.000112 0.000112 14,648 NANO $11.766
NANO/ETH 0.00553 0.00557 13.48 NANO $11
NANO/EUR 0.73 0.73 9,414 NANO $7.562
NANO/USD 0.81 0.81 3,187 NANO $2.560
OMG/BTC 0.000101 0.000102 14,123 OMG $10.351
OMG/ETH 0.00503 0.00507 2,150 OMG $1.576
OMG/EUR 0.66 0.67 8,931 OMG $6.546
OMG/USD 0.73 0.74 20,850 OMG $15.282
QTUM/BTC 0.000239 0.000240 8,068 QTUM $13.895
QTUM/CAD 2.29 2.30 65.20 QTUM $112
QTUM/ETH 0.012 0.012 1,451 QTUM $2.499
QTUM/EUR 1.56 1.57 15,295 QTUM $26.341
QTUM/USD 1.73 1.73 23,564 QTUM $40.584
REP/BTC 0.00141 0.00142 1,434 REP $14.516
REP/ETH 0.070 0.071 1,376 REP $13.930
REP/EUR 9.21 9.23 4,826 REP $48.849
REP/USD 10.20 10.22 6,005 REP $60.778
SC/BTC 0.0000002 0.0000002 1,902,565 SC $2.702
SC/ETH 0.0000099 0.0000099 2,177,773 SC $3.092
SC/EUR 0.00129 0.00130 5,154,548 SC $7.319
SC/USD 0.00144 0.00145 300,766 SC $427
USDT/USD 1.00 1.00 3,291,179 USDT $3.291.988
WAVES/BTC 0.0000759 0.0000763 3,312 WAVES $1.819
WAVES/ETH 0.00376 0.00380 1,011 WAVES $556
WAVES/EUR 0.50 0.50 7,405 WAVES $4.067
WAVES/USD 0.55 0.55 3,398 WAVES $1.866
XLM/BTC 0.0000074 0.0000074 684,420 XLM $35.965
XLM/EUR 0.048 0.048 1,195,325 XLM $62.812
XLM/USD 0.053 0.053 13,743,700 XLM $722.199
XMR/BTC 0.00734 0.00736 3,094 XMR $163.660
XMR/EUR 47.89 47.95 2,974 XMR $157.301
XMR/USD 52.99 53.13 8,175 XMR $432.413
XRP/BTC 0.0000307 0.0000307 560,574 XRP $123.920
XRP/CAD 0.29 0.30 23,683 XRP $5.235
XRP/EUR 0.20 0.20 2,797,296 XRP $618.369
XRP/JPY 24.10 24.22 8,891 XRP $1.965
XRP/USD 0.22 0.22 11,489,624 XRP $2.539.893
XTZ/BTC 0.000206 0.000207 360,325 XTZ $536.881
XTZ/CAD 1.97 1.99 18,196 XTZ $27.112
XTZ/ETH 0.010 0.010 26,741 XTZ $39.843
XTZ/EUR 1.35 1.35 318,152 XTZ $474.043
XTZ/USD 1.49 1.49 494,048 XTZ $736.127
ZEC/BTC 0.00432 0.00433 753.89 ZEC $23.364
ZEC/EUR 28.18 28.23 2,997 ZEC $92.885
ZEC/JPY 3,397 3,419 13.34 ZEC $413
ZEC/USD 31.21 31.30 3,679 ZEC $114.030
1179 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 8443 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin

Các Tài Liệu:   Wallet   Khai thác bitcoin   Bitcoin miễn phí  Web Hosting