1. nguồn
  2. kraken

Kraken
, Kraken

www.kraken.com
Được cập nhật lần cuối 2019-08-18 17:08:00

Thị trường

Cặp tiền tệ Mua Bán Khối lượng 24s Khối lượng 24s USD
ADA/BTC 0.0000048 0.0000048 2,346,525 ADA $117.989
ADA/CAD 0.066 0.067 29,551 ADA $1.486
ADA/ETH 0.000254 0.000255 133,827 ADA $6.729
ADA/EUR 0.045 0.045 4,155,543 ADA $208.951
ADA/USD 0.050 0.050 3,176,223 ADA $159.709
ATOM/BTC 0.000284 0.000285 36,376 ATOM $108.079
ATOM/CAD 3.64 3.89 220.35 ATOM $655
ATOM/ETH 0.015 0.015 1,904 ATOM $5.656
ATOM/EUR 2.67 2.68 28,544 ATOM $84.809
ATOM/USD 2.97 2.98 9,729 ATOM $28.907
BCH/BTC 0.031 0.031 1,322 BCH $429.513
BCH/EUR 292.70 292.80 2,626 BCH $853.381
BCH/USD 324.20 324.50 9,166 BCH $2.978.496
BCHSV/BTC 0.00956 0.00961 2,795 BCHSV $386.266
BCHSV/EUR 46.50 46.60 2,906 BCHSV $401.589
BCHSV/USD 51.90 52.20 4,769 BCHSV $659.104
BTC/CAD 13,800 13,889 102.90 BTC $1.074.907
BTC/EUR 9,406 9,406 2,430 BTC $25.385.238
BTC/GBP 8,256 8,639 0.87 BTC $9.109
BTC/JPY 1,040,703 1,093,385 0.042 BTC $439
BTC/USD 10,436 10,441 3,906 BTC $40.804.937
DASH/BTC 0.00916 0.00919 1,007 DASH $121.753
DASH/EUR 86.05 86.47 2,440 DASH $294.906
DASH/USD 95.32 96.03 549.10 DASH $66.379
EOS/BTC 0.000360 0.000360 21,265 EOS $79.247
EOS/ETH 0.019 0.019 1,698 EOS $6.327
EOS/EUR 3.38 3.39 76,074 EOS $283.507
EOS/USD 3.75 3.76 100,532 EOS $374.658
ETC/BTC 0.000545 0.000546 799.38 ETC $4.494
ETC/ETH 0.029 0.029 467.12 ETC $2.626
ETC/EUR 5.14 5.16 1,148 ETC $6.454
ETC/USD 5.71 5.71 2,290 ETC $12.873
ETH/BTC 0.019 0.019 9,028 ETH $1.763.517
ETH/CAD 261.10 263.44 78.80 ETH $15.393
ETH/EUR 178.29 178.40 26,599 ETH $5.195.665
ETH/GBP 160.29 165.15 3.50 ETH $684
ETH/JPY 18,996 20,775 7.26 ETH $1.417
ETH/USD 197.76 197.78 24,147 ETH $4.716.676
GNO/BTC 0.00145 0.00147 111.50 GNO $1.697
GNO/ETH 0.077 0.078 452.40 GNO $6.884
GNO/EUR 13.79 13.83 547.05 GNO $8.324
GNO/USD 15.27 15.32 360.54 GNO $5.486
LTC/BTC 0.00741 0.00742 2,728 LTC $210.722
LTC/EUR 69.77 69.86 13,369 LTC $1.032.638
LTC/USD 77.37 77.52 23,189 LTC $1.791.152
MLN/BTC 0.000402 0.000409 1,463 MLN $6.104
MLN/ETH 0.021 0.022 1,094 MLN $4.565
QTUM/BTC 0.000253 0.000253 12,656 QTUM $33.459
QTUM/CAD 3.32 3.61 3.00 QTUM $8
QTUM/ETH 0.013 0.013 1,221 QTUM $3.228
QTUM/EUR 2.38 2.39 30,206 QTUM $79.856
QTUM/USD 2.64 2.65 76,019 QTUM $200.973
REP/BTC 0.000937 0.000939 495.87 REP $4.906
REP/ETH 0.049 0.050 349.19 REP $3.455
REP/EUR 8.81 8.84 1,151 REP $11.390
REP/USD 9.77 9.80 1,158 REP $11.453
USDT/USD 1.00 1.00 429,831 USDT $431.846
XLM/BTC 0.0000068 0.0000069 574,725 XLM $39.948
XLM/EUR 0.064 0.064 1,176,374 XLM $81.767
XLM/USD 0.071 0.072 2,034,619 XLM $141.421
XMR/BTC 0.00813 0.00815 1,250 XMR $104.610
XMR/EUR 76.54 76.75 1,365 XMR $114.221
XMR/USD 84.89 85.09 1,704 XMR $142.561
XRP/BTC 0.0000277 0.0000278 3,776,390 XRP $1.085.741
XRP/CAD 0.38 0.39 21,695 XRP $6.237
XRP/EUR 0.26 0.26 7,081,672 XRP $2.036.035
XRP/JPY 29.08 30.30 30.30 XRP $9
XRP/USD 0.29 0.29 12,914,843 XRP $3.713.116
XTZ/BTC 0.000118 0.000118 119,682 XTZ $147.145
XTZ/CAD 1.62 1.65 226.98 XTZ $279
XTZ/ETH 0.00621 0.00624 16,368 XTZ $20.124
XTZ/EUR 1.11 1.11 96,735 XTZ $118.933
XTZ/USD 1.23 1.23 111,272 XTZ $136.805
ZEC/BTC 0.00509 0.00511 742.78 ZEC $39.342
ZEC/EUR 47.99 48.00 1,234 ZEC $65.345
ZEC/JPY 5,208 5,555 8.81 ZEC $467
ZEC/USD 53.12 53.34 1,506 ZEC $79.779
1167 Đồng tiền điện tử 156 tiền tệ 54 Nguồn 8186 Thị trường


Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin